Feed
Άρθρα
Σχόλια

Αρχείο για την κατηγορία '1 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΕΥΚΗΣ – 1 PRIMARY SCHOOL OF PEFKI, ATHENS, GREECE'

The creations of the great Art masters inspire the pupils. In the classroom I present educational material, after talk with my pupils and and apply different pedagigical methods in order to cultivate skills and critical thinking. Tranformative learning through Art and Art therapy are my favourite.

In the eTwinning project» The Art of Printmaking as a Pedagogical tool » this activity united Greek Schools through the  inspiration, creativity and imagination of the pupils!

https://twinspace.etwinning.net/15908/pages/page/427509

The Art of the Art Masters inspire the pupils

The Art subject embraced Physical education. Mrs.  Theodora Chandrinou (me) invited Mrs. Maria Mousouraki   the Teacher of Physical Education, who made the dance performance and collaborated in this activity for our etwinning project: «The Art of Printmaking as a Pedagogical tool«.

https://www.facebook.com/4dimzografou/videos/1892409204144610/?hc_ref=ARQPGnoUVrvdZTSuiMXP3fws0c-9x0rHZjapxcLlybThm4SxH1ptUwrIBVp1Y0qkxwQ&fref=nf

«The young painters» presented their Art Gallery in rythm and  motion, in an open to public presentation. The public showed us great enthusiasm. Congatulations to all pupils for the hard work!!!

****

Matisse by the pupls of the 4th primary School of Zografou, Athens, Greece

Joan Miró

Joan Miró by the pupils of the 1st primary School of Pefki, Athens, Greece

Picasso by the  pupils of the 11th and 13th primary Schools of Ilion, Greece

Joan Miró- 14 δημοτικό Σχολείο Ιλίου

http://14dim-iliou.att.sch.gr/contentsFolders/0700drastiriotites/drstr10Texni&Sxoleio/2014-05-30_JoanMiro(g1)/2014-05-30_JoanMiro(g1).htm

***

The pupils participating in the eTwinning project «Cultivating life skills through Land Art» worked  in the activity:  «The creations of the Great Masters inspire the pupils»

https://twinspace.etwinning.net/39401/pages/page/268244

The pupils learned about the work of the  Greek architect Πικιώνης (Πικιώνης) and about the Spanish Antoni Gaudi. After, the children became more creative and cooperated with pupils from other Schools.

https://www.slideshare.net/TheodoraChandrinou/etwinning-project-cultivating-life-skills-through-land-art-unique-houses

Thank you for the interest!

Cultural heritage through e Twinning 

multi-cultural international educational Community.

Shadows and images, colours and sounds, from the past times, all reflections that become bridges to meet present times. Is the essence we keep to testify our roots.

Cultural heritage is the touch of our souls, the things from the past that made us proud, enriched with the power of time. The  persons lived, feel and share their ‘prints” through items, buildings, images, shapes, sounds, creations, wishes, words, traditions, education, all kept and transmitted through the terrestrial  living.

I invited my pupils to explore and present their creations through our collaboration with Teachers and pupils with Schools around the world. The educational projects opened the gate!

European Year of Cultural Heritage – 2018

Creative Cultural Heritage 2018

On the topic Cultural Heritage – 2018 I exchanged creative activities realized in the framework of educational eTwinning projects. https://view.genial.ly/5a7c791bee2f52361d139b24/creative-cultural-heritage-2018

Many thanks to Mrs. Irene Pateraki and the «Creative Classroom» eTwinning group for the great experience! Thanks to Mrs. Angeliki Kougiourouki for the presentation!

https://view.genial.ly/5a7c791bee2f52361d139b24/creative-cultural-heritage-2018

Touch the numbers and open the links for more information.

Summer wishes in the «Creative Classroom» eTwinning group activities. We accepted the invitation of Mrs. Irene Pateraki and cooperated:

https://dotstorming.com/b/5b051b68dce9142111e11810

CULTURAL HERITAGE POSTCARDS EXCHANGE_THEODORA CHANDRINOU_GREECE

https://padlet.com/renia_95/culturalheritage

https://padlet.com/renia_95/ch

 

****

4th primary School of Zografou, Athens, Greece/ Congratulations to all the pupils that followed me in this adventure!

https://padlet.com/arteducate

You are invited to explore my padlet collection.

Made with Padlet

 

***

The eTwinning project: «Cultivating life skills through Land Art» gave us the opportunity to share Environmental tresures and cooperate for Nature!

https://padlet.com/arteducate/7xixpj2tdtw4

Made with Padlet

***

eTwinning project: «Magical Christmas»

https://blogs.sch.gr/arteducate/2017/12/06/magical-christmas-etwinning-project/

A wonderful travel and the spirit of Christmas shared  through the twin space pages!

https://padlet.com/arteducate/zhfsnmjea3p3

Made with Padlet

***

The eTwinning project: «Street Art Magazine» helped us to learn more about contemporary life in different countries.  Art united us all!!!

https://blogs.sch.gr/arteducate/2018/01/31/street-art-magazine-etwinning-project/

https://twinspace.etwinning.net/46663/pages/page/273632

Made with Padlet

***

We share messages all around the world!

We also participated with my pupils in the activities of the eTwinning group: ENTREPRENEURSHIP IN EDUCATION and shared the video created in the classroom with Christmas carols for the eTwinning project: «Magical Christmas».

Made with Padlet

Participats in the e Twinning Teachers Community are sharing recipes, thanks to the activity of the «Entrepreneurship in Education: eTwinning group by Kornélia Lohyňová.

Enjoy!!!

https://padlet.com/lohynova/c0wplor7tu3g

 

Made with Padlet

 

 

*The creations of the great Art masters inspire the pupils

https://blogs.sch.gr/arteducate/2018/03/06/the-creations-of-the-great-art-masters-inspire-the-pupils/

During the School year 2017-2018 I had a great cooperation among eTwinning Schools. Thanks to the educational eTwinning project «Magical Christmas» we exchanged images, customs, material, music and messages. We made new friends and we made visible the way that we can share «Cultural Heritage» through education.

Made with Padlet

We shared results through open to public presentations in the 4th primary School of Zografou, Athens, Greece.

***

eTwinning project : «The Art of Printmaking as a Pedagogical tool».

An invitation  by Theodora Chandrinou to all pupils project partners and a creative result that we share!!!

Made with Padlet

***

In the eTwinning project:

«My city as a worth seeing place» we enjoyed the collaboration and shared results!

https://twinspace.etwinning.net/41643/pages/page/402863

See more in twin space:

https://twinspace.etwinning.net/41643/home

Project dissemination – results:

https://blogs.sch.gr/arteducate/2018/01/31/my-city-as-a-worth-seeing-place-etwinning-project/

****

Thanks to Maria Giovana Battaglia, we shared sky photos. We are all under the same sky!!!

https://padlet.com/summerstem18/ph7ybtmvoafr

Made with Padlet

Thank you very much!

 

 

 

 

online-safety-calendar-2019

Το Σχολικό έτος 2018-2019 με τους μαθητές μου από το 20 δημοτικό Σχολείο Αιγάλεω και από το 1 δημοτικό Σχολέιο Αγίας Βαρβάρας, συνεργαστήκαμε με άλλα Σχολεία της Ελλάδας και του Εξωτερικού, κάναμε χρήση της πλατφόρμας eTwinning και παρουσιάσαμε στα Σχολεία τα αποτελέσματα της προσπάθειάς μας.

Μέσα από μια σειρά δραστηριοτήτων με όχημα το μάθημα των Εικαστικών οι μαθητές ενημερώθηκαν για το θέμα και επικοινώνησαν τα μηνύματά τους μέσα από τη δημιουργία αφίσας, έκθεση των έργων τους στα Σχολεία, δημιουργία βίντεο, επισκέψεις ειδικών ψυχικής υγείας στα Σχολεία. Υλοποιήθηκε βιωματική δραστηριότητα από το δίκτυο μεσόγειος SOS με τίτλο «Crtl Shift save the planet!»

Αξιοποιήθηκε το εκπαιδευτικό υλικό από τον ιστότοπο:

https://saferinternet4kids,gr

The 4th primary School of Zografou, Athens, Greece participated in the National School Compettion. Celebrated the Safe Internet day and Mrs Theodora Chandrinou was present in the event organized by the SaferInternet4Kids.gr

Made with Padlet

«Arte como Terapia» – eTwinning project

For 2 years I was active in the project and with Mrs.  Esperanza Caro my friend from Spain we had a perfect cooperation in this e Twinning project.

About the project

https://twinspace.etwinning.net/14528/home

Este proyecto está diseñado para estudiantes de entre 10 y 18 años de edad.
La intención del proyecto se basa en la aplicación de ciertas estrategias del arte como terapia en la educación artística y el valor de los beneficios que aporta.
El arte como herramienta puede ayudar a los estudiantes a explorar sus emociones internas a través de la estética y la expresión, enriqueciendo el proceso creativo.
También ofrece a los maestros una nueva metodología, en el que el resultado no es importante, el proceso predominante y cómo los estudiantes se sienten en su interior.
Dar a los estudiantes una manera en la que pueden experimentar, buscar, encontrar … etc.; sus propios mensajes. Deshacerse de sus miedos. Proyectar sus conflictos internos.

AIMS

Los objetivos clave en este proyecto:
– Buscar la identidad.
– Desarrollar un concepto de sí mismo como un individuo y así construir una identidad.
– La profundización de la relación con ellos mismos, con otros colegas y familiares.
– Construir su lugar en el grupo.
– Ser conscientes de la importancia para ellos, los grupos de intereses, objetivos, lugares o actividades que los actores.
– Adquirir otra forma de expresión verbal expresión distante, y que ayuda a consolidar su identidad, desarrollar su autoestima y fortalecer sus capacidades expresivas.
-Proporcionar Un espacio de creación y la libertad de expresión para facilitar la espontaneidad como una alternativa que contribuye a afirmar su personalidad.
– Obtención de una fuerza personal.
Las diferencias en -accept otros.
– El uso de la metáfora como un camino alternativo para reflejar los temores y preocupaciones de las personas, para que puedan canalizar sus sentimientos y fortalecer su autoestima.
Interés -Aflorar en la auto-reflexión, destinado a mejorar el desarrollo de habilidades y capacidades, tanto en individua

WORK PROCESS

Hay un propósito común de crear un espacio de intercambio y reflexión sobre todas las propuestas. Se plantearon diferentes recursos y técnicas, que insisten en que se deja llevar por la improvisación para crear efectos inesperados; por ello especialmente que emplearemos tempera y tinta. Uno de los recursos utilizados serán fotografías, que nos permiten explorar y crear nuevos espacios.
Ver la pintura no sólo como un medio para simbolizar las imágenes, también el movimiento del cuerpo, el movimiento de la identidad del artista.
La idea es llevar a cabo dos grandes proyectos en cada trimestre, más individual y será planificada al menos un grupo; así como varias sesiones de una hora de trabajo dirigidas autoexploración más espontánea.
Se llevará a cabo con los estudiantes: La lectura de imágenes y dibujos, una encuesta.
Es observar su comportamiento y se lleva a cabo su interés en el proceso.
Use las actividades de la plataforma TwinSpace y el intercambio de información y la transferencia

EXPECTED RESULTS

Hacer que los estudiantes una serie de beneficios, incluyendo la posibilidad de ser una persona individual, la capacidad de deshacerse de los temores y amenazas; todos esenciales en la construcción de su identidad, una identidad que ha sido constantemente recrear e interpretar.
En cuanto a la comunicación con otras escuelas: Plataforma TwinSpace * reuniones * Email * correo tradicional; el intercambio de materiales (padlet, Power Point, audio, vídeo, etc.). Colaborar en las actividades interactivas con otras escuelas de nivel nacional e internacional.

IDEAS EXCHANGED

My  Greek pupils accepted the activities I designed  for the project. We  invited our friends from Spain to collaborate with us and it was a very important experience:

*We share our positive emotions!

https://padlet.com/arteducate/b8ei7hr8qelx

*The Art of Music unites us!

https://padlet.com/arteducate/m1sbbgsva510

*Diversity through Art

https://padlet.com/arteducate/2sjs0fd6k62m

*2018 warm wishes for the New Year!!!

https://padlet.com/arteducate/np85qbmknc0b

*El Arte como Terapia / All the best from Greece

https://wordart.com/mw1n63zfia72/el-arte-como-terapia-all-the-best-from-greece

*Our best Easter wishes!

https://padlet.com/arteducate/5ha0xmakxdim

 

With my  Greek pupils  we cooperated in all project activities. Congratulations to pupils from Spain and Greece for the collaboration!!!

Below are all the twin space pages created for the project. We collaborated with the pupils and Teachers from Spain and we share our project experience:

*Nuestra Escuela de Grecia – Our Greek School

https://twinspace.etwinning.net/14528/pages/page/245272

https://blogs.sch.gr/arteducate/2018/01/31/427/

Cooperation among Schools through padlet

* Diversity through Art (proposed by Theodora Chandrinou)

https://padlet.com/arteducate/2sjs0fd6k62m

https://twinspace.etwinning.net/14528/pages/page/262859

*The Art of Music unites us! (proposed by Theodora Chandrinou)

https://padlet.com/arteducate/m1sbbgsva510

https://twinspace.etwinning.net/14528/pages/page/252901

* Wishes for Easter – Mejores deseos para el Pascua   (proposed by Theodora Chandrinou)

https://twinspace.etwinning.net/14528/pages/page/228362

https://padlet.com/arteducate/5ha0xmakxdim

*We share our positive emotions!  (proposed by Theodora Chandrinou)

https://twinspace.etwinning.net/14528/pages/page/273345

https://padlet.com/arteducate/b8ei7hr8qelx

*We share our positive emotions (proposed by Theodora Chandrinou)

https://padlet.com/arteducate/b8ei7hr8qelx

https://twinspace.etwinning.net/14528/pages/page/273345

*Día de la Amistad – Friendship Day

Lazos de amistad Greece – Spain

https://padlet.com/1ciclosecun/lppd29v0skki

***

https://www.youtube.com/watch?v=bx4JWSuWgN0&t=0s&list=PL84bMRP3-qfLhCL2nWXPbsiYN39Wt0_VN&index=28

 

http://*Evaluation (proposed by Theodora Chandrinou) https://wordart.com/mw1n63zfia72/el-arte-como-terapia-all-the-best-from-greece

 

During the School year 217 -2018 I used the project as a tool in the other projects:

Thank you Spain, Congratulations to all pupils and Teachers!!!

sharing my games eTwinning project

Sharing my games, project results presentation for 2016-2017

 

https://padlet.com/arteducate/tlrcoys1ipvx

https://padlet.com/arteducate/tlrcoys1ipvx

About the project

The main idea of the project is that children be aware of the importance of their culture and other cultures and take contact with children of other nacionalities, using as much as they can the english language.

