Ορθογραφία

πατήστε εδώ

 

Λίστα με λέξεις

Γράφω ο ή ω;

Γράφω ει

Γράφω αι

Γράφω οι

Καρτέλες

Καταλήξεις ουσιαστικών – καρτέλες

Μαθαίνω ορθογραφία (καταλήξεις, σύνθετες, οικογένειες λέξεων)

Κατασκευή
Το τρενάκι με τις νέες λέξεις

Ουσιαστικά

Ουδέτερα σε -ι

Ουδέτερα σε -ο

Θηλυκά σε -η

Ρήματα

η κατάληξη -ω

η κατάληξη -ίζω

η κατάληξη -ώνω

η κατάληξη -αίνω

η κατάληξη -εύω

Αφήστε μια απάντηση