Feed
Άρθρα
Σχόλια

Αρχείο για την κατηγορία 'ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ – ACTIVITIES'

IMG 20220717 235135
Βραβευμένο έργο με την ετικέτα ποιότητας του eTwinning
our school routine eTwinning quality label
Η σχολική μας ρουτίνα. – eTwinning πρόγραμμα συνεργασίας με Σχολεία από πολλές χώρες του κόσμου.
The program aims to encourage students to collaborate with different schools by getting acquainted with those schools and presenting their own school.
Το πρόγραμμα στοχεύει να ενθαρρύνει τους μαθητές να συνεργαστούν με διαφορετικά σχολεία γνωρίζοντας τα σχολεία αυτά και παρουσιάζοντας το δικό τους σχολείο.

Ένα μέρος από τις συνεργατικές μας δραστηριότητες παρουσιάζονται στη συνέχεια:

https://www.slideshare.net/TheodoraChandrinou/happy-mothers-day-252222361

Τιμώντας την παγκόσμια ημέρα για την Γιορτή της Μητέρας είχαμε μία εξαιρετική συνεργασία μεταξύ Σχολείων από την Αρμενία, και την Ελλάδα, στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος eTwinning «Our school routine.». Τα παιδιά συνδύασαν έργα τους και φωτογραφίες με ποιήματα και μηνύματα. Το σχολικό έτος 2021 – 2022 με τα παιδιά του 4ου Δημοτικού Σχολείου Ζωγράφου συμμετείχαμε δημιουργικά! Συγχαρητήρια σε όλες και σε όλους!!
***
During the school year 2021 -2022 in the framewwork of the educational eTwinning project «Our school routine.» the Schools from Armenia and Greece had an excellent collaboration, for the Mothe’s Day celebrations! Art creations, photos and poems joined the pupils and through that way they sent the most precious messages to their mothers!! With my pupils of the 4th Primary School of Zografou, Greece we participated with our best creative activities! Congratulations to all!!_

__

https://www.slideshare.net/TheodoraChandrinou/thanks-etwining-our-school-routine-project

Τα δημιουργικά Σχολεία που συμμετείχαν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα eTwinning project «Our school routine.» ανταλλάσσουν ευχαρηστήριο μήνυμα!
Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά!
***
The creative Schools that participated in the eTwinning project «Our school routine.» exchange a thankful message!
Congratulations to all the participants!
__

e-book – ψηφιακό συνεργατικό βιβλίο
ebook
Best activities’ moments!
Οι καλύτερες δραστηριότητές μας αναρτήθηκαν στα εκπαιδευτικά μας προγράμματα
***
Participating Teachers – Συμμετέχοντες Εκπαιδευτικοί
2022 07 18 162110
Θεοδώρα Χανδρινού (Theodora Chandrinou)
Υπεύθυνη Εκπαιδευτικός – Εικαστικός
Θεοδώρα Χανδρινού
Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Φύση χωρίς σκουπίδια» – Συνεργασία Σχολείων το σχολικό έτος 2021-2022.
Το Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Φύση χωρίς σκουπίδια» που ανήκει στην Ελληνική Εταιρεία για την προστασία της Φύσης βοήθησε στην υλοποίηση των καινοτόμων Εκπαιδευτικών μας προγραμμάτων.

 Το σχολικό έτος 2021-2022 στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Ζωγράφου υλοποιήθηκε εκπαιδευτικό καινοτόμο πρόγραμμα, Περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και Πολιτιστικών θεμάτων, στο πλαίσιο της διδασκαλίας των Εικαστικών μαθημάτων και έγινε ένταξη και συνεργασία Σχολείων με το Δίκτυο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης «Φύση χωρίς σκουπίδια ».

Το καινοτόμο πρόγραμμα είχε τίτλο

«Η Τέχνη για το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή – Ένα λαμπρό  Σχολείο με την Τέχνη των παιδιών / Fine Arts for the environment and the climate change – A bright School with the pupils’ Art»

Ονοματεπώνυμο Εκπαιδευτικού που  ανέλαβε το πρόγραμμα:
Θεοδώρα Χανδρινού
ΠΕ 08 – Εικαστικών μαθημάτων
Αριθμός μαθητών και μαθητριών: 340
Επιτύχαμε την συμμετοχή όλων των μαθητών και μαθητριών από τις τάξεις Α΄έως και ΣΤ΄ στο 4º Δημοτικό Σχολείο Ζωγράφου και περίπου 30 παιδιών στο ολοήμερο Σχολείο από το 19º Δημοτικό Σχολείο Ζωγράφου.
Αριθμός και ημερομηνία πράξης ανάθεσης του συλλόγου διδασκόντων:
 Για το 4º Δημοτικό Σχολείο Ζωγράφου – Πράξη 9/13-12-2021
Για το 19º Δημοτικό Σχολείο Ζωγράφου – Πράξη 20/06-06-2022
Διάρκεια προγράμματος: 5 μήνες και ανατροφοδότηση μετά την ολοκλήρωσή του.
Κύριο θέμα – θεματικές ενότητες
Διαστάσεις του θέματος που προσεγγίσαμε: Περιβάλλον – Αειφόρος ανάπτυξη – Τέχνη και Πολιτισμός. Ο άνθρωπος και το περιβάλλον. Κλιματική αλλαγή και περιβαλλοντική συνείδηση. Τέχνη και Ελληνική παράδοση – Πολιτιστική κληρονομιά – η σχέση του ανθρώπου με το Περιβάλλον του – υπεύθυνοι πολίτες. Ανακύκλωση – Καταναλωτικά πρότυπα και Περιβάλλον. Κλιματική αλλαγή μια πληγή για την Φύση. Μαθαίνουμε – ενεργούμε – δημιουργούμε με στόχο την πρόληψη βλαπτικών συμπεριφορών. Το Περιβάλλον ως πεδίο συνάντησης πολιτισμών – συνεργασίες Σχολείων από την Ελλάδα και άλλες χώρες. Τέχνη και ψηφιακά μέσα – αξιοποίηση της Τεχνολογίας για τον πολιτισμό. Art Therapy – δημιουργούμε με στόχο την πρόληψη βλαπτικών συμπεριφορών Συνεργασία – φιλία ενάντια στην βία. Ομορφαίνουμε το Σχολείο μας και ζωγραφίζουμε στους τοίχους τα δικά μας εικαστικά έργα.
Παιδαγωγικοί στόχοι:
Η βιωματική επαφή των παιδιών με την Τέχνη ως μέσο έκφρασης και εργαλείο για την Περιβαλλοντική τους ευαισθητοποίηση, για την αισθητική καλλιέργεια και πρόληψη αρνητικών συμπεριφορών. Τα παιδιά εργάστηκαν ομαδικά και ατομικά μέσα από δραστηριότητες στην τάξη και σε εξωτερικό χώρο στο πεδίο. Γνώρισαν Εικαστικές τεχνικές για να εκφράσουν μηνύματα και να καλλιεργήσουν δεξιότητες ζωής και θετική στάση απέναντι στην Φύση και το Περιβάλλον μας. Η καλλιέργεια δεξιοτήτων προσωπικών – κοινωνικών και η ανάπτυξη της ενσυναίσθησης. Η καλλιέργεια της αίσθησης  ευθύνης απέναντι στο κοινωνικό σύνολο – και τις επιπτώσεις ανάλογες με τις συμπεριφορές μας. Τα παιδιά  εκπαιδεύτηκαν ώστε να μπορούν να συνδέσουν την γνώση με την πράξη – όπως έχει μετουσιωθεί από την εμπειρία.  Καλλιεργήθηκε το αισθητικό κριτήριο των παιδιών και κάναμε το περιβάλλον μας πιο όμορφο. Τονίσουμε θετικά πρότυπα και στάσεις ζωής. Έγινε διδασκαλία σχετικά με τον σεβασμό στην μοναδικότητα των άλλων και μέσα από συνεργασίες με άλλα Σχολεία από την Ελλάδα και το εξωτερικό σε αλληλεπίδραση. Ανταλλάξαμε εκπαιδευτικό υλικό,  καλλιεργήσαμε την αλληλεγγύη, τον σεβασμό, το δημοκρατικό πνεύμα και την επικοινωνία.
Μεθοδολογία υλοποίησης – συνεργασίες με φορείς
Η μεθοδολογία του προγράμματος ήταν βιωματική με συνεργατική και ολιστική, διαθεματική προσέγγιση. Η Τέχνη έχει συνδυαστεί με την Τεχνολογία και άλλα  γνωστικά αντικείμενα. Έγινε αξιοποίηση έντυπου εκπαιδευτικού υλικού και ψηφιακών μεθόδων διδασκαλίας. Δημιουργήσαμε αφίσες, στείλαμε μηνύματα με την χρήση ψηφιακών συνεργατικών εργαλείων web 2.0. και έγινε ανταλλαγή εκπαιδευτικού υλικού.
Μέσα από έργα των μεγάλων δημιουργών της Ιστορίας της Τέχνης έγινε ενεργός δημοκρατικός διάλογος και εφαρμόστηκε μετασχηματίζουσα γνώση μέσω της Τέχνης. Συμμετείχαμε σε εθελοντικές και φιλανθρωπικές δράσεις. Ζωγραφίσαμε τους τοίχους των Σχολείων μας. Η διδασκαλία της Χαρακτικής έχει αξιοποιηθεί ως παιδαγωγικό εργαλείο. Τα παιδιά δίδαξαν τα μικρότερα σε ηλικία και καλλιεργήθηκαν δεξιότητες ζωής. Εφαρμόστηκε έρευνα, ερωτηματολόγιο και η μέθοδος project. Εικαστικές Τέχνες και Θεατρικό παιχνίδι – δημιουργία κούκλας και δραματοποίηση. Συνομιλήσαμε  μέσα από την Τέχνη και την ποίηση. Δόθηκε έμφαση στον τρόπο διάχυσης και επικοινωνίας μέσα από τη χρήση του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου και συνεργασία με φορείς, όπως ενδεικτικά αναφέρονται στη συνέχεια.
Συνεργασία και αλληλεπίδραση μεταξύ των Σχολείων από την Ελλάδα: το 4º Δημοτικό Σχολείο Ζωγράφου και το 19º Δημοτικό Σχολείο Ζωγράφου με το 9º Δημοτικό Σχολείο Περιστερίου, το 13º Δημοτικό Σχολείο Ιλίου. Συνεργαστήκαμε με Σχολεία από την Ισπανία, τη Πορτογαλία, την Ιταλία, τη Ρουμανία και άλλες χώρες του κόσμου –μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας eTwinning.
Συνεργασία είχαμε με το Υπουργείο Παιδείας και την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Α’ Αθήνας – την υπεύθυνη Πολιτιστικών θεμάτων και τις υπεύθυνες Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Α’ Αθήνας, Γ’ Αθήνας και Δυτικής Αττικής. Με  Μουσεία και χώρους Πολιτισμού, Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Ελλάδας (ΚΠΕ Ελευσίνας και Καρπενησίου). Σχετικά με το Διαδίκτυο είχαμε συνεργασία με τον φορέα για την πρόληψη, ενημέρωση, εκπαίδευση και ασφάλεια στο διαδίκτυο https://www.saferinternet4kids.gr . Συνεργαστήκαμε με Σχολεία από την Ελλάδα και άλλες χώρες μέσα από την Ευρωπαϊκή Εκπαιδευτική κοινότητα Σχολείων eTwinning. Συνεργασία είχαμε με τον Σύλλογο Ελλήνων Ολυμπιονικών, με το «Χαμόγελο του παιδιού» και την δράση milatora.gr . Συνεργασία αλληλεπίδρασης είχαμε με το Δημοτικό Σχολείο Νοσοκομείου Παίδων «Αγία Σοφία», «Ογκολογική Μονάδα Παίδων – ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗ – ΕΛΠΙΔΑ».
Ανταλλάξαμε Καλοκαιρινές ευχές και μέσα από τις δημιουργίες μας ταξιδέψαμε!
 Συνεργασία είχαμε επίσης: με τον Ελληνικό  Ερυθρό Σταυρό, το Μουσείο Γουλανδρή  Φυσικής Ιστορίας και την Ελληνική Καρδιολογική εταιρεία όπου
συμμετείχαμε σε διαγωνισμούς. Έγινε παρουσίαση, έκθεση αποτελεσμάτων, αυτοαξιολόγηση από τα ίδια τα παιδιά και ανατροφοδότηση.
Βραβεύτηκαν όλοι οι συμμετέχοντες και έγινε έκθεση αποτελεσμάτων, με  ψηφιακό τρόπο και σε φυσικούς χώρους, ορατά σε όλους.
 Δραστηριότητες που υλοποιήθηκαν και
ενδεικτικά αναφέρονται στην διάχυση και παρουσίαση των αποτελεσμάτων: 
* Η φύση μας ενώνει και η Τέχνη μας εμπνέει!
Τα εποχιακά, ομαδικά έργα των παιδιών, από το 4º Δημοτικό Σχολείο Ζωγράφου ταξίδεψαν στο 19º Δημοτικό Σχολείο Ζωγράφου και ολοκληρώθηκαν με χαρά!
Ο στόχος ήταν τα παιδιά να επικοινωνήσουν  μέσα από την συγκεκριμένη δραστηριότητα αλληλοπεριχώρησης,  με δημιουργικό τρόπο.
Έγιναν εκθέσεις και στα δύο Σχολεία, την περίοδο των Χριστουγέννων, την Πασχαλινή περίοδο και την Πρωτομαγιά καθώς και τον Ιούνιο, όπου ολοκληρώθηκαν και οι παρουσιάσεις των προγραμμάτων συνεργασίας.
* Εκπαιδευτικό πρόγραμμα την περίοδο των Χριστουγέννων με τίτλο
«Δημιουργικά και οικολογικά Χριστούγεννα / Cre@tive and eco-friendly Christmas season!».
* Το Σχολείο μας ανακυκλώνει – διαχωρισμός σκουπιδιών και ενημέρωση για την αξία της Ανακύκλωσης. Έγιναν προβολές εκπαιδευτικού υλικού και συζήτηση στις τάξεις.
* Το στεφάνι της Πρωτομαγιάς με λουλούδια από άδεια πλαστικά μπουκάλια και καπάκια, εκτέθηκε στο 4º Δημοτικό Σχολείο Ζωγράφου.
* Δημιουργίες με ανακυκλώσιμα υλικά για το παζάρι του Συλλόγου Γονέων που πραγματοποιήθηκε στις 10 Ιουνίου 2022, στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Ζωγράφου.
* Ένα ομορφότερο Σχολείο με τις ζωγραφιές των παιδιών στους τοίχους των Σχολείων. Τα έργα των παιδιών δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο της ομαδοσυνεργατικής βιωματικής διδασκαλίας των Εικαστικών μαθημάτων, στα καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα
Καθώς και στο πρόγραμμα
* Αφίσες και μηνύματα περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης.
* Origami – δημιουργίες χαρτοδιπλωτικής με χαρτί προς ανακύκλωση.
* Συνεργαστήκαμε σε δραστηριότητα αλληλοπαραχώρησης, με δημιουργικό τρόπο, με φορείς και περιβαλλοντικά δίκτυα από την Ελλάδα και το εξωτερικό » World Ocean Day for Schools».
* Υγροβιότοποι στην Ελλάδα. Εκπαιδευτικό υλικό του Δικτύου Φύση χωρίς
σκουπίδια, βίντεο και έντυπο υλικό προς ευαισθητοποίηση.
Τα παιδιά δημιούργησαν ομάδες και ετοίμασαν τα έργα τους με την τεχνική της ακουαρέλλας. Τα έργα των Μεγάλων δημιουργών της Ιστορίας της Τέχνης έδωσαν έμπνευση στα παιδιά ώστε να δημιουργήσουν τα δικά τους.
* Συνεργασία με το ΚΠΕ Ελευσίνας όπου πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτικό σεμινάριο – διαδικτυακή επίσκεψη για τα παιδιά του 4ου Δημοτικού Σχολείου Ζωγράφου, τον Μάϊο του 2022 την Τρίτη στις 24 και την πέμπτη στις 26.
Η παρουσίαση περιελάμβανε και εκπαιδευτικά παιχνίδια γνώσεων τα οποία αξιοποιήθηκαν και στις άλλες τάξεις.
* Φύση χωρίς σκουπίδια – συμμετοχή στον μαθητικό διαγωνισμό για την δημιουργία παιχνιδιού με θέμα το δάσος.
Το παιχνίδι μας πλούτισε τις γνώσεις των παιδιών καθώς έκανε σύνδεση του θέματος με τους στόχους της αειφόρου ανάπτυξης.
Για κάθε έναν από τους στόχους της αειφόρου ανάπτυξης τα παιδιά Κουμράν να κάνουν μια δραστηριότητα και να την συνδέσουν με το δάσος και σχέση του ανθρώπου με την Φύση, τα προϊόντα του δάσους, τις απειλές και τους κινδύνους που αντιμετωπίζει η χλωρίδα και η πανίδα. Τα ζώα του δάσους και η κλιματική αλλαγή η ζωή στον πλανήτη μας ήταν θέματα που αγγίξαμε όπως προέκυπταν από την δημιουργική συνεργασία μεταξύ των παιδιών.
 *Το Σχολείο μας έγινε μέρος του Δικτύου «Σχολεία για το κλίμα , νησίδες ανθεκτικότητας και αλλαγής»
και στο μάθημα των Εικαστικών αναλάβαμε την υλοποίηση των δράσεων, συμμετείχα στα εκπαιδευτικά σεμινάρια που οργανώθηκαν, με τα παιδιά υλοποιήσαμε έργα αφιερωμένα στις θεματικές ενότητες των δράσεων του δικτύου,  έκανα τις αναρτήσεις στα padlet του δικτύου. Πραγματοποίησα την διάχυση και την παρουσίαση των αποτελεσμάτων μέσα από αναρτήσεις στο διαδίκτυο και διαζώσης  στο Διομήδειο Βοτανικό κήπο στις 4 Ιουνίου 2022
* Συνεργασία με το Δημοτικό Σχολείο παίδων «Αγία Σοφία» «Ογκολογική Μονάδα Παίδων – ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗ – ΕΛΠΙΔΑ»
– Την περίοδο των Χριστουγέννων
-Τα παιδιά του 4ου Δημοτικού Σχολείου Ζωγράφου έφτιαξαν και πρόσφεραν λαμπάδες για το Πάσχα
– Οι ευχές μας ταξίδεψαν με τα καραβάκια των παιδιών που έγιναν καρτούλες, με αγάπη για τους νέους φίλους και φίλες των παιδιών
IMG 20211226 160312IMG 20220425 183455IMG 20220615 223958
Σύνδεσμοι
* Δημιουργικά και οικολογικά Χριστούγεννα / Cre@tive and eco-friendly Christmas season!
* Διάχυση δραστηριοτήτων έγινε και μέσα από το πρόγραμμα eTwinning
Για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων έγιναν αναρτήσεις στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο
* Συνεργασία με Σχολεία από την Ελλάδα και το εξωτερικό – eTwinning project «Ocean and Antarctica» – με την «Συνεργατική μας ιστορία – Our collaborative story» ενώσαμε δημιουργικά τις ιδέες μας και στείλαμε περιβαλλοντικά μηνύματα σε όλο τον κόσμο. Για την ιστορία έγινε συνεργασία του 4ου Δημοτικού Σχολείου Ζωγράφου με Σχολεία από την Πορτογαλία και την Βραζιλία.
 specialists webinar ourGreek flag to Antarctica Theodora Chandrinou.ok specialists webinar2 specialists webinar3 specialists webinar4 specialists webinar5
World Ocean Day for Schools World Ocean Day for Schools logo
IMG 20220506 204312
IMG 20220621 115025IMG 20220620 150413IMG 20220622 123829IMG 20220622 123750
IMG 20220604 102542IMG 20220604 103212IMG 20220604 104357World Ocean Day Greece Theodora ChandrinouTheodora Chandrinou pupils recycling Greece 1IMG 20220619 180052IMG 20220619 183558
IMG 20220607 235517 1
IMG 20220622 022553IMG 20220621 110733IMG 20220628 173625IMG 20220628 173731IMG 20220630 175639IMG 20220630 180126IMG 20220630 184737IMG 20220630 184820IMG 20220629 114120
***
Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά!!
Θεοδώρα Χανδρινού