For this reason, and related with our subject, Physicall Education, we think that traditional games are a very interesting tool for interacting with other cultures. Our children could record a video explaining a game that we use to play in our city or country and make a demo playing it.

Aims

 1. To Know the importance of our culture.
 2. To Be aware of the importance of different cultures.
 3. To Use english language in a real context.
 4. To Share an internacional experience.
 5. To use cross – curricular approach.

Work process

Choose a game and prepare the class for explaining the basics rules of the game, trying that the maximum number of children participate in the explanation speaking english, then the teacher records them playing the game and giving their opinions about it and share it with the other school.

The second part of the project would be watch the video of the children of the other school playing it and listening to their feelings about the game and then they propose a new game to be shared.

And repeat the process until we consider.

Expected results

Our main expectation is to participate in an international experience and try to enjoy it as much as possible.

We wish to thank the project founders: Eduardo Berdegue Garcia from Spain and Katarzyna Bara – Bac from Poland for the invitation and all the project partners pupils and Teachers for the collaboration!!!

4th primary School of Zografou, Athens, Greece

****

We share messages though International eTwinning events:

Made with Padlet

 

 

My pupils and me together with the project partners we worked for 2 School years. We share our Twin space pages:

·         The project: Sharing my games

https://twinspace.etwinning.net/33000/pages/page/252296

 

·        The name of our team!
·         Cross curricular approach among Schools
·         Physical Education – ideas sharing
·         Interaction – Sharing emotions
·         Healthy Mediterranean diet through Art
·         Wishes for the new year!
·         Easter wishes!
·         Summer wishes!
·         Our project experience
·         Project evaluation
·         Results presentation – dissemination

https://twinspace.etwinning.net/33000/pages/page/279596

 

Congratulations to all pupils and Tecahers!!!

 

1ο  & 3ο Δημοτικά Σχολεία Πεύκης, Αθηνών

Θεοδώρα Χανδρινού

 Ζωγράφος – Χαράκτρια, Εκπαιδευτικός

 

Εκπαιδευτικές δραστηριότητες 2016 -17 με όχημα το μάθημα των Εικαστικών

  Κατά το Σχολικό έτος 2016 -2017 είχα την δυνατότητα να αξιοποιήσω το μάθημα των Εικαστικών, το οποίο διδάσκω, ώστε να συμπορευτώ  και να συν-δημιουργήσω με τους μαθητές μου. Κατάφερα να επικοινωνήσω και να συνεργαστώ με συναδέλφους Εκπαιδευτικούς, από πολλές χώρες και να μοιραστούμε με μαθητές, δασκάλους, γονείς και το ευρύ κοινό, μέσω του διαδικτύου, τους καρπούς της γνώσης και των προσπαθειών μας. Επιμορφώθηκα πάνω σε σημαντικά Εκπαιδευτικά θέματα κι επίσης, επιμόρφωσα Εκπαιδευτικούς . Είχαμε την τιμή με τους μαθητές μου από το 3 δημοτικό Σχολείο Πεύκης να βραβευτούμε για την  Περιβαλλοντική μας ευαισθησία, για ένα μέρος από αυτά που υλοποιήσαμε μαζί, αλλά το ουσιαστικότερο ήταν πως από όλη αυτή τη Σχολική χρονιά κρατήσαμε υπέροχες αναμνήσεις!!!

Στη συνέχεια αναφέρω ένα μέρος από τις δραστηριότητές μου:

 • Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου 2016, παρακολούθησα το επιμορφωτικό σεμινάριο με θέμα «Πράκτορες του Πλανήτη, Αποστολή: Σώσε τον Πλανήτη από τα Σκουπίδια» που πραγματοποιήθηκε στο 8ο Δ.Σ. Αμαρουσίου.
 • 17 Ιανουαρίου 2017, εγκαίνια έκθεσης Εικαστικής δημιουργίας, «Σκιές και Καραγκιόζης project» που παρουσιάστηκε στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων «Μελίνα», διοργάνωση: 5ο δημ. Σχ. Δάφνης – «Γεώργιος Μπουζιάνης», Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Α΄Αθήνας (Γραφεία Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Πολιτιστικών θεμάτων), Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων. Έχοντας τη δυνατότητα να υλοποιώ  βιωματικά  Σεμινάρια για τη Χαρακτική Τέχνη, επιμορφώνοντας μαθητές κι Εκπαιδευτικούς. έκανα αρκετά εργαστήρια έως τώρα σε συνεργασία και με Σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Υπήρξε επί σειρά ετών  εκπαιδευτική επικοινωνία κι αλληλεπίδραση με το 5ο  δημοτικό Σχολείο Δάφνης, Αθηνών  και το Διευθυντή του κ. Νίκο Ευσταθίου. Συνέχειά της  αποτελεί η συμμετοχή στην  Έκθεση «Σκιές και Καραγκιόζης project». Ήμουν παρούσα με χαρακτικό έργο  μου (ξυλογραφία σε όρθιο ξύλο) και με τα έργα των μαθητών του 5ου  δημ. Σχ. Δάφνης, αποτέλεσμα της υλοποίησης εργαστήριου Χαρακτικής που πραγματοποίησα για τους μαθητές του Σχολείου. Παρουσιάστηκε και το αντίστοιχο βίντεο της δραστηριότητας. Επίσης, πραγματοποιήθηκε  επίσκεψη μαθητών και Εκπαιδευτικών του 1ου  δημοτικού Σχολείου Πεύκης στην έκθεση καθώς και συνεργασία Σχολείων της Ελλάδας και της Ισπανίας, μέσω της δραστηριότητας “The Theater of Shadows” που σχεδίασα στο πλαίσιο του eTwinning project: “The Art of Printmaking as a Pedagogical Tool”.

 • 22 Φεβρουαρίου 2017 – Παρακολούθησα επιμορφωτικό Σεμινάριο με θέμα: «Ctrl Shift the Climate – Οι Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας γίνονται σύμμαχοί μας στην προστασία του κλίματος».
 • 5 Μαρτίου 2017 – «Η Τέχνη ενάντια στη Σχολική βία» – Παρουσίαση Σχολικών δράσεων στο Δημοτικό Θέατρο Δήμου Πεύκης και απονομή βραβείων στους μαθητές των τάξεων που συμμετείχαν. Οι δραστηριότητες στο μάθημα των Εικαστικών ανρτήθηκαν στο χώρο του Θεάτρου.

https://padlet.com/arteducate/c8d00olkusa7

 • Επίσης, συνεργάστηκα με το Σύλλογο γονέων και Κηδεμόνων 1ου  δημ. Σχ. Πεύκης στις Αποκριάτικες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στο Σχολείο και όπου παρουσιάσαμε Εικαστικά έργα των μαθητών, με συμμετοχή από όλες τις τάξεις.

6 Μαρτίου 2017- Επίσκεψη της Εταιρίας Ανακύκλωσης και παρουσίαση Εκπαιδευτικού υλικού στο 1ο δημοτικό Σχολείο Πεύκης. Συνδυάστηκε με τη δράση «Αλλάζοντας συμπεριφορές» κι έγινε παροχή κάδων Ανακύκλωσης στο Σχολείο.  Στο πλάισιο της εφαρμογής του προγράμματος «Στέλνουμε μήνυμα αναλαμβάνουμε δράση»  κάνατε χρήση των κάδων που δόθηκαν και δημιουργήσαμε τα δικά μας έργα Τέχνης.  Τα παρουσιάσαμε στα εκαπιδευτικά περιβαλλοντικά μας προγράμματα -Εθνικά και etwinning, καθώς και στην μεγάλη έκθεση τέλους του Σχολικού έτους.

 • Η τέχνη της Ανακύκλωσης-Δημιουργίες με Ανακυκλώσιμα υλικά
 • Μικροί Ζαχαροπλάστες
 • Λαμπάδες για το Πάσχα με υλικά ανακυκλώσιμα
 • Ο κόσμος της χαράς –μεγάλο μέγεθος, ομαδική εργασία
 • Τριαντάφυλλα της φιλίας
 • Οριγκάμι
 • Αφίσες
 • Ο κήπος της ανακύκλωσης (
 • The Robots of Recycling

Υπεύθυνη Εκπαιδευτικός: Θεοδώρα Χανδρινού.

 • 22 Μαρτίου 2017 – Σεμινάριο για Εκπαιδευτικούς με θέμα: «Καλλιεργώντας δεξιότητες στον Σχολικό κήπο» που διοργάνωσε η Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής κα Αλεξάνδρα Τσίγκου. Συμμετείχα ως επιμορφώτρια παρουσιάζοντας βιωματικό σεμινάριο με τίτλο: «Land Art στον Σχολικό κήπο».
 • 24 Μαρτίου 2017– Θεατρική παράσταση που παρουσίασαν οι μαθητές της ΣΤ’ τάξης για τον εορτασμό της 25Η Μαρτίου, σε κείμενο και σκηνοθετική επιμέλεια του Διευθυντή Αθανάσιου Καραστάθη. Τα δύο σκηνικά της παράστασης έγιναν στο μάθημα των Εικαστικών σε συνεργασία με τους μαθητές της Στ΄ τάξης. Στο πρώτο σε μουσαμά ζωγραφικής μεγάλου μεγέθους 4.00 Χ 3.50 μέτρων  χρησιμοποιήσαμε ακρυλικά χρώματα. Στο δεύτερο χρησιμοποιήσαμε έργα των μαθητών μας με θέμα βιτρό, μεικτή τεχνική -λαδοπαστέλ και  χρωματιστά μολύβια. Υπεύθυνη Εικαστικός: Θεοδώρα Χανδρινού.
 • 29 Μαρτίου 2017 – Επίσκεψη των μαθητών της ΣΤ’ τάξης στο Ιστορικό Αρχείο της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος και παρακολούθηση βιωματικού προγράμματος από την υπεύθυνη, κα Μαρία Λμπέση. Υλοποιήθηκε Εικαστικό εργαστήριο με τίτλο «Χαράγματα και πετάγματα» και η εργασία ολοκληρώθηκε στη συνέχεια στο Σχολείο. Αξιοποιήθηκε υλικό προς Ανακύκλωση που πρόσφερε το Μουσείο και το οποίο οι μαθητές πήραν μαζί τους μετά από την επίσκεψή τους.

Υλοποιήθηκαν δύο δραστηριότητες:

«Το δέντρο της Ανακύκλωσης»

Ένα γλυπτό δέντρο με περίπου δύο μέτρα ύψος φτιαγμένο με: άδεια πλαστικά μπουκάλια νερού, χαρτιά σε διαφορετικό βάρος, νάιλον και ύφασμα. Οι μαθητές το έβαψαν με ακρυλικά χρώματα και το διακόσμησαν με τις δημιουργίες τους ζωγραφισμένες σε χαρτιά. Οι μαθητές συμμετείχαν έτσι και στη δραστηριότητα Land Art, που αποτέλεσε μέρος των Εκπαιδευτικών μας προγραμμάτων: https://padlet.com/arteducate/9c6hb7zai2aa

Εργασία μαθητών ΣΤ΄τάξης / Εικαστικός Θεοδώρα Χανδρινού

Ανακύκλωση - το δέντρο   Εργασία μαθητών ΣΤ΄τάξης¨Το δέντρο της Ανακύκλωσης»

«Χαρακτική σε λινόλαιο».

Διαδικασία υλοποίησης:

Έγινε επίσκεψη των μαθητών στην αίθουσα με τις χαλκογραφίες, βινιέτες  χαρτονομισμάτων και στην αίθουσα «Ασπιώτη ΕΛΚΑ» του Μουσείου όπου τα παιδιά ήρθαν σε επαφή με το αντικείμενο της Χαρακτικής και τις τεχνικές εκτύπωσης.

Κατόπιν, πίσω στο Σχολείο, αναλυτικά στην τάξη έγινε παρουσίαση εκπαιδευτικού υλικού μεψηφιακές προβολές και δόθηκε υλικό σε έντυπη μορφή.

Το σημαντικότερο ήταν όταν παρουσιάστηκαν στην τάξη έργα Χαρακτικής στο πρωτότυπο (δημιουργίες της Εικαστικού – Εκπαιδευτικού και άλλων Καλλιτεχνών) έτσι οι μαθητές γνώρισαν την Τέχνη θεωρητικά.

Προχωρήσαμε σε βιωματικό εργαστήριο όπου οι μαθητές συνεργάστηκαν σαν ομάδες, σε ευχάριστο κλίμα εμπνεύστηκαν, συζήτησαν και δημιούργησαν προσχέδια κι τελικά επέλεξαν το θέμα τους.

Ακολουθήσαμε όλη τη διαδικασία στην τάξη: σχεδίαση, αποτύπωση στο λινόλαιο, χάραξη με κοπίδια χαρακτικής, μελάνωμα,  τύπωμα και αρίθμηση των αντιτύπων.

Τελικώς, έγινε διάχυση των αποτελεσμάτων: στην σχολική κοινότητα, την τοπική κοινωνία και το ευρύ κοινό.

