Feed
Άρθρα
Σχόλια

Αρχείο για την κατηγορία 'ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ – ACTIVITIES'

«Fine Arts collaboration in education»
Το καινοτόμο αυτό πρόγραμμα καλύπτει και σχολιάζει θέματα που αφορούν τις Εικαστικές Τέχνες ως αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής μας. Οι  μαθητές και μαθήτριες γίνονται ενεργοί και δημιουργικοί, συνεργάζονται και επικοινωνούν με άλλα Σχολεία από την Ελλάδα και το εξωτερικό.  Για το λόγο αυτό δημιουργήθηκε το παρακάτω πρόγραμμα eTwinning, ως μία από τις δραστηριότητες του καινοτόμου προγράμματος «FINE ARTS COLLABORATION IN EDUCATION / ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ».

Περίληψη του eTwinning project 

Ο στόχος του συγκεκριμένου προγράμματος eTwinning είναι να δημιουργήσει δημιουργικές σχέσεις συνεργασίας μεταξύ των Ευρωπαϊκών Σχολείων από την Ελλάδα και την Ισπανία,  της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.  Μέσα από τις Καλές Τέχνες τα μέλη του προγράμματος οδηγούνται  να εξερευνήσουν τις δημιουργίες των μεγάλων δημιουργών της Ιστορίας της Τέχνης. Ενθαρρύνουμε την έμπνευση των μαθητών,  την δημιουργική έκφραση και την αλληλεπίδραση. Τελικά,  μέσω της Εικαστικής έκθεσης, της ποιοτικής επικοινωνίας και την χρήση της τεχνολογίας μοιραζόμαστε τα αποτελέσματα από την όμορφη συνεργασία μας.
Στάδια υλοποίησης 
1) Παρουσιάζουμε τα Σχολεία και τις χώρες μας. 2) Συνεργασία Εικαστικών Τεχνών λογότυπο του έργου 3) Χριστουγεννιάτικη συνεργασία Εικαστικών Τεχνών  4) Το Εικαστικό δέντρο της φιλίας 5) Δημιουργική επικοινωνία και ασφαλέστερο διαδίκτυο 6) Δημιουργούμε μαζί και χαιρόμαστε την Τέχνη 7) Μαθήματα θεραπείας μέσω της Τέχνης στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση 8) Ανακύκλωση και αειφόρος ανάπτυξη 9) Παρουσίαση αποτελεσμάτων 10) Feedback
Αναμενόμενα αποτέλεσμα
Σε αυτό το πρόγραμμα eTwinning θα δημιουργήσουμε εργασίες συνεργασίας,  αλληλεπίδρασης.και Θα παρουσιάσουμε Εικαστικές εκθέσεις  στα Σχολεία μας . θα χρησιμοποιήσουμε διαφορετικά μέσα για την επικοινωνία μας. Πρόκειται να κάνουμε διάχυση των αποτελεσμάτων μέσω διαδικτύου ώστε να δημιουργήσουμε ένα αρχείο με Καλές πρακτικές,  όπως υλοποιήθηκαν με επιτυχία.
 ***
This is an eTwinning project realized during the School year 2019-2020 between the pupils from the 3rd Primary School of Maroussi, Athens, Greece and the Colegio San Jose de Madrid, Spain.
The project
The aim of this eTwinning project is to provide collaboration among primary School pupils from European countries,  Greece and Spain. The Fine Arts lead the project members to explore the creations of the History of Arts Great masters.  We  encourage the pupils’ inspiration,  the creative expression and interaction.   Finally,  through Fine Arts exhibition,  quality communication and  the use of technology we share the results of our beautiful collaboration.
Project steps
1) We present our Schools and our countries
2) Fine Arts collaboration project logo
3) Christmas Fine Arts collaboration
4) The Art tree of friendship
5) Creative communication and safer Internet
6) We create together and enjoy Art
7) Art Therapy lessons in the primary School program (classroom)
8) Recycling and sustainable development
9) Results presentation
10) Feedback
Expected results
In this eTwinning project we are going to create collaborative,  interactive  activities.  and we will present  Fine Arts exhibitions in our Schools.  We are going to use different  media for our communication.  The project results will be shared through the Web in order to create a source of our best practices successfully achieved.
Για την υλοποίηση του προγράμματος αξιοποιώ «Καλές πρακτικές» που προέκυψαν από την ολοκλήρωση με επιτυχία, εκπαιδευτικών προγραμμάτων που έκανα με τους μαθητές μου και συνεργάστηκα με άλλα Σχολεία.

eTwinning project: «My dear LADIES»

This project was realized during the School year 2018-2019 and we had a successful awarded collaboration!

The pupils of grade B from the 20th primary School of Aigaleo, Athens, Greece collaborated with their Schoolmates from Ukraine, learn and we all enjoyed the activities!! Supervisor Art Teacher from the Greek part Mrs Theodora Chandrinou, Mrs Nina Mandrovna from Ukraine.

Welcome to the educational eTwinning platform -twin spacce, to see more about our effort by exploring the pages created:

https://twinspace.etwinning.net/82263

About the project

My dear LADIES is a simple project about women around us: our mothers, sisters, grannies, friends, teachers and so on. It is  devoted to the Women’s day (March 8). Children can improve their language skills describing appearence and character of people and develop their creativity. Children will share on the twinspace  songs, poems,  cards and  wishes.

Main Aims

 1. To develop Foreign Language skills
 2. To increase ICT skills
 3. To develop creativity and talents
 4. To collaborate and communicate with the students from different countries
 5. To cultivate Art skills

Project plan

January

First contacts

February

 1. We form our project team
 2. We introduce our pupils, schools with photos, art creations and videos;
 3. We learn the words to describe appearance and character;
 4. We share the photos or drawings of mothers, sisters, grannies and so on with description;

March

 1. We learn the poems and songs about mothers and grannies;
 2. We make presents and cards with wishes for our dearest;
 3. We share on the twinspace our videos with songs and poems.
 4. We disseminate the results of our effort.

April – May

 1. Presentations in the Schools.
 2. Project evaluations
 3. Project feedback.

June

We share the result of our effort through open to public events and Art exhibitions.

Expected Results

To collaborate and create «My dear LADIES» presentations with children’s drawings, pictures and videos.

To disseminate results

***

We present the project pages we created 

***

Results presentation

https://padlet.com/arteducate/1t45cpxon37o

 

We present a  selection of the activites below

https://www.youtube.com/watch?v=jj_P1tbKRDI&t=2s

https://www.youtube.com/watch?v=aJmyT-YjAhs&t=24s

https://www.youtube.com/watch?v=8Qym2Or69rU

https://www.youtube.com/watch?v=izVfxd5TnzI

https://www.youtube.com/watch?v=ckTodhFyEqE&t=2s

https://padlet.com/arteducate/if8z2krtdb1k

Στείλαμε τα μηνύματά μας στην Ουκρανία και τα παιδιά μας απάντησαν με τον καλύτερο τρόπο!!

The pupils from Ukraine received our messages and created a beutiful video for us!!

https://www.youtube.com/watch?v=cG-P9GjdjsE

 

Αναρτήσεις, στο πλαίσιο της διάχυσης του έργου, έγιναν και στην επίσημη ιστοσελίδα του Σχολείου μας

http://20dim-aigal.att.sch.gr/site/index.php/en/2011-02-16-20-57-31/e-twinning

Αξιολόγηση του έργου

https://www.slideshare.net/TheodoraChandrinou/etwinning-project-my-dear-ladies-evaluation-greece-166965850

Σας ευχαριστώ!!

Θεοδώρα Χανδρινού

«Εικαστικές και μουσικές ανασυνθέσεις πάνω στο έργο της Έλλης Μουρέλου Ορφανού»-

eTwinning project

Βραβευμένο έργο

Βασικό πλάνο:

Στο συγκεκριμένο έργο οι μαθητές και οι μαθήτριες θα εργαστούν και θα συνεργαστούν με ψηφιακούς και παραδοσιακούς τρόπους, με αφετηρία έργα της ζωγράφου Έλλης Μουρέλου Ορφανού. Θα δημιουργηθούν αναλογικά και ψηφιακά έργα τα οποία θα τεκμηριωθούν σε βίντεο. Ως μουσική επένδυση θα χρησιμοποιηθούν ήχοι που θα παραχθούν από τους μαθητές και τις μαθήτριες με βάση τα συγκεκριμένα έργα.

https://twinspace.etwinning.net/76545/home

*ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

https://twinspace.etwinning.net/76545/pages/page/492878

Συγχαρητήρια στους μαθητές του Δημοτικού και του Λυκείου για την εξαιρετική προσπάθεια που έκαναν και βοήθησαν ώστε να λάβουμε βραβεία για το έργο αυτό!

Με τους μαθητές μου συμμετέχουμε σε Εκπαιδευτικά προγράμματα κατά το Σχολικό έτος 2018-2019, συνεργαστήκαμε με Σχολεία και φορείς με στόχο την ανάπτυξη των δεξιοτήτων των μαθητών και την καλλιέργεια της Συναισθηματικής του νοημοσύνης. Αναπτύχθηκαν δραστηριότητες, με άξονα την Εικαστική Αγωγή, Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Αγωγής Υγείας.

Συγχαρητήρια αξίζουν σε όλους τους μαθητές που συν-εργάστηκαν ιδιαίτερα από το Δημοτικό και το Λύκειο. Δεν θα μπορούσε όμως να υλοποιηθεί, σε αυτό το υψηλό επίπεδο το έργο, χωρίς την εξαιρετική συμβολή του κ. Βασίλη Σουβατζόγλου και το πνεύμα συνεργασία και δημιουργικότητας που μετέδωσε στα παιδιά!!!