Καλοκαιρινές ευχές που ταξιδεύουν και μας ενώνουν με το Δημοτικό Σχολείο του Νοσοκομείου Παίδων «Αγία Σοφία»!

Τα καραβάκια με τις ευχές μας αποτυπώθηκαν πάνω στις πρωτότυπες κάρτες που φιλοτέχνησαν τα παιδιά από το 4º Δημοτικό Σχολείο Ζωγράφου, το σχολικό έτος 2021-2022, στο πλαίσιο των καινοτόμων προγραμμάτων που υλοποιήθηκαν στο μάθημα των Εικαστικών.

Οι δημιουργίες των παιδιών ταξίδεψαν στο Δημοτικό Σχολείο του Νοσοκομείου Παίδων «Αγία Σοφία» και έδωσαν ιδιαίτερη χαρά!
Ήταν μια εξαιρετική συνεργασία μεταξύ των Σχολείων που βοήθησε τα παιδιά να καλλιεργήσουν δεξιότητες ζωής, την συναισθηματική τους νοημοσύνη και ιδαίτερα την ενσυναίσθηση.
Την περίοδο των Χριστουγέννων έγινε  ανταλλαγή εμπειριών και ευχών με όμορφες κάρτες και με δώρα τις ζωγραφιές των παιδιών.
Το Πάσχα με τα παιδιά από το 4º Δημοτικό Σχολείο Ζωγράφου διακοσμήσαμε λαμπάδες και τις προσφέραμε με αγάπη!
Μπορείτε να δείτε τις όμορφες αναρτήσεις που έχουν κάνει στο blog του Δημοτικού Σχολείου του  Νοσοκομείου Παίδων «Αγία Σοφία»!
Ανταλλάξαμε Καλοκαιρινές ευχές μέσα από τις δημιουργίες μας
Συγχαρητήρια σε όλες και σε όλους για την υπέροχη προσπάθεια!!
IMG 20220615 223958 1 IMG 20220624 144005 IMG 20220624 144335 IMG 20220609 133114
IMG 20220531 220421 1

IMG 20220531 220542

Υπεύθυνη Εκπαιδευτικός Εικαστικός Θεοδώρα Χανδρινού

Γιορτάσαμε την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος το σχολικό έτος 2021-2022 με δημιουργικό τρόπο.

Στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Ζωγράφου τιμήσαμε την ημέρα στο Σχολείο μας, μέσα από τις δραστηριότητες στο μάθημα των Εικαστικών.
*Δημιουργήσαμε φωτογραφίες και αφίσες που παρουσιάστηκαν στο  διαδίκτυο. 
* Εκθέσαμε τα εικαστικά έργα των παιδιών που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών μας προγραμμάτων στο Σχολείο.
* Το συγκεκριμένο σχολικό έτος ανέλαβα εκπαιδευτικά προγράμματα συνεργασίας eTwinning μεταξύ Σχολείων από την Ελλάδα και το εξωτερικό και με τα παιδιά συμμετείχαμε με ζήλο στις δραστηριότητες, που αφορούσαν το θέμα.
 Η διάδραση που έγινε μεταξύ των Σχολείων ήταν όμορφη και σημαντική. Καλύπτοντας τους παιδαγωγικούς μας στόχους δημιουργήσαμε όμορφες αναμνήσεις για τα παιδιά που δούλεψαν σε ομάδες συνεργασίας. 
* Συνεργαστήκαμε με φορείς και αξιοποιήσαμε το εκπαιδευτικό τους υλικό.
– Το Σχολείο μας έγινε μέρος του Δικτύου «Σχολεία για το κλίμα , νησίδες ανθεκτικότητας και αλλαγής» και στο οι δραστηριότητες για την συμμετοχή μας υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο της διδασκαλίας των Εικαστικών μαθημάτων. Πραγματοποιήθηκε διάχυση και παρουσίαση των αποτελεσμάτων μέσα από αναρτήσεις στο διαδίκτυο και διαζώσης  στο Διομήδειο Βοτανικό κήπο στις 4 Ιουνίου 2022
– Εϊχαμε συνεργασία με το Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας 
– Με Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Ελλάδας – το ΚΠΕ Ελευσίνας και το ΚΠΕ Καρπενησίου.
* Λάβαμε τα βραβεία μας για τα ποιοτικά αποτελέσματα των δραστηριοτήτων μας:
– 3ο βραβείο και έπαινο σε δύο μαθήτριες μας, από την επιτυχημένη συμμετοχή στον Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Ζωγραφικής του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας με θέμα «μια ωραία πεταλούδα»
–  Έπαινος για το Σχολείο μας και την ενεργή συμμετοχή μας στο περιβαλλοντικό δίκτυο για την κλιματική αλλαγή – της Διεύθυνσης  Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης «Σχολεία για το κλίμα, νησίδες ανθεκτικότητας και αλλαγής», με υπεύθυνη Εκπαιδευτικό την Εικαστικό Θεοδώρα Χανδρινού.
– Βεβαίωση συμμετοχή μας στην ημέρα «World Ocean Day for Schools» και το συγκεκριμένο Περιβαλλοντικό Δίκτυο.
* Συμμετέχοντας στο Περιβαλλοντικό Δίκτυο της Ελληνικής εταιρείας «Φύση χωρίς σκουπίδια» για την προστασία της Φύσης, πραγματπποιήθηκε συνεργασία μεταξύ Σχολείων. 
Συγκεκριμένα, τα παιδιά του 4ου Δημοτικού Σχολείου αλληλεπίδραση με τα παιδιά του 19ου Δημοτικού Σχολείου Ζωγράφου.  
Η δραστηριότητα υλοποιήθηκε ως εξής:
Ένα έργο ξεκινούσε από το πρώτο Σχολείο και ολοκληρώνονταν από τα παιδιά του δεύτερου Σχολείου.
Όλα τα παιδιά χάρηκαν την συνεργασία στην περιβαλλοντική δραστηριότητα
Τα έργα που υλοποιήθηκαν εκτέθηκαν και στα 2 Σχολεία, στο πλαίσιο της παρουσίασης και διάχυσης  των αποτελεσμάτων των εκπαιδευτικών μας προγραμμάτων.
 