Υπήρξε ενεργή συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά Εκπαιδευτικά προγράμματα eTwinning με τίτλο: «The Art of Printmaking as a Pedagogical tool”: https://twinspace.etwinning.net/15908

και «M.C. Escher: arte e geometria in gioco”: https://twinspace.etwinning.net/23668

Σας καλούμε να δείτε ένα μικρό μέρος από τη συνεργασία μας με Σχολεία από την Ιταλία:

https://padlet.com/arteducate/96kcw2l97h3j

https://padlet.com/arteducate/79ct6ml9iavj

https://www.storyjumper.com/book/showframe/41028356/591ddd0901dea#page/1

Υπήρξε αλληλεπίδραση με άλλα Σχολεία της Ελλάδας, της Ισπανίας, της Ιταλίας και άλλων χωρών μέσω της Εκπαιδευτικής πλατφόρμας του eTwinning.

Αναλυτικά οι δραστηριότητες παρουσιάστηκαν σε εκδηλώσεις ανοιχτές για το κοινό: Στο «40ο Φεστιβάλ Παιδιού» του Δήμου Πεύκης και στην Έκθεση Εικαστικής δημιουργίας – παρουσίασης Εκπαιδευτικών προγραμμάτων που υλοποιήθηκαν με όχημα το μάθημα των Εικαστικών στην αίθουσα εκδηλώσεων και τους χώρους του 1ου δημοτικού Σχολείου Πεύκης. Στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών προγραμμάτων έγιναν αναρτήσεις στο διαδίκτυο, μέσω της Εκπαιδευτικής πλατφόρμας του eTwinning και στις ιστοσελίδες και ιστολόγια των Σχολείων, από τις χώρες που συμμετείχαν στα προγράμματα.

Χρησιμοποιήθηκαν εικόνες από το αρχείο που δημιούργησα ως  Εικαστικός υπεύθυνη των δράσεων  καθώς επίσης, δημιουργήσαμε μαζί με τους μαθητές αρχεία σε ψηφιακή μορφή ορατά στο κοινό μέσω αναρτήσεων στο διαδίκτυο.

linocut_1st_Pefki.τύπωμα μαθητών-Χανδρινού-1 ΠεύκηςΣΤ τάξη- χαρακτικό-1 Πεύκηςστένσιλ

 • Πέμπτη 6 Απριλίου 2017 – παρακολούθησα το πρώτο επίπεδο του ερευνητικού προγράμματος του Τομέα Ψυχικής Υγείας του «Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη» που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τη Σχολική Σύμβουλο της 25 Περιφέρειας Δημοτικής Εκπαίδευσης, Έλενα Μανιάτη, με τίτλο: «Προωθώντας την Καλή Πρακτική στον Αυτισμό: Αναπτύσσοντας την κατανόηση, τις γνώσεις και τις δεξιότητες των εκπαιδευτικών και άλλων επαγγελματιών που δουλεύουν με παιδιά με αυτισμό ηλικίας 5-10 χρονών».
 • Παρασκευή 7 Απριλίου 2017 – 1 & 3 δημοτικά  Σχολεία Πεύκης. Συμμετοχή στον Πανελλήνιο μαθητικό διαγωνισμό «Ένα μήλο την ημέρα… το μήλο συμβάλλει στην Υγιεινή διατροφή», παρουσίαση έργων στην εκδήλωση βράβευσης στο ΥΠΕΠΘ την https://zagorin.gr/panellinios-mathitikos-diagonismos/

Τα έργα των μαθητών από το 1 δημ. Σχ. Πεύκης επιλέχθηκαν ανάμεσα σε χιλιάδες και εκτέθηκαν στο χώρο του Υπουργείου Παιδείας την ημέρα της τελικής παρουσίασης.

 • 24 Απριλίου 2017 – Επίσκεψη ειδικών της Trekking Hellas στο 1ο δημοτικό Σχολείο Πεύκης και παρουσίαση Εκπαιδευτικού υλικού.
 • 25 Απριλίου 2017 – Εκπαιδευτική εκδρομή των μαθητών της Στ’ τάξης του στο 1ο δημοτικό Σχολείο Πεύκης στον εθνικό δρυμό της Πάρνηθας. Οι μαθητές παρακολούθησαν Εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Trekking Hellas ενώ δημιούργησαν στο βουνό τα δικά τους έργα «Land Art», με υλικά από τη φύση, υπό την διδασκαλία της Εικαστικού του Σχολείου Θεοδώρας Χανδρινού. Τα έργα αποτέλεσαν υλικό ανταλλαγής και συνεργασίας μας στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα eTwinning: “Cultivating life skills through Land Art”

https://blogs.sch.gr/arteducate/2017/04/12/cultivating-life-skills-through-land-art/

και στο Καινοτόμο Εθνικό Εκπαιδευτικό πρόγραμμα: “Γιορτάζοντας την Ανακύκλωση μέσα από την Τέχνη – Celebrating Recycling through Art”.

https://blogs.sch.gr/arteducate/2016/11/27/%ce%b3%ce%b9%ce%bf%cf%81%cf%84%ce%ac%ce%b6%ce%bf%ce%bd%cf%84%ce%b1%cf%82-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%ba%cf%8d%ce%ba%ce%bb%cf%89%cf%83%ce%b7-%ce%bc%ce%ad%cf%83%ce%b1-%ce%b1%cf%80%cf%8c/

Θερμές ευχαριστίες στις δασκάλες της ΣΤ΄τάξης Κανέλλα Τζίφα, που επίσης συνόδευε, και στην Ειρήνη Κανατούρη.

 • 3 Μαΐου 2017 – επίσκεψη στο 1ου δημ. Σχ. Πεύκης μαθητών του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Κωφών και Βαρηκόων Πεύκης και Λυκόβρυσης. Οι μαθητές συναντήθηκαν και γνωρίστηκαν με ευχάριστο παιγνιώδη τρόπο. Μαζί δημιούργησαν ομαδοσυνεργατικά έργα Land Art στο Σχολικό κήπο.Δημιουργήθηκε φωτογραφικό αρχείο και διάχυση πρακτικής στο «40ο Φεστιβάλ παιδιού».

Η δραστηριότητα ήταν μέρος του Καινοτόμου Εκπαιδευτικού προγράμματος: “Γιορτάζοντας την Ανακύκλωση μέσα από την Τέχνη – Celebrating Recycling through Art” που συμπεριέλαβε το έργο eTwinning: “Cultivating life skills through land Art” και το οποίο υλοποίησαν οι μαθητές  του 3ου δημοτικού Σχολείου Πεύκης καθώς συνεργάστηκαν με τους μαθητές του 1ου δημοτικού Σχολείου Πεύκης και μαθητές από Σχολεία της Ιταλίας και της Ισπανίας.

 • 26, 27 & 28 Μαΐου 2017 – «40ο Φεστιβάλ παιδιού», συμμετοχή με Εικαστικές δημιουργίες των μαθητών του 1ου δημοτικού Σχολείου Πεύκης. Εκτέθηκαν έργα που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο των Εκπαιδευτικών Καινοτόμων προγραμμάτων και eTwinning και υλοποιήθηκαν στο μάθημα των Εικαστικών.

Δημιουργήσαμε ψηφιακή παρουσίαση, όπου παρουσιάστηκε η συνεργασία Σχολείων Σχολείων: 1ου δημ. Σχ. Πεύκης, 3ου δημ. Σχ. Πεύκης και Ειδικού Δημοτικού  Σχολείου Κωφών και βαρηκόων Πεύκης – Λυκόβρυσης.

 • Επίσης με μαθητές και Εκπαιδευτικούς είχαμε συνεργασία πάνω στα θέματα: «Διαφορετικότητα», «Παιδί και Κάπνισμα», «Διατροφή και Υγεία».
 • «Ασφαλές διαδίκτυο»:

https://blogs.sch.gr/arteducate/2017/02/07/h%ce%bc%ce%ad%cf%81%ce%b1-%ce%b1%cf%83%cf%86%ce%b1%ce%bb%ce%bf%cf%8d%cf%82-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%b4%ce%b9%ce%ba%cf%84%cf%8d%ce%bf%cf%85-safe-internet-day/

 • Τετάρτη 7 Ιουνίου 2017. Με τους μαθητές της ΣΤ’ τάξης του 3ου δημοτικού Σχολείου Πεύκης βραβευτήκαμε από τον διαδημοτικό σύνδεσμο «21 ΟΤΑ» και τον Δήμο Αγίας Παρασκευής, για την Περιβαλλοντική μας Ευαισθησία, σε δημόσια εκδήλωση.
 • οκ1βράβευση0022οκβράβευση0014
 • Τρίη 20 Ιουνίου 2017. Συμμετείχα στο επιμορφωτικό Σεμινάριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 4 ωρών με τίτλο: «Η περμακουλτούρα στο σχολικό κήπο και υπαίθριες δραστηριότητας για παιδιά»

Η συμμετοχή του 1ου δημ. Σχολείου Πεύκης στο

40 φεστιβάλ Δήμου Πεύκης

Εκπαιδευτικός εμπνευστής, συντονιστής και υπεύθυνη για την υλοποίηση των δράσεων: Θεοδώρα Χανδρινού

 • «Ο κόσμος της χαράς και των χρωμάτων»

Ομαδική δημιουργία, συνεργασία μαθητών της Β’ τάξης του 1 δημ. Σχ. Πεύκης.  Πολύπτυχο – κολάζ με λαδοπαστέλ και χρωματιστά μολύβια.

 • «Χαράγματα και Πετάγματα»

Ομαδική δημιουργία, συνεργασία μαθητών της ΣΤ’ τάξης του 1 δημ. Σχ. Πεύκης.  Χαρακτικό σε λινόλαιο τυπωμένο  σε χαρτί. Η εργασία αποτέλεσε μέρος του Ευρωπαϊκού προγράμματος eTwinning  με τίτλο: “The Art of Printmaking as a Pedagogical Tool”.

 • «Το δέντρο της Ανακύκλωσης»

Ομαδική δημιουργία των μαθητών του 1 δημ. Σχ. Πεύκης της Στ’ τάξης που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Περιβαλλοντικού προγράμματος  «Γιορτάζοντας την Ανακύκλωση μέσα από την Τέχνη – Celebrating Recycling Through Art”».

Το Ιστορικό Αρχείο της Εθνικής Τράπεζας, μετά από επίσκεψη των μαθητών μας και παρακολούθηση Εκπαιδευτικού προγράμματος, προσέφερε υλικά προς δημιουργική Ανακύκλωση.  Χρησιμοποιήθηκαν  χαρτιά σε διαφορετικό βάρος, ύφασμα, πλαστικά μπουκάλια και  ακρυλικά χρώματα.

 • «Ο όμορφος κόσμος της δημιουργίας»

Ομαδική δημιουργία, συνεργασία μαθητών Στ’ και Ε’ τάξης του 1 δημ. Σχ. Πεύκης.

Πολύπτυχο -χρώματα και μεικτά υλικά προς Ανακύκλωση.

 • «Ελεύθερος κόσμος μέσα από τα μάτια των παιδιών»

Ομαδική εργασία μαθητών που υλοποιήθηκε στο 1 Δημ. Σχ, Πεύκης και εντάχθηκε στο eTwinning project: «School in my dreams”. Υλικά: Ακρυλικά  χρώματα σε μουσαμά και χαρτί.

Συνεργασία – Συμμετοχή των  1ου  & 3ου  δημ. Σχολείων Πεύκης στις Περιβαλλοντικές δράσεις του Δήμου Πεύκης

 • Ψηφιακή παρουσίαση με τίτλο: «Καλλιεργώντας δεξιότητες μέσω της Land Art στο Σχολικό κήπο – Cultivating life skills through Land Art in the School garden” .

Το αρχείο είναι το αποτέλεσμα δραστηριότητας που υλοποιήθηκε χάρη στην συνεργασία Σχολείων σε αντίστοιχο πρόγραμμα eTwinning: “Cultivating life skills through Land Art”. Οι μαθητές των 1ου  & 3ου  Δημοτικών Σχολείων Πεύκης, της ΣΤ’ τάξης, συνομιλώντας μέσω της Land Art στον Σχολικό κήπο συνεργάστηκαν με το Ειδικό δημοτικό Σχολείο Κωφών & Βαρηκόων Λυκόβρυσης – Πεύκης καθώς και με Σχολεία της Ιταλίας και Ισπανίας. Η δράση και το έργο eTwinning είναι μέρος του Περιβαλλοντικού προγράμματος «Γιορτάζοντας την Ανακύκλωση μέσα από την Τέχνη – Celebrating Recycling Through Art”». Οι μαθητές κάνουν ορατή στο διαδίκτυο τη συνεργασία τους και γίνονται ενεργοί πολίτες και πρεσβευτές Περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης με την συμβολή της Τέχνης.

Εκπαιδευτικά προγράμματα

Μέσα από το μάθημα των Εικαστικών δώθηκε η δυνατότητα στους μαθητές να συνεργαστούν με άλλα Σχολεία του κόσμου. Το μεγάλο όφελος είναι ορατό εκ των αποτελεσμάτων μέσα από τα έργα των μαθητών και τις αναρτήσεις στο διαδίκτυο. Το σημαντικότερο όμως όλων είναι το κέρδος που μακροπρόθεμα θα έχουν τα παιδιά μέσα από την αγάπη, που τους καλλιεργήθηκε, για την αξία της Τέχνης και της δημιουργίας στη ζωή μας. Εύχομαι ολόψυχα για αυτό και πιστεύω πως έβαλα ένα λιθαράκι προς αυτή την κατεύθυνση.