Ευχαριστώ θερμά,  Θεοδώρα Χανδρινού

*Το όνομα της ομάδας μας!

https://twinspace.etwinning.net/76545/pages/page/578331

*Logo

https://twinspace.etwinning.net/76545/pages/page/562807

Συνεργασία

*Εικόνες και λέξεις –Upon paintings of Elli Mourelou

https://padlet.com/billkkill/5ulr7u745grk

 

*Send me an angel- eTwinning project cooperative activity

https://issuu.com/theodorachandrinou/docs/send_me_an_angel-_etwinning_project?utm_source=conversion_success&utm_campaign=Transactional&utm_medium=email

* Christmas spirit around the world!

https://padlet.com/arteducate/sjo4d19hkry0

 

*Safer Internet Day celebrations – 2019

https://twinspace.etwinning.net/76545/pages/page/564701

https://answergarden.ch/860601

Προσκαλέσαμε τους μαθητές σε συνεργασία, μέσα από τη χρήση της Τέχνης και της Τεχνολογίας. Επιτύχαμε επικοινωνία  με άλλα Σχολεία της Ελλάδας και του εξωτερικού, παρουσιάσαμε τις εργασίες μας και στείλαμε μηνύματα σχετικά με το σημαντικό αυτό θέμα της ασφάλειας στο διαδίκτυο.

https://padlet.com/arteducate/if8z2krtdb1k

 

https://www.youtube.com/watch?v=ckTodhFyEqE

https://www.youtube.com/watch?v=izVfxd5TnzI

*Ενεργοποιούμε τη δημιουργικότητα των παιδιών -Τέχνη και τεχνολογία

https://twinspace.etwinning.net/76545/pages/page/535175

https://padlet.com/arteducate/qylgbjycm869

 

Δημιουργήσαμε εικόνες κάνοντας χρήση διαφορετικών τεχνικών της ζωγραφικής και ψηφιακών εργαλείων επεξεργασίας εικόνας και τις ανταλλάξαμε με τα άλλα Σχολεία.

*Haiku and paintings on four seasons

https://twinspace.etwinning.net/76545/pages/page/562809

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=25bda42c298f

Προσκαλέσαμε τους μαθητές των άλλων Σχολείων σε επικοινωνία μέσα από ένα παιχνίδι puzzle on line.

*The tree of eTwinning friendship

http://dyj59w791s2zy.cloudfront.net/scene/1160663986203525122

*Haiku and paintings on four seasons

https://twinspace.etwinning.net/76545/pages/page/562809

https://padlet.com/souvatzoglou_vas/5d7fmfxmrijx

 

*Διεπιστημονικές δραστηριότητες – συνεργασίες

https://twinspace.etwinning.net/76545/pages/page/535203

*Εικαστικές Τέχνες και Τεχνικές – συνεργασία μαθητών

https://twinspace.etwinning.net/76545/pages/page/581530

 

*Πασχαλινές συνεργασίες

*Εικαστικές ανασυνθέσεις της Πρωτομαγιάς!

https://twinspace.etwinning.net/76545/pages/page/607159

*ΑΝΑΔΡΑΣΕΙΣ -ΔΙΑΔΡΑΣΕΙΣ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ

https://twinspace.etwinning.net/76545/pages/page/596479

 

 

 

 

School year 2018-2019.

Best warm wishes by the pupils and me! Through the educational projects we invited our friends to our padlet and share the joy!!!

eTwinning projects: «Promotion of Healthy lifestyles during education» and «Εικαστικές και μουσικές ανασυνθέσεις πάνω στο έργο της Έλλης Μουρέλλου Ορφανού».

https://padlet.com/arteducate/sjo4d19hkry0

 

Καλώς ορίσατε στο 1 δημοτικό Σχολείο Αγίας Βαρβάρας, Αττικής!

Στο μάθημα των Εικαστικών το Σχολικό έτος 2018-2019 υλοποίησα με τους μαθητές μου καινοτόμα Εκπαιδευτικά προγράμματα και eTwinning, σε συνεργασία με άλλα Σχολεία.

 

eTwinning project

«Εικαστικές και μουσικές ανασυνθέσεις πάνω στο έργο της Έλλης Μουρέλλου Ορφανού»

Σχετικά με το έργο

Στο συγκεκριμένο έργο οι μαθητές και οι μαθήτριες θα εργαστούν και θα συνεργαστούν με ψηφιακούς και παραδοσιακούς τρόπους, με αφετηρία έργα της ζωγράφου Έλλης Μουρέλλου Ορφανού. Θα δημιουργηθούν αναλογικά και ψηφιακά έργα τα οποία θα τεκμηριωθούν σε βίντεο. Ως μουσική επένδυση θα χρησιμοποιηθούν ήχοι που θα παραχθούν από τους μαθητές και τις μαθήτριες με βάση τα συγκεκριμένα έργα.

https://twinspace.etwinning.net/76545/home

Δραστηριότητες συνεργασίας – ενδεικτικές

https://padlet.com/billkkill/5ulr7u745grk

 

****

Καινοτόμο πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

«ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ-ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ – ENVIRONMENTAL ART TRAVELS»

Α. Κύριο θέμα-Υποθέματα

. Το περιβάλλον σε σχέση με τον εξωτερικό και εσωτερικό κόσμο του ανθρώπου.

. Η τέχνη γίνεται όχημα και τα έργα των μεγάλων δημιουργών εμπνέουν τους μαθητές.

. Οι μαθητές επικοινωνούν με άλλα σχολεία, συμμετέχουν σε δράσεις, αναπτύσσουν περιβαλλοντική   συνείδηση.

. Ανακυκλώνουν και δημιουργούν γέφυρες διάχυσης μηνυμάτων ως ενεργοί πολίτες.

Β. Παιδαγωγικοί σκοποί και στόχοι.

. Καλλιέργεια δεξιοτήτων, προσωπικών, κοινωνικών-διαπροσωπικών και μέσω της τέχνης ανάδειξη  ταλέντων και αρετών.

. Καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης.

. Αειφορία και δημιουργικότητα-η ζωή μας σε αλληλεπίδραση με το εξωτερικό μας περιβάλλον.

. Η καλλιέργεια της αγάπης για την φύση επηρεάζει θετικά τη νοοτροπία της ζωής.

. Ανάπτυξη δεξιοτήτων: αισθητικής αγωγής, επικοινωνίας, συνεργασίας μέσω της ένταξης στο Δίκτυο  «Φύση χωρίς σκουπίδια».

. Βιωματική μάθηση συναισθηματική αγωγή.

. Τρόποι διάχυσης αποτελεσμάτων.

Γ. Μεθοδολογία και χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του προγράμματος.

. Χρήση εκπαιδευτικού υλικού Δικτύου ‘’Φύση χωρίς σκουπίδια’’, ΚΠΕ Ελευσίνας, σεμιναρίων Πρωτοβάθμιας Διεύθυνσης.

. Γνωριμία με διαφορετικές τεχνικές των εικαστικών τεχνών: ζωγραφικής, χαρακτικής, γλυπτικής, μεικτές τεχνικές.

. Μέθοδος Kolb βιωματικής μάθησης.

. Μετασχηματίζουσα γνώση μέσω της τέχνης.

. Land Art και χρήση της τεχνολογίας-ψηφιακά εργαλεία web 2.0.

. Συμμετοχή σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα και εκδηλώσεις eTwinning – συνεργασία μεταξύ Σχολείων και Εκπαιδευτικών.

Δ.Διάρκεια.   5 μήνες

Ε. Επισκέψεις-συνεργασίες με άλλους φορείς.

. Επίσκεψη στο ΚΠΕ Ελευσίνας.

. Παρακολούθηση θεατρικής παράστασης.

. Επίσκεψη σε χώρους πολιτισμού και τέχνης-μουσεία.

. Συνεργασία με σχολεία της Ισπανίας San José και Divina Pastora.

. Με σχολεία της Ελλάδας-20ο Δημοτικό σχολείο Αιγάλεω.

. Συνεργασία μέσω eΤwinning με το 4ο Λύκειο Τρίπολης και Εκπαιδευτικούς από το εξωτερικό.

. Εγγραφή και δράσεις στο Δίκτυο ‘’Φύση χωρίς σκουπίδια’’

. Συνεργασία με την Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης – παρουσίαση προγραμμάτων στο Σχολείο μας

. Συνεργασία με την «Μεσόγειο SOS» και παρουσίαση εκπαιδευτικού προγράμματος στο χώρο του Σχολείου μας.

ΧΡΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Υλικό Σεμιναρίων σε συνεργασία με την υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμια Γ΄Αθήνας κ. Ελένη Νιάρχου και Πολιτιστικών Θεμάτων κ. Μαρία Μαγαλιού, υλικό της Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης, του ΚΠΕ Ελευσίνας, του φορέα «Μεσόγειος SOS» κ.α.

ΣΤ. Πιθανά πεδία σύνδεσης με τα γνωστικά αντικείμενα των αναλυτικών προγραμμάτων σπουδών.

. Εικαστικά, Μουσική, Θεατρική Αγωγή, Γλώσσα, Λογοτεχνία, Γεωγραφία, Μελέτη Περιβάλλοντος, Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές, Αγγλικά.

Ζ. Τρόποι διάχυσης των αποτελεσμάτων του προγράμματος.

*Ψηφιακές παρουσιάσεις-αναρτήσεις στο blog που διαθέτω στον ιστότοπο του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου και διάχυση χάρη στη χρήση διαφορετικών ψηφιακών εργαλείων web 2.0.

*Χρήση της πλατφόρμας eTwinning.

*Εκθέσεις Εικαστικών έργων των μαθητών- ανοιχτές για το κοινό.

*Αισθητικές εικαστικές παρεμβάσεις τους τοίχους του Σχολείου

*Καινοτόμος συνεργασία με το Σύλλογο γονέων στο φιλανθρωπικό Πασχαλινό παζάρι που διοργάνωσε

*Συμμετοχή στο Δίκτυο Περιβαλλοντικής εκπαίδευσης με δράσης, δημιουργία ψηφιακού παζλ και  συμμετοχή σε μαθητικό διαγωνισμό

*Ανταλλαγή εκπαιδευτικού υλικού μεταξύ σχολείων.

ΚΥΡΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

* Αισθητικές εικαστικές παρεμβάσεις στους τοίχους του Σχολείου * Land Art, *Τέχνη και Τεχνολογία * Αφίσες Περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης * Συμμετοχή στο φιλανθρωπικό Πασχαλινό παζάρι * πρόγραμμα συνεργασίας eTwinning * ανταλλαγή υλικού με Σχολεία της Ισπανίας και άλλες χώρες.