Συγχαρητήρια αξίζουν σε όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες.
Παρουσιάζονται στη συνέχεια ένα μικρό δείγμα των δραστηριοτήτων, με εικόνες από την ξενάγηση στην έκθεση για την κλιματική αλλαγή στο Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας την Κυριακή 5 Ιουνίου 2022 και από  την παρουσίαση των δραστηριοτήτων του δικτύου  «Σχολεία για το κλίμα, νησίδες ανθεκτικότητας και αλλαγής»
που έγινε στον Διομήδειο Βοτανικό κήπο το Σάββατο 4 Ιουνίου 2022.
Ακολουθούν και οι αντίστοιχοι σύνδεσμοι για περισσότερες πληροφορίες 
από τις προσπάθειές μας με τα έργα των παιδιών.
IMG 20220620 113918

Περιβαλλοντικά μηνύματα από τα παιδιά από το 19º Δημοτικό Σχολείο Ζωγράφου

IMG 20220622 022553 IMG 20220621 115025 IMG 20220621 110733 IMG 20220620 150413 IMG 20220622 123829 IMG 20220622 123750 IMG 20220607 235517 1 IMG 20220604 102601 IMG 20220604 102542 IMG 20220604 103212 Θεοδώρα Χανδρινού Ιούνιος 2022 IMG 20220616 190816

Θεοδώρα Χανδρινού  (Theodora Chandrinou)

Δημιουργική δραστηριότητα που υλοποιήθηκε το σχολικό έτος 2021-2022, στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Ζωγράφου, στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος eTwinning «Ocean and Antarctica», όπου έγινε συνεργασία μεταξύ Σχολείων από το εξωτερικό, στο μεγαλύτερο μέρος της προσπάθειας υπήρξε διάδραση με την Πορτογαλία. Υπεύθυνη Εκπαιδευτικός Εικαστικός: Θεοδώρα Χανδρινού

Την εργασία ανέλαβαν και ολοκλήρωσαν τα παιδιά της ΣΤ’ τάξης και το θέμα που επιλέξαμε να προβάλουμε ήταν η Λίμνη του Μαραθώνα.

Μέσα από τις δραστηριότητες του προγράμματος καλύψαμε περισσότερα θέματα που αφορούν περιβαλλοντικά ζητήματα.

Διαδικασία δραστηριότητας

Παρακολουθήσαμε βίντεο με εκπαιδευτικό υλικό. Τα παιδιά εργάστηκαν ατομικά και σε μικρές ομάδες. Στο τέλος παρουσίασαν από κοινού την ομαδική εργασία τους, που εκτέθηκε στο Σχολείο.

World Ocean Day for Schools logoWorld Ocean Day for SchoolsIMG 20220614 081702

Συνεργασία έγινε και με άλλους φορείς, μέσα από το υλικό που αξιοποιήθηκε.

Με το Περιβαλλοντικό Δίκτυο «Φύση χωρίς σκουπίδια», με την  WWF HELLAS, την Μεσόγειο ΣΟΣ.

Στους συνδέσμους που ακολουθούν γίνεται διάχυση αποτελεσμάτων μεταξύ των Σχολείων.

Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά!

***

During the School year 2021-2022 in the 4th Primary School of Zografou, Greece we collaborated with schools around Europe. Through the eTwinning project «Ocean and Antarctica» we ineracted with Schools from Portugal. 

We united our voices and participated in the Environmental Net activities of the World Ocean Day for Schools.

The Supervisor Art Teacher Theodora Chandrinou and the pupils of 6th grade watched educational videos, worked as individuals and in small groups.

We used educational material from other environmental Greek sources. We are part of the Net «Nature without garbage» and we have received useful information. WWF HELLAS and Mediterranean SOS also enriched the pupils’ knowledge.

We participate also, in the activities of the Greek Environmental Net «Schools 4 the Climate» and we exchanged ideas and material with other Greek Schools. We had the opportunity to present our Περισσότερες πληροφορίες για το Δίκτυο και τις καμπάνιες του μπορείτε να δείτε στην εκπαιδευτική ιστοσελίδα με τίτλο «Τα σχολεία δρουν για το κλίμα».

work and to receive an award, in the event and seminar for Teachers on the 4th of June 2022, thay took place in the Diomedes Botanical garden.

Creative critical ideas and thoughts were exchanged in the classroom and under democratic dialogue the pupils made their plans.

Work process

The pupils were  informed and motivated. They created and  presented a common archive about the  lake of Marathona, in Attica, Greece. 

Furthermore, the children painted Art posters and we organized an Art exhibition in the school place. 

Σύνδεσμοι από την συνεργασία Σχολείων του εξωτερικού –
Links from the interaction among Schools through the eTwinning project
World Ocean Day Greece Theodora ChandrinouTheodora Chandrinou pupils recycling Greece 1 Theodora Chandrinou Greece pupils Ocean world Day 2022 IMG 20220519 205203
We used different educational material and watched videos that helped the pupils to receive knowledge and inspiration. We disseminated the results and our feedback evaluation through the internet.

IMG 20220619 183029 IMG 20220619 183558

IMG 20220607 235517

Ο έπαινος για το Σχολείο μας, για την εξαιρετική προσπάθεια που κάνουμε *** Our award of participation in the Greek School Net «Schools 4 the climate»

IMG 20220607 073552IMG 20220619 180052IMG 20220610 105448

Congratulations to all the participants!!
Υπεύθυνη Εκπαιδευτικός – Εικαστικός 
Θεοδώρα Χανδρινού
Το σχολικό έτος 2021-2022 τα παιδιά από το 19ο Δημοτικό Σχολείο Ζωγράφου στο Ολοήμερο Σχολείο, στο πλαίσιο της διδασκαλίας των Εικαστικών είχαν την δυνατότητα να συνεργαστούν, να επικοινωνήσουν, να αλληλεπιδράσουν με άλλα Σχολεία από την Ελλάδα και το εξωτερικό μέσα από τα προγράμματα eTwinning.
Στο πλαίσιο της συνεργασίας μεταξύ Σχολείων έγινε αλληλεπίδραση των παιδιών μέσα από τις δραστηριότητες που υλοποιήθηκαν στο καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο: 
«Η Τέχνη για το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή – Ένα λαμπρό  Σχολείο με την Τέχνη των παιδιών / Fine Arts for the environment and the climate change – A bright School with the pupils’ Art»
https://blogs.sch.gr/arteducate/2022/03/25/fine-arts-for-the-environment-a-bright-school-with-the-pupils-art/
IMG 20211113 185437IMG 20220123 204740IMG 20220121 153528IMG 20220211 154241IMG 20220408 154809IMG 20220513 16011719 δ.σχ.Ζωγράφου έπαινος για δέντρο των υποσχέσεων μαθητών.ΟΚ19 δ.σχ.Ζωγράφου έπαινος για δέντρο των υποσχέσεων.ΟΚ.Polish 20211105 221638776
IMG 20220408 162735IMG 20220506 154649IMG 20220513 154747

Polish 20220213 192151609

Στο πλαίσιο της αλληλεπίδρασης μεταξύ Σχολείων τα παιδιά από το 4ο Δημοτικό Σχολείο Ζωγράφου αντάλλαξαν ευχές και τις δημιουργίες τους με το 19ο Δημοτικό Σχολείο Ζωγράφου.

IMG 20220620 113158 IMG 20220620 113145 IMG 20220620 113925

Αριθμός και ημερομηνία πράξης ανάθεσης του συλλόγου διδασκόντων: 19º Δημοτικό Σχολείο Ζωγράφου – Πράξη 20/06-06-2022

IMG 20220428 014719

IMG 20220528 223233

πολιτιστικό Θεοδώρα Χανδρινού
Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά!!
***
Ακολουθεί μικρή περιγραφή των προγραμμάτων eTwinning
project pictureTheodoraChandrinouGreekSchools.exchanging.work
IMG 20220605 131708IMG 20220225 180423IMG 20220311 135708IMG 20220225 152648IMG 20220528 132325
Δημιουργικότητα και δεξιότητες ζωής – Cultivating life skills through creative projects
https://blogs.sch.gr/arteducate/2022/05/02/cultivating-life-skills-creative-projects/
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ

***

Polish 20220318 233404334

IMG 20220218 150001

Polish 20220318 231104785

Heal wounds / Επούλωση πληγών

https://live.etwinning.net/projects/project/323684

Συνεργασία με τα Σχολεία της Ισπανίας Colegio San Jose, Madrid και Divina Pastora de Μadrid, Spain.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ

Αυτό το έργο εστιάζει στο να βοηθήσει τους μαθητές να θεραπεύσουν τις σωματικές και συναισθηματικές πληγές τους, χρησιμοποιώντας διαφορετικές προσεγγίσεις και εργαλεία. Θέλουμε να τους προσφέρουμε διαφορετικούς τρόπους που θα τους οδηγήσουν να γίνουν πιο δυνατοί, ικανοί να ξεπεράσουν τις αντιξοότητες που έχουν να αντιμετωπίσουν. Να προσπαθούν να μην κολλήσουν στον πόνο, ενεργοποιώντας την παρόρμησή τους για αποκατάσταση. 

Προσπαθώντας  να μην κολλήσουν στον πόνο, ενεργοποιώντας την παρόρμησή τους για αποκατάσταση.  Θα πάρουμε ως στοιχείο έμπνευσης την ιαπωνική τέχνη kintsukuroi (τεχνική επιδιόρθωσης της ζημιάς οποιουδήποτε αντικειμένου με χρυσή λάκα, σεβόμενος την αξία ενός ανακατασκευασμένου κομματιού·  την ουλή του), θα δείξουμε στους μαθητές πώς η ιδέα να ωραιοποιήσουν τα σημάδια που αφήνουν οι πληγές τους θα τους κάνει να αισθάνονται πιο ασφαλείς και να έχουν θετική στάση.

***

This project focuses on helping students heal their physical and emotional wounds, using different approaches and tools. We want to offer them different ways that will lead them to be stronger, capable of overcoming the adversities they have to face. Trying not to get stuck in pain, activating their impulse to repair.
We will take as an element of inspiration the Japanese art kintsukuroi (technique of repairing the damage of any object with gold lacquer, respecting the value of a reconstructed piece; its scar), we will show the students how the idea of ​​beautifying the scars left by their wounds will make them feel more secure and have a positive attitude.

ΣΤΟΧΟΙ

• Learn to rebuild after adversity.
• View adversity as a challenge and a learning experience.
• Find ways to heal physical and emotional wounds.
• Abandon comfort by going from inaction to action.
• Have a constructive attitude.
• Achieve a balanced self-esteem as a strength to relate to the world.
• Transform pain into something constructive.
• Find an outlet for emotions.
• Shift focus from the past to the present.
• Create opportunities to feel positive emotions that allow renewal.
• Learn to live with yourself in peace, respect and harmony.
• Adapt to change.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

In this project we have the common purpose of creating a space for exchange and reflection on all the proposals, using the TwinSpace platform for the exchange of activities.
At the beginning, teachers of different subjects from our respective centers will be invited to give it an interdisciplinary approach. Next, we will carry out a dissemination plan for our project to find both national and international partners.
We will present the project to the students, so that they feel involved and participate from the first moment. Teachers will create discussion forums in which we will involve students.
The idea is to carry out between two and three activities per quarter, depending on each subject.
To have a good coordination, we will have at least one meeting a quarter, to talk about our etwinning project. The members of the project will send each other individual messages using the Twinmail tool.

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

We want to share experiences and survivals, creating a workspace with verbal and non-verbal language, which offers students the possibility of being individual people; developing affective ties between our students and where to put into practice in an experiential way the learning of emotions itself.
All the activities programmed in a collaborative and consensual manner among the participating teachers will be described on the corresponding pages of Twinspace.
We hope to acquire digital skills typical of a project carried out on an online platform, using active methodologies in a secure digital environment, such as Genially, Canva, Easelly, Padlet, Power Point, etc.
Different disciplines will be worked on in a transversal way and therefore the results will be multidisciplinary.
Dissemination of the project through social networks. Participate and hold events.
Exhibition of plastic works in a virtual museum.

***

Be Cyber Smart (BeCS)

IMG 20220131 184148IMG 20220512 004434IMG 20220623 084047 1IMG 20220311 103416

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ

Λέξεις-κλειδιά: εκφοβισμός, διαδικτυακός εκφοβισμός, σπουδαστές με ειδικές ανάγκες, έργο Erasmus+.

Η ανάγκη υλοποίησης αυτού του έργου είναι ο Διαδικτυακός εκφοβισμός και οι νέοι με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες είναι: • περισσότερο πιθανό να βιώσουν διαδικτυακό εκφοβισμό • είναι λιγότερο πιθανό να είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν το διαδίκτυο και • λιγότερο πιθανό να έχουν υποστήριξη για χρήση του Διαδικτύου.

*Πηγή: Anti-Bullying Alliance and University of Cambridge

Η διαδικτυακή εκπαίδευση και η πολύ ευκολότερη πρόσβαση σε συσκευές  οδήγησαν στη σποραδική ανάπτυξη του φαινομένου του διαδικτυακού εκφοβισμού, ειδικά σε παιδιά με αναπηρίες. Το έργο θα διαρκέσει δύο μήνες, αντίστοιχα τον Δεκέμβριο του 2021 και τον Ιανουάριο του 2022, κατά τη διάρκεια των οποίων θα πραγματοποιηθούν τουλάχιστον δύο εργαστήρια με μαθητές σχετικά με τον εκφοβισμό και τον διαδικτυακό εκφοβισμό. Το θέμα που εξετάζεται στα δύο εργαστήρια πρέπει να αντιπροσωπεύεται από μηνύματα ηλεκτρονικού εκφοβισμού και στρατηγικές για την καταπολέμηση του διαδικτυακού εκφοβισμού.