Με τον παραπάνω στόχο έκανα επιλογή και υλοποιήσαμε τα εξής Εκπαιδευτικά προγράμματα:

 • Καινοτόμο Εθνικό Εκπαιδευτικό πρόγραμμα:

“Γιορτάζοντας την Ανακύκλωση μέσα από την Τέχνη – Celebrating Recycling through Art”

Δραστηριότητες που υλοποιήθηκαν στο πρόγραμμα:

 • Ανταλλαγή Χριστουγεννιάτικων ευχών με Σχολεία του εξωτερικού –προετοιμασία των μαθητών για συνεργασίες μέσα από Εκπαιδευτικά προγράμματα eTwinning
 • Recycling Christmas
 • Η τέχνη της Ανακύκλωσης-Δημιουργίες με Ανακυκλώσιμα υλικά
 • Μικροί Ζαχαροπλάστες
 • Συνεργασία με το Σύλλογο γονέων σε Αποκριάτικες δραστηριότητες – «Οι χαρταετοί μας πάνε ψηλά»
 • Σκηνικά για τον εορτασμό της 25 Μαρτίου
 • Λαμπάδες για το Πάσχα με υλικά ανακυκλώσιμα
 • Ο κόσμος της χαράς –μεγάλο μέγεθος, ομαδική εργασία
 • Τριαντάφυλλα της φιλίας
 • Cultivating life skills through Land Art – συνεργασία σε Ευρωπαϊκό πρόγραμμα eTwinning
 • Το δέντρο της Ανακύκλωσης – εργασία που υλοποιήθηκε μετά από την επίσκεψη των μαθητών και την παρακολούθηση εκπαιδευτικού προγράμματος στο Ιστορικό Αρχείο της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Πετάγματα & Χαράγματα –Χαρακτική
 • Τα έργα των μεγάλων Ζωγράφων εμπνέουν τους μαθητές
 • Σπίτια της φαντασίας-Gaudi
 • Οριγκάμι
 • Αφίσες
 • Ο κήπος της ανακύκλωσης
 • The Robots of Recycling
 • Έκθεση –παρουσίαση αποτελεσμάτων

https://blogs.sch.gr/arteducate/2016/11/27/%ce%b3%ce%b9%ce%bf%cf%81%cf%84%ce%ac%ce%b6%ce%bf%ce%bd%cf%84%ce%b1%cf%82-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%ba%cf%8d%ce%ba%ce%bb%cf%89%cf%83%ce%b7-%ce%bc%ce%ad%cf%83%ce%b1-%ce%b1%cf%80%cf%8c/

****

 • eTwinning projects:
 • “The Art of Printmaking as a Pedagogical tool”
 • “Sharing my games”
 • “School in my dreams”
 • “Diversity is our greatest strength”
 • “ Arte como Terapia”
 • “M.C. Escher: arte e geometria in gioco”
 • “Dynamic playgrounds”
 • “Cultivating life skills through Land Art”
 • “My city as a worth seeing place”
 • Συμμετοχή ενεργή στο eTwinning και στην ομάδα: «Creative Classroom”, με υπεύθυνη την κ. Ειρήνη Πατεράκη, καθώς και συμμετοχή μου σε άλλες ομάδες και εκδηλώσεις on line, μελών της Εκπαιδευτικής κοινότητας eTwinning .
  https://padlet.com/arteducate/3ynmyi5aeu43

https://padlet.com/arteducate/pjqm4xt6zz7y

Διάχυση αποτελεσμάτων των δραστηριoτήτων – βράβευση δραστηριοτήτων

Παρουσιάζεται παρακάτω ο τρόπος με τον οποίο έγινε η διάχυση των αποτελεσμάτων των Εικαστικών δράσεων και των προγραμμάτων σας στη σχολική μονάδα και στο ευρύτερο κοινό.

 • Εκθέσεις Εικαστικών με τα έργα των μαθητών μας έλαβαν χώρα στα Σχολεία: 1ο δημοτικό Σχολείο Πεύκης και 3ο δημοτικό Σχολείο Πεύκης, ανοιχτές για το κοινό.
 • Συνεργασία με τον υπεύθυνο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Β’ Αθήνας, κο Δημήτρη Γκότζο, συμμετοχή σε συλλογικό τόμο με στόχο τη διάχυση «Καλών Πρακτικών» και αναρτήσεις στην ιστοσελίδα της Πρωτοβάθμιας Εκαίδευσης Β΄Αθήνας.
 • Υλοποίηση eTwinning projects σε συνεργασία με Σχολεία της Ελλάδας, Ιταλίας και Ισπανίας. Έγινε χρήση της πλατφόρμας twin space και ορατές σελίδες σε όλους στο διαδίκτυο.
 • 26, 27 & 28 Μαΐου 2017 – «40 φεστιβάλ παιδιού», συμμετοχή με εικαστικές δημιουργίες των μαθητών.
 • Αναρτήσεις στην ιστοσελίδα των Σχολείων και της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ΥΠΕΠΘ Β’ Αθήνας και Δυτικής Αττικής, καθώς και σε ιστολόγια συμμετεχόντων εκπαιδευτικών.
 • Χρήση εργαλείων web 0.2, αναρτήσεις και παρουσιάσεις για την εκπαιδευτική κοινότητα και το ευρύ κοινό μέσω Εκπαιδευτικών ιστότοπων.
 • Παρουσίαση καλών πρακτικών-σεμιναρίου για εκπαιδευτικούς (διοργάνωση Περιβαλλονικής Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής, κα Αλεξάνδρα Τσίγκου).

 1δημ.Σχ.Πεύκης-πρόσκληση3δημ.Σχ.Πεύκης-πρόσκληση

Ο κος Δημήτρης Γκότζος στην έκθεση Εικαστικών - παρουσίασης των Εκπαιδευτικών προγραμμάτων

Ο κος Δημήτρης Γκότζος στην έκθεση Εικαστικών – παρουσίασης των Εκπαιδευτικών προγραμμάτων

Αφιερώματα σε μεγάλους δημιουργούς: Ο Joan Miró (Χοάν Μιρό) εμπνέει τους μαθητές

Αφιερώματα σε μεγάλους δημιουργούς: Ο Joan Miró (Χοάν Μιρό) εμπνέει τους μαθητές

έκθεση τέλους - Χανδρινού

 • Με τους μαθητές της ΣΤ’ τάξης του 3ου δημοτικού Σχολείου Πεύκης βραβευτήκαμε από τον διαδημοτικό σύνδεσμο «21 ΟΤΑ» και τον Δήμο Αγίας Παρασκευής, για την Περιβαλλοντική μας Ευαισθησία, σε δημόσια εκδήλωση την Τετάρτη 7 Ιουνίου 2017. Ακολουθεί  παρουσίαση, με  ένα μέρος από τις εργασίες που υλοποιήσαμε με τους μαθητές μου και με εικόνες από την εκδήλωση βράβευσης, . Συμμετείχαμε σε πολλές Περιβαλλοντικές δράσεις και συνεργαστήκαμε με άλλες χώρες του κόσμου στο πλαίσιο του eTwinning project: Cultivating life skills through Land Art. Θερμές ευχαριστίες δίνουμε στο Διευθυντή του Σχολείου Κωνσταντίνο Θηβαίο για την πρωτοβουλιά να αναδείξει την προσπάθειά μας.

my certificatecertificate - Educating Teachers seminar

 

Εύχομαι καλή πρόοδο σε όλους!

 

 

M.C.Escher : arte e geometria in gioco – eTwinning project

Awarded with Quality Label

 We are very happy  for the great collaboration we had in the project! We had great interaction,  knowledge received and exchanged.

I wish to thank wholeheartedly especially our friends from Italy Irene Confalone and Rosalba Maria Confalone for the invitation. Also we want to thank so much all the paticipating  members Teachers and pupils for the excellent cooperation and for the interaction and the activites we exchanged!!!

With my  pupils from the 1st primary School of Pefki, Athens, Greece we send our best regards to all  our friends. We also invite the blog visitors  to explore the wtin space pages created:

                       The project

eTwinning project:»Diversity is our greatest strength»

https://twinspace.etwinning.net/39464/home

About the project

The project “Diversity is our greatest strenght” celebrates the diversity of peoples in European schools. We are living in an increasingly diverse world and this is a wonderful gift. Our pupils attend schools with children who are much different and with special needs. Diversity is a normal condition, non a special condition, so we have to teach to our students to accept differences.
Learn about differences help us to seek out cultural activities in our school and to explore the strength and value in diversity. We have to teach about differences of point of views. Accepting differences should be how we live our lives.

AIMS

To recognizing diversity.
To promote respect and value of diversity.
To promote the participation of all pupils in learning activities.
To promote collaboration between pupils.
To promote collaboration with pupils with special needs.

WORK PROCESS

APRIL 1st Step: Introduce yourself, you school and you county.

MAY – JUNE 2nd Step: We show our work about diversity and inclusion.
Each partner presents:

– works about diversity with every possible means: drawings, songs, videos, photos, text and written essays (in the native language and in English), drama… Free your creativity. Privilege the peer education,work in small groups, cooperative learning.

– works with children with special needs.

We celebrate togheter the “World Day for Cultural Diversity” on 21 MAY

JUNE – 4rf Step : Reflection about the project.

EXPECTED RESULTS

Documentation of Good Practices on Inclusive Education.

 

****Welcome Spring!

https://twinspace.etwinning.net/39464/pages/page/295796

https://twinspace.etwinning.net/39464/pages/page/295796

Hello from Greece!

 

Diversity is our gratest stregth Theodora Chandrinou, Greece

SCHOOLS – October 2017

https://twinspace.etwinning.net/39464/pages/page/229343

https://twinspace.etwinning.net/39464/pages/page/232713

WORK ABOUT DIVERSITY & INCLUSION –November 2017 – February 2018

https://twinspace.etwinning.net/39464/pages/page/229392

https://twinspace.etwinning.net/39464/pages/page/232767

BOOKS ABOUT DIVERSITY

https://twinspace.etwinning.net/39464/pages/page/232787

https://padlet.com/paola_amorelli/sym508a2v6qr

Made with Padlet
BEST PRACTICES FOR INCLUSION
INCLUSION – November 2017 – February 2018

https://twinspace.etwinning.net/39464/pages/page/232789

TEACHER’S REFLECTIONS – March 2018

https://padlet.com/paola_amorelli/xvege0jdtavf

Made with Padlet

https://twinspace.etwinning.net/39464/pages/page/229406

PUPIL’S REFLECTIONS – March 2018

https://twinspace.etwinning.net/39464/pages/page/229407

https://padlet.com/paola_amorelli/5cekekbz1z6n

https://padlet.com/paola_amorelli/5cekekbz1z6n

Activities proposed by Theodora Chandrinou and accepted by the pupils and project partners. 

We added the above activities that I have designed for the project. Thanks to my pupils and the collaboration of all partners we present the twin space pages created:

What is diversity for you?

https://twinspace.etwinning.net/39464/pages/page/295796

OUR UNIQUENESS IS THE MAGIC ELEMENT THAT UNITES US

https://twinspace.etwinning.net/39464/pages/page/232659

https://padlet.com/arteducate/lte4epmlyl9o

https://padlet.com/arteducate/lte4epmlyl9o

Diversity is in our Nature

https://twinspace.etwinning.net/39464/pages/page/260002

We are different but united under Peace!

https://twinspace.etwinning.net/39464/pages/page/264125

Diversity through dance

https://twinspace.etwinning.net/39464/pages/page/294168

This is our padlet: https://padlet.com/arteducate/c1iy05j6pk3z

Made with Padlet

DIVERSITY THROUGH ART

https://twinspace.etwinning.net/39464/pages/page/373948

https://www.slideshare.net/TheodoraChandrinou/etwinning-project-diversity-is-our-greatest-strength-1st-primary-school-of-pefki-greece

"Diversity is our greatest strength" – eTwinning project evaluation

«Diversity is our greatest strength» – eTwinning project evaluation/ Theodora Chandrinou

***

Special thanks to Mrs Irene Pateraki responsible for the  «Creative Classroom» eTwinning group .

We paarticipated in the collaborative activities and we share results:

https://spark.adobe.com/page/nuPK0MHb9FWva/

Interaction and imagination! We are all united when we respect the diversity of each other. Through our projects we cultivate values, we educate and help children to accept differences. «Diversity is our greatest stregth» and one more of our eTwinning projects:

Cultivating life skills through Land Art

https://blogs.sch.gr/arteducate/2017/04/12/cultivating-life-skills-through-land-art/

Cooperation in eTwinning. We celebrated inclusion as we are part of the «Creative classroom» eTwinning  group. Mrs. Irene Pateraki created the above padlet and I added the participation of my pupils:

https://padlet.com/renia_95/etwinninginclusion

***

Thank you all for the great collaboration!

Theodora Chandrinou

Cultivating life skills through Land Art -eTwinning project

Awarded with Quality label

3 pr. School of Pefki, Athens, Greece/pupils of grade 6. Art Teacher: Theodora Chandrinou.

3 pr. School of Pefki, Athens, Greece/pupils of grade 6. Art Teacher: Theodora Chandrinou.

1 pr. School of Pefki, Athens, Greece/pupils of grade 6. Art Teacher: Theodora Chandrinou.

1 pr. School of Pefki, Athens, Greece/pupils of grade 6. Art Teacher: Theodora Chandrinou.

4th primary School of Zografou, Athens, Greece/ Art Teacher: Theodroa Chandrinou

https://twinspace.etwinning.net/39401/home

Γεια σας φίλοι μας!!! Hello dear friends!!! Ciao a tuti!!! ¡Hola amigos!

We wish to thank Irene Confalone from Italy that accepted the invitation of Theodora Chandrinou (me). Also we thank Esperanza Caro from Spain and Maria Confalone and all the pupils for the perfect collaboration!!!

Our eTwinning project «Cultivating life skills through Land Art» opened wings and now we are very happy that full-field the aims set and gave positive results!

Welcome to our Twin-space pages:

οκ1βράβευση0022οκβράβευση0014

Results presentation - 3rd pr. School of Pefki, Athens, Greece

Results presentation – 3rd pr. School of Pefki, Athens, Greece

exhibition- Results presentation-1st pr. School of Pefki, Athens, Greece

exhibition- Results presentation-1st pr. School of Pefki, Athens, Greece

eTwinning events

*********************************

We had a great first presentation on the theme by educating Teachers, I presented an experiential worshop in the School garden and the idea was shared in the eTwinning project.

