Πώς να διαβάσετε σωστά τις ετικέτες χαρακτηρισμού των ηλεκτρονικών παιχνιδιών

Ας γνωρίσουμε λοιπόν το σύστημα PEGI

To σύστημα του Πανευρωπαϊκού Οργανισμού «PEGI – Pan European Game Information» έχει σχεδιαστεί για να παρέχει βοήθεια στους αγοραστές των βιντεοπαιχνιδιών (ειδικά τους γονείς), σχετικά με το εάν ένα παιχνίδι είναι κατάλληλο για ένα

 » Διαβάστε όλο το άρθρο