***

ABOUT THE PROJECT

Keywords: bullying, cyberbullying, SEN students, Erasmus+ project.

The Need to carry out this project
Online bullying and SEN Disabled young people and young people with special educational needs are:
• more likely to experience cyberbullying
• less likely to be able to use the internet and
• less likely to have support to use the internet.
*Source: Anti-Bullying Alliance and University of Cambridge

Online schooling and much easier access to devices has led to the sporadic development of the phenomenon of cyberbullying, especially on children with disabilities.

The project will run for a period of two months, respectively December 2021 and January 2022, during which at least two workshops will be held with students on bullying and cyberbullying.

The theme addressed in the two workshops must be represented by cyberbullying signals and strategies to counter cyberbullying.

***

Η εμπειρία των παιδιών

– Μου άρεσε που στο Ολοήμερο φέτος συνεργαστήκαμε με τόσα σχολεία από πολλές χώρες, με την καλύτερη κυρία των Εικαστικών την κυρία Θεοδώρα Χανδρινού! – Θα θυμάμαι αυτή τη σχολική χρονιά γιατί κάναμε κατασκευές, ζωγραφιές στους τοίχους του Σχολείου μας, προγράμματα με το εξωτερικό, συνεργασία με παιδιά από το 4º Δημοτικό σχολείο Ζωγράφου που έχω και φίλες εκεί!! – Πέρασα τέλεια!! – Εμένα μου άρεσαν όλα όσα κάναμε με την κυρία Θεοδώρα, είναι τέλεια!!! – Κυρία σας ευχαριστούμε, χωρίς εσάς δεν θα είχαμε κάνει τόσα μοναδικά και υπέροχα θέματα και όμορφα έργα!! Θα βάλουμε σε κορνίζα το μεγάλο καράβι που έκανα στην τάξη, σας εύχομαι Καλό Καλοκαίρι!!

IMG 20220621 110733IMG 20220624 211719IMG 20220624 201639IMG 20220620 150115IMG 20220620 113859IMG 20220620 113053IMG 20220620 113918IMG 20220620 150413

Βεβαιώσεις

heal_wounds_Theodora_Chandrinou_project_el

Το Σχολικό έτος 2021 – 2022 στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Ζωγράφου,  εργάστηκαν δημιουργικά οι μαθητές και οι μαθήτριες του Σχολείου μας, στο πλαίσιο της διδασκαλίας των Εικαστικών μαθημάτων με υπεύθυνη Εκπαιδευτικό την Εικαστικό Θεοδώρα Χανδρινού. Μεταξύ πολλών δραστηριοτήτων κάναμε αφιερώματα σε παγκόσμιες ημέρες. Συνεργαστήκαμε με Σχολεία από την Ελλάδα και επιτύχαμε την συνεργασία με Σχολεία από πολλές άλλες χώρες, μέσα από τα Εκπαιδευτικά προγράμματα eTwinning, που αναλάβαμε και υλοποιούμε.

Οι δραστηριότητες των εκπαιδευτικών μας προγραμμάτων αποτελούν μικρά project. Συμμετέχουν όλα τα παιδιά ενώ η εργασία γίνεται μέσα στην τάξη με βιωματική διδακτική μεθοδολογία. Την μελέτη και το αποτέλεσμα παρουσιάζουν τα παιδιά στους συμμαθητές τους.
 
Στάδια υλοποίησης
Αρχικά το κάθε θέμα προσεγγίζεται μέσα από παρουσιάσεις, συζητήσεις, την χρήση ψηφιακών μέσων και εκπαιδευτικού υλικού. 
Τα παιδιά χωρίζονται σε ομάδες εργασίας και αναπτύσσουν τις ενότητες με διαφορετική προσέγγιση, χρησιμοποιούν διαφορετικά υλικά και εικαστικές τεχνικές. Αποφασίζουν με δημοκρατικό διάλογο τον τρόπο που θα παρουσιάσουν τα αποτελέσματα της προσπάθειάς τους.
Μέσα στην τάξη οι ομάδες εργασίας παρουσιάζουν σε όλους τις δραστηριότητες που ολοκληρώθηκαν και γίνεται συζήτηση ανατροφοδότησης.
Σημαντικές δραστηριότητες
* Ενδεικτικά αναφέρονται οι ομαδικές εργασίες μας σε μεγάλο μέγεθος, που έκαναν τα παιδιά,  διασκέδασαν και έμαθαν να συνεργάζονται. 
* Η συμμετοχή μας σε μαθητικούς διαγωνισμούς και η οργάνωση εικαστικών εκθέσεων.
* Δημιουργήσαμε έργα από ανακυκλώσιμα υλικά – βαρκούλες με την τεχνική της χαρτοδιπλωτικής – origami και μικρά γλυπτά – βαρκούλες από γύψο, τις οποίες προσφέραμε στο Καλοκαίρι bazzar του Συλλόγου Γονέων του Σχολείου μας, που έλαβε χώρα στις 10 Ιουνίου 2022.
Αντίκτυπος και διάχυση
 Η δραστηριότητα αποτελεί μέρος του προγράμματος
Έγινε διάχυση μέσω της παρουσίασης εικαστικών εκθέσεων στο σχολικό χώρο. Παρουσίαση και διάχυση προς αλληλεπίδραση μεταξύ των παιδιών από τις άλλες χώρες, έγινε μέσα από τις εκπαιδευτικές ψηφιακές πλατφόρμες του eTwinning και του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου, όπου ως υπεύθυνη Εκπαιδευτικός έχω την επιμέλεια.
Η δραστηριότητα που υλοποιήθηκε παρουσιάστηκε στα εκπαιδευτικά προγράμματα eTwinning «Ocean and Antarctica» (Ωκεανός και Ανταρκτική), «Our school routine».
Βραβεία
Συμμετείχαμε με επιτυχία στον Πανελλήνιο μαθητικό Διαγωνισμό Ζωγραφικής, που διοργάνωσε η Ένωση Ελλήνων Ολυμπιονικών, μέρος του εκπαιδευτικού προγράμματος ΠΟΛΕΙΣ ΑΚΤΕΣ & ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΕΣ.
Η κυρία Σοφία Παπαδοπούλου
εκ μέρους του Συλλόγου Ελλήνων Ολυμπιονικών έκανε την βράβευση των νικητών, από τους μαθητές και τις μαθήτριες του Σχολείου μας που συμμετείχαν και διακρίθηκαν.
Συγχαρητήρια σε όλους τους συμμετέχοντες!
***
Maritime Day in the 4th Primary School of Zografou, Greece.
Supervisor: Theodora Chandrinou – Art Teacher
On the 11th of May 2022 the pupils had the opportunity to participate in activities celebrating Maritime Day in the school. The activities that were part of the eTwinning project «Ocean and Antarctica» were realized during the Fine Arts subject lessons and motivated all the pupils. We used digital presentations and video about maritime activities in other countries and interacted with Schools from other countries.
The pupils worked in groups and as individuals.
We created paper origami boats and used different recyclable material in order to make our 3D installations.
We collaborated with mrs Sofia Papadopoulou, our Greek successful sailor, Bronze Olympic Medalist – Sailing – Beijing 2008, who visited our School. Mrs Papadopoulou made on-site presentations about sailing and taught our pupils the values of the Olympic games and fair play.
 The pupils learned new things and were impressed! 
In the framework of the project
organized by the Association of Hellenic Olympic Winners
The children were excited and inspired by the Olympic games and values. They made their paintings for the competition in the classroom, under the supervision of the Art Teacher Theodora Chandrinou. With the Art creations we achieved a cross-curricular didactical approach. Art and Culture joined Health Education and Environmental issues. 
We are all proud for the successful participation of the pupils, as we achieved 7 awards in different categories!
mrs Sofia Papadopoulou personally awarded our pupils, who won on the students’ painting competition!
Congratulations to all the participants!! Theodora Chandrinou
***
More about  mrs Sophia Papadopoulou
(BSc, MSc), Bronze Olympic Medalist – Sailing – Beijing 2008.
Member of World Sailing – Sub Committees Regional Games & Youth Events 2021-2024
General Secretary – Para Sailing Committee of Hellenic Sailing Federation 
Coordinator of the educational sports programs of the Ministry of Education and member of the committe of the World Sailing Federation. Special secretary of the Association of Olympic Winners with a degree in sports events organization. A Ph.D. candidate in organization and administration of sports events of the University of Peloponnese.
Furthermore, she’s socially active, and voluntarily is promoting sports, health, culture, environmental awareness and education.
Video

Theodora Chandrinou 4thprimary school f Zografou Greece 2

Από την βράβευση των παιδιών του 4ου Δημοτικού Σχολείου Ζωγράφου – αριστερά η Ολυμπιονίκης κ. Σοφία Παπαδοπούλου και δεξιά η Εικαστικός κ. Θεοδώρα Χανδρινού

IMG 20220512 211641 ΑντιγραφήSofia papadopoulou Greece Olympic metalist Αντιγραφή ΑντιγραφήIMG 20220511 104352IMG 20220511 104426 Αντιγραφή ΑντιγραφήIMG 20220413 1058303IMG 20220523 121432IMG 20220615 224227IMG 20220531 170301IMG 20220531 170105IMG 20220531 220421 1IMG 20220531 220542IMG 20220615 223958

IMG 20220610 101344

Ομαδική εργασία σε μεγάλο μέγεθος – 3 μέτρα, που αποτέλεσε το σκηνικό για το θεατρικό έργο που παρουσίασε η Γ’ τάξη!

IMG 20220606 104500IMG 20220609 085329IMG 20220531 220421IMG 20220523 130011Maritime Day 2022 Greece Theodora Chandrinou.4

Polish 20220213 192151609

Στο πλαίσιο της αλληλεπίδρασης μεταξύ Σχολείων τα παιδία αντάλλαξαν ευχές και τις δημιουργίες τους με το 19ο Δημοτικό Σχολείο Ζωγράφου.

Το 4ο Δημοτικό Σχολείο Ζωγράφου συμμετείχε στον μαθητικό διαγωνισμό εικαστικής δημιουργίας, που διοργανώθηκε από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, το σχολικό έτος 2021-2022.

Ο τίτλος του διαγωνισμού «Φαντασία να υπάρχει» περιγράφει την δραστηριότητα απλά και περιεκτικά. Τα παιδιά ετοίμασαν τις δημιουργίες τους με πολύ φαντασία και δημιουργική διάθεση! Συνδύασαν διαφορετικά υλικά προς ανακύκλωση και τους έδωσαν νέα μορφή.

Η δραστηριότητα υλοποιήθηκε από τα παιδιά  στο πλαίσιο της διδασκαλίας των Εικαστικών μαθημάτων με υπεύθυνη Εκπαιδευτικό την Εικαστικό Θεοδώρα Χανδρινού και συμμετέχοντας σε εκπαιδευτικά προγράμματα,  με στόχο την περιβαλλοντική εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση πάνω σε ανάλογα ζητήματα.

Έγινε διαθεματική προσέγγιση καθώς οι διαφορετικές κατασκευές των παιδιών έγιναν η αφορμή να αναπτύξουμε θέματα και να κάνουμε δράσεις όπως:

* να ασχοληθούμε με την Ανακύκλωση συσκευασιών και να ενημερωθούν τα παιδιά για την κυκλική οικονομία

* μιλήσαμε για την ενέργεια και την διαχείριση φυσικών πόρων με στόχο την αειφόρο ανάπτυξη

* συμμετείχαμε σε δραστηριότητα του δικτύου «Σχολεία για το κλίμα νησίδες ανθεκτικότητας και αλλαγής»

* επίσης, με το εικαστικό υλικό που προέκυψε, εμπλουτίσαμε τις δραστηριότητες της συμμετοχής μας στο περιβαλλοντικό δίκτυο » Φύση χωρίς σκουπίδια», μέλος της Ελληνικής εταιρείας για την προστασία της Φύσης

* τα παιδιά εργάστηκαν ατομικά για τα έργα τους αλλά και σε μικρές ομάδες. Συνεργάστηκαν με στόχο να πετύχουν το καλύτερο αποτέλεσμα και με ευγενική διάθεση προς τους συμμαθητές τους.

* μέσα από κάθε συμμετοχή σε διαγωνισμό, τα παιδιά εκπαιδεύονται ώστε να διαχειρίζονται τα συναισθήματά τους. Μαθαίνουν την άμιλλα και το ευ αγωνίζεσθαι,  αναγνωρίζουν και ξεπερνούν τον εγωισμό τους, αντιμετωπίζουν την συμμετοχή σε αγώνα όπου ο στόχος δεν είναι μόνο η νίκη αλλά η συμμετοχή

* τα έργα που υλοποιήθηκαν παρουσιάστηκαν σε έκθεση στο σχολείο μας και έγιναν με αυτό τον τρόπο διδακτικό υλικό προς όλες τις τάξεις.

