Εκπαιδευτικό λογισμικό

Εισερχόμαστε και κάνουμε περιήγηση στο εκπαιδευτικό λογισμικό μαθηματικών Ε΄ δημοτικού. Ανοίγουμε τα αρχεία των μαθημάτων 22-24, όπως σας έχω επιλέξει, πραγματοποιούμε έστω προφορικά όσα από αυτά θέλουμε και θυμόμαστε ξανά…

http://inschool.gr/5math04.html

Εκπαιδευτικό λογισμικό

Εισερχόμαστε και κάνουμε περιήγηση στο εκπαιδευτικό λογισμικό μαθηματικών Ε΄ δημοτικού. Ανοίγουμε τα αρχεία των μαθημάτων 13-21, όπως σας έχω επιλέξει, πραγματοποιούμε έστω προφορικά όσα από αυτά θέλουμε και θυμόμαστε ξανά…

http://inschool.gr/5math03.html

Εκπαιδευτικό λογισμικό

Εισερχόμαστε και κάνουμε περιήγηση στο εκπαιδευτικό λογισμικό μαθηματικών Ε΄ δημοτικού. Ανοίγουμε τα αρχεία των μαθημάτων 8-12, όπως σας έχω επιλέξει, πραγματοποιούμε έστω προφορικά όσα από αυτά θέλουμε και θυμόμαστε ξανά…

http://inschool.gr/5math02.html

Εκπαιδευτικό λογισμικό

Εισερχόμαστε και κάνουμε περιήγηση στο εκπαιδευτικό λογισμικό μαθηματικών Ε΄  δημοτικού. Ανοίγουμε τα αρχεία των μαθημάτων 1-7, όπως σας έχω επιλέξει, πραγματοποιούμε έστω προφορικά όσα από αυτά θέλουμε και θυμόμαστε ξανά…

http://inschool.gr/5math01.html