***

 

Στο Σχολείο μας κατά το Σχολικό έτος 2018-2019, στο μάθημα των Εικαστικών, υλοποιώ με τους μαθητές των τάξεων Ε’ και ΣΤ’ καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Πολιτιστικών θεμάτων τα οποία συνδέονται με τα προγράμματα eTwinning, στα οποία συμμετέχουμε και συνεργαζόμαστε με Σχολεία της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Promotion of healthy lifestyles during education – eTwinning project 2018 -2019

Promotion of healthy lifestyles during education – eTwinning project 2018 -2019

*Πολιτιστικό:

ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΙΑ – ΜΑΘΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ /ART AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT – STUDENTS ACTIVE CITIZENS

*Περιβαλλοντικό:

ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΑΣ ΕΜΠΝΕΕΙ-ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΡΕΣΒΕΥΤΕΣ / THE ENVIRONMENT INSPIRES US – PUPILS AMBASSADORS

 • Επίσης, με τους μαθητές της Β΄τάξης υλοποιώ εκπαιδευτικό πρόγραμμα eTwinning και είναι μία ιδιαίτερα ξεχωριστή εμπειρία η επικοινωνία και η ανταλλαγή εκπαιδευτικού υλικού με μαθητές από το εξωτερικό.

eTwinning project: «My dear LADIES»

eTwinning project: «My dear LADIES»

Συγχαρητήρια στα παιδιά για την εξαιρετική τους προσπάθεια!!!

Our letter was sent to Ukraine – Το γράμμα μας με τις εργασίες των μαθητών μας ταξίδεψε στην Ουκρανία!

 

Promotion of healthy lifestyles during education 

eTwinning project 2018 -2019

https://twinspace.etwinning.net/66681

About the project

The project is for students aged 11 to 20+. The time period is September 2018 – June 2019 (Three phases of the project). Participants will improve understanding and importance of healthy lifestyles for the overall development of personality and further life. Participants will acquire knowledge about health, learn about their own educational system and health education in their own school, as well as learn about the educational system and health education of other countries in the project. All project members will interact and collaborate. Participants will analyze the factors that threaten health.

Aims

Teachers will improve their competencies, like language skills, ICT skills and cross-curricular cooperation. This project will contribute to the School Development Plan.
Students will improve their language skills, cooperation, ICT skills. They will learn to appreciate their own and other cultures and respect differences.Their motivation will be better as well as self-confidence. Students will participate in peer education, they will have the opportunity to become educators and promoters of healthy lifestyles.
Each school will improve their relations with parents of students, local community and institutions.
Our main objectives are to examine the educational systems and health education in our own and in our partner schools’ countries, comparing their strengths and weaknesses and to discuss and compare programs of organized health education and different ways of promoting healthy lifestyles. The aim is to foster cooperation among students from different countries.

Project process

In addition to two founders, we will include more schools in order to develop the project. We will have the same topic and the same method of work and similar products. Students will create products and teachers will help them. We will post them on eTwinning, school sites and in other media. In the final phase all schools will work together and the students of each school in the project will create digital products.
First phase: -Health education programs within the compulsory education, -Health education through extracurricular activities, Second phase: Factors that affect health (physical activity, nutrition, fresh air, mental health, tooth health, reproductive health, family health, prevention of infectious diseases),-Preparation and realization of students’ actions for the promotion of healthy lifestyles, The third phase: -Final exhibition, concert, digital products, evaluation, dissemination. All activities include cooperation between schools.

Results

Students are expected to benefit by their participation. They are expected to share this new awareness with other students and schools by means of various actions. Students are expected to create a joint action to promote healthy lifestyles, to create volunteer action at school and outside school. The final product will be a digital newspaper with students’ works, All products will be presented in Twinspace and school sites and other media. In all schools teachers will improve their competencies (language, ICT, methods) and their colleagues will be motivated to join in.

https://twinspace.etwinning.net/66681/home

20th primary School of Aigaleo, Athens, Greece

https://twinspace.etwinning.net/66681/pages/page/443902

https://padlet.com/arteducate/fxgmzo03cgkh

 

* SCHOOL INFORMATION

https://twinspace.etwinning.net/66681/pages/page/422236

*MAP OF PARTICIPANT COUNTRIES

https://www.thinglink.com/scene/1089582209926430723

https://twinspace.etwinning.net/66681/pages/page/427494

* INTRODUCING TEAMS

https://twinspace.etwinning.net/66681/pages/page/426793

 

 

Cooperative activities among project parters.

https://padlet.com/arteducate/qylgbjycm869

 

 

https://padlet.com/developmenteducation2018/fure4g5htiqb

 

*Healthy meals

Activities that I have designed for the project and the Schools accepted and collaborated through the twin space pages created for that purpose:

https://twinspace.etwinning.net/66681/pages/page/466199

Getting to know our world!

https://twinspace.etwinning.net/66681/pages/page/443902

20th primary School of Aigaleo, Athens, Greece

 

***

Foto archive by Theodora Chandrinou /  Φωτογραφικό αρχείο Θεοδώρας Χανδρινού

code week

We invite all partners to visit worth-seeing sites in the capital of Greece.

SONY DSC

 

The creations of the great Art masters inspire the pupils. In the classroom I present educational material, after talk with my pupils and and apply different pedagigical methods in order to cultivate skills and critical thinking. Tranformative learning through Art and Art therapy are my favourite.

In the eTwinning project» The Art of Printmaking as a Pedagogical tool » this activity united Greek Schools through the  inspiration, creativity and imagination of the pupils!

https://twinspace.etwinning.net/15908/pages/page/427509

The Art of the Art Masters inspire the pupils

The Art subject embraced Physical education. Mrs.  Theodora Chandrinou (me) invited Mrs. Maria Mousouraki   the Teacher of Physical Education, who made the dance performance and collaborated in this activity for our etwinning project: «The Art of Printmaking as a Pedagogical tool«.

https://www.facebook.com/4dimzografou/videos/1892409204144610/?hc_ref=ARQPGnoUVrvdZTSuiMXP3fws0c-9x0rHZjapxcLlybThm4SxH1ptUwrIBVp1Y0qkxwQ&fref=nf

«The young painters» presented their Art Gallery in rythm and  motion, in an open to public presentation. The public showed us great enthusiasm. Congatulations to all pupils for the hard work!!!

****

Matisse by the pupls of the 4th primary School of Zografou, Athens, Greece

Joan Miró

Joan Miró by the pupils of the 1st primary School of Pefki, Athens, Greece

Picasso by the  pupils of the 11th and 13th primary Schools of Ilion, Greece

Joan Miró- 14 δημοτικό Σχολείο Ιλίου

http://14dim-iliou.att.sch.gr/contentsFolders/0700drastiriotites/drstr10Texni&Sxoleio/2014-05-30_JoanMiro(g1)/2014-05-30_JoanMiro(g1).htm

***

The pupils participating in the eTwinning project «Cultivating life skills through Land Art» worked  in the activity:  «The creations of the Great Masters inspire the pupils»

https://twinspace.etwinning.net/39401/pages/page/268244

The pupils learned about the work of the  Greek architect Πικιώνης (Πικιώνης) and about the Spanish Antoni Gaudi. After, the children became more creative and cooperated with pupils from other Schools.

https://www.slideshare.net/TheodoraChandrinou/etwinning-project-cultivating-life-skills-through-land-art-unique-houses

Thank you for the interest!

Emotional Intelligence through Art

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ – ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Υπεύθυνοι Εκπαιδευτικοί:

Εικαστικός – Θεοδώρα Χανδρινού και Αγγλικών Θάλεια Συριοπούλου.

 1. ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

“Emotional  Intelligence  through  Art”

 1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ – ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΘΕΜΑΤΑ (ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ)
 • Recognition of emotions
 • Determining the conditions/situations that generate the specific emotions.
 • Emotions management with emphasis on anger
 • Promotion of collaboration and avoidance of arguments.

3. ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΠΕΔΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΜΕ ΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 • Connection to Unit 2 (School life and  the world  around  us) of  Pupil’s Book.
 1. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
 • To recognize their emotions
 • To determine the conditions/situations that  generate  the specific
 • To learn how to manage their emotions and particularly their anger.
 • To try to understand the way their classmates feel and avoid arguments.
 • To learn vocabulary on feelings/ emotions.
 • To promote personal and social
 • To cultivate qualities  of an active
 • To expand the role of Art  and  share  results  with  the society.
 • To understand the  importance  of  Art  as  a vital  life
 1. ΣΤΑΔΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
 • Students fill in a worksheet on what makes them happy (people, places,things).
 • Students fill in a questionnaire on what conditions/situations generate specific emotions.
 • Students write  about how their body feels when they are anxious or nervous and propose two ways they can   stay calm.
 • They are presented with the anger thermometer which shows them how their body temperature changes from being calm to getting furious.
 • Students discuss ways in which one can calm down once he’s furious and produce a problem solving wheel.
 • Presentation activities and  group
 • (Art) inner  portraits  and
 • Use of different Art   techniques  to produce  creations, working  as  individuals  and mostly in groups.
 • Collaborations, exchanging of material  and  project  impact on other  schools  from Spain.
 • Presentation with  an  Art  Exhibition  sharing  created  material  via
 1. ΔΙΑΡΚΕΙΑ (2-5 μήνες): 4 months
 2. ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ
 • The Planetarium
 • Theatre: Don Quixote
 • The Byzantine Museum
 1. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ (ΦΟΡΕΙΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ – ΠΡΟΣΩΠΑ)
 • Cooperation with  schools  from  Madrid, Spain (Colegios  San Jose  and  Divina  Pastora) through  the  Art  teachers, Esperanza  Caro  and  Theodora.

Στην ιστοσελίδα του Σχολείου μας έγιναν επίσης δημοσιεύσεις:

https://www.facebook.com/pg/4dimzografou/posts/?ref=page_internal

Συγχαρητήρια στους μαθητές!!!

Η ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ /THE ART OF PRINTMAKING IS A PEDAGOGICAL TOOL

Το καινοτόμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για μαθητές  των τάξεων Α’ έως και  ΣΤ’ δημοτικού που υλοποιήθηκε κατά το σχολικό έτος 2017 -2018, ολοκληρώθηκε με επιτυχία.

https://twinspace.etwinning.net/15908/pages/page/85002

Έγινε διάχυση και σύνδεση με το eTwinning project THE ART OF PRINTMAKING AS A PEDAGOGICAL TOOL. Μετά από 3 σχολικά έτη το εκπαιδευτικό eTwinning πρόγραμμα ολοκληρώθηκε και έδωσε καρπούς που παρουσιάστηκαν στο συγκεκριμένο καινοτόμο πρόγραμμα «Η Τέχνη της Χαρακτικής είναι ένα Παιδαγωγικό εργαλείο».