Θεοδώρα Χανδρινού

IMG 20220416 103709IMG 20220416 103802

19.Δέντρο ανακύκ.φωτιστικό HarnoitS.4Δημ.Σχ.ΖωγράφουIMG 20220208 094440 IMG 20220220 122035 3.φωτιστ.βιτρώΠεριστεράκη Χοντολίδη 4Δ.Σχ.Ζωγράφου IMG 20220221 223207 IMG 20220221 203723 16.Κηροπήγιο.CD .Φυσικοπ.Ατζεμιδ.Ετάξ.4Δημ.Σχ.Ζωγράφου10.μολυβ.καρδιά Πετροπ.Τσιλιγ.ΣΤτάξη4Δ.Σχ.Ζωγράφου9.Κηροπήγιο.ευχές.Δέλ.Παπαδοπ.Δτάξ.4Δημ.Σχ.Ζωγράφου12.διακοσμ.Άνοιξη.ΜαρίαΚατσ.ΧρύσαΤσ.Ε.4Δημ.Σχ.Ζωγράφου1.κηροπήγιο led Βασιλ.Παρασκ.Βαλεντ.Δτάξη 4Δ.Σχ.ΖωγράφουIMG 20220214 1038408.γούρι για τονέοέτος Ελένη Παναγ.Στ τάξη 4Δ.Σχ.Ζωγράφου20.μολυβοθήκη.γλωσσοπ.Άννα Μαρία.Δτάξ.4Δημ.Σχ.Ζωγράφου17.Κρεμαστό μαργαρίτες.Αλίκη Βάγ Ε2τάξη4Δημ.Σχ.Ζωγράφου 6.ρομπότ ανακύκ συλ.καπακιών Κωνσταν.Μ.Έτάξ.4Σχ.Ζωγράφου IMG 20220221 114046 15.Ηκόκκινη μολυβοθήκηΠετράκηΔιο.Ε 4ο Δημ.Σχ.Ζωγράφου IMG 20220220 154526 IMG 20220221 102804 IMG 20220221 103112 18.Μολυβοθ.λουλούδ πλαστικ Βασιλ Έτάξη 4Δημ.Σχ.Ζωγράφου13.διακοσμητ.για παιδικό δωμάτ Δέσπ.Δτάξη 4Δ.Σχ.ΖωγράφουIMG 20220222 2321594.Ελεφαντάκι μπιζουτ Κωνσταντ.Δεμπ. Δτάξη4Δ.Σχ.Ζωγράφου2.Ημερολόγιο 2022 Μαρία Λιόντη Δτάξη 4Δ.Σχ.ΖωγράφουIMG 20220215 1259395.Καταπέλτης κομφετί Άννα ΣΤτάξη4οΔ.Σχ.ΖωγράφουIMG 20220217 094823IMG 20220217 09473114.Μολυβοθήκημπλε όνειρα.Ευαγγελία.ΣδοΔ4Δημ.Σχ.Ζωγράφου

Και το εικαστικό ταξίδι της φαντασίας και της δημιουργικής ανακύκλωσης συνεχίστηκε όλη την διάρκεια του σχολικού έτους!!

IMG 20220322 092029IMG 20220221 155847IMG 20220220 162538IMG 20220201 085422IMG 20211223 105905IMG 20220327 233145InCollage 20220327 230319990InCollage 20220318 235512283Theodora Chandrinou pupils recycling GreeceIMG 20220531 170301IMG 20220524 205755IMG 20220610 143756IMG 20220610 165418IMG 20220607 092319IMG 20220505 194800IMG 20220505 090635IMG 20220531 092035IMG 20220530 090554IMG 20220123 190508IMG 20220518 122921IMG 20220523 121432IMG 20220523 111847IMG 20220531 092253IMG 20220523 201612

Συγχαρητήρια σε όλους τους συμμετέχοντες!!

 

ΜΟΥΣΕΙΟ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ – 2ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΝΙΚΗ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ – ΜΙΑ ΩΡΑΙΑ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑ” – ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΜΑΣ!

IMG 20220607 205459

Το Εκπαιδευτικό Τμήμα του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας οργάνωσε
για την σχολική χρονιά 2021 – 2022 τον 2ο Διαγωνισμό Ζωγραφικής με τίτλο

«Μια ωραία πεταλούδα», που απευθύνονταν σε μαθητές Α’ βάθμιας Εκπαίδευσης και είχε ως σκοπό οι μαθητές και οι μαθήτριες να γνωρίσουν τις πεταλούδες.

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων των εκπαιδευτικών προγραμμάτων

συμμετείχαμε στο διαγωνισμό, με τις δημιουργίες των παιδιών από το 4ο Δημοτικό Σχολείο Ζωγράφου, με υπεύθυνη Εκπαιδευτικό – Εικαστικό την Θεοδώρα Χανδρινού.

Συμμετείχαν 132 σχολεία απ’ όλη την επικράτεια με 2.136 έργα από όλες τις τάξεις της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Ανακοινώθηκαν 12 βραβεία (4 ανά ηλικιακό επίπεδο). Το Μουσείο όρισε και 100 επαίνους για τους αντίστοιχους διαγωνιζόμενους που η επιτροπή αποφάσισε πως άξιζαν την διάκριση για την άρτια δουλειά που παρουσίασαν. Οι βραβευθέντες ειδοποιήθηκαν  μέσω των σχολείων τους.

Ένα από τα 12 βραβεία, το 3ο στο ηλικιακό επίπεδο Γ’, Δ’  Δημοτικού πήρε η μαθήτρια της Δ’ τάξης του σχολείου μας Πετρουλάκη Ειρήνη. 

Έπαινο πήρε η μαθήτρια του Σχολείου μας Αγγελική Μεργιά.

Το Μουσείο  διοργάνωσε  μικρή τελετή βράβευσης. Η απονομή των 12 βραβείων έγινε την Κυριακή 5 Ιουνίου 2022 και ώρα 11π.μ. με την παρουσία των παιδιών και των οικογενειών τους.

Πολλά συγχαρητήρια αξίζουν σε όλα τα παιδιά που συμμετείχαν!!

Το φωτογραφικό που ακολουθεί ήταν από την τελετή βράβευσης, στην οποία είχα την τιμή να παρεβρεθώ.

IMG 20220605 191932

3ο Βραβείο στο Πανελλαδικό διαγωνισμό της μαθήτριας Ειρήνης

IMG 20220526 112715

Έπαινος συμμετοχής της μαθήτριάς μας Αγγελικής

IMG 20220606 164357 IMG 20220605 114754 IMG 20220605 135403 IMG 20220605 115314IMG 20220606 175911IMG 20220605 114913IMG 20220605 110833IMG 20220610 001655IMG 20220609 220654

https://blogs.sch.gr/arteducate/files/2022/06/IMG_20220605_114913.jpg

https://submissions.gnhm.gr/

Συγκεκριμένα, ορίστηκε από το Μουσείο η στοχοθεσία του διαγωνισμού και ανακοινώθηκαν οι απαραίτητες πληροφορίες:

» Στόχοι:

Οι μαθητές / μαθήτριες επιδιώκεται:

• να εντοπίσουν τις πεταλούδες της περιοχής που ζουν

• να παρατηρήσουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους

• να εξοικειωθούν και να παρακολουθήσουν την παρουσία τους,
ανάλογα με την εποχή του χρόνου

• να ανακαλύψουν τη βιοποικιλότητα των πεταλούδων

Περιεχόμενο:

Μέσα στο πλαίσιο του σχολικού ωραρίου, σε ώρα μαθήματος Εικαστικών,
οι μαθητές / μαθήτριες που επιθυμούν να λάβουν μέρος στον Διαγωνισμό,
καλούνται να ζωγραφίσουν μια πεταλούδα που παρατήρησαν:

• είτε στη φύση,

• είτε στο διαδίκτυο

• είτε σε κάποιο βιβλίο

Ο εκπαιδευτικός, ανάλογα με την τάξη που διδάσκει, μπορεί να δημιουργήσει έναυσμα στους μικρούς καλλιτέχνες, μέσα από κεφάλαια σχετικά με την Ελληνική πανίδα,
στα μαθήματα Μελέτης Περιβάλλοντος (για Α’ – Δ’ Δημοτικού)
και Γεωγραφίας (για Ε’ & Στ’ Δημοτικού).

Ο κάθε μαθητής / μαθήτρια μπορεί να λάβει μέρος με ένα μόνον έργο, το οποίο θα έχει ως τίτλο το επιστημονικό (λατινικό) όνομα της πεταλούδας που ζωγράφισε.

Η πεταλούδα είναι MIA και θα είναι ζωγραφισμένη στο φυσικό της περιβάλλον (π.χ. πάνω σε λουλούδι, κλαδί ή κορμό δένδρου) σε χαρτί Α4 οριζόντιας διάταξης.

Το όνομα του μαθητή / μαθήτριας ΔΕΝ θα βρίσκεται πάνω στο έργο. «

Ο διαγωνισμός λειτουργούσε μόνο μέσω των σχολικών μονάδων και η προθεσμία υποβολής των έργων έληξε στις 15 Μαϊου 2022 ενώ η συμμετοχή των μαθητών/-τριών ήταν προαιρετική. Την εκάστοτε συμμετοχή έστελνε ο Εικαστικός Εκπαιδευτικός του σχολείου, μαζί με την συμπληρωμένη αξιολόγηση και τα στοιχεία του διαγωνιζόμενου και του σχολείου του.

***

Προσέγγιση του θέματος

Το θέμα της πεταλούδας διδάχθηκε με διαφορετικούς τρόπους, σε όλες τις τάξεις του Σχολείου, στο μάθημα των Εικαστικών. Μέσα από διαφορετικές εικαστικές προσεγγίσεις και τεχνικές. Αξιοποιήθηκαν τα διδακτικά βιβλία, το διαδίκτυο και το  εκπαιδευτικό υλικό που έχω ετοιμάσει από προηγούμενα έτη.

http://https://youtube.com/shorts/dB6vlfk20D4?feature=share

Έργα των παιδιών με θέμα τις πεταλούδες

IMG 20220526 112550IMG 20220526 112659IMG 20220411 104227IMG 20220607 223328 IMG 20220606 104826

IMG 20220527 154546

IMG 20220528 132325

IMG 20220218 150001 IMG 20220609 181548IMG 20220225 152648IMG 20220225 180423 Theodora Chandrinou butterflies we love sience IMG 20220510 202914IMG 20220209 122743IMG 20220209 123052IMG 20220510 114827IMG 20220321 1124342IMG 20220321 1130472

IMG 20220311 135708IMG 20220609 222521

Ακολουθεί ένα βίντεο για την δημιουργία πεταλούδας με την τεχνική της χαρτοδιπλωτικής. Το δημιουργήσαμε με τα παιδιά, λίγα χρόνια πριν στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Ζωγράφου στο μάθημα των Εικαστικών. Το αξιοποιούμε ως διδακτικό εργαλείο και τώρα όπως και τότε υλοποιούσαμε με επιτυχία εκπαιδευτικά προγράμματα και τα παιδιά έγιναν δάσκαλοι για μια ημέρα στους μαθητές και τις  μαθήτριες από τις μικρότερες τάξεις!

https://youtu.be/2VuBAid2SMQ

Το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας με τα μοναδικά του εκθέματα και τα εκπαιδευτικά προγράμματα που μας προσφέρει, άνοιξε τους χώρους του σε όλους τους επισκέπτες την ημέρα Περιβάλλοντος και γιορτάσαμε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον όλοι μαζί, δια ζώσης. Η έκθεση με τίτλο «Εγώ θα σώσω τον κόσμο;» Ενημέρωσε διαδραστικά για την κλιματική αλλαγή και εντυπωσίασε τους επισκέπτες με τον διαδραστικό τρόπο παρουσίασης των θεμάτων!

IMG 20220605 131937 IMG 20220605 110741 IMG 20220605 131708 Polish 20220605 212437874

Καλή πρόοδο σε όλα τα παιδιά!!

Θεοδώρα Χανδρινού

An innovative eTwinning project took place in the 4th primary School of Zografou, Greece, during the school year 20121-2022 in the framework of the Fine Arts subject lessons, under the supervision of the Art Teacher Theodora Chandrinou. The pupils of grade A had their first international collaborative experience. Furthermore small group of pupils of grade B and C cooperated and became Teachers for one day by helping the other pupils to receive knowledge and to become more active and creative.

About the project

The Project is conceived within the campaign for the promotion-focused on the Annual Theme of Media Literacy and Disinformation when brainstorming the project ideas and it is from here that it was decided to promote learning through Virtual / Augmented Reality and respect for others.

Since the approach is very transversal, it will certainly adapt well to the curricula of primary school children (7-11 years), but also to secondary school students (about 13-14 years) without therefore precluding the possibility of participation to anyone, also because the methodology can be applied at any level with varying degrees of sophistication. This project will undoubtedly give all participants the opportunity to be fully and consciously inserted into everyday life with the contribution of new technologies used even for children to develop their skills related to digital citizenship.

Aims

  • To ensure that students develop their educational learning in terms of science, technology, engineering, art and mathematics through various hands-on activities.
  • Ensure that all learners participate in inclusive education using problem-solving approaches.
  • To put students in a position to learn about Virtual / Augmented Reality and make them participate in an attic and creative way in imaginary worlds with the use of available tools.
  • Create new methods of interaction with Virtual / Augmented and Mixed Reality applied to the cultural sphere.
  • Acquire the basic skills of 3D creation
  • Improve spatial skills by using the space available in the classroom
  • To develop reflection skills on the priorities of what is needed in the classroom environment.

Methodology

The pedagogical approach of reference at the base of this project is that of Constructionism, that is, the pedagogical-educational theory developed by Seymour Papert and elaborated starting from Jean Piaget’s theory of learning (Constructivism).

In this theory, learning is seen as a construction and reconstruction of mental representations (instead of a transmission of knowledge). The activity carried out is connected with Project-based Learning – project-based learning, PBL – as a set of practices oriented to the collaborative search for effective and operational solutions with respect to the starting problem to build products together.

Documentation

Documentation of the progress of a project is very important for this it will be necessary to have a well organized layout in the TwinSpace so that all project partners can be clear about the activity plan.

This project will provide students with the opportunity to contribute to the way they perceive their space in the classroom and the surrounding space in general in order to create a differentiated learning environment that meets all their needs. Students will learn more about what they need in a learning environment that they think they know but have never carefully observed, plus they will be guided to distinguish between seeing and looking, therefore, valuing the person beyond things. that surround us.

Results

The Project is conceived within the promotion campaign-focused on the Annual Theme of Media Literacy and Disinformation when brainstorming the project ideas and it is from here that it was decided to encourage learning through Virtual / Augmented Reality and respect for others.

Since the approach is very transversal, it will certainly adapt well to the curricula of primary school children (7-11 years), but also to secondary school students (approximately 13-14 years) without therefore precluding the possibility of participation by anyone, even because the methodology can be applied at any level with varying degrees of sophistication. This project will undoubtedly give all participants the opportunity to be fully and consciously integrated into everyday life with the contribution of new technologies used even by children to develop their skills relating to digital citizenship.

https://twinspace.etwinning.net/203170/home

for eTwinning members

https://twinspace.etwinning.net/203170/materials/images

https://twinspace.etwinning.net/203170/materials/videos

Safer internet Day celebrations – #SID2022

https://twinspace.etwinning.net/203170/pages/page/2101099

https://twinspace.etwinning.net/203170/pages/page/2027309

https://twinspace.etwinning.net/203170/pages/page/1861179

https://twinspace.etwinning.net/203170/pages/page/2037997

https://twinspace.etwinning.net/203170/pages/page/2027309

https://twinspace.etwinning.net/203170/pages/page/1967745

https://twinspace.etwinning.net/203170/pages/page/1967356

https://www.youtube.com/watch?v=KGJA0YRj6K8

https://twinspace.etwinning.net/203170/pages/page/1861183

Meeting 13/12/2021

https://twinspace.etwinning.net/203170/pages/page/1968024

Recognition label

https://twinspace.etwinning.net/203170/pages/page/2061030

Students Feedback

https://twinspace.etwinning.net/203170/pages/page/2129174

https://blogs.sch.gr/arteducate/2022/03/07/mila-tora-4o-dimotiko-scholeio-zografoy/

https://blogs.sch.gr/arteducate/2022/03/29/viosimi-anaptyxi-stochos-i-energeia/

Dissemination

https://blogs.sch.gr/arteducate/2022/05/31/respect-for-others-even-in-virtual-reality-etwinning-project/

https://blogs.sch.gr/arteducate/2022/03/25/fine-arts-for-the-environment-a-bright-school-with-the-pupils-art/

e-book

https://read.bookcreator.com/-7ZKg7yIkhibmef_bshLMMaJnI-hJ3-lXRF0LjsK2p8/jQAOnANjTLKcfElKrPNYlQ

https://www.youtube.com/watch?v=KGJA0YRj6K8

Theodora_Chandriniou_respect_others…virtual.._project_en

Theodora_Chandriniou_respect_others…virtual.._project_el

The Greek labels – recognitions

IMG 20220210 232909IMG 20220210 233814IMG 20220210 232818IMG 20220209 100343inCollage 20220210 235142130IMG 20220203 175209inCollage 20220210 235745708IMG 20220208 231456IMG 20220202 184423 Theodora Chandrinou art education 4IMG 20220413 110119IMG 20220215 224631IMG 20220131 184148ξεχωριστά μπισκοτόσπιτα Θεοδώρα Χανδρινού 4

 Θεοδώρα Χανδρινού Εκπαιδευτικός Εικαστικών μαθημάτων, Ζωγράφος- Χαράκτρια

 

The 4th Primary School of Zografou, Greece with the creative pupils and the Art Teacher Theodora Chandrinou invited the pupils from the Colegio San José, Madrid Spain and the Art Teacher Caro  Esparanza to cooperate and ineract with the pupils of the 13th Primary School Ilion, Greece  and the Head Teacher Apostolos Katsaounos. 

School year 2021-2022.

We love science! 

– eTwinning project

https://twinspace.etwinning.net/246230/home

Σχετικά με το πρόγραμμα
O στόχος του έργου είναι να καλλιεργηθούν δεξιότητες ζωής, επικοινωνίας και δημιουργικότητας μέσω της αλληλεπίδρασης των συμμετεχόντων. Με διαθεματική, βιωματική διδακτική προσέγγιση των θεμάτων τα παιδιά θα εργαστούν ομαδικά στην τάξη και θα παρουσιάσουν τα έργα τους. Θα χρησιμοποιηθούν ψηφιακά μέσα και αρχείο φωτογραφιών προς διάχυση των αποτελεσμάτων.

***

About the project

The aim of the project is to cultivate life skills, communication and creativity through the participants’ interaction. Under cross- curricular, experiential didactical approach of the issues the children are going to work in groups in the classroom and will present their work. Digital media and archive of photographs are going to be used for the dissemination of the results.

Στόχοι
Μέσα από το πρόγραμμα πρόκειται να καλλιεργηθούν δεξιότητες ζωής, επικοινωνίας, δημιουργικής έκφρασης, η χρήση της τεχνολογίας και η αγάπη για τις ξένες γλώσσες. Η υπευθυνότητα και ο σεβασμός στους άλλους, μέσα από συνεργατικό πνεύμα. Μαθητές και μαθήτριες με ειδικές ανάγκες θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα.
***
Through the project are going to be cultivated life skills, communication, creative expression, the use of technology and the love in foreign languages. The responsibility and respect to the others, throughout the collaborative spirit. Students with special needs are going to be part of the project.
Στάδια υλοποίησης
1. Γνωριμία των μελών του έργου 2. Ανταλλαγή πληροφοριών – σχεδιασμός του πλαισίου εργασιών 3. Κάθε Σχολείο υλοποιεί μια ιδέα και αλληλεπιδρά με τα άλλα Σχολεία 4. Δημιουργία κοινού αρχείου με τα αποτελέσματα 5. Παρουσίαση και διάχυση 6. Ανταλλαγή εμπειριών και ανατροφοδότηση
***
Project steps
1. Introduction of the project partners 2. Exchanging of information – design of the framework of the activities 3. Each School realizes an idea and interacts with other Schools 4. Creation with a common archive with the results 5. Presentation and dissemination 6. Exchanging experience and feedback.
Αναμενόμενα αποτελέσματα
Τα παιδιά θα αποκομίσουν γνώσεις με διασκεδαστικό δημιουργικό τρόπο. Θα επικοινωνήσουν και θα γίνουν υπεύθυνοι για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων. Πρόκειται να δημιουργηθεί κοινό ψηφιακό αρχείο για τα Σχολεία, ορατό σε όλους στο διαδίκτυο. 
***
Expected results 
The children are going to receive knowledge through playful and creative way. They are going to communicate and become responsable for the presentation of the results. A common digital archive is going to be produced for the Schools, visible to everyone through the internet.
pixiz 29 12 2021 14 46 34pixiz 29 12 2021 14 17 00

A beautiful collaboration is being realized among Schools from Greece and Spain! We use the twin space digital platform for our creative and safe co-operations.

 We created our web pages, that are visible to everyone, in order to share the interactive activities that we did all together.

Τα ρομπότ της Ανακύκλωσης – The robots of Recycling
IMG 20220403 183841IMG 20220308 095628
Εκπαίδευση στην αειφόρο ανάπτυξη – Education in sustainable development
20220328 235743 ANIMATION IMG 20220208 095526

 The pupils of the 4th Primary School of Zografou, Greece presented their experiments and creations in the classroom. They had the opportunity to become Teachers for one Day!

IMG 20220519 162622 IMG 20220519 082840 IMG 20220519 083437 IMG 20220519 084838 IMG 20220519 081620 IMG 20220519 081512 Theodora Chandrinou Greece 2022 eTwinning Day online Art Technology Theodora Chandrinou Greece. IMG 20220512 004434

* Biology and knowledge for environmental awareness. Butterflies!

The Natural History Goulandris Museum is a source of knowledge and inspiration!

https://blogs.sch.gr/arteducate/2022/06/08/moyseio-goylandri-fysikis-istorias-2os-diagonismos-mia-oraia-petaloyda-ta-vraveia-mas/

IMG 20220605 110741

Welcome to our Greek project for more information!

Μέσα από το καινοτόμο μας πρόγραμμα ασχοληθήκαμε με περισσότερα θέματα και ενσωματώσαμε δημιουργικά το πρόγραμμα eTwinning!

Η Τέχνη για το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή – Ένα λαμπρό  Σχολείο με την Τέχνη των παιδιών / Fine Arts for the environment and the climate change – A bright School with the pupils’ Art

https://blogs.sch.gr/arteducate/2022/03/25/fine-arts-for-the-environment-a-bright-school-with-the-pupils-art/

ACTIVITES IN THE PROJECT – ΔΡΑΣΤΗΡΟΤΗΤΕΣ

IMG 20220607 235517World Ocean Day for SchoolsIMG 20220609 220654IMG 20220605 113951

IMG 20220610 105448Polish 20220605 212437874

ETWINNING CERTIFICATE

we_love_sience_project_el

Συγχαρητήρια σε όλες και σε όλους!

Congratulations to all the participants!!

Congratulations to all!!

 

 

If I were a penguin! – Αν ήμουν πιγκουίνος! – Se eu fosse um pinguim!

Στο πλαίσιο του καινοτόμου εκπαιδευτικού προγράμματος eTwinning «Ocean and Antarctica» – Ωκεανός και Ανταρκτική, στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Ζωγράφου, συνεργαστήκαμε με Σχολεία από την Πορτογαλία και την Βραζιλία, για να δημιουργήσουμε μία όμορφη ιστορία, βγαλμένη από την ζωή των ζώων που ζουν στην Ανταρκτική χάρη στην φαντασία των παιδιών.

Με τα παιδιά του Σχολείου μας κάναμε την εικονογράφηση στο μεγαλύτερο μέρος της και η ιστορία μας μεταφράστηκε σε 3 γλώσσες.

Συγχαρητήρια σε όλους!!

Υπεύθυνη Εκπαιδευτικός, Εικαστικών μαθημάτων: Θεοδώρα Χανδρινού

Διδασκαλία Εικαστικών μαθημάτων Θεοδώρα Χανδρινού

Η γιορτή της μητέρας είναι τόσο ιδιαίτερη ημέρα για τα παιδιά και στην τάξη δώσαμε ιδέες και προτάσεις για όμορφες δημιουργίες.

Τα μαθήματα εικαστικών που αφιερώθηκαν είχαν στόχο την συναισθηματική Αγωγή, την καλλιέργεια λεπτών δεξιοτήτων, την ανάπτυξη της δημιουργικής έκφρασης και της φαντασίας των παιδιών. 

Έγινε διδασκαλία μέσα από τα έργα των μεγάλων δημιουργών της Ιστορίας της Τέχνης. Αξιοποιήθηκαν διαφορετικά υλικά και εικαστικές τεχνικές.

Οι μαθητές και οι μαθήτριες εργάστηκαν ατομικά και ολοκλήρωσαν τα έργα τους προσθέτοντας μηνύματα αγάπης και τρυφερότητας.

Έγινε διάχυση των δραστηριοτήτων και των έργων μας στο διαδίκτυο, μέσα από εκπαιδευτικές ψηφιακές παρουσιάσεις.

Την δυνατότητα αυτή είχαμε υλοποιώντας καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα, Πολιτιστικά, Αγωγής υγείας και Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Η αλληλεπίδρασή μας σε προγράμματα eTwinning με Σχολεία από την Ελλάδα και άλλες χώρες έδωσε έμπνευση στα παιδιά και πρόσφερε χαρά και γνώσεις.

Κάθε μητέρα έλαβε το δώρο της φιλοτεχνημένο με φροντίδα, γεμάτο με τα ομορφότερα συναισθήματα!

***

Δραστηριότητες συνεργασίας

Τιμώντας την παγκόσμια ημέρα για την Γιορτή της Μητέρας είχαμε μία εξαιρετική συνεργασία μεταξύ Σχολείων από την Αρμενία, και την Ελλάδα, στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος eTwinning «Our school routine.». Τα παιδιά συνδύασαν έργα τους και φωτογραφίες με ποιήματα και μηνύματα. Το σχολικό έτος 2021 – 2022 με τα παιδιά του 4ου Δημοτικού Σχολείου Ζωγράφου συμμετείχαμε δημιουργικά! Συγχαρητήρια σε όλες και σε όλους!!
***
During the school year 2021 -2022 in the framewwork of the educational eTwinning project «Our school routine.» the Schools from Armenia and Greece had an excellent collaboration, for the Mothe’s Day celebrations! Art creations, photos and poems joined the pupils and through that way they sent the most precious messages to their mothers!! With my pupils of the 4th Primary School of Zografou, Greece we participated with our best creative activities! Congratulations to all!! 

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΣΤΗΝ ΚΑΘΕ ΜΗΤΕΡΑ!!