Thanks for the perfect organized event to Mrs Alexandra Tsigkou, Administrator of Environmental Education, West Attica 1rst Grade Education, Greece.

https://plus.google.com/112301998097321239520/posts/HaMAxzeeHHg

* Επιμορφωτικό σεμινάριο «Καλλιεργώντας αξίες στον σχολικό κήπο»

Επιμορφωτικό σεμινάριο για εκπαιδευτικούς: «Καλλιεργώντας αξίες στον σχολικό κήπο»

Επιμορφωτικό σεμινάριο για εκπαιδευτικούς: «Καλλιεργώντας αξίες στον σχολικό κήπο»

Επιμορφωτικό σεμινάριο για εκπαιδευτικούς: «Καλλιεργώντας αξίες στον σχολικό κήπο»

Επιμορφωτικό σεμινάριο για εκπαιδευτικούς: «Καλλιεργώντας αξίες στον σχολικό κήπο»

The project «Cultivating life skills through Land Art»  was part of my Greek project:

«Γιορτάζοντας την Ανακύκλωση μέσα από την Τέχνη – Celebrating Recycling through Art»

realized during 2016 – 2017 with the pupils of the 1st primary School of pefki, Athens, Greece.

***

We kept our project active for one more School year, the pupils really learned and enjoyed the cooperation.

The pupils of the 4th primary School of Zografou, Greece interacted and participated in the project  through my National Environmental project, during the School 2017 – 2018:

**************************

About our Land Art project

The School garden is the location that our project is going to be realized.
Through Land Art creations, students will have the opportunity to cultivate life skills, personal, social, interpersonal and intrapersonal ones. The School garden will help us learn, share and have fun!
The Aesthetic perception is going to raise and the children’s environmental awareness. An international educational net will be created.
Pedagogical procedure
Partners are invited to work at the School garden, to realize an Art creation by using materials from nature, like leaves, nuts, branches, stones, flowers, etch.
Each School will take a photo of their creation and upload it on the twin space platform project folder.
After the fulfillment of the project we are going to create a digital presentation and communicate the results through the internet.
Our last aim is to hold photo exhibition open to public.

We present here a part of the educational material and activities exchanged. Interaction and imagination is the key for our project success. We used different web 2.0 ICT tools and and Art techniques. I present a part of the effort and hard work of my pupils:

https://www.slideshare.net/TheodoraChandrinou/ss-81346102

Also you can see  more about the collaboration we had in the padlets:

https://padlet.com/arteducate/9c6hb7zai2aa

 

https://padlet.com/arteducate/9c6hb7zai2aa

https://padlet.com/arteducate/97gwyxr8npg0

https://padlet.com/arteducate/f6y3zqf7k7j8

https://padlet.com/arteducate/5s0prqimegd8

https://padlet.com/arteducate/5ha0xmakxdim

https://padlet.com/arteducate/f6y3zqf7k7j8

https://padlet.com/arteducate/7xixpj2tdtw4

https://padlet.com/arteducate/7xixpj2tdtw4

https://padlet.com/arteducate/bymzjjxyendc

https://padlet.com/arteducate/bymzjjxyendc

2018 warm wishes for the New Year!!!

Made with Padlet

Made with Padlet

 

****

We invited the pupils and Teachers to evaluate the project:

https://wordart.com/1767qs1gswxk/3prschpefkiathens-greece-etwinning-land-art

https://wordart.com/5v2go3ljt097/etwinning-project-cultivating-life-skills-through-land-art

Evaluation -3 primary School of Pefki, Athens, Greece

2017-10-08_210618

Google Earth

Google Earth

Interaction and imagination! We are all united when we respect the diversity of each other. Through our projects we cultivate values, we educate and help children to accept differences. «Diversity is our greatest stregth» and one more of our eTwinning projects:

eTwinning project:»Diversity is our greatest strength»

Cooperation in eTwinning. We celebrated inclusion as we are part of the «Creative classroom» eTwinning  group:

https://spark.adobe.com/page/nuPK0MHb9FWva/

By Irene Pateraki – Creative Classroom Group founder: «Inclusion and Creativity» padlet:https://padlet.com/renia_95/etwinninginclusion

*****************

my certificate certificate - Educating Teachers seminar

Χρήση της τεχνολογίας

Χρήση της twinspace πλατφόρμας κυρίως ενσωματώσαμε τα εργαλεία μας εκεί, έκανα φόρουμ και επικοινωνούσαμε, επίσης με τους συμμετέχοντες. Κάναμε χρήση πολλών διαφορετικών εργαλείων ICT web 2.0 όπως: padlet, slideshare, twinspace πλατφόρμα (σελίδες, events, mails, chat, forum), google Earth, google+, airpano, you tube, airpano, wordArt, answer garden.  Αποφάσισα τη δημιουργία twin space ορατών σελίδων σε όλους στο διαδίκτυο κι έγινε χρήση του blog  για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων. Συνεργαστήκαμε  στα padlet και τα eTwinning events για να μοιραστούμε τις εργασίες μας με τα άλλα Σχολεία .

Enter to see more activities -in Greek-for the School year 2016-2017:

Εκπαιδευτικές δραστηριότητες 2016 -17 με όχημα το μάθημα των Εικαστικών

Art creations with recyclable materials/ by Theodora Chandrinou
Εικαστικός Θεοδώρα Χανδρινού

 Project dissemination / Διάχυση προγράμματος 
 In the e-book that folows is included my article with the practicies used in the project:
(Land Art in the School garden as a Pedagogical tool) «Η Land Art στον σχολικό κήπο ως παιδαγωγικό εργαλείο»
Γίνεται αναφορά στο έργο και παρουσίαση μεθοδολογίας και πρακτικών που αξιοποίησα στο έργο στο άρθρο μου:
Το άρθρο μου αποτελεί απόσπασμα του βιβλίου:
Καρποί από τον Κήπο της Αειφορίας – Συλλογικός τόμος
***
The project survey:
During the School year 2017 -2018 we participated in the

European Year of Cultural Heritage – 2018

Creative Cultural Heritage 2018

https://view.genial.ly/5a7c791bee2f52361d139b24/creative-cultural-heritage-2018

Also we disseminated our project results by participating in the eTwinning «Creative Clssroom» group by Irene Pateraki.

 

Congratulations to all!  Συγχαρητήρια σε όλους!

Ευχαριστώ για το ενδιαφέρον σας!

Thank you for the interest!

 

 

 

Happiness!!!

The pupils of the 1st and 3rd primary Schools of Pefki, Athens, Greece present their Art works!

We invited our pupils to share messages and creations about «the way to be happy»! We hope you to follow them!!!

«If you want to be happy… make happy thoughts!!!»

«Share happy thoughts and positive attitudes!!!»

«Try to be creative, smile and share your smiles and happy thoughts!!!»

«Don’t give up and try to share your smiles even when the others are sad!!!»

1st primary School of Pefki, Athens, Greece

1st primary School of Pefki, Athens, Greece

3rd primary School of Pefki, Athens, Greece

3rd primary School of Pefki, Athens, Greece

We share more happy thoughts through our «Creative Classroom» eTwinning group:

https://padlet.com/renia_95/happiness

All the best and don’t be afraid to be happy!!!!

 

 

Γιορτάζουμε την «Hμέρα Ασφαλούς Διαδικτύου»!

We celerbate the «Safe Internet Day»!

We celerbate the "Safe Internet day"! Γιορτάζουμε την "Hμέρα Ασφαλούς Διαδικτύου"! 1 δημοτικό Σχολείο Πεύκης, Αττικής.

We celerbate the «Safe Internet day»! Γιορτάζουμε την «Hμέρα Ασφαλούς Διαδικτύου»! 1 δημοτικό Σχολείο Πεύκης, Αττικής.

 

Στο 1 δημοτικό Σχολείο Πεύκης, Αθήνας γιορτάσαμε την ημέρα με έκθεση Εικαστικής δημιουργίας και εδώ παρουσιάζουμε την πρώτη αφίσα μας. Υπέθυνη Εκπαιδευτικός δράσεων: Θεοδώρα Χανδρινού.

Επίσης, συμμετείχαμε στις δραστηριότητες του eTwinning έργου: «The Art of Printmaking as a Pedagogical tool»

https://twinspace.etwinning.net/15908/pages/page/144313

Συμμετείχαμε επίσης στις δραστηριότητες της ομάδας eTwinning «Creative Classroom» με υπεύθυνη την Ειρήνη Πατεράκη. Παρακάτω υπάρχουν οι σύνδεσμοι των μελών και ελπίζουμε να σας δώσουν έμπνευση.

Για την υλοποίηση των δράσεων συνεργάστηκαν οι μαθητές και οι Εκπαιδευτικοί του 1 δ. Σχ. Πεύκης:

Αθανάσιος Καραστάθης -Διευθυντής του 1 δ. Σχ. Πεύκης,

Παναγιώτης Αλέξης -Καθηγητής Πληροφορικής ,

Θεοδώρα Χανδρινού -Καθηγήτρια Εικαστικών

**************************

In the 1st primary School of Pefki, Athens, Greece we celebrate the «Safe Intenet Day» with Art creations exhibited in the School Hall. Supervisor Art Teacher: Theodora Chandrinou.

We made  posters and we participated in the eTwinning project: «The Art of Printmaking as a Pedagogical tool»

https://twinspace.etwinning.net/15908/pages/page/144313

We also joined the  activities of  the  «Creative Classroom Group» by Irene Pateraki and joined the members padlets, also:

https://padlet.com/pr_lucian/sid2017

https://padlet.com/josepantoniblasco/5h62j42mjepv

The activities realizised in the 1st pr. School Pefkis, Athens, Greece had success thanks to the perfect collaboration of the pupils and the Teachers:

Athanasios Karastathis – Head Master of the School

Panagiotis Alexis – ICT Teacher

Theodora Chandrinou – Fine Arts Teacher

 

Γιορτάζοντας την Ανακύκλωση μέσα από την Τέχνη – Celebrating Recycling through Art

Σύντομη περιγραφή προγράμματος:

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης που υλοποιήθηκε κατά το σχολικό έτος 2016 -2017. Συνεργάστηκαν οι  μαθητές και μαθήτριες των τμημάτων της ΣΤ΄ τάξης των: 1ου  και 3ου δημοτικών Σχολείων Πεύκης, Αττικής, στο μάθημα των Εικαστικών.  Υπεύθυνη Εκπαιδευτικός ήταν η Εικαστικός Θεοδώρα Χανδρινού, που σχεδίασε και είχε την επιμέλεια υλοποίησης των δράσεων του έργου.

Παιδαγωγική διαδικασία
Διαστάσεις – όψεις του θέματος που προσεγγίσαμε:
• Η σημασία της επαφής του ανθρώπου με το περιβάλλον.
• Η αξία της συμμετοχής και της ευαισθητοποίησης του κάθε ανθρώπου απέναντι στα περιβαλλοντικά θέματα.
• Τρόποι προστασίας και βελτίωσης προβλημάτων μέσω της Ανακύκλωσης.
• Ανάδειξη των θετικών επιπτώσεων της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησηςστη ζωή του ανθρώπου και τις σχέσεις που διαμορφώνουν την υγιή συνύπαρξή του στο σύγχρονο περιβάλλον.
• Η αξία της Αισθητικής καλλιέργειας στη ζωή μας, μέσω της Εικαστικής Αγωγής, και η διασύνδεση με τη διάπλαση της περιβαλλοντικής συνείδησης.

Παιδαγωγικοί στόχοι

Συνοπτικά οι σημαντικότεροι παιδαγωγικοί στόχοι που θέσαμε και υλοποιήσαμε:
•Η Περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των παιδιών.
• Να κατανοήσουν οι μαθητές τη σχέση αλληλεπίδρασης του ανθρώπου και των ενεργειών του αναφορικά με το περιβάλλον και τα σύγχρονα προβλήματα.
• Η αξιοποίηση της Εικαστικής Αγωγής στην Αισθητική διάπλαση της προσωπικότητας των μαθητών μέσα από τη χρήση διαφορετικών υλικών.
• Η ανάπτυξη της φαντασίας και της δημιουργικότητας καθώς και η ελευθερία της έκφρασης.
• Η ανάπτυξη δεξιοτήτων προσωπικών και κοινωνικών, μέσα από τη συνεργασία και την επικοινωνία, με στόχο τη δημιουργία συνείδησης «ενεργών πολιτών» και την καλλιέργεια της συναισθηματικής νοημοσύνης των μαθητών.

Μεθοδολογία υλοποίησης – Συνεργασίες με άλλους φορείς  

 •  Ομαδοσυνεργατική, βιωματική πρακτική.
 •  Καταιγισμός ιδεών.
 •  Έρευνα και διάλογος μαθητών.
 •  Μέθοδος project.
 •  Αξιοποίηση της τεχνολογίας στην εκπαίδευση, χρήση προγραμμάτων ηλ. Υπολογιστή.
 •  Ψυχοκινητικές δραστηριότητες – συνεργασία τεχνών (Μουσικής, Εικαστικών, Θεατρικής Αγωγής).
 • Συνεργασία με τους Υπεύθυνους Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ΠρωτοβάθμιαςΔιεύθυνσης  Β’ Αθήνας κ. Δημήτρη Γκότζο και Δυτικής Αττικής κα. Αλεξάνδρα Τσίγκου.
 •  Επικοινωνία, συνεργασία κι ανταλλαγή υλικού με Σχολεία της Ιταλίας, της Ισπανίας και άλλων χωρών μέσα από το πρόγραμμα eTwinning όπου έγινε ορθή χρήση εργαλείων web 2.0.

Πεδία σύνδεσης με τα προγράμματα σπουδών των αντίστοιχων γνωστικών αντικειμένων
Σύνδεση με τη Μελέτη Περιβάλλοντος, τη Γλώσσα, τη Μουσική, τη Θεατρική Αγωγή.

Υλικά που χρησιμοποιήθηκαν

 • Διαφορετικά υλικά ανακυκλώσιμαόπως: χαρτιά σε διαφορετικό βάρος, πλαστικό, γυαλί, μέταλλο, αλουμίνιο.
 • Πινέλα, χρώματα νερού, λαδοπαστέλ, κόλλες, ψαλίδια, σπασμένα παιχνίδια κι άλλα αντικείμενα.
 • Έγινε αξιοποίηση της τεχνολογίας,του διαδικτύου και προγραμμάτων ηλεκτρονικού υπολογιστή,για τη δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού και την ανταλλαγή του με Σχολεία του εξωτερικού.

Αναμενόμενα  αποτελέσματα  

• Δημιουργία αρχείου που θα παραμείνει στο Σχολείο, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.
• Παρουσίαση αποτελεσμάτων στη σχολική κοινότητα.
• Αναρτήσεις στο διαδίκτυο, ορατές στο κοινό.
• Έκθεση στο χώρο του Σχολείου και διάχυση αποτελεσμάτων στην εκπαιδευτική κοινότητα καθώς και συνεργασίες με άλλα Σχολεία της Ελλάδας, Ιταλίας και Ισπανίας.

Δραστηριότητες που υλοποιήθηκαν 

 • Το δέντρο της Ανακύκλωσης – εργασία που υλοποιήθηκε μετά από την επίσκεψη των μαθητών και την παρακολούθηση εκπαιδευτικού προγράμματος στο Ιστορικό Αρχείο της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Πετάγματα & Χαράγματα –Χαρακτική
 • Τα έργα των μεγάλων Ζωγράφων εμπνέουν τους μαθητές
 • Σπίτια της φαντασίας-Gaudi
 • Οριγκάμι
 • Αφίσες
 • Ο κήπος της ανακύκλωσης
 • The Robots of Recycling
 • Έκθεση –παρουσίαση αποτελεσμάτων
 • Ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄Αθήνας  – Γρ. Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του Υπ. Παιδείας, υπεύθυνος κ. Γκότζος:
 • http://kainotomoume.blogspot.gr/2017/09/1o.html
 • Δείτε τις Εκπαιδευτικές δραστηριότητες 2016 -17 με όχημα το μάθημα των Εικαστικών και τις Εκπαιδευτικές εκδρομές που υλοποιήθηκαν για το έργο μας.

Εκπαιδευτικές δράσεις  – Με όχημα το μάθημα των Εικαστικών:

Οι δραστηριότητες υλοποιήθηκαν κατά το Σχολικό έτος 2016-17 εμπλούτισαν το πρόγραμμα,  ενώ έγιναν και Εκπαιδευτικές επισκέψεις, με στόχο την επιτυχημένη ολοκλήρωση  του έργου μας:

1ο& 3ο Δημοτικά Σχολεία Πεύκης, Αθηνών

 • Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου 2016, παρακολούθησα το επιμορφωτικό σεμινάριομε θέμα «Πράκτορες του Πλανήτη, Αποστολή: Σώσε τον Πλανήτη από τα Σκουπίδια» που πραγματοποιήθηκε στο 8ο Δ.Σ. Αμαρουσίου.
 • 22 Φεβρουαρίου 2017 – Παρακολούθησα επιμορφωτικό Σεμινάριομε θέμα: «Ctrl Shift the Climate – Οι Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας γίνονται σύμμαχοί μας στην προστασία του κλίματος».
 • 5 Μαρτίου 2017 – «Η Τέχνη ενάντια στη Σχολική βία» – Παρουσίαση Σχολικών δράσεων στο Δημοτικό Θέατρο Δήμου Πεύκης και απονομή βραβείων στους μαθητές των τάξεων που συμμετείχαν. Οι εργασίες των μαθητών μας αναρτήθηκαν στο χώρο του Θεάτρου.

https://padlet.com/arteducate/c8d00olkusa7

 • Επίσης, συνεργάστηκα με το Σύλλογο γονέων και Κηδεμόνων του 1ουδημ. Σχ. Πεύκης στις Αποκριάτικες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στο Σχολείο και όπου παρουσιάσαμε Εικαστικά έργα των μαθητών, με συμμετοχή από όλες τις τάξεις.
 • 6 Μαρτίου 2017- Επίσκεψη της Εταιρίας Ανακύκλωσηςκαι παρουσίαση Εκπαιδευτικού υλικού στο 1οδημοτικό Σχολείο Πεύκης. Συνδυάστηκε με τη δράση «Αλλάζοντας συμπεριφορές» κι έγινε παροχή κάδων Ανακύκλωσης στο Σχολείο. Υπεύθυνη Εκπαιδευτικός: Θεοδώρα Χανδρινού.
 • 22 Μαρτίου 2017 – Σεμινάριο για Εκπαιδευτικούςμε θέμα: «Καλλιεργώντας δεξιότητες στον Σχολικό κήπο» που διοργάνωσε η Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής κα Αλεξάνδρα Τσίγκου. Συμμετείχα ως επιμορφώτρια παρουσιάζοντας βιωματικό εργαστήριο με τίτλο: «Land Art στον Σχολικό κήπο».
 • 24 Μαρτίου 2017– Θεατρική παράσταση που παρουσίασαν οι μαθητές της ΣΤ’ τάξης για τον εορτασμό της 25ης  Μαρτίου, σε κείμενο και σκηνοθετική επιμέλεια του Διευθυντή Αθανάσιου Καραστάθη. Τα δύο σκηνικά της παράστασης έγιναν στο μάθημα των Εικαστικών σε συνεργασία με τους μαθητές της Στ΄ τάξης. Στο πρώτο, σε μουσαμά ζωγραφικής μεγάλου μεγέθους 4.00 Χ 3.50 μέτρων,  χρησιμοποιήσαμε ακρυλικά χρώματα. Στο δεύτερο χρησιμοποιήσαμε έργα των μαθητών μας με θέμα τα βιτρό, όπου χρησιμοποιήσαμε  μεικτή τεχνική -λαδοπαστέλ και  χρωματιστά μολύβια.
 • 29 Μαρτίου 2017 – Επίσκεψη των μαθητών της ΣΤ’ τάξης στο Ιστορικό Αρχείο της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος και παρακολούθηση βιωματικού προγράμματος από την υπεύθυνη, κα Μαρία Λεμπέση. Υλοποιήθηκε Εικαστικό εργαστήριο με τίτλο «Χαράγματα και πετάγματα» και η εργασία ολοκληρώθηκε στη συνέχεια στο Σχολείο. Αξιοποιήθηκε υλικό προς Ανακύκλωση που μας πρόσφερε το Μουσείο και το οποίο οι μαθητές πήραν μαζί τους μετά από την επίσκεψη.Υλοποιήθηκαν δύο δραστηριότητες:

«Το δέντρο της Ανακύκλωσης»

 • Ένα γλυπτό δέντρο με περίπου δύο μέτρα ύψος φτιαγμένο με: άδεια πλαστικά μπουκάλια νερού, χαρτιά σε διαφορετικό βάρος, νάιλον και ύφασμα. Οι μαθητές το έβαψαν με ακρυλικά χρώματα και το διακόσμησαν με τις δημιουργίες τους ζωγραφισμένες σε χαρτιά. Οι μαθητές συμμετείχαν έτσι και στη δραστηριότητα Land Art, που αποτέλεσε μέρος των Εκπαιδευτικών μας προγραμμάτων:

https://padlet.com/arteducate/9c6hb7zai2aa

«Χαρακτική σε λινόλαιο».

Διαδικασία υλοποίησης:

 • Έγινε επίσκεψη των μαθητών στην αίθουσα με τις χαλκογραφίες, βινιέτες  χαρτονομισμάτων και στην αίθουσα «Ασπιώτη ΕΛΚΑ» του Μουσείου όπου τα παιδιά ήρθαν σε επαφή με το αντικείμενο της Χαρακτικής και τις τεχνικές εκτύπωσης.
 • Κατόπιν, πίσω στο Σχολείο, αναλυτικά στην τάξη έγινε παρουσίαση εκπαιδευτικού υλικού, πρωτότυπα χαρακτικά έργα, και ψηφιακές προβολές καθώς επίσης,  δόθηκε υλικό σε έντυπη μορφή.
 • Πέμπτη 6 Απριλίου 2017 – παρακολούθησα το πρώτο επίπεδο του ερευνητικού προγράμματος του Τομέα Ψυχικής Υγείας του «Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη»που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τη Σχολική Σύμβουλο της 25 Περιφέρειας Δημοτικής Εκπαίδευσης, Έλενα Μανιάτη, με τίτλο: «Προωθώντας την Καλή Πρακτική στον Αυτισμό: Αναπτύσσοντας την κατανόηση, τις γνώσεις και τις δεξιότητες των εκπαιδευτικών και άλλων επαγγελματιών που δουλεύουν με παιδιά με αυτισμό ηλικίας 5-10 χρονών».
 • Παρασκευή 7 Απριλίου 2017 – 1ου& 3ου δημοτικών  Σχολείων Πεύκης. Συμμετοχή στον Πανελλήνιο μαθητικό διαγωνισμό «Ένα μήλο την ημέρα… το μήλο συμβάλλει στην Υγιεινή διατροφή».Τα έργα των μαθητών μου από το 1 δημ. Σχ. Πεύκης επιλέχθηκαν ανάμεσα σε χιλιάδες και εκτέθηκαν στο χώρο του Υπουργείου Παιδείας την ημέρα της τελικής παρουσίασης.

https://zagorin.gr/panellinios-mathitikos-diagonismos/

 • 24 Απριλίου 2017 – Επίσκεψη ειδικών της Trekking Hellasστο 1οδημοτικό Σχολείο Πεύκης και παρουσίαση Εκπαιδευτικού υλικού.
 • 25 Απριλίου 2017 – Εκπαιδευτική εκδρομήτων μαθητών της Στ’ τάξης του 1ου  δημοτικού Σχολείου Πεύκης στον εθνικό δρυμό της Πάρνηθας. Οι μαθητές παρακολούθησαν Εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Trekking Hellas ενώ δημιούργησαν στο βουνό τα δικά τους έργα «Land Art», με υλικά από τη φύση, υπό την διδασκαλία της Εικαστικού του Σχολείου Θεοδώρας Χανδρινού. Τα έργα αποτέλεσαν υλικό ανταλλαγής και συνεργασίας μας στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα eTwinning: “Cultivating life skills through Land Art”.

https://blogs.sch.gr/arteducate/2017/04/12/cultivating-life-skills-through-land-art/

https://blogs.sch.gr/arteducate/2016/11/27/%ce%b3%ce%b9%ce%bf%cf%81%cf%84%ce%ac%ce%b6%ce%bf%ce%bd%cf%84%ce%b1%cf%82-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%ba%cf%8d%ce%ba%ce%bb%cf%89%cf%83%ce%b7-%ce%bc%ce%ad%cf%83%ce%b1-%ce%b1%cf%80%cf%8c/

Θερμές ευχαριστίες στις δασκάλες της ΣΤ΄τάξης Κανέλλα Τζίφα, που επίσης συνόδευε, και στην Ειρήνη Κανατούρη.

 • 3 Μαΐου 2017 – πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στο 1οδημ. Σχ. Πεύκης των μαθητών του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Κωφών και Βαρηκόων Πεύκης και Λυκόβρυσης. Οι μαθητές συναντήθηκαν και γνωρίστηκαν με ευχάριστο παιγνιώδη τρόπο. Μαζί δημιούργησαν ομαδοσυνεργατικά έργα Land Art στο Σχολικό κήπο.Δημιουργήθηκε φωτογραφικό αρχείο και διάχυση πρακτικής στο «40ο Φεστιβάλ παιδιού». Οι μαθητές κάνουν ορατή στο διαδίκτυο τη συνεργασία τους και γίνονται ενεργοί πολίτες και πρεσβευτές Περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης με την συμβολή της Τέχνης. Η δραστηριότητα ήταν μέρος του Καινοτόμου Εκπαιδευτικού προγράμματος: “Γιορτάζοντας την Ανακύκλωση μέσα από την Τέχνη – Celebrating Recycling through Art” που συμπεριέλαβε το έργο eTwinning: “Cultivating life skills through land Art” και το οποίο υλοποίησαν οι μαθητές  του 3ου δημοτικού Σχολείου Πεύκης καθώς συνεργάστηκαν με τους μαθητές του 1ου δημοτικού Σχολείου Πεύκης και μαθητές από Σχολεία της Ιταλίας και της Ισπανίας.Εκπαιδευτικός, εμπνευστής και υπεύθυνη για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων , Εικαστικός: Θεοδώρα Χανδρινού.
 • 26, 27 & 28 Μαΐου 2017 – «40οΦεστιβάλ παιδιού» Δήμου Πεύκης, συμμετοχή με Εικαστικές δημιουργίες των μαθητών του 1ου δημοτικού Σχολείου Πεύκης. Εκτέθηκαν έργα που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο των Εκπαιδευτικών Καινοτόμων προγραμμάτων και eTwinning και τα οποία υλοποιήθηκαν στο μάθημα των Εικαστικών.

Συνεργασία – Συμμετοχή των  1ου   & 3ου  δημ. Σχολείων Πεύκης στις Περιβαλλοντικές δράσεις του Δήμου Πεύκης

 • Ψηφιακή παρουσίαση με τίτλο: «Καλλιεργώντας δεξιότητες μέσω της Land Art στο Σχολικό κήπο – Cultivating life skills through Land Art in the School garden”. Το αρχείο ήταν το αποτέλεσμα της δραστηριότητας που υλοποιήθηκε χάρη στην συνεργασία των μαθητών του 1ου   & 3ου   Δημοτικών Σχολείων Πεύκης, της ΣΤ’ τάξης, συνομιλώντας μέσω της Land Art στον Σχολικό κήπο. Συνεργάστηκαν με το Ειδικό δημοτικό Σχολείο Κωφών & Βαρηκόων Λυκόβρυσης – Πεύκης καθώς και με Σχολεία της Ιταλίας και Ισπανίας. Η δράση και το έργο eTwinning είναι μέρος του Περιβαλλοντικού προγράμματος «Γιορτάζοντας την Ανακύκλωση μέσα από την Τέχνη – Celebrating Recycling Through Art”».
 • Επίσης με μαθητές και Εκπαιδευτικούς είχαμε συνεργασία πάνω στα θέματα: «Διαφορετικότητα», «Παιδί και Κάπνισμα», «Διατροφή και Υγεία».
 • «Ασφαλές διαδίκτυο»:

https://blogs.sch.gr/arteducate/2017/02/07/h%ce%bc%ce%ad%cf%81%ce%b1-%ce%b1%cf%83%cf%86%ce%b1%ce%bb%ce%bf%cf%8d%cf%82-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%b4%ce%b9%ce%ba%cf%84%cf%8d%ce%bf%cf%85-safe-internet-day/

 • Τετάρτη 7 Ιουνίου 2017. Με τους μαθητές της ΣΤ’ τάξης του 3ου δημοτικού Σχολείου Πεύκης βραβευτήκαμε από τον διαδημοτικό σύνδεσμο «21 ΟΤΑ» και τον Δήμο Αγίας Παρασκευής, για την Περιβαλλοντική μας Ευαισθησία, σε δημόσια εκδήλωση.
 • Τρίτη 20 Ιουνίου 2017. Συμμετείχα στο επιμορφωτικό Σεμινάριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 4 ωρών με τίτλο: «Η περμακουλτούρα στο σχολικό κήπο και υπαίθριες δραστηριότητας για παιδιά».
 • Συμμετοχή ενεργή στο eTwinningκαι στην ομάδα: “Creative Classroom”, με υπεύθυνη την κ. Ειρήνη Πατεράκη, καθώς και συμμετοχή σε εκδηλώσεις των μελών της Εκπαιδευτικής κοινότητας eTwinning

https://padlet.com/arteducate/3ynmyi5aeu43

https://padlet.com/arteducate/pjqm4xt6zz7y

Παρατηρήσεις

Αξιοποιήθηκαν πεδία σύνδεσης με τα προγράμματα σπουδών άλλων γνωστικών αντικειμένων. Έγινε σύνδεση με τη Μελέτη Περιβάλλοντος, τη Γλώσσα, τη Μουσική, τη Θεατρική Αγωγή και το μάθημα πληροφορικής.

Διάχυση αποτελεσμάτων των δραστηριοτήτων – βράβευση

 • Παρουσιάζεται παρακάτω ο τρόπος με τον οποίο έγινε η διάχυση των αποτελεσμάτων των Εικαστικών δράσεων και των προγραμμάτων σας στη σχολική μονάδα και στο ευρύτερο κοινό.
 • Εκθέσεις Εικαστικών με τα έργα των μαθητών μας έλαβαν χώρα στα Σχολεία: 1ο  δημοτικό Σχολείο Πεύκης και 3οδημοτικό Σχολείο Πεύκης, ανοιχτές για το κοινό.
 • Έγιναν αναρτήσεις στο προσωπικό μου blog: https://blogs.sch.gr/arteducate/
 • Συνεργασία με τον υπεύθυνο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Β” Αθήνας, κ. Δημήτρη Γκότζο, συμμετοχή σε συλλογικό τόμο με στόχο τη διάχυση «Καλών Πρακτικών» και αναρτήσεις στην ιστοσελίδα της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄Αθήνας: http://kainotomoume.blogspot.gr/2017/09/1o.html
 • Υλοποίηση eTwinning projects σε συνεργασία με Σχολεία της Ελλάδας, Ιταλίας και Ισπανίας. Έγινε χρήση της πλατφόρμας twin space και ορατές σελίδες σε όλους στο διαδίκτυο.
 • 26, 27 & 28 Μαΐου 2017 – «40 φεστιβάλ παιδιού», συμμετοχή με εικαστικές δημιουργίες των μαθητών.
 • Αναρτήσεις στην ιστοσελίδα των Σχολείων και της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ΥΠΕΠΘ Β’ Αθήνας και Δυτικής Αττικής, καθώς και σε ιστολόγια συμμετεχόντων εκπαιδευτικών.
 • Χρήση εργαλείων web 0.2, αναρτήσεις και παρουσιάσεις για την εκπαιδευτική κοινότητα και το ευρύ κοινό μέσω Εκπαιδευτικών ιστότοπων. Δημιουργία αρχείου σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή για το αρχείο του Σχολείου.
 • Παρουσίαση καλών πρακτικών, σεμιναρίου για εκπαιδευτικούς, διοργάνωση Γραφείο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής, κα Αλεξάνδρα Τσίγκου.
 • Με τους μαθητές της ΣΤ’ τάξης του 3ου δημοτικού Σχολείου Πεύκης βραβευτήκαμε από τον διαδημοτικό σύνδεσμο «21 ΟΤΑ» και τον Δήμο Αγίας Παρασκευής, για την Περιβαλλοντική μας Ευαισθησία, σε δημόσια εκδήλωση την Τετάρτη 7 Ιουνίου 2017. Ακολουθεί  παρουσίαση, με  ένα μέρος από τις εργασίες που υλοποιήσαμε με τους μαθητές μου και με εικόνες από την εκδήλωση βράβευσης,. Συμμετείχαμε σε πολλές Περιβαλλοντικές δράσεις και συνεργαστήκαμε με άλλες χώρες του κόσμου στο πλαίσιο του eTwinning project: Cultivating life skills through Land Art. Θερμές ευχαριστίες δίνουμε στο Διευθυντή του Σχολείου κ. Κωνσταντίνο Θηβαίο για την πρωτοβουλία να αναδείξει την προσπάθειά μας.
 • Υπήρξε αλληλεπίδραση με άλλα Σχολεία της Ελλάδας, της Ισπανίας, της Ιταλίας και άλλων χωρών μέσω της Εκπαιδευτικής πλατφόρμας του eTwinning.
 • Έκθεση στο χώρο του Σχολείου και διάχυση αποτελεσμάτων στην εκπαιδευτική κοινότητα καθώς και συνεργασίες με Σχολεία της Ελλάδας και άλλων χωρών.

Το σημαντικότερο ήταν πως για να επιτύχω τους παιδαγωγικούς  στόχους του έργου είχα την ιδέα  της δημιουργίας του eTwinning project: «Cultivating Life Skills Through Land Art». Για δεύτερη χρονιά δέχθηκαν να συνεργαστούν πάνω στην ιδέα αυτή συνάδελφοι από την Ευρώπη. Έτσι, δόθηκε η ευκαιρία στους μαθητές  να επικοινωνήσουν και να αλληλεπιδράσουν με άλλα Σχολεία της Ελλάδας, της Ιταλίας και της Ισπανίας:

Cultivating life skills through Land Art

Cultivating life skills through Land Art

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά το έργο μέσω του συνδέσμου :

https://twinspace.etwinning.net/39401/pages/page/225194

1 pr. School of Pefki, Athens, Greece/pupils of grade 6. Art Teacher: Theodora Chandrinou.

1 pr. School of Pefki, Athens, Greece/pupils of grade 6. Art Teacher: Theodora Chandrinou.

3 pr. School of Pefki, Athens, Greece/pupils of grade 6. Art Teacher: Theodora Chandrinou.

3 pr. School of Pefki, Athens, Greece/pupils of grade 6. Art Teacher: Theodora Chandrinou.

Pupils of the 1st Pr. School of Pefki, Athens, Greece /grade 6 exchange Art works with the pupils of the 3st Pr. School of Pefki, Athens, Greece /grade 6.

Also in the frame of the eTwinning project we achieved a perfect collaboration with Schools from  Italy and Spain.

We are very happy for that!

eTwinning label

******************************************

Ακολουθεί ένα μικρό δείγμα από τις εργασίες των μαθητών:

recycling-presentationrecycling-presentation.2

recycling-presentation.3έκθεση τέλους - Χανδρινού

Ο κος Δημήτρης Γκότζος στην έκθεση Εικαστικών - παρουσίασης των Εκπαιδευτικών προγραμμάτων

Ο κος Δημήτρης Γκότζος στην έκθεση Εικαστικών – παρουσίασης των Εκπαιδευτικών προγραμμάτων

my certificatecertificate - Educating Teachers seminar

RobotsrobotPhoto-2111_1Μικροί ζαχαροπλάστες

************************************************************************************

Συνεχίζουμε να δημιουργούμε με άξονα την Τέχνη και την Ανακύκλωση.  Αξιοποιούμε για το λόγο αυτό, ως παιδαγωγικό εργαλείο, το πρόγραμμα που υλοποιήθηκε  στο 20 δημ. Σχολείου Ιλίου,  κατά το σχολικό έτος 2015-2016 με επιτυχία:

«Η Ανακύκλωση συναντά την Τέχνη»

https://blogs.sch.gr/arteducate/2016/01/01/%ce%b7-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%ba%cf%85%ce%ba%ce%bb%cf%89%cf%83%ce%b7-%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b1-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%cf%84%ce%b5%cf%87%ce%bd%ce%b7/

Η Ανακύκλωση συναντά τηνΤέχνη

 

και του προγράμματος eTwinning: «RECYCLING THROUGH ART»

https://twinspace.etwinning.net/16688/home

https://blogs.sch.gr/arteducate/2016/06/30/recycling-through-art/

 

  Με όχημα την Τέχνη οι μαθητές δημιουργούν, μαθαίνουν και συνεργάζονται με Σχολεία της Ελλάδας, της Ισπανίας και της Ιταλίας!

Ανακύκλωση- χαρτοδιπλωτική

Ευχαριστώ πολύ!

Η ψυχοθεραπευτική προσέγγιση της Εικαστικής Αγωγής στην εκπαιδευτική διαδικασία

Τα οφέλη είναι ορατά στην ψυχική, πνευματική, συναισθηματική και σωματική υγεία των παιδιών. Η Τέχνη είναι ένας από τους πολλούς τρόπους αυτοέκφρασης και ενθάρρυνσης προς ενδοσκόπηση. Κρυμμένες μνήμες των παιδιών μπορεί να ανακληθούν, ενώ μέσα από τη ματιά του ειδικού επιιστήμονα, να αποκαλυφθούν πολλά προσωπικά δεδομένα. Με λεκτικές και μη λεκτικές μορφές έκφρασης , μέσα από ζωγραφιές, ποιήματα, δραματοποίηση – θετρικό παιχνίδι κ.ά. το ίδιο το παιδί αποκαλύπτει και ανακαλύπτει τον εαυτό του, ελευθερώνεται. Η δημιουργική απασχόληση του παιδιού με τα Εικαστικά όταν συνδεθεί με την Συναισθηματική Αγωγή προσφέρει τα μέγιστα:
 Δίνει διέξοδο σε συμπλεγματικές καταστάσεις που προκαλούν αίσθημα ενοχής, ντροπής κ.λ.π.
 Το βοηθά να προσδιορίσει την ταυτότητά του μέσα από τη συναναστροφή και τη σχέση του με τους άλλους.
 Αποκαλύπτοντας κι αναγνωρίζοντας τα συναισθήματά του μαθαίνει να τα χειρίζεται. Παρορμήσεις και αρνητικά συναισθήματα ανιχνεύονται καλλιεργώντας το έδαφος για την οριοθέτηση και τον έλεγχό τους.
 Η κάθαρση συνδέται με αυτή τη διαδικασία. Άλλωστε, όταν κρυμμένα συναισθήματα έρθουν στην επιφάνεια αποκτούν οντότητα, όνομα και όρια γι’ αυτό απομυθοποιούνται και δεν προκαλούν σύγχιση και ταραχή.
 Στοιχεία του χαρακτήρα του αναδεικνύονται, εντοπίζεται η μοναδικότητα και τονώνεται η αυτοπεποίθηση.
 Το παιδί βρίσκει τρόπους να αντιμετωπίσει νέες άγνωστες ψυχολογικές καταστάσεις, να τις κάνει διαχειρίσιμες και λειτουργικές προς όφελός του.
 Η ομαδοσυνεργατική μέθοδος διδασκαλίας θα οφελήσει περισσότερο μέσα από τον διάλογο και τη ερμηνεία των έργων στην ομάδα.
 Καλλιεργείται η ενσυναίσθηση-empathy, πολύ περισσότερο όταν γίνει διάχυση των ατομικών εργασιών στον κύκλο της ομάδας.
 Προετοιμάζεται το έδαφος ώστε ο νέος άνθρωπος να αποδεχθεί τον εαυτό του, να μάθει να μοιράζεται, να ενταχθεί στην ομάδα και κατ’ επέκταση να κονωνικοποιηθεί.

Με όχημα την Εικαστική Αγωγή η πρόληψη βλαπτικών συμπεριφορών είναι δυνατή κι έχει μόνιμο χαρακτήρα.

Αθήνα– 22 Μαϊου 2012.
Θεοδώρα Χανδρινού

Children Develop Life Skills through Art Activities

Art may seem like fun and games but the child is actually learning a lot through exploring the arts and doing art activities.

Children gain useful life skills through art.

Why is art important? This is a question many parents ask themselves when they are enrolling their child in school. “Arts education does solve problems. Years of research show that it is closely linked to almost everything that we as a nation say we want for our children and demand from our schools: academic achievement, social and emotional development, civic engagement, and equitable opportunity” (Smith).

It is a proven fact that children involved in art make higher grades than children that are not involved. Exposure to the arts provides many important advantages because it affects the growth and progress of children and benefits children in many learning environments.
Art is important to children in their developmental years because they are able to express themselves.
It also improves their learning process.
Art makes children look forward to learning. Schools that have art programs usually have higher attendance. That is because students get excited about that art class and want to go to school and participate instead of their parents making them go to school.
If there was no art in school, there would be more children dropping out and getting themselves in trouble.
Why is Education of the Arts so Important in High School?
Art is very important in all of our lives because it enhances our understanding to problem solve, boosts our creative thinking and heightens self-expression. It is also considered a form of entertainment, not only for ourselves but for communication with others as well.
Athens, 22 of May 2012,
Theodora Chandrinou

«Η ΧΑΡΑΚΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ»

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα που υλοποιήθηκε στο 20 Δημ. Σχ. Ιλίου, Αττικής

το σχολικό έτος 2015 – 2016 .

Η Χαρακτική στο δημοτικό Σχολείο. 20 δημ. Σχολείο Ιλίου.

Η Χαρακτική στο δημοτικό Σχολείο. 20ο δημοτικό Σχολείο Ιλίου.

Η ενεργή συμμετοχή της  τάξης ΣΤ’1,  αποτελούμενη από 22 μαθητές και μαθήτριες, έδωσε εξαιρετικά αποτελέσματα.

Παιδαγωγική διαδικασία

Τα υποθέματα:

 • Οι Εικαστικές Τέχνες – ταξίδι στην Ιστορία της τέχνης.
 • Γνωριμία με την Χαρακτική Τέχνη μέσα από τις τεχνικές της.
 • Αξιοποίησή της στην ανάπτυξη και διαμόρφωση της προσωπικότητας των παιδιών.
 • Η συναισθηματική νοημοσύνη, συναισθηματική αγωγή και η σπουδαιότητα της Χαρακτικής ως παιδαγωγικό εργαλείο.
 • Συνδυασμός με άλλα γνωστικά αντικείμενα (Ηλ. Υπολογιστές, Μουσική, Γλώσσα).

Παιδαγωγικοί στόχοι

 • Η αισθητική καλλιέργεια και εμπλουτισμός του πλαστικού λεξιλογίου των μαθητών.
 • Να αξιοποιηθεί η τέχνη της Χαρακτικής στην ανάπτυξη δεξιοτήτων: κοινωνικών, προσωπικών και της συναισθηματική νοημοσύνης των παιδιών.
 • Οι μαθητές να αγαπήσουν τις Τέχνες.
 • Η ενίσχυση των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες μέσω της ανάπτυξης της αυτοπεποίθησής τους.
 • Να καλλιεργηθεί πνεύμα συνεργασίας και δημιουργικότητας.
 • Η καλή επικοινωνία ατόμων και ομάδων.
 • Η εφαρμογή Συναισθηματικής Αγωγής με όχημα τη χαρακτική.
 • Η δόμηση συγκροτημένων προσωπικοτήτων.

Μεθοδολογία υλοποίησης – Συνεργασίες με άλλους φορείς

 • Ομαδοσυνεργατική, βιωματική- εμπειρική προσέγγιση.
 • Ενθάρρυνση πρωτοβουλίας και πρωτοτυπίας.
 • Έρευνα και διάλογος μαθητών  με τη μέθοδο
 • Δημιουργία δεσμών συνεργασίας και καλής επικοινωνίας με βάση τη συμμετοχή κι όχημα την ελεύθερη  δημιουργική έκφραση.
 • Χρήση εκπαιδευτικού υλικού και παρουσίαση πρωτότυπων χαρακτικών.
 • Επισκέψεις σε Μουσεία.
 • Αξιοποίηση της τεχνολογίας στην εκπαίδευση, χρήση προγραμμάτων ηλ. Υπολογιστή.
 • Δημιουργία αρχείου σε ψηφιακή μορφή και αναρτήσεις στο διαδίκτυο.
 • Ανταλλαγή υλικού που θα παράγουν οι μαθητές με έργα συμμαθητών τους από Σχολεία της Αθήνας Ισπανίας.
 • Συνεργασία με την Υπεύθυνη Πολιτισμικών θεμάτων  Γ’ Διεύθυνσης Αθήνας).
 • Συνεργασία με το Ιστορικό Αρχείο της Εθνικής Τράπεζας, τμήμα Εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
 • Έκθεση – παρουσίαση – διάχυση αποτελεσμάτων στο χώρο του Σχολείου κι εκτός αυτού.

Πεδία σύνδεσης με τα προγράμματα σπουδών των αντίστοιχων γνωστικών αντικειμένων

Σύνδεση με την  Γλώσσα, τη Μελέτη Περιβάλλοντος, την Μουσική, τη Θεατρική Αγωγή, το μάθημα των  ηλ. Υπολογιστών. Διεξάγουμε συζητήσεις και συγγράφουμε μικρές ιστορίες .

Καταγράφεται συνοπτικά η χρονική εξέλιξη του προγράμματος κατά τη σχολική χρονιά (20 – 25 δίωρα)

(Η χρονική εξέλιξη του προγράμματος (διερεύνηση θέματος, επεξεργασία, υλοποίηση δράσεων, επισκέψεων, παρουσίαση κ.λ.π.):

1ος μήνας:

 • Διερεύνηση θέματος – ενημέρωση μαθητών.
 • Γνωριμία με την Χαρακτική.
 • Ενεργοποίηση και συλλογή πληροφοριών και δημιουργία αρχείου σε ψηφιακή μορφή –
 • Παρουσίαση πρωτότυπων έργων Χαρακτικής , γραμματόσημα και χαρτονομίσματα.

2ος μήνας:

 • Επίσκεψη σε Μουσείο σε φυσικό χώρο και μέσω διαδικτύου σε αίθουσες Τέχνης – εικονικής ξενάγησης.
 • Βιωματικές δραστηριότητες και συνεργασίες.
 • Χάραξη σε λινόλεουμ, μελάνωμα, τύπωμα, παραγωγή αντιτύπων.

3ος μήνας:

 • Χάραξη σε ξύλο, συνδυασμός τεχνικών.
 • Ζωγραφική και Χαρακτική.
 • Έκθεση με τα έργα των μαθητών στο χώρο του Σχολείου.
 • Επίσκεψη σε εκθεσιακό χώρο.
 • Αξιολόγηση και ενίσχυση δραστηριοτήτων.

4ος μήνας:

 • Δημιουργία  Χαρακτικών έργων  και έκθεσης  στο χώρο του Σχολείου.
 • Δημιουργία αρχείου σε ηλεκτρονική μορφή.
 • Αναρτήσεις στο διαδίκτυο.
 • Συνεργασίες με άλλα Σχολεία της Αθήνας ( 14 Δ. Σχ. Ιλίου και 5 Δ. Σχ. Δάφνης) και με Σχολεία της Ισπανίας – Μαδρίτης (San Jose και Divina Pastora).
 • Ανατροφοδότηση και διάχυση αποτελεσμάτων στην εκπαιδευτική κοινότητα προβολή του συνόλου της μαθητικής δημιουργίας σε χώρους εκτός Σχολείου με επισκέψεις του κοινού .

Αριθμός  επισκέψεων: 3

Υπεύθυνη σχεδιασμού και επιμέλειας του προγράμματος: Θεοδώρα Χανδρινού,  Ζωγράφος- Χαράκτρια, Εκπαιδευτικός.

Το πρόγραμμα αυτό και οι δραστηριότητές του αποτέλεσαν τη βάση για το  Ευρωπαϊκό μας πρόγραμμα.

Εντάχθηκαν στο eTwinning project : The Art of Printmaking as a Pedagogical tool»  και σε συνεργασία με την φίλη και  εκλεκτή συνάδελφο Esperanza Caro  εμπλουτίστηκαν και παρουσιάστηκαν στην Εκπαιδευτική κοινότητα. Συνεργάστηκαν για την ολοκλήρωσή του συνάδελφοι από 4 Σχολεία  της Ελλάδας και 3 από την Ισπανία.

https://twinspace.etwinning.net/15908/home

 

 IMG_6036Photo-1445Photo-1611Photo-1616Photo-1617Photo-1621

The Art of Printmaking as a pedagogical tool eTwinning project

Congratulations to all the  pupils for the excellent Art work, the cooperation,  interaction and the activites we exchanged!! I wish to thank wholeheartedly  all the paticipating  friends – members Teachers and pupils for the collaboration!!

The Art Teacher Theodora Chandrinou from Greece invited Esperanza Caro from Spain to become the project co-founder and to cooperate in this project.

Theodora Chandrinou (me) proposed – designed the main activities and Esperanza Caro accepted to start the adventure. Together we created twin space pages with more activities and involved our pupils. We exchanged material, emotion, interacted, created great Art work. We used different ICT web 2.0 tools and communicated on line and on site thanks to the twin space educational platform (eTwinning profiles, mail, contacts, chat, forum, events). Also, we cooperated on site,  through open to public  Art Exhibitions and events, in Greece and Spain and by using  traditional post, exchanging material and creations. We used telephone for our direct contact with Spain and all together (Teachers and puils) shared the atmosphere of friendship! We made surveys, every year with the results and presented experiential seminars for Teachers, about the Art of printmaking.

The Art of Prinmaking is an educational tool nd we proved it!

About the project

This project is designed for students from 10 to 12years old.
The profile of the project is based on active experiential learning.
Through our project we will open a path for the students to receive knowledge using innovative practices, applied in classroom.
We wish to reveal the efficient results of the Art of printmaking and its techniques as a pedagogical tool. We believe that it offers the Teachers venerable possibilities, capable to enrich the educational process, in order to enhance the students’ life skills.
Especially, when it is embedded in Primary education it promotes an innovative intervention.

Aims

Important aims of the project are:
• To probe the interdisciplinary and integrated perspective on the education policy.
• The aesthetic values and fine dexterities to be enriched, on using different materials, to be improved.
• A travel to Art History getting knowledge and cultural education.
• Motivation and energetic participation in classroom work, helping children to become more responsible as they will use sharp cutters and materials that require extra careful use.
• To enhance the emotional intelligence of the children, empathy in first place and to gain self-esteem and become self-confident.
• The students to become active and creative, able to take decisions and find solutions.
• To help children to get more experienced in team working and in international group projects.
• To cultivate their personal and social skills through collaboration and communication.
• Get familiarized in the collaboration and communication in art projects through the positive use of differ

Work process

Activities: • “Introduction το our project”, using TwinSpace platform and exchanging activities . • “We present ourselves” – we use mixed techniques.
• “We are part of our world and Art unites us”- our creative hands – imprints.
• “We learn about the Art of printmaking” and search for videos to create our educational material. • “The students organize and present works”, by using the project method. By this way, they are taught and teach the  others, too.
• “Our Art Printmaking gallery”, with favorite Art printmaking works; the students will choose and make a digital presentation.• “The lines tell us” – black and white forms sketches.• “The Printmaking techniques”.• “The tree of friendship”.• “Theater of shadows”.• “Interactive events and exchanging of materials”.• “Evaluation from the children” of our project.• Events, exhibitions and presentations open to public sharing the results of our efforts.
We will be in cooperation with other Schools in Greece and we ‘ll share exhibitions and presentations

Expected results

Media for our Communication:
* TwinSpace platform * eTwinning meetings * email * traditional post – exchanging of materials ( Art works, cards, ideas and messages * forum * Internet and digital tools (padlet, power point, audio, mp3, videos, etc) , * blogs.

Impact to the educational community and to society:
• We will create a public TwinSpace and a blog . There we will present the students’ creations that we are planning to make: videos, audios, presentations etc.
• Seasonal creations and cards exchanging using the printmaking techniques .
• We’ll make exhibitions in our School event Halls and we’ll organize events open to public. Also, we’ ll participate in interactive activities in collaboration with other Schools in national and international level.

 

Final Results – Project Evaluation

Our project fullfield all the targets aimed and through the results is visible to everyone in the web.

https://twinspace.etwinning.net/15908

You can explore the twin space pages visible to everyone and we hope to inspire you!

The journey started thanks to the friendship of Theodora Chandrinou from Greece and Esperanza Caro from Spain. We worked together with loelty from the beginning until the end and that is the reason of the project success.
As the supervisor Fine Arts Teacher from Greece that I had the idea of the project and apply it in classroom since 2005, I testify the value it has in pupils’ personality.
Both, Fine Arts Artists and Teachers we cooperated with respect and responsibility. Together we enriched the project with activities and educational material in order to reach a high quality level.
We invited our colleagues to participate and the project gave fruitful results for  our students’ benefit.

***

The project gave results after 3 creative School years!!!

The project » Η ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ /THE ART OF PRINTMAKING IS A PEDAGOGICAL TOOL»

testifies frm the results that the Art of Printmaing can be used as an Educational tool and offer the most to the pupils and to cultivate life skills and their emotional intelligence.

The Art of printmaking as a Pedagogical Tool

The working team 2015 -2017, The Art of Primtmaking as a Pedagogiacl tool

The working team 2017- 2018, The Art of Printmaking as a Pedagogcal tool

European Year of Cultural Heritage – 2018

Creative Cultural Heritage 2018

https://view.genial.ly/5a7c791bee2f52361d139b24/creative-cultural-heritage-2018

The 4th primary School of Zografou, Athens, Greece participated in the National School Compettion and celebrated Safe Internet day and Mrs Theodora Chandrinou was present in the event organized by the Safer Internet4kids insttution.

 

Theodora Chandrinou awarded eTwinner

We present a part of the presentations exchanged in the frame-work of the project activities:

The pupils evaluated the project and shared their best emotions: https://twinspace.etwinning.net/15908/pages/page/129929
We also used different ICT tools. https://issuu.com/theodorachandrinou/docs/0.evaluation-pupils-1pefki_93511039d19995

https://www.youtube.com/watch?v=bx4JWSuWgN0

https://www.youtube.com/watch?v=J5hkSAPUzLU

https://padlet.com/arteducate/br3v8pkzs9re

Made with Padlet

We made great collaborations, and we share a small part in the padlet below:

Made with Padlet

 

 

Thank you all for the collaboration!!!

Άνοιγμα μενού
Top
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων