Αστραδενή

Παρέχεται από το Blogs.sch.gr

Κατασκευές μέσων μεταφοράς και συγκοινωνιών

Οι μαθητές στο πλαίσιο της ευέλικτης ζώνης με τίτλο «Δρόμο παίρνω, δρόμο αφήνω» κατασκευάζουν μέσα μεταφοράς και συγκοινωνιών με απλά υλικά καθημερινής χρήσης. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών ο μαθητής Μιχάλης Σ. βραβεύτηκε για το «Ηλιακό Λεωφορείο»του με «Τα λόγια της πλώρης» του Α. Καρκαβίτσα. 1. 2. 3. 4. 5. Ο ΝΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΤΟ […]