Καρτέλες με στρογγυλή αβ

 Λήψη αρχείου

 

 

Καρτέλες για το αλφάβητο

 

 

κλικ: μεγάλες καρτέλες για το αλφάβητο

κλικ: καρτελάκια για το τετράδιο αντιγραφής

 

 

Το αλφάβητο σε μία καρτέλα

το αλφάβητοκλικ:  το-αλφάβητο

 

 

φωνήεντα_σε καρτέλες

 

 

 

σύμφωνα_σε καρτέλες

 

 

 

 

Τα δίψηφα σύμφωνα – καρτέλες

 

 τα σύμφωναΛήψη αρχείου

_

Τα δίψηφα φωνήεντα – καρτέλες

 

Τα δίψηφα φωνήεντα_καρτέλεςΛήψη αρχείου

Κράτα το

Κράτα το

Παιχνίδι αλφαβήτας

 

πηγή: Ευγενία Παπαδημητρακοπούλου