Καρτέλες για το αλφάβητο

 

 

κλικ: μεγάλες καρτέλες για το αλφάβητο

κλικ: καρτελάκια για το τετράδιο αντιγραφής

 

 

Το αλφάβητο σε μία καρτέλα

το αλφάβητοκλικ:  το-αλφάβητο

 

 

φωνήεντα_σε καρτέλες

 

 

 

σύμφωνα_σε καρτέλες

 

 

 

 

Αφήστε μια απάντηση