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ – ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ   

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ – ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΘΕΜΑΤΑ (ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ)

Μέσα από το πρόγραμμα αυτό θα γίνει ανάδειξη της Χαρακτικής Τέχνης ως παιδαγωγικού εργαλείου για: την ανάπτυξη του αισθητικού κριτηρίου των παιδιών, τον πλουτισμό του Εικαστικού τους  λεξιλογίου, την καλλιέργεια δεξιοτήτων κοινωνικών- προσωπικών και την ανάπτυξη της Συναισθηματικής τους  Νοημοσύνης. Καθώς απαιτείται υπευθυνότητα από τους μαθητές στο χειρισμό των εργαλείων χαρακτικής (όπως κοπίδια και μελάνια)  και  πειθαρχία σε όλα  τα στάδια μέχρι το τελικό αποτέλεσμα (σχέδιο, χάραξη, δημιουργία μήτρας, μελάνωμα, τύπωμα, αντίτυπα, έκθεση υλικού) το πρόγραμμα θα συμβάλλει. προς αυτή την κατεύθυνση. Θα βοηθήσουμε στην ενίσχυση της αυτοπεποίθησης των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες και στην οριοθέτηση αρνητικών συμπεριφορών.

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΠΕΔΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΜΕ ΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ)

Εφαρμογές και δραστηριότητες σύμφωνες με τον οδηγό σπουδών, αφιερώματα σε Εικαστικά ρεύματα, διαφορετικές τεχνικές εκτύπωσης μέσω εργασιών (ατομικών και ομαδικών). Συνεργασία με τους Δασκάλους των τάξεων  και Εκπαιδευτικούς άλλων γνωστικών αντικειμένων: Ξένων γλωσσών, Μουσικής, Ηλεκτρονικών υπολογιστών. Θα αξιοποιηθεί εκπαιδευτικό υλικό που έχω δημιουργήσει και εφαρμόζω επιτυχώς επί σειρά ετών και το οποίο  έχει παρουσιαστεί σε συνέδρια στο εξωτερικό.

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

 • Η αισθητική καλλιέργεια και ο εμπλουτισμός του πλαστικού λεξιλογίου των μαθητών
 • Οι μαθητές να ανακαλύψουν και να αγαπήσουν τις Εικαστικές Τέχνες
 • Να αξιοποιηθεί η τέχνη της Χαρακτικής στην ανάπτυξη δεξιοτήτων: κοινωνικών, προσωπικών και της συναισθηματικής νοημοσύνης των παιδιών
 • Η εφαρμογή Συναισθηματικής Αγωγής με όχημα τη χαρακτική Τέχνη
 • Να καλλιεργηθεί πνεύμα συνεργασίας και δημιουργικότητας στην τάξη
 • Η ανάπτυξη καλής επικοινωνίας ατόμων και ομάδων
 • Η δόμηση συγκροτημένων προσωπικοτήτων μέσα από την ελεύθερη βιωματική Εικαστική έκφραση με οριοθέτηση βλαπτικών συμπεριφορών χάρη στην πειθαρχεία που απαιτεί η Χαρακτική
 • Οι μαθητές να καλλιεργήσουν οργανωτικό πνεύμα και να γίνει ενίσχυση των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες μέσω της ανάπτυξης της αυτοεκτίμησης
 • Να δοθούν πρωτότυποι τρόποι προσέγγισης Πολιτιστικών θεμάτων, Περιβαλλοντικής Αγωγής και Αγωγής Υγείας

ΔΙΑΡΚΕΙΑ  5 μήνες

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ – ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ

Σε συνεργασία με τους Δασκάλους των τάξεων έγιναν  προγραμματισμένες επισκέψεις σε Μουσεία, εκθεσιακούς χώρους και χώρους Παρακολούθηση Θεατρικής παράστασης (Δον Κιχώτης).  Εκδηλώσεις – βιωματικά εργαστήρια από καλλιτέχνες στο χώρο του Σχολείου και βιωματικό  εργαστήριο Χαρακτικής γα Εκπαιδευτικούς σε συν-διοργάνωση με την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Α΄Αθήνας – γραφείο Πολιτιστικών θεμάτων.

 • Συνεργασία με την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Α’ Αθήνας -γραφεία Πολιτιστικών θεμάτων και Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.
 • Συμμετοχή των μαθητών στο πρόγραμμα eΤwinning: “The Art of Printmaking as a Pedagogical tool
 • Συνεργασία με Σχολεία της Ευρώπης: Colegios San José και Divina Pastora – Μαδρίτη , Ισπανία.
 • Αξιοποίηση Παιδαγωγικού υλικού από το ΚΕΘΕΑ
 • Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου -SaferInternet4Kids

ΣΤΑΔΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ -ΕΠΙΛΕΚΤΙΚΑ

 • Διαμόρφωση μικρών ομάδων εργασίας
 • Οι Εικαστικές Τέχνες και το ταξίδι στην Ιστορία της τέχνης, Γνωριμία με την Χαρακτική Τέχνη μέσα από τις τεχνικές της και εφαρμογές μέσα από εργασίες ομαδικές και ατομικές
 • Αφίσες και διάδοση μηνυμάτων
 • H Αξιοποίηση της Χαρακτικής στην υγιή ανάπτυξη και διαμόρφωση της προσωπικότητας των παιδιών με ομαδικές εικαστικές εργασίες
 • Συμμετοχή σε πρόγραμμα eTwinning του οποίου είχα την έμπνευση, το βασικό σχεδιασμό και το συντονισμό σε συνεργασία με Σχολεία της Ισπανίας
 • Χρήση οπτικο-ακουστικού και έντυπου εκπαιδευτικού υλικού, καθώς και παρουσίαση πρωτότυπων Χαρακτικών έργων στην τάξη
 • Καταιγισμός ιδεών και διάλογος
 • Μέθοδος project, οι μικρές ομάδες παρουσιάζουν δραστηριότητες και ενεργοποιούν τους συμμαθητές τους
 • Ανάπτυξη θεμάτων ανάλογα με το επίπεδο των μαθητών
 • Θεωρητική και Βιωματική γνωριμία με Εικαστικά ρεύματα και έργα μεγάλων δημιουργών
 • Εφαρμογή Συναισθηματικής Αγωγής και ασκήσεις Art Therapy. Η καλλιέργεια της συναισθηματικής νοημοσύνης και η ανάδειξη της σπουδαιότητας της Χαρακτικής ως παιδαγωγικό εργαλείο προς αυτή την κατεύθυνση  με ατομικές εργασίες – μεικτές τεχνικές
 • Εικαστικές δημιουργίες των μαθητών εμπνευσμένες από έργα Τέχνης και δημιουργία ψηφιακών αρχείων με χρήση διαφορετικών εργαλείων web 2.0
 • Συνδυασμός διαφορετικών Εικαστικών τεχνικών και δημιουργία υλικού μέσα από ατομικές και ομαδικές εργασίες
 • Ανταλλαγή και διάχυση αποτελεσμάτων και δραστηριοτήτων με άλλα Σχολεία της Ελλάδας και της Ισπανίας
 • Δημιουργούμε αφίσες με μηνύματα περιβαλλοντικών θεμάτων, για τη διαφορετικότητα, κατά της Σχολικής βίας, αντικαπνιστικό αφιέρωμα, για την ασφάλεια στο διαδίκτυο, τη φιλία
 • Παρουσίαση αποτελεσμάτων με εκθέσεις, δημιουργία αρχείων σε ψηφιακή μορφή και αναρτήσεις στο διαδίκτυο
 • Διάχυση πρακτικών στην Εκπαιδευτική κοινότητα και ευρύτερα στην κοινωνία με εκθέσεις ανοιχτές στο κοινό.
 • Ανατροφοδότηση

 

The Art of Printmaking as a pedagogical tool

 

Είχα την τιμή να βραβευτώ για την προσπάθειά μου ως μέλος της Διεθνούς Εκπαιδευτικής κοινότητας eTwinning:

Και για το Σχολείο μου συνεργάστηκα προς το καλύτερο, με θετικότατα αποτελέσματα και τελικά τη βράβευση ως Σχολείο eTwinning.

4th primary School of Zografou, Athens, Greece

https://blogs.sch.gr/arteducate/2018/02/22/cultural-heritage-2018-creative-activities-around-the-world/

Cultural Heritage 2018 – creative activities around the world

European Year of Cultural Heritage – 2018

Ευχαριστούμε την κ. Ειρήνη Πατεράκη υπέυθυνη του «Creative Classroom» eTwinning group και την κ. Αγγελική Κουγιουρούκη – Πρέσβης eTwinning για τη δημιουργία της παρουσίασης «Creative Cultural Heritage 2018», όπου και συμμετείχα παρουσιάζοντας «καλές πρακτικές» από τα Εκπαιδευτικά μου προγράμματα.

***

 

https://www.youtube.com/watch?v=GISzumBRmn8&index=14&list=UUmc0O1bmfoi2WpJ2x6A2nUQ

 

The creations of the great Art masters inspire the pupils

Cooperation among Greek Schools through the eTwinning project.

https://twinspace.etwinning.net/15908/pages/page/427509

***

#SAFEINTERNETDAY# School year 2017-2018

https://blogs.sch.gr/arteducate/2018/02/05/safeinternetday-school-year-2017-2018/

 

***

 

***

«Βιβλία σε ρόδες» εκπαιδευτικό πρόγραμμα το οποίο ανέλαβα και υλοποιήθηκε με επιτυχία.  Kατόπιν αίτησης που έκανα κι έγινε δεκτή, στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και τα Γραφεία Περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και Πολιτιστικών θεμάτων,   συνεργάστηκα  με τη δασκάλα της Γ΄τάξης κ. Αδαμαντία Μανέτα.

https://blogs.sch.gr/arteducate/2018/01/17/%CE%B2%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%AF%CE%B1-%CF%83%CE%B5-%CF%81%CF%8C%CE%B4%CE%B5%CF%82/

***

Συμμετοχή στη διοργάνωση του Χριστουγεννιάτικου φιλανθρωπικού παζαριού του 4ου δημοτικού Σχολείου Ζωγράφου που υλοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία. Η δραστηριότητα με τις εργασίες των μαθητών εντάχθηκε και  παρουσιάστηκε στα Εθνικά εκπαιδευτικά μου προγράμματα και στα Διεθνή eTwinning. Στο facebook του Σχολείου έγιναν αναρτήσεις, επίσης.

***

 

Τέχνη και Παράδοση – Art and tradition

https://blogs.sch.gr/arteducate/2018/04/27/%CF%84%CE%AD%CF%87%CE%BD%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%AC%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B7-art-and-tradition/

***

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα: » Η Παιδεία Τέχνες κατεργάζεται»που υλοποιήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας με υπεύθυνο τον κ. Νίκο Έξαρχο.

