Ιστορία

  1. Κάνουμε επανάληψη από τα διαδραστικά βιβλία, στην Ε΄Ενότητα (μαθήματα 23-26). Μελετάμε ξανά και συμπεριλαμβάνουμε στην επανάληψή μας όλους τους υπερσυνδέσμους που εμπεριέχονται στην ενότητα αυτή.
  2. Προχωράμε στο μάθημα 27 (σελ.80-83) στο βιβλίο. Διαβάζουμε καλά το κείμενο του

     » Διαβάστε όλο το άρθρο