Theodora Chandrinou mothers day creative ideas

IMG 20220505 111227

https://youtu.be/clLqxWcnfKE

https://youtu.be/hvvUSqhvtPA

https://youtu.be/PeCZo0RHkAg

Διδασκαλία Εικαστικών μαθημάτων Θεοδώρα Χανδρινού

Διαθεματική δραστηριότητα, αλληλεπίδρασης μεταξύ Σχολείων υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του καινοτόμου εκπαιδευτικού προγράμματος που υλοποιείται το Σχολικό έτος 2021 – 2022 και έχει τίτλο: «Τα έργα του Λάμπρου Ορφανού εμπνέουν τα παιδιά- διδασκαλία της Χαρακτικής / Upon the creations of Lambros Orfanos»

https://blogs.sch.gr/arteducate/2022/01/19/upon-lambros-orfanos/

Με αφορμή ένα δέντρο – έργο του Λάμπρου Ορφανού, τα παιδιά από το 4ο Δημοτικό Σχολείο Ζωγράφου και το 19ο Δημοτικό Σχολείο Ζωγράφου συμπορεύονται εικαστικά και προσεγγίζουν το θέμα με διαφορετική ματιά.

Διαδικασία υλοποίησης και διάχυση

Αρχικά και στα δύο Σχολεία έγινε παρουσίαση των έργων του διακεκριμένου Καλλιτέχνη Λάμπρου Ορφανού.

Στη συνέχεια δημιουργήθηκαν μαθητικές ομάδες εργασίες, σε κάθε Σχολείο. Κάθε ομάδα διάλεξε να αναπτύξει το θέμα με διαφορετικό τρόπο, μέσα από το πλούσιο εικαστικό λεξιλόγιο της Τέχνης.

Με την μέθοδο project και βιωματική μάθηση τα παιδιά συνεργάζονται και χαίρονται την διαδικασία υλοποίησης του προγράμματος.

Τα σχέδια του Λάμπρου Ορφανού, και τα Χαρακτικά του μεταλαμπάδευσαν το φως της ασπρόμαυρης οπτικής και τα παιδιά από το 4ο Δημοτικό Σχολείο Ζωγράφου, της Ε’ τάξης δημιούργησαν το πρώτο τους ομαδικό έργο υψητυπίας σε πλάγιο ξύλο. Η ξυλογραφία τυπωμένη ονομάζεται Χαρακτικό αντίτυπο όπως και το ξύλο που χαράχθηκε ονομάζεται μήτρα που θα «γεννήσει» τα αντίτυπα του έργου! Τα παιδιά της Β’ τάξης παίζουν με την μαύρη τεχνική και αποκαλύπτουν τα δέντρα τους μέσα από το σκοτάδι!

Οι μαθητές και οι μαθήτριες συμβάλλουν ενεργά στην διάχυση του αποτελέσματος και στην επικοινωνία μεταξύ των δύο Σχολείων.

Ομορφαίνουν με τα έργα τους τους χώρους, καθώς παρουσιάζουμε εκθέσεις ζωγραφικής και Χαρακτικής καθώς  επίσης και με τις τοιχογραφίες μας.

Στέλνουμε περιβαλλοντικά μηνύματα και προωθούμε τον σεβασμό στο περιβάλλον μας, καλλιεργώντας το αισθητικό κριτήριο των παιδιών.

Έγινε σύνδεση με Περιβαλλοντικά θέματα και αναφορές στην αειφόρο ανάπτυξη, με τις εποχιακές μας δημιουργίες!

IMG 20211223 10590519.Δέντρο ανακύκ.φωτιστικό HarnoitS.4Δημ.Σχ.Ζωγράφου

IMG 20220531 092253

IMG 20220523 201612

Τοιχογραφίες υλοποιήθηκαν στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Ζωγράφου και το 19ο Δημοτικό Σχολείο Ζωγράφου

Τα παιδιά ζωγράφισαν το δικό τους δέντρο στον εξωτερικό τοίχο του 4ου Δημοτικού Σχολείου Ζωγράφου

IMG 20220518 083157IMG 20220519 162900

IMG 20220408 162735

Η τοιχογραφία μας στο 19ο Δημοτικό Σχολείο Ζωγράφου – στην φωτογραφία η κ. Θεοδώρα Χανδρινού την ώρα της διδασκαλίας.

IMG 20220506 161105IMG 20220506 154649IMG 20220506 160210

IMG 20220406 160621

IMG 20220516 105130

Το δέντρο μας σε ξύλο εγχάρακτο που στολίζει το Σχολείο μας. Είναι αποτέλεσμα εξαιρετικής συνεργασίας των παιδιών μας!

Χαρακτική σε ξύλο 4ο Δ.Σ.Ζωργάφου διαδασκ. Θεοδώρας Χανδρινού

Χαρακτική σε πλάγιο ξύλο – έργο μαθητών της Ε’ τάξης στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Ζωγράφου – με την διδασκαλία της Θεοδώρας Χανδρινού.

IMG 20220404 114350IMG 20220509 110848

20220329 002359 COLLAGE

Χαρακτική σε λινόλεουμ – από μαθητές και μαθήτριες της Ε ‘ τάξης

IMG 20220317 0828412

IMG 20220317 0826282

Μονοτυπίες με θέμα το δέντρο – 4ο Δημοτικό Σχολείο Ζωγράφου – ΣΤ ‘ τάξη, διδασκαλία της Θεοδώρας Χανδρινού

IMG 20220130 163746Polish 20220216 193101404

Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά!!

Διδασκαλία:  Θεοδώρα Χανδρινού 

Στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Ζωγράφου, στο μάθημα των Εικαστικών κάναμε αφιέρωμα στα λουλούδια!

Η Εικαστική Πρωτομαγιά έγινε η αφορμή για τα μαθήματά μας και έδωσε έμπνευση στα παιδιά! Όλες οι τάξεις από την Α’ έως και την ΣΤ’ του Δημοτικού στολίστηκαν με τα Πρωτομαγιάτικα στεφάνια των παιδιών.

Το θέμα εντάχθηκε στις δραστηριότητες του εκπαιδευτικού μας προγράμματος:  Η Τέχνη για το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή – Ένα λαμπρό  Σχολείο με την Τέχνη των παιδιών / Fine Arts for the environment and the climate change – A bright School with the pupils’ Art

Με τα έργα των μεγάλων δημιουργών της Ιστορίας της Τέχνης ταξιδέψαμε στα χρώματα, τα σχήματα και τις συνθέσεις.

Διαλέξαμε χρωματικές αρμονίες, όπως μας δίδαξε ο Paul Klee. Σχεδιάσαμε και χρωματίσαμε τα λουλούδια μας. Κάναμε σχέδια με μονοκονδυλιά όπως ο Picasso.

Τα παιδιά θυμήθηκαν τα έργα του Vincent Van Gogh. Γνώρισαν τα έργα, μέσα από τα τοπία που αλλάζουν, του Claude Monet. Αναζητήσαμε έργα εξπρεσιονισμού και ιμπρεσιονισμού, έργα νατουραλιστικά όλα γεμάτα φως από την λάμψη των λουλουδιών.

Τεχνικές και υλικά που χρησιμοποιήσαμε

Τα στεφάνια των παιδιών είναι ατομικές και ομαδικές εργασίες, που υλοποιήθηκαν στην τάξη. Κάναμε κατασκευές με διαφορετικά υλικά και χρώματα όπως: μαρκαδόρους, ξύλομπογιές, λαδοπαστέλ, τέμπερες, ακρυλικά χρώματα.  

Αξιοποιήσαμε χαρτιά και χαρτόνια χειροτεχνίας, υφάσματα και υλικά προς ανακύκλωση – που μεταμορφώθηκαν χάρη στην φαντασία και την καλλιέργεια λεπτών δεξιοτήτων των παιδιών.

Δημιουργήσαμε λουλούδια τρισδιάστατα από καλαμάκια πλαστικά – που είναι πλέον προς ανακύκλωση,

Συνδυάσαμε εικαστικές τεχνικές, φτιάξαμε  ευχητήριες κάρτες, έργα χαρτοδιπλωτικής – origami, τυπώματα με την τεχνική του στένσιλ, όπως δοκιμάσαμε και κάναμε ήδη με άλλα θέματα στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού μας προγράμματος  Τα έργα του Λάμπρου Ορφανού εμπνέουν τα παιδιά- διδασκαλία της Χαρακτικής / Upon the creations of Lambros Orfanos

Καλό μήνα σε όλους και σε όλες!!

IMG 20220506 080839

IMG 20220504 000526

Ένα πρώτο δείγμα από τις ατομικές και ομαδικές εργασίες των παιδιών.

IMG 20220503 093408

IMG 20220503 094256IMG 20220503 093353IMG 20220503 131338IMG 20220503 115318

IMG 20220504 172114IMG 20220505 091127 IMG 20220505 194800 IMG 20220504 171334

IMG 20220505 110943 IMG 20220505 111227 IMG 20220505 112438 IMG 20220505 112638

eTwinning συνεργασία – project collaboration – Το 19ο Δημοτικό Σχολείο Ζωγράφου με υπεύθυνη Εκπαιδευτικό την Εικαστικό Θεοδώρα Χανδρινού, προσκαλεί το 13ο Δημοτικό Σχολείο Ιλίου σε μια δημιουργική συνεργασία, με υπεύθυνο τον Διευθυντή του Σχολείου Απόστολο Κατσαούνο.

Σχετικά με το πρόγραμμα Ο στόχος του έργου είναι να παρουσιάσει δημιουργικές δραστηριότητες που έχουν εφαρμοστεί με επιτυχία στην τάξη. Μέσω των προγραμμάτων eTwinning οι μαθητές και οι Εκπαιδευτικοί καλλιεργούν δεξιότητες ζωής και αποκομίζουν εμπειρία.

About the project
The project aims to present creative activities that have been applied successfully in the classroom. Through eTwinning projects the pupils and Teachers cultivate life skills and gain experience. 
Στόχοι του έργου είναι
Η διάχυση διδακτικών πρακτικών και η ανάδειξη της συνεργατικής μάθησης, της επικοινωνίας μεταξύ Σχολείων. Τα δημιουργικά αποτελέσματα της βιωματικής, διαδραστικής μάθησης, στην τάξη.
The project aims are
The dissemination of best didactical  practices  and the promotion of collaborative education among Schools. The creative results of the experiential, interactive education, in the classroom.
Διαδικασία υλοποίησης
1. Ανταλλαγή εκπαιδευτικού υλικού
2. Επικοινωνία και σχεδιασμών κοινού αρχείου δραστηριοτήτων, που θα καλύπτουν τους στόχους του έργου
3. Δημιουργία σελίδων στην ψηφιακή πλατφόρμα του eTwinning
4. Διάχυση στο διαδίκτυο και δημιουργία εκδήλωσης για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων.
Project steps
1. Exchanging educational material
2. Communication and design of common archive of the activities, that fullfil the project aims
3. Creation of pages in the digital platform of eTwinning
4. Dissemination through the web and creation of event for the presentation of the results.
Αναμενόμενα αποτελέσματα
Διάχυση των αποτελεσμάτων, μέσω ψηφιακών παρουσιάσεων.
Διαδικτυακή εκδήλωση ανοιχτή στο κοινό.
Κοινό αρχείο για τις ιστοσελίδες των σχολείων.
Expected results
Dissemination of the results, through digital presentations.
Digital event open to public will take place.
Common archives for the web pages of the schools.
Θεοδώρα Χανδρινού (Theodora Chandrinou)
ETWINNING PROJECT CERTIFICATE
IMG 20220421 001949Polish 20220318 231104785 Polish 20220318 233404334 Polish 20220213 192151609

Θεοδώρα Χανδρινού Εκπαιδευτικός, Ζωγράφος- Χαράκτρια

Προσεγγίζοντας το σπουδαίο εικαστικό έργο του καταξιωμένου Λάμπρου Ορφανού, που τίμησε την Ελλάδα στο εξωτερικό, τα παιδιά του 4ου Δημοτικού Σχολείου Ζωγράφου εμπνέονται και δημιουργούν.

Το σχολικό έτος 2021-2022 οι μαθητές και οι μαθήτριες του Σχολείου μας συμμετέχουν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, με υπεύθυνη Εκπαιδευτικό την Εικαστικό Θεοδώρα Χανδρινού.

Ο καλλιτέχνης μας άφησε περίφημα έργα Χαρακτικής αλλά και Ζωγραφικής. Με την ευγενική συνεργασία και το υλικό που μας παραχώρησε ο γιος του κ. Μίνως Ορφανός, υλοποιήθηκαν παρουσιάσεις με τα έργα που φιλοτεχνήθηκαν από τον Λάμπρο Ορφανό. Ήταν σημαντικό για τα παιδιά καθώς ήρθαν με βιωματικό τρόπο σε επαφή με τα συγκεκριμένα έργα τέχνης και την πολιτιστική μας κληρονομιά.

Μέσα από το εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα έγινε διάχυση στο διαδίκτυο και παρουσιάσεις προς αλληλεπίδραση σε Σχολεία από την Ελλάδα και άλλες χώρες.

Ένα από τα αγαπημένα θέματα των παιδιών ήταν το Luna park! Χρησιμοποίησαν διαφορετικά υλικά, διδάχθηκαν για την σύνθεση, ετοίμασαν τα προσχέδια με τις ιδέες τους, τις χρωματικές τους αρμονίες, αποφάσισαν τις αποχρώσεις και τις αντιθέσεις τους και διασκέδασαν μαθαίνοντας.

