Επαναληπτικό μάθημα 1ης ενότητας(1-7)

 

 

Online φύλλο εργασίας
πατήστε εδώ

 

περισσότερα εδώ

 

 

_

Online παιχνίδια – Οι αριθμοί 6, 7, 8, 9, 10

 

Ο αριθμός 6

 

_

Ο αριθμός 7

 

 

_

Ο αριθμός 8

 

 

_

Ο αριθμός 9

 

 

_

Ο αριθμός 10

 

 

 

 

_

Online παιχνίδια – οι αριθμοί 1-10

 

Πατήστε το βελάκι της μεγέθυνσης επάνω δεξιά για πλήρη προβολή

 

_

Οι αριθμοί 1 ως 10

 

 

 

_

Πρόσθεση και ανάλυση των αριθμών μέχρι το 5 (2)

 

Online φύλλο εργασιών
πατήστε εδώ
και εδώ

 

 

 

περισσότερα εδώ

Οι αριθμοί από το 6 μέχρι το 10 (Ι)

 

 

 

 

 

 

περισσότερα εδώ