Μαθηματικά

Λήψη αρχείου

Δεκαδικοί αριθμοί – Διαίρεση

Μαθαίνουμε στο σπίτι

Δ’-ΣΤ’ Τάξη | Μαθηματικά – Κάθετη Διαίρεση: με ακέραιους και δεκαδικούς

Μαθηματικά

Λήψη αρχείου

Μαθαίνουμε στο σπίτι

Ε’ Τάξη | Μαθηματικά – Διάταξη δεκαδικών Αριθμών, Αξία θέσης ψηφίου