Γλώσσα

Λήψη αρχείου

Εμπλουτισμένο διαδραστικό βιβλίο Γλώσσας

Διαδραστικό βιβλίο Γραμματικής

Πάσχα

1. Ασχολούμαστε με το κείμενο «Μερικά από τα έθιμα της Μεγάλης Πέμπτης» της 14ης (επετειακής) ενότητας του εμπλουτισμένου διαδραστικού βιβλίου της Γλώσσας καθώς και με το κείμενο του Ανθολογίου «Τα κόκκινα αυγά» που βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο κάτω από το κείμενο.

 » Διαβάστε όλο το άρθρο

Πάσχα

1. Ασχολούμαστε με τα ποιήματα «Η ημέρα της Λαμπρής» και «Ανάσταση» της 14ης (επετειακής) ενότητας του εμπλουτισμένου διαδραστικού βιβλίου της Γλώσσας καθώς και με το ποίημα του Ανθολογίου «Η Ανάσταση του Ιησού» που βρίσκεται στον υπερσύνδεσμο κάτω από τα ποιήματα.

 » Διαβάστε όλο το άρθρο