IMG 20220402 221225 IMG 20220402 220722IMG 20220402 220702

IMG 20220402 151744IMG 20220402 151612IMG 20220402 151643IMG 20220402 151706IMG 20220329 0829522 IMG 20220328 1034052 IMG 20220328 1035262 IMG 20220322 1128282

IMG 20220323 1038542IMG 20220402 221125 IMG 20220322 0847502 IMG 20220321 1011122 IMG 20220402 151820

Αξιποιήθηκε το υλικό που προέκυψε από την επιτυχημένη υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος: «Χαράγματα ζωής με οδηγό το έργο του Λάμπρου Ορφανού», που σχεδίασα και πραγματοποιήθηκε  με την συμμετοχή των παιδιών από το 10ο Δημοτικό Σχολείο Αμαρουσίου το σχολικό έτος 2020-2021

https://blogs.sch.gr/arteducate/2020/12/01/charagmata-zois-me-odigo-to-ergo-toy-lamproy-orfanoy/

https://youtu.be/SaQOfpNF870

Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά και θερμές ευχαριστίες στον αξιότιμο κ. Μίνως Ορφανό.

 

Our vollaborative story, is the creative result of an inspiring activity that we realized in the eTwinning project «Ocean and Antarctica». The Schools from Portugal, Greece and Brazil joined their ideas and with imagination shared environmental messages!

The pupils of grade 5 & 6 of the 4th Primary School of Zografou, Greece collaborated in the project, in the framework of the Gine Arts lessons. The experience is exciting!

Congratulations to all the participants pupils and their Teachers!

Theodora Chandrinou – 4th Primary School of Zografou, Greece

***

Η Συνεργατική μας ιστορία, είμαι το δημιουργικό αποτελέσματα μιας εμπνευσμένης δραστηριότητας που υλοποιήθηκε στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα eTwinning » Ocean and Antarctica (Ωκεανός και Ανταρκτική)». Τα Σχολεία από την Πορτογαλία, την Ελλάδα και την Βραζιλία ένωσαν της ιδέες τους και με φαντασία μοιράστηκαν περιβαλλοντικά μηνύματα!

Με τους μαθητές και τις μαθήτριες των τάξεων Ε’ και ΣΤ’ από το 4ο Δημοτικό Σχολείο Ζωγράφου συνεργαστήκαμε στο πρόγραμμα, στο πλαίσιο της διδασκαλίας των Εικαστικών μαθημάτων. Η εμπειρία είναι συναρπαστική!

Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά και τους Εκπαιδευτικούς!

Θεοδώρα Χανδρινού – 4ο Δημοτικό Σχολείο Ζωγράφου

  https://www.slideshare.net/TheodoraChandrinou/if-i-were-a-penguin-a-collaborative-story-among-schools-pdf

 

https://issuu.com/theodorachandrinou/docs/ifiwereapenguin-acollaborativestoryamongschools-22

Υπεύθυνη Εκπαιδευτικός – Εικαστικός Θεοδώρα Χανδρινού 

Το σχολικό έτος 2021-2022 την Πασχαλινή περίοδο υλοποιήθηκε μία όμορφη δημιουργική συνεργασία μεταξύ Σχολείων.

Οι μαθητές και οι μαθήτριες από το 4ο Δημοτικό Σχολείο Ζωγράφου & το Δημοτικό Σχολείο Νοσοκομείου Παίδων «Αγία Σοφία» αλληλεπιδρούν προσμένοντας την Ανάσταση!

Από την ιστοσελίδα του Δημοτικού Σχολείου «Αγία Σοφία» προσεγγίσαμε τα παιδιά που μας έστειλαν τις εικαστικές δημιουργικές τους προτάσεις, τις ιδέες τους και διασκεδάσαμε μαθαίνοντας μέσα από τα ψηφιακά τους αρχεία! http://agiasofiadim.blogspot.com

Συγχαρητήρια σε όλους και ιδιαίτερα στην Διευθύντρια κ. Εύη Παπασπυρίδου για το εξαιρετικό έργο που επιτελεί!

Στο μάθημα των Εικαστικών στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Ζωγράφου τα παιδιά, από τις τάξεις Α’ έως και ΣΤ’ μέσα στην τάξη,  διδάχθηκαν για την Βυζαντινή αγιογραφία με αφορμή έργα σε φορητές εικόνες και τοιχογραφίες με θέματα από την εβδομάδα των παθών και την Ανάσταση. Έμαθαν να χρησιμοποιούν διαφορετικά υλικά και να τα συνδυάζουν, αξιοποιώντας υλικά προς ανακύκλωση (όπως μικρά διακοσμητικά στοιχεία, παιχνίδια, κορδέλες, χάνδρες, υφάσματα). Έφτιαξαν ευχητήριες κάρτες και ζωγραφιές. Διακόσμησαν με ενθουσιασμό τις Πασχαλινές τους λαμπάδες. Θερμές ευχαριστίες στον Διευθυντή κ. Κωνσταντίνο Πιτταρά για την υλικοτεχνική υποστήριξη!

Στοχοθεσία και Διαδικασία υλοποίησης

Δημιουργήθηκαν μικρές ομάδες εργασίας, πάντα με σεβασμό στα μέτρα υγειονομικής προστασίας από τον covid-19.

Η αξιοποίηση διαφορετικών τεχνικών και υλικών καλλιέργησε την φαντασία και τις γνώσεις των παιδιών, τις δεξιότητες ζωής και το πνεύμα συνεργασίας. Η δραστηριότητα βοήθησε στην διάχυση του εορταστικού κλίματος στο Σχολείο, με βιωματικό τρόπο. Η αλληλεπίδραση των παιδιών συνέβαλε στην ανάπτυξη της  ενσυναίσθησης και ενδυνάμωσε τις προσωπικές και κοινωνικές τους δεξιότητες.

Διακόσμηση λαμπάδων και προσφορά αγάπης

Το σημαντικότερο μέρος της προσπάθειας, που έγινε στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Ζωγράφου, ήταν να φιλοτεχνήσουν τα παιδιά λαμπάδες για να τις προσφέρουν, μαζί με ευχητήριες κάρτες, ζωγραφιές και χειροτεχνίες. Χρησιμοποιήθηκαν χρώματα νερού, υλικά προς ανακύκλωση. Έγινε χάραξη σε κερί, δημιουργήσαμε αφίσες, κάναμε μτεκουπάζ, και παίξαμε ψηφιακά παιχνίδια!!

 Με αγάπη και τρυφερότητα οι πιο όμορφες λαμπάδες που δημιουργήσαμε παραδόθηκαν στο Δημοτικό Σχολείο Νοσοκομείου Παίδων «Αγία Σοφία».

Οι φωτογραφίες που ακολουθούν είναι από την ώρα της δημιουργίας μέσα στην τάξη και την ημέρα παράδοσης.

Η ανάμνηση και η εμπειρία που αποκόμισαν τα παιδιά ήταν  σημαντική και τα σχόλια που λάβαμε ήταν πολύ  θετικά!

Συγχαρητήρια σε όλους!!

IMG 20220413 085422IMG 20220413 153642IMG 20220413 093218IMG 20220418 210419IMG 20220418 212016IMG 20220418 211716IMG 20220412 223609IMG 20220412 113724IMG 20220413 084748IMG 20220413 083436IMG 20220411 231736IMG 20220413 103033IMG 20220412 115410IMG 20220411 112437IMG 20220411 125752IMG 20220412 093800

IMG 20220414 100019IMG 20220413 112831 1

20220424 225329 ANIMATION

Αγγίζοντας την κινούμενη εικόνα – gif- μπορείτε να δείτε περισσότερες

Θεοδώρα Χανδρινού

Εκπαιδευτικός, Ζωγράφος – Χαράκτρια

Διδάσκοντας το γνωστικό αντικείμενο των Εικαστικών μαθημάτων στο Δημόσιο Δημοτικό Σχολείο έχουμε την δυνατότητα να συμπεριλάβουμε θέματα Πολιτισμού, Περιβαλλοντικά και Αγωγής υγείας προσβλέποντας στην αειφόρο ανάπτυξη. Η διεπιστημονική προσέγγιση και η σύνδεση του μαθήματος των Εικαστικών με καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα διευρύνει το πεδίο των δραστηριοτήτων μας και έχει θετικό αντίκτυπο στο επίπεδο της γνώσης που μεταδίδεται.

Η Τέχνη της Φωτογραφίας είναι μια από τις θεματικές ενότητες που προσεγγίζω τα τελευταία χρόνια, στη διδασκαλία μαθητών των τάξεων Γ’, Δ’, Ε’ και ΣΤ’ του Δημοτικού και σε ορισμένες δραστηριότητες προσπαθώ ώστε να  εμπλέκονται και οι μικρότερες τάξεις Α’ και Β’ του Δημοτικού, αξιοποιώντας την δυνατότητα της τεχνολογίας στην τάξη.

Το σχολικό έτος 2021-2022 στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Ζωγράφου εστίασα ιδιαίτερα στο θέμα της φωτογραφίας.

Στόχος των δραστηριοτήτων

Αναφέρονται ορισμένοι από τους στόχους που καλύπτονται μεσω του θέματος: Η επαφή των παιδιών με διαφορετικά γνωστικά πεδία συμβάλει στην καλλιέργεια δεξιοτήτων ζωής. Η καλλιέργεια του αισθητικού κριτηρίου. Η χρήση της τεχνολογίας και η σύνδεσή της με την Τέχνη. Η καλλιέργεια της συναισθηματικής νοημοσύνης των παιδιών. Να αποκτήσουν τα παιδιά νέα ερεθίσματα για έρευνα και γνώση. Η πρόσληψη γνώσης με παιγνιώδη τρόπο και η απόκτηση όμορφων αναμνήσεων, από την διδασκαλία των Εικαστικών μαθημάτων. Να εκπαιδευτούν τα παιδιά στην αυτοσυγκέντρωση και μπορούν να εκφράζουν μέσω της εικόνας συναισθήματα και μηνύματα.

Στάδια υλοποίησης

Στην διάρκεια του σχολικού έτους εργαζόμαστε με τα παιδιά, μέσα στην τάξη, σε διαφορετικά Εικαστικά πεδία. Πλαστικές έννοιες και το πλούσιο εικαστικό λεξιλόγιο διευρύνονται μέσα από τα μαθήματα φωτογραφίας. Ολοκληρώνοντας ενότητες διδακτικές ή δραστηριότητες, στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών μας προγραμμάτων, δημιουργούμε αρχεία φωτογραφιών προς διάχυση των αποτελεσμάτων, για την ανταλλαγή υλικού με άλλα Σχολεία και για χάρη της ανατροφοδότησης.

Ενδεικτικά αναφέρονται ορισμένα από τα στοιχεία που διδάχθηκαν τα παιδιά και προσέγγισαν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον: η σύνθεση και οτροπος που προβάλλουμε το θέμα που έχουμε επιλέξει, η  το φως και η σκιά, η αντίθεση (contrast), το φόντο (φυσικό και διαμορφωμένο), την σχέση του χώρου και του χρόνου, η δημιουργία αφίσας και η χρήση κειμένου στην φωτογραφία. Δημιουργήθηκαν φωτογραφίες και μικρά βίντεο, κινούμενες εικόνες με την χρήση ψηφιακών εργαλείων web 2.0 και διευκόλυναν την διδακτική διαδικασία υλοποίησης.

Αντίκτυπος δραστηριοτήτων

Με την βιωματική εμπειρία μέσω της Τέχνης τα παιδιά εμπνεύστηκαν και δημιούργησαν όμορφες φωτογραφίες και διασκέδασαν μαθαίνοντας. 

Συμμετείχαμε σε διαγωνισμό φωτογραφίας με στόχο την ευαισθητοποίηση όλων, και την ενημέρωση ιδιαίτερα των παιδιών, σχετικά με τις βλαβερές συνέπειες του καπνίσματος.

Παρουσιάσαμε τα έργα μας στην ψηφιακή Ευρωπαϊκή πλατφόρμα του eTwinning, καθώς συνεργαζόμαστε σε προγράμματα συνεργασίας μεταξύ Σχολείων από άλλες χώρες.

Δημιουργήσαμε αφίσες για διαφορετικά θέματα και τα παρουσιάσαμε σε εκπαιδευτικά βίντεο και ψηφιακά αρχεία.

Με το υλικό που προέκυψε κάναμε αφιέρωμα στις τάξεις, όπου οι μαθητές και οι μαθήτριες παρουσίασαν τα έργα τους.

Έγινε διάχυση μέσω αναρτήσεων στο διαδίκτυο στους επίσημους ιστότοπους του Σχολείου μας, στους γονείς των παιδιών και σε ευρύτερο κοινό.

Λάβαμε θετικά σχόλια για τα αποτελέσματα της προσπάθειας που έγινε.

Στον σύνδεσμο που ακολουθεί παρουσιάζονται οι φωτογραφίες μας για την καμπάνια κατά του καπνίσματος και την συμμετοχή μας στον μαθητικό διαγωνισμό φωτογραφίας της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας.

https://blogs.sch.gr/arteducate/2022/04/09/mathitikes-drastiriotites-enantia-sto-kapnisma/

Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά!

IMG 20220623 200004

IMG 20211206 135814

bloggif 622e163edfddc

IMG 20220413 112831

IMG 20220414 085222

IMG 20220412 093800IMG 20220322 092029 1IMG 20200614 195853

IMG 20220301 095000bloggif 622e0d7487e10

IMG 20220410 173844InCollage 20220318 235512283IMG 20220119 115042

IMG 20220331 205101

2.Αναγνωστοπούλου Ελένη 4οΔ.Σχ.Ζωγράφου ΧανδρινούTheodora Chandrinou butterflies we love sience

Παλιότερα Άρθρα »

Άνοιγμα μενού
Top
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων