Διαχείριση χρόνου – το καμπανάκι (buzzer)

Η λειτουργική διαχείριση του χρόνου μέσα στη σχολική τάξη δεν είναι δύσκολο να επιτευχθεί. Θεμελιώδεις προϋποθέσεις για μια σωστή διαχείριση του χρόνου είναι οι ξεκάθαροι στόχοι, ο προσεκτικός σχεδιασμός, ο καθορισμός προτεραιοτήτων και δράσεων και η ικανότητα για επιτυχημένη αποκέντρωση και ανάθεση εργασιών στα κατάλληλα άτομα. Όσον αφορά τους μαθητές μια πολύ καλή εξάσκηση στο να μάθουν ότι δεν έχουν απεριόριστο χρόνο για να κάνουν μια άσκηση, είναι η χρήση χρονόμετρου με ή χωρίς buzzer. Η χρήση buzzer απλά κάνει την εξάσκηση ακόμα πιο διασκεδαστική!