***

eTwinning project 

Η ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ /THE ART OF PRINTMAKING IS A PEDAGOGICAL TOOL

https://blogs.sch.gr/arteducate/category/%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%B9%CE%BD%CF%8C%CE%BC%CE%B7%CF%84%CE%B1/etwinning/the-art-of-printmaking-as-a-pedagogical-tool/

***

https://www.youtube.com/watch?v=J5hkSAPUzLU

***

https://www.youtube.com/watch?v=VD5ePgKBfK4

Δείτε περισσότερα στην ανάρτησή μου στο issuu  #https://issuu.com/theodorachandrinou

Διαθεματικά συνεργαστήκαμε στις δραστηριότητες με μαθητές που συμμετείχαν στο έργο: «My city as a worth seeing place» https://blogs.sch.gr/arteducate/2018/01/31/my-city-as-a-worth-seeing-place-etwinning-project/

*Διαθεματικά είχα την ιδέα να συνδέσω το μάθημα των Εικαστικών με το μάθημα της   Φυσικής Αγωγής και αυτό οδήγησε σε μία εξαιρετική  δραστηριότητα σε συνεργάστηκα με την κ. Μαρία Μουσουράκη και τη διδασκαλία μουσικο-κινητικής. «Οι μικροί Ζωγράφοι» παρουσίασαν τα εικαστικά τους έργα που υλοποίησαν εμπνευσμένα από τα έργα των μεγάλων δημιουργών, τύπωσαν στάμπες στις μπλούζες τους και παρουσίασαν μουσικοχορευτική παράσταση την ημέρα παρουσίασης των προγραμμάτων. Ενθουσίασαν πραγματικά το κοινό, αξίζουν συγχαρητήρια σε όλους!!!

Συγχαρητήρια σε όσους συνεργάστηκαν για να έχει το πρόγραμμά μας τέτοια επιτυχία. Θερμά ευχαριστώ τη συνάδελφο Φυσικής Αγωγής κ. Μαρία Μουσουράκη για τη συνεργασία στη διαθεματική δραστηριότητα «οι Μικροί Ζωγράφοι». Ιδιαίτερα ευχαριστώ τη συνάδελφο και φίλη από τη Μαδρίτη κ.Esperanza Caro για την εξαιρετική συνεργασία. Θερμές ευχαριστίες στο  Διευθυντή του 4ου δημοτικού Σχολείου Ζωγράφου κ. Κωνσταντίνο Πιτταρά για την εμπιστοσύνη και τη βοήθεια, ώστε να διοργανωθούν με επιτυχία οι εκδηλώσεις παρουσίασης των πεπραγμένων. Μας πρόσφερε κάθε υλικοτεχνική βοήθεια για τους σκοπούς μας. Επίσης, θερμές ευχαριστίες στη Δήμαρχο Ζωγράφου κ. Ντίνα Καφατσάκη και στις υπεύθυνες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Α΄Αθήνας των γραφείων Πολιτιστικών θεμάτων κ. Πόπη Κύρδη και Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης κ. Μαρία Δημοπούλου. Ευχαριστώ και τη δασκάλα της Γ τάξης κ. Αδαμαντία Μανέτα για τη συνεργασία στις επισκέψεις σε χώρους Τέχνης και την παρακολούθηση προγράμματος στο Υπουργείο Παιδείας. Θερμές ευχαριστίες και στην Ελληνική ομάδα eTwiinning για τη στήριξη και συμπαράσταση στην προσπάθειά μας.

Εκπαιδευτικό υλικό:

https://docs.google.com/document/d/1N8y_irJuKxn5mugW5BuvsmvCtK0P3t6OtmsuaSVGSHM

 

Το πρόγραμμα συνδέθηκε με το έργο eTwinning «The Art of printmaking as a Pedagogical tool» και έδωσε τα τελικά αποτελέσματα, καθώς χρειάστηκαν 3 έτη για να ολοκληρωθεί.

 

 

***

The Art subject embraced Physical education. Mrs.  Theodora Chandrinou (me) invited Mrs. Maria Mousouraki   the Teacher of Physical Education, who made the dance performance and collaborated in this activity for our etwinning project: «The Art of Printmaking as a Pedagogical tool«.

https://www.facebook.com/4dimzografou/videos/1892409204144610/?hc_ref=ARQPGnoUVrvdZTSuiMXP3fws0c-9x0rHZjapxcLlybThm4SxH1ptUwrIBVp1Y0qkxwQ&fref=nf

«The young painters» presented their Art Gallery in rythm and  motion, in an open to public presentation. The public showed us great enthusiasm. Congatulations to all pupils for the hard work!!!

***
Οι ψηφιακές σελίδες που δημιουργήσαμε στην Εκπαιδευτική πλατφόρμα  twin space και παρουσιάζονται παρακάτω, είναι οι βασικές δραστηριότητες που σχεδίασα για το πρόγραμμα. Εξερευνήστε  και επισκεφτείτε τες για να δείτε περισσότερα!
Οι δραστηριότητες υλοποιήθηκαν χάρη στη φιλία και τη συνεργασία που είχα με τη συνάδελφο Εικαστικό από την Ισπανία κ. Esperanza Caro και μαζί με όλους τους μαθητές και Εκπαιδευτικούς που συνέβαλλαν με το δικό τους αντικείμενο.
~~~
You are welcome to visit the twin space pages, open to public. I designed the main activities, presented below. By visiting the pages you acn see more links and creations!
The activities were realized in interaction and under friendly atmoshere and collaboration among all pupils and with the other Teachers, especially thanks to my friend Mrs. Esperanza Caro from Spain.
Thank you!
Project twin space pages:
        The Art of Printmaking as a pedagogical tool
·         Our project labels
·         Preliminary contact with the participating Schools
·         Participating Schools
·         The pupils present themselves
·         “We are part of our world and Art unites us”
·         The tree of friendship
·         “The lines tell us” – black and white forms
·         Engravers artists of our participating countries
·         Printmakig educational material
·         The students organize and present works
·         Printmaking techniques
·         DIVERSITY in cross-curricular approach
·         Peace!
·         Τέχνη και Παράδοση – Arte y tradición – Art and tradition
·         Interactive Christmas creations and exchanging wishes
·         We share Easter wishes!!!
·         Art and safe internet- Interaction among Schools
·         The Theater of Shadows-collaboration among Schools
·         Shadow theater
·         Wall paintings
·         Art against bullying
·         Educating Teachers the Art of Printmaking
·         The Art of the Art Masters inspire the pupils
·         Active and creative students -we are all citizens of OUR WORLD
·         Project Results Presentation Greece-Spain
·         Project evaluation
·         Summer wishes and great eTwinning friendships!!!
·         Our feedback activities
 
***

Συγχαρητήρια σε όλους τους μαθητές!!!

Congratulations to all pupils!!!

Μεσογειακή υγιεινή διατροφή  – Καινοτόμο πρόγραμμα Αγωγής Υγείας

Επιλογή από τις δραστηριότητες που σχεδίασα για το πρόγραμμα και υλοποιήθηκαν στο μάθημα των Εικαστικών:

  • «Τα δώρα της ροδιάς» -ευχές για το Νέο έτος – ρόδια με πηλό, – κολάζ με χαρτιά – μεικτή τεχνική, συναισθηματική αγωγή και διατροφή – ομαδική εργασία – έκθεση αποτελέσματος και διάλογος
  • «Τα δέντρα της υγιεινής διατροφής» – ζωγραφική, ομαδικές εργασίες, λαδοπαστέλ σε χαρτόνια, Συλλογή πληροφοριών σχετικά με τα δέντρα που με τους μαθητές επιλέξαμε και συζήτηση για τα οφέλη τους, στην υγεία του ανθρώπου
  • έκθεση των εικαστικών έργων των παιδιών στην τάξη.
  • «Μεσογειακή διατροφή και ποίηση» – διαθεματικές ατομικές εργασίες – συνδυασμός τεχνών – τα ποιήματα που οι μαθητές γράφουν συνοδεύονται από τις ζωγραφιές της τους – δημιουργούμε πολύπτυχο και εκθέτουμε το αποτέλεσμα στο σχολείο.
  • «Το τραίνο των συναισθημάτων της υγείας» – Διατροφή και συναισθηματική αγωγή, -Αυτό που τρώμε επηρεάζει τη συναισθηματική μας κατάσταση, καταιγισμός ιδεών, ατομικές και ομαδικές εργασίες, συνεργασία με τους Ισπανούς μαθητές, Colegio San José, Madrid και ανταλλαγή εκπαιδευτικού υλικού μεταξύ της κ. Θεοδώρας Χανδρινού από την Ελλάδα και της κ. Esperanza Caro από τη Μαδρίτη – Ισπανία..
  • «Φρουτο-μεταμφιέσεις» -τα φρούτα φορούν αποκριτικές μάσκες, δημιουργίες των μαθητών. Εργασίες ατομικές ανάπτυξης της φαντασίας, – συνδυασμός διαφορετικών υλικών ζωγραφικής (λαδοπαστέλ, μαρκαδόροι, ξυλομπογιές κ.α.)
  • Παιχνίδι στην τάξη και έκθεση των έργων
  • Συμμετοχή των μαθητών στο έργο eTwinning: “Sharing my games” – Μέσα από διαθεματική προσέγγιση συνδυάζω το μάθημα των Εικαστικών με τη Φυσική Αγωγή και την προώθηση της Μεσογειακής Υγιεινής διατροφής.
  • Δημιουργούμε αφίσες και τις αναρτούμε στην τάξη.
  • «Η κυρα-Σαρακοστή στην τάξη μας» – Συνεργασία των εκπαιδευτικών: Καλλιόπη  Νάκα– Ειδικής Aγωγής, Θεοδώρας Χανδρινού – Εικαστικών και Έφη Σόλια, Δασκάλας της τάξης. – Ομαδική εργασία με στόχο την προώθηση της υγιεινής διατροφής και τη γνωριμία – διδασκαλία των εθίμων του Πάσχα – κολάζ και ζωγραφική σε χαρτόνι όπου συνδυάζουμε διάφορα υλικά όπως καρπούς, σπόρους, όσπρια.
  • «Γιορτινά Πασχαλινά Αυγά» – ευχητήριες κάρτες,, Δημιουργίες σε χαρτί με μεικτή τεχνική,
  • Ζωγραφική σε αληθινά αυγά,
  • Γλυπτική σε βρασμένα αληθινά αυγά και Πορτοκάλια διακοσμητικά αρωματικά.
  • «Το Παραμύθι – παιδαγωγικό εργαλείο»
  • Διαβάζουμε το παραμύθι «ο Μαγεμένος Σάκος – Θεατρικό» της κ. Θεοδώρας Χανδρινού- το οποίο έχει έγκριση από το Υπουργείο Παιδείας ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο Σχολείο ως παιδαγωγικό εργαλείο. Δίνουμε υλικό προς συζήτηση για τις ανθρώπινες αξίες της φιλίας και της ορθής κοινωνικής συμπεριφοράς, τις υγιεινές συνήθειες και τη σωστή διατροφή.
  • Οι μαθητές εμπνέονται και ζωγραφίζουν. -Έκθεση των έργων στο Σχολείο σε ανοιχτή για το κοινό εκδήλωση.

 

Αναρτήσεις έγιναν και στο facebook του 4ου δημοτικού Σχολείου Ζωγράφου και συνεργάστηκα με τις δασκάλες της Β΄τάξης. Έκανα σύνδεση του προγράμματος με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα eTwinning «Sharing my games«.

 

 

 

Συγχαρητήρια στους μαθητές!!!

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Σχολικό έτος 2017-2018

Α΄ Δ/ΝΣΗ Π.Ε. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΘΗΝΩΝ  / ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ:   4ο Δημοτικό Ζωγράφου, Ελλάδα

Υπέυθυνη Εκπαιδευτικός για το σχεδιασμό και την υλοποίηση: Θεοδώρα Χανδρινού

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ – ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

1.ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΧΝΗΣ ΓIA ΤΟΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΜΑΣ ΚΟΣΜΟ, ΜΕ 4 ΑΞΟΝΕΣAN ART PROJECT 4 OUR INNER AND OUTER WORLD

ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΩΝ ΤΑΞΕΩΝ  ΑΠΟ Α΄ ΕΩΣ ΚΑΙ ΣΤ΄

2. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ – ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΘΕΜΑΤΑ (ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ)

Το περιβάλλον που ζούμε είναι καθρέφτης του εσωτερικού μας κόσμου και καλλιεργώντας στον ψυχικό μας κόσμο αρετές δημιουργούμε ένα υγιές περιβάλλον που εκπέμπεται και δημιουργεί θετικές προεκτάσεις για τη ζωή όλων μας.Πάνω σε αυτή τη βάση το πρόγραμμα αναπτύσσεται σε 4 άξονες με αντίστοιχους στόχους:

-1οςτην περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των μαθητών, δίνοντας έμφαση σε συμπεριφορές που βοηθούν στην προστασία του περιβάλλοντος.Τονίζοντας τη σπουδαιότητα της Ανακύκλωσης στη ζωή μας και διαδίδοντας μηνύματα προς αυτή την κατεύθυνση θα εργαστούμε βιωματικά με τους μαθητές και θα δημιουργήσουμε εικαστικά έργα.

-2ος την αισθητική καλλιέργεια των παιδιών, μέσα από τη χρήση διαφοερετικών τεχνικών των Εικαστικών τεχνών.

-3οςτην ανάπτυξη της συναισθηματικής νοημοσύνης των μαθητών, μέσω θεμάτων αγωγής υγείας και πρόληψης βλαπτικών συμπεριφορών, καθώς η περιβαλλοντική αγωγή γίνεται το κέντρο της προσέγγισης.

-ο 4ος άξονας αφορά τη διάχυση των αποτελεσμάτων ως προς την ολοκλήρωση του προγράμματος. Σημαντικό μέρος, όπου θα επιχειρήσουμε με τους μαθητές  το άνοιγμα του Σχολείου στην κοινωνία μέσω παρουσίασης Εικαστικών εκθέσεων και συμμετοχής μας σε διαγωνισμούς. Θα γίνει  παρουσίαση των αποτελεσμάτων και «Καλών Πρακτικών» στο ευρύ κοινό και τη Σχολική κοινότητα, επίσης θα γίνει ορθή χρήσητου διαδικτύου και κατόπιν ανατροφοδότηση.

3. ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΠΕΔΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΜΕ ΤΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ)

Εφαρμογές και δραστηριότητες σύμφωνες με τον οδηγό σπουδών, αφιερώματα σε Εικαστικά ρεύματα, διαφορετικές τεχνικές μέσω εργασιών (ατομικών και ομαδικών). Συνεργασία με τους Δασκάλους των τάξεων και Εκπαιδευτικούς άλλων γνωστικών αντικειμένων: Ξένων γλωσσών, Μουσικής, Ηλεκτρονικούς υπολογιστές.

4. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

-Βασικός στόχος του προγράμματος είναι η ενεργοποίηση και η σύμπλευση όλων των μαθητών της Σχολικής μονάδας μέσω της συνεργασίας.

-Η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των μαθητών και η καλλιέργεια συνείδησης ενεργού πολίτη και υπεύθυνου για την αμφίδρομη σχέση του ανθρώπου με το περιβάλλον

-Η αισθητική καλλιέργεια και η ανάπτυξη του  Εικαστικού κριτηρίου

-Η ανάδειξη της δυναμικής της ομάδας για την προστασία του περιβάλλοντος

– Ανάλογα με τα ταλέντα των παιδιών της κάθε τάξης θα αναπτύξουμε τις προσωπικές και κοινωνικές τους δεξιότητες, ιδιαίτερα σε μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες και χαμηλή αυτοεκτίμηση

-Η ενθάρρυνση της ελεύθερης έκφρασης και δημιουργικότητας

-Καλύπτοντας τους 4 άξονες του προγράμματος θα προβάλλουμε τη δυναμική της διδασκαλίας των Εικαστικών στο δημοτικό Σχολείο και τον θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία.

5. ΣΤΑΔΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

-Σχηματισμός ομάδων εργασίας, -Χρήση βιβλίων και οπτικο-ακουστικού εκπαιδευτικού υλικού, -Καταιγισμός ιδεών και διάλογος,, -Μέθοδος project, -Συναισθηματική Αγωγή, – Ανάπτυξη θεμάτων ανάλογα με το επίπεδο και τα ταλέντα των μαθητών, – Θεωρητική και Βιωματική γνωριμία με Εικαστικά ρεύματα και έργα μεγάλων δημιουργών, -Εφαρμογή διαφορετικών Εικαστικών τεχνικών, -Δημιουργία υλικού μέσα από ατομικές και ομαδικές εργασίες, -Ανταλλαγή υλικού με Σχολεία της Ευρώπης, -Δημιουργία αφίσας,-Παρουσίαση αποτελεσμάτων με εκθέσεις, δημιουργία αρχείων σε ψηφιακή μορφή και αναρτήσεις στο διαδίκτυο, -Διάχυση πρακτικών στην Εκπαιδευτική κοινότητα –Ανατροφοδότηση.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 • Εικαστικές Χριστουγεννιάτικες δημιουργίες – συμμετοχή στο φιλανθρωπικό Χριστουγεννιάτικο παζάρι του Σχολείου
 • Χριστουγεννιάτικά στεφάνια με υλικά Ανακυκλώσιμα
 • Αφίσες περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης
 • Καμπάνια Ανακύκλωσης, ενημέρωση και οργάνωση δράσεων διάδοση μηνυμάτων με αφίσες μας
 • Δημιουργία ομάδας μαθητών «Φύση και Περιβάλλον» και ανάληψη δράσεων
 • Εγγραφή στο δίκτυο «Φύση χωρίς σκουπίδια» και σχεδιασμός δράσεων για την προώθηση περιβαλλοντικών μηνυμάτων και υλοποίηση δράσεων. Παρουσίαση βιωματικού εργαστηρίου στο χώρο του Σχολείου μας με θέμα την παρασκευή σαπουνιού από έλαια προς ανακύκλωση.
 • Πασχαλινές δημιουργίες με υλικά προς Ανακύκλωση. Με τους μαθητές μου δημιουργήσαμε λαμπάδες και τις προσφέραμε στα παιδιά του «Παίδων Αγία Σοφία»
 • Παρακολούθηση βιωματικού προγράμματος στο Υπουργείο Παιδείας με τίτλο: «Η Παιδεία Τέχνες κατεργάζεται», όπου μεταβήκαμε με τους μαθητές και τη δασκάλα της Γ τάξης κ. Αδαμαντία Μανέτα
 • «Δάσκαλοι για μια μέρα» ομάδα μαθητών της Ε’ τάξης μαθητές παρουσίασαν εκπαιδευτικό υλικό και βιωματικό εργαστήριο στους μαθητές της Α’ τάξης.
 • Συλλογή από καπάκια προς ανακύκλωση και παράδοση στην Ελληνική Ένωση Παραπληγικών και την αγορά αναπηρικού αμαξίδιου ή άλλων βοηθητικών υλικών.
 • Ζωγραφική στους εξωτερικούς χώρους – προαύλιο και  τοίχους- του Σχολείου μας, με στόχο οι μαθητές να βιώσουν πως όταν ομορφαίνουμε τον εσωτερικό μας κόσμο δημιουργούμε καλύτερο περιβάλλον για να ζούμε!
 • Συνεργασία με την κ. Αλεξάνδρα Τσίγκου υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής – παρουσίαση βιωματικού εργαστηρίου για την παραγωγή σαπουνιού από έλαια προς Ανακύκλωση
 • Παρουσίαση εκπαιδευτικού προγράμματος από το δίκτυο «Μεσόγειος SOS». Κατόπιν αιτήματος που κατέθεσα και το αποδέχθηκαν, επισκέφτηκαν το Σχολείο μας και οι μαθητές των τάξεων Ε΄και ΣΤ΄ παρακολούθησαν
 • Κατασκευές με Ανακυκλώσιμα υλικά
 • Τα φανταστικά δέντρα της Ανακύκλωσης
 • Συμμετείχαμε στις δραστηριότητες εορτασμού των 70 χρόνων από τη δημιουργία του Δήμου Ζωγράφου -παρουσίαση Εικαστικών εκθέσεων, έγινε συνεργασία – συνδιοργάνωση εκδηλώσεων με το 4 δημοτικό Σχολείο Ζωγράφου, το Σύλλογο γονέων και το Δήμο. Με τους μαθητές μου είμαστε πάντα δημιουργικοί
 • Συνεργασία στα Διεθνή Εκπαιδευτικά προγράμματα eTwinning -«Cultivating life skills through Land Art», Street Art Magazine», «My city as a worth seeing place», «The Art of Printmaking as a Pedagogical tool».
 • Εκδηλώσεις, ανοιχτές για το κοινό,  παρουσίασης του προγράμματος και των προγραμμάτων eTwinning, με τα πρωτότυπα Εικαστικά έργα των μαθητών μου, και προσωπική παρουσίαση από τους ίδιους τους μαθητές και μέσα από τις ψηφιακές εφαρμογές που χρησιμοποίησα για τη δημιουργία aρχείων

Συγχαρητήρια πρώτα από όλα στους μαθητές μου που με ακολούθησαν στην περιπέτεια αυτή!!!

Η προσπάθεια και η σκληρή εργασία έχουν αποτέλεσμα όταν γίνονται για το όφελος όλων.

Θερμές ευχαριστίες στο Διευθυντή του Σχολείου κ. Κωνσταντίνο Πιτταρά που δέχθηκε τις ιδέες μου, ήταν αρωγός και πρόσφερε υλικοτεχνικά μέσα για την ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων. Επάξια συνέβαλλε ώστε το 4 δημοτικό Σχολείο Ζωγράφου να ανοίξει τις πύλες του στο κοινό, με επιτυχημένες εκδηλώσεις.

Ευχαριστίες και στους συναδέλφους που βοήθησαν να ολοκληρωθούν ορισμένες δραστηριότητες: την Δασκάλα κ. Αδαμαντία Μανέτα  και να παρουσιαστούν στο κοινό στις εκθέσεις κι εκδηλώσεις: την δασκάλα κ. Αλεξάνδρα Νταή , τον δάσκαλο ΕΕΠ κ. Νίκο Δαρβίρη, τον δάσκαλο Ειδικής Αγωγής κ. Γιαννόπουλο και τη δασκάλα που βοήθησε τους μαθητές της Δ τάξης στο έργο  eTwinning » κ. Ειρήνη

 

 

 

Ο κ. Κων/νος Πιτταράς Διευθυντής στο 4 δημοτικό Σχολείο Ζωγράφου- στο Παίδων Αγία Σοφία.

«Παίδων Αγία Σοφία» η κ.Θεοδώρα Χανδρινού

Στο «Παίδων Αγία Σοφία» παραδώσαμε Εικαστικές δημιουργίες – Πασχαλινές λαμπάδες, φτιαγμένες με Ανακυκλώσιμα υλικά, τρυφερότητα και αγάπη από όλους τους μαθητές του 4ου δημοτικού Σχολείου Ζωγράφου.

https://www.youtube.com/watch?v=J5hkSAPUzLU

https://padlet.com/arteducate/vtw6jwr2w14n

 

Βιβλία σε ρόδες- ομαδική εργασία

Βιβλία σε ρόδες- ομαδική εργασία – Αφιέρωμα στο Van Gogh

Δάσκαλοι για μια μέρα!

Οι μαθητές της Ε τάξης διδάσκουν την Ανακύκλωση στους μαθητές της Α1 τάξης

Δάσκαλοι για μια μέρα! Περιβάλλον ΣΟΣ

Δάσκαλοι για μια μέρα! Οι μαθετές του Ε3 διδάσκουν τους μαθητές του Α2.

Για τη γιορτή της μητέρας

Η Μεσόγειος ΣΟΣ στο Σχολείο

Σαπούνι στην τάξη από το Δίκτυο  «Φύση χωρίς σκουπίδια» /22 Μαΐου 2018

Θερμές ευχαριστίες στην υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής κ. Αλεξάνδρα Τσίγκου.

Η «Μεσόγειος SOS» ήρθε στο 4 δημοτικό Σχολείο Ζωγράφου, κατόπιν αιτήματος που έκανα και παρουσίασε πρόγραμμα στους μαθητές των τάξεων Ε΄και ΣΤ΄.

Δείτε περισσότερα από τις δραστηριότητες που υλοποίησα στο ψηφιακό βιβλίο:

https://issuu.com/theodorachandrinou/docs/

Είχα την τιμή να βραβευτώ για την προσπάθειά μου ως μέλος της Διεθνούς Εκπαιδευτικής κοινότητας eTwinning:

Και για το Σχολείο μου συνεργάστηκα προς το καλύτερο με θετικότατα αποτελέσματα

4 δημοτικό Σχολείο Ζωγράφου/Εικαστικός Θεοδώρα Χανδρινού 

 

 

“Cultivating Life Skills through Land Art”

https://blogs.sch.gr/arteducate/2017/04/12/cultivating-life-skills-through-land-art/

We shared messages all around the world! https://padlet.com/KateGordienko/cfc8wklgmggy

 

 

, “My city as a worth seeing place” και “Street Art Magazine”, Magical Cristmas»  με δραστηριότητες και Εικαστικές δημιουργίες μας.

 • Συμμετοχή σε διαγωνισμό παραμυθιού «Το μέταλλο δεν πεθαίνει ποτέ» του δικτύου «Φύση χωρίς σκουπίδια», όπου οι μαθητές μου διακρίθηκαν!
 • Συμμετοχή στο διαγωνισμό Περιβαλλοντικής ιστορίας – Δίκτυο Φύση χωρίς σκουπίδια.

Συγχαρητήρια σε όλους όσους συνεργάστηκαν για να έχει το πρόγραμμά μας τέτοια επιτυχία. Θερμές ευχαριστίες στον  Διευθυντή του 4ου δημοτικού Σχολείου Ζωγράφου κ. Κωνσταντίνο Πιτταρά για την εμπιστοσύνη και τη βοήθεια ώστε να διοργανωθούν με επιτυχία οι εκδηλώσεις παρουσίασης των πεπραγμένων. Μας πρόσφερε κάθε υλικοτεχνική βοήθεια για τους σκοπούς μας. Επίσης, θερμές ευχαριστίες στη Δήμαρχο Ζωγράφου κ. Ντίνα Καφατσάκη και στις υπεύθυνες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, των γραφείων Α΄Αθήνας Πολιτιστικών θεμάτων κ. Πόπη Κύρδη και Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης κ. Μαρία Δημοπούλου. Ευχαριστώ και τη δασκάλα της Γ τάξης κ. Αδαμαντία Μανέτα για τη συνεργασία στις επισκέψεις σε χώρους Τέχνης και την παρακολούθηση του προγράμματος «Βιβλία σε ρόδες». Θερμές ευχαριστίες και στην Ελληνική ομάδα eTwiinning για τη στήριξη και συμπαράσταση στην προσπάθειά μας.

Συγχαρητήρια σε όλους τους μαθητές!!!

 

Cultural heritage through e Twinning 

multi-cultural international educational Community.

Shadows and images, colours and sounds, from the past times, all reflections that become bridges to meet present times. Is the essence we keep to testify our roots.

Cultural heritage is the touch of our souls, the things from the past that made us proud, enriched with the power of time. The  persons lived, feel and share their ‘prints” through items, buildings, images, shapes, sounds, creations, wishes, words, traditions, education, all kept and transmitted through the terrestrial  living.

I invited my pupils to explore and present their creations through our collaboration with Teachers and pupils with Schools around the world. The educational projects opened the gate!

European Year of Cultural Heritage – 2018

Creative Cultural Heritage 2018

On the topic Cultural Heritage – 2018 I exchanged creative activities realized in the framework of educational eTwinning projects. https://view.genial.ly/5a7c791bee2f52361d139b24/creative-cultural-heritage-2018

Many thanks to Mrs. Irene Pateraki and the «Creative Classroom» eTwinning group for the great experience! Thanks to Mrs. Angeliki Kougiourouki for the presentation!

https://view.genial.ly/5a7c791bee2f52361d139b24/creative-cultural-heritage-2018

Touch the numbers and open the links for more information.

Summer wishes in the «Creative Classroom» eTwinning group activities. We accepted the invitation of Mrs. Irene Pateraki and cooperated:

https://dotstorming.com/b/5b051b68dce9142111e11810

CULTURAL HERITAGE POSTCARDS EXCHANGE_THEODORA CHANDRINOU_GREECE

https://padlet.com/renia_95/culturalheritage

https://padlet.com/renia_95/ch

 

****

4th primary School of Zografou, Athens, Greece/ Congratulations to all the pupils that followed me in this adventure!

https://padlet.com/arteducate

You are invited to explore my padlet collection.

 

 

***

The eTwinning project: «Cultivating life skills through Land Art» gave us the opportunity to share Environmental tresures and cooperate for Nature!

https://padlet.com/arteducate/7xixpj2tdtw4

 

***

eTwinning project: «Magical Christmas»

https://blogs.sch.gr/arteducate/2017/12/06/magical-christmas-etwinning-project/

A wonderful travel and the spirit of Christmas shared  through the twin space pages!

https://padlet.com/arteducate/zhfsnmjea3p3

 

***

The eTwinning project: «Street Art Magazine» helped us to learn more about contemporary life in different countries.  Art united us all!!!

https://blogs.sch.gr/arteducate/2018/01/31/street-art-magazine-etwinning-project/

https://twinspace.etwinning.net/46663/pages/page/273632

 

***

We share messages all around the world!

We also participated with my pupils in the activities of the eTwinning group: ENTREPRENEURSHIP IN EDUCATION and shared the video created in the classroom with Christmas carols for the eTwinning project: «Magical Christmas».

 

Participats in the e Twinning Teachers Community are sharing recipes, thanks to the activity of the «Entrepreneurship in Education: eTwinning group by Kornélia Lohyňová.

Enjoy!!!

https://padlet.com/lohynova/c0wplor7tu3g

 

 

 

 

*The creations of the great Art masters inspire the pupils

https://blogs.sch.gr/arteducate/2018/03/06/the-creations-of-the-great-art-masters-inspire-the-pupils/

During the School year 2017-2018 I had a great cooperation among eTwinning Schools. Thanks to the educational eTwinning project «Magical Christmas» we exchanged images, customs, material, music and messages. We made new friends and we made visible the way that we can share «Cultural Heritage» through education.

 

We shared results through open to public presentations in the 4th primary School of Zografou, Athens, Greece.

***

eTwinning project : «The Art of Printmaking as a Pedagogical tool».

An invitation  by Theodora Chandrinou to all pupils project partners and a creative result that we share!!!

 

***

In the eTwinning project:

«My city as a worth seeing place» we enjoyed the collaboration and shared results!

https://twinspace.etwinning.net/41643/pages/page/402863

See more in twin space:

https://twinspace.etwinning.net/41643/home

Project dissemination – results:

https://blogs.sch.gr/arteducate/2018/01/31/my-city-as-a-worth-seeing-place-etwinning-project/

****

Thanks to Maria Giovana Battaglia, we shared sky photos. We are all under the same sky!!!

https://padlet.com/summerstem18/ph7ybtmvoafr

 

Thank you very much!

 

 

 

 

online-safety-calendar-2019

Το Σχολικό έτος 2018-2019 με τους μαθητές μου από το 20 δημοτικό Σχολείο Αιγάλεω και από το 1 δημοτικό Σχολέιο Αγίας Βαρβάρας, συνεργαστήκαμε με άλλα Σχολεία της Ελλάδας και του Εξωτερικού, κάναμε χρήση της πλατφόρμας eTwinning και παρουσιάσαμε στα Σχολεία τα αποτελέσματα της προσπάθειάς μας.

Μέσα από μια σειρά δραστηριοτήτων με όχημα το μάθημα των Εικαστικών οι μαθητές ενημερώθηκαν για το θέμα και επικοινώνησαν τα μηνύματά τους μέσα από τη δημιουργία αφίσας, έκθεση των έργων τους στα Σχολεία, δημιουργία βίντεο, επισκέψεις ειδικών ψυχικής υγείας στα Σχολεία. Υλοποιήθηκε βιωματική δραστηριότητα από το δίκτυο μεσόγειος SOS με τίτλο «Crtl Shift save the planet!»

Αξιοποιήθηκε το εκπαιδευτικό υλικό από τον ιστότοπο:

https://saferinternet4kids,gr

The 4th primary School of Zografou, Athens, Greece participated in the National School Compettion. Celebrated the Safe Internet day and Mrs Theodora Chandrinou was present in the event organized by the SaferInternet4Kids.gr

 

«Arte como Terapia» – eTwinning project

For 2 years I was active in the project and with Mrs.  Esperanza Caro my friend from Spain we had a perfect cooperation in this e Twinning project.

About the project

https://twinspace.etwinning.net/14528/home

Este proyecto está diseñado para estudiantes de entre 10 y 18 años de edad.
La intención del proyecto se basa en la aplicación de ciertas estrategias del arte como terapia en la educación artística y el valor de los beneficios que aporta.
El arte como herramienta puede ayudar a los estudiantes a explorar sus emociones internas a través de la estética y la expresión, enriqueciendo el proceso creativo.
También ofrece a los maestros una nueva metodología, en el que el resultado no es importante, el proceso predominante y cómo los estudiantes se sienten en su interior.
Dar a los estudiantes una manera en la que pueden experimentar, buscar, encontrar … etc.; sus propios mensajes. Deshacerse de sus miedos. Proyectar sus conflictos internos.

AIMS

Los objetivos clave en este proyecto:
– Buscar la identidad.
– Desarrollar un concepto de sí mismo como un individuo y así construir una identidad.
– La profundización de la relación con ellos mismos, con otros colegas y familiares.
– Construir su lugar en el grupo.
– Ser conscientes de la importancia para ellos, los grupos de intereses, objetivos, lugares o actividades que los actores.
– Adquirir otra forma de expresión verbal expresión distante, y que ayuda a consolidar su identidad, desarrollar su autoestima y fortalecer sus capacidades expresivas.
-Proporcionar Un espacio de creación y la libertad de expresión para facilitar la espontaneidad como una alternativa que contribuye a afirmar su personalidad.
– Obtención de una fuerza personal.
Las diferencias en -accept otros.
– El uso de la metáfora como un camino alternativo para reflejar los temores y preocupaciones de las personas, para que puedan canalizar sus sentimientos y fortalecer su autoestima.
Interés -Aflorar en la auto-reflexión, destinado a mejorar el desarrollo de habilidades y capacidades, tanto en individua

WORK PROCESS

Hay un propósito común de crear un espacio de intercambio y reflexión sobre todas las propuestas. Se plantearon diferentes recursos y técnicas, que insisten en que se deja llevar por la improvisación para crear efectos inesperados; por ello especialmente que emplearemos tempera y tinta. Uno de los recursos utilizados serán fotografías, que nos permiten explorar y crear nuevos espacios.
Ver la pintura no sólo como un medio para simbolizar las imágenes, también el movimiento del cuerpo, el movimiento de la identidad del artista.
La idea es llevar a cabo dos grandes proyectos en cada trimestre, más individual y será planificada al menos un grupo; así como varias sesiones de una hora de trabajo dirigidas autoexploración más espontánea.
Se llevará a cabo con los estudiantes: La lectura de imágenes y dibujos, una encuesta.
Es observar su comportamiento y se lleva a cabo su interés en el proceso.
Use las actividades de la plataforma TwinSpace y el intercambio de información y la transferencia

EXPECTED RESULTS

Hacer que los estudiantes una serie de beneficios, incluyendo la posibilidad de ser una persona individual, la capacidad de deshacerse de los temores y amenazas; todos esenciales en la construcción de su identidad, una identidad que ha sido constantemente recrear e interpretar.
En cuanto a la comunicación con otras escuelas: Plataforma TwinSpace * reuniones * Email * correo tradicional; el intercambio de materiales (padlet, Power Point, audio, vídeo, etc.). Colaborar en las actividades interactivas con otras escuelas de nivel nacional e internacional.

IDEAS EXCHANGED

My  Greek pupils accepted the activities I designed  for the project. We  invited our friends from Spain to collaborate with us and it was a very important experience:

*We share our positive emotions!

https://padlet.com/arteducate/b8ei7hr8qelx

*The Art of Music unites us!

https://padlet.com/arteducate/m1sbbgsva510

*Diversity through Art

https://padlet.com/arteducate/2sjs0fd6k62m

*2018 warm wishes for the New Year!!!

https://padlet.com/arteducate/np85qbmknc0b

*El Arte como Terapia / All the best from Greece

https://wordart.com/mw1n63zfia72/el-arte-como-terapia-all-the-best-from-greece

*Our best Easter wishes!

https://padlet.com/arteducate/5ha0xmakxdim

 

With my  Greek pupils  we cooperated in all project activities. Congratulations to pupils from Spain and Greece for the collaboration!!!

Below are all the twin space pages created for the project. We collaborated with the pupils and Teachers from Spain and we share our project experience:

*Nuestra Escuela de Grecia – Our Greek School

https://twinspace.etwinning.net/14528/pages/page/245272

https://blogs.sch.gr/arteducate/2018/01/31/427/

Cooperation among Schools through padlet

* Diversity through Art (proposed by Theodora Chandrinou)

https://padlet.com/arteducate/2sjs0fd6k62m

https://twinspace.etwinning.net/14528/pages/page/262859

*The Art of Music unites us! (proposed by Theodora Chandrinou)

https://padlet.com/arteducate/m1sbbgsva510

https://twinspace.etwinning.net/14528/pages/page/252901

* Wishes for Easter – Mejores deseos para el Pascua   (proposed by Theodora Chandrinou)

https://twinspace.etwinning.net/14528/pages/page/228362

https://padlet.com/arteducate/5ha0xmakxdim

*We share our positive emotions!  (proposed by Theodora Chandrinou)

https://twinspace.etwinning.net/14528/pages/page/273345

https://padlet.com/arteducate/b8ei7hr8qelx

*We share our positive emotions (proposed by Theodora Chandrinou)

https://padlet.com/arteducate/b8ei7hr8qelx

https://twinspace.etwinning.net/14528/pages/page/273345

*Día de la Amistad – Friendship Day

Lazos de amistad Greece – Spain

https://padlet.com/1ciclosecun/lppd29v0skki

***

https://www.youtube.com/watch?v=bx4JWSuWgN0&t=0s&list=PL84bMRP3-qfLhCL2nWXPbsiYN39Wt0_VN&index=28

 

http://*Evaluation (proposed by Theodora Chandrinou) https://wordart.com/mw1n63zfia72/el-arte-como-terapia-all-the-best-from-greece

 

During the School year 217 -2018 I used the project as a tool in the other projects:

Thank you Spain, Congratulations to all pupils and Teachers!!!

Awarded with Quality Label

“Street Art Magazine”

eTwinning project evaluation

Theodora Chandrinou – Art Teacher and Artist

Θεοδώρα Χανδρινού – Εκπαιδευτικός, Ζωγράφος-Χαράκτρια

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα eTwinning: “Street Art Magazine”. Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε και εκ των αποτελεσμάτων βεβαιώνεται η επιτυχία του. Καλύψαμε όλους τους παιδαγωγικούς στόχους που θέσαμε. Συνεργάστηκα με τους μαθητές μου από το 4ο δημοτικό Σχολείο Ζωγράφου με μαθητές Ελληνικών Σχολείων και Σχολείων άλλων χωρών. Υλοποιήσαμε δραστηριότητες με αποτελεσματικότητα και εργαστήκαμε  πάνω στην καλλιέργεια δεξιοτήτων των μαθητών, την Περιβαλλοντική τους ευαισθητοποίηση και την απόκτηση νέων εμπειριών μέσω της Τέχνης και της επικοινωνίας. Οι ιδρυτές του έργου αποδέχθηκαν τις ιδέες που παρουσίασα με τους μαθητές μου και είχαμε γόνιμη συνεργασία, από την αρχή ως το τέλος, ενώ  με εμπιστεύτηκαν ως διαχειριστή του έργου. Καταφέραμε να λειτουργήσουμε, όλοι μαζί στο έργο,  δημιουργικά με φανερό ενθουσιασμό, είχαμε διάδραση κι αλληλεπίδραση σε όλες τις δραστηριότητες που υλοποιήθηκαν. Με τους μαθητές μου και τους συνεργάτες του έργου η επικοινωνία ήταν πολύ καλή και η συμμετοχή των παιδιών  ενεργή. Το έργο εμπλουτίστηκε καθώς σχεδίασα και εκδηλώσεις eTwinning προσκαλώντας όλα τα μέλη του έργου και φίλους της εκπαιδευτικής κοινότητας. Σημαντικό είναι πως συνδύασα στο έργο δημιουργικά τα Εθνικά προγράμματα που υλοποίησα. Παρουσιάσαμε το υλικό μας σε ανοιχτές για το κοινό εκδηλώσεις κι εκθέσεις Εικαστικών, καθ’ όλη τη διάρκεια του Σχολικού έτους 2017 -2018. Οι μαθητές αξιολόγησαν το έργο και οι γονείς συνεργάστηκαν  σε πολλές από τις εκδηλώσεις που