Μαθαίνω το αλφάβητο (παρουσίαση)

 

μαθαίνω το αβ

Παρουσίαση

 

Προτείνεται η δραστηριότητα με το μικρό βιβλιαράκι του αλφάβητου – κλικ: εδώ

Κράτα το

Κράτα το

Το αλφάβητο σε mini book

 

minibook

κλικ: το αλφάβητο σε minibook έγχρωμο

κλικ: το αλφάβητο σε minibook ασπρόμαυρο

Οδηγίες για την κατασκευή του mini book θα βρούμε αν πατήσουμε εδώ

 

 

 

 

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Το αλφάβητο

 

Το Αλφάβητο 

  • αλφάβητο (παρουσίαση)

 

  • βίντεο για το αλφάβητο

 

  • εξαιρετικό βίντεο στο scratch
    πηγή: dapontes


Μετάβαση στο scratch.mit.edu

 

  • αλφάβητο για το φως και τη σκιά

 

  • Χριστουγεννιάτικη αλφαβήτα

χριστουγ.αβκλικ: Παρουσίαση

 

 

post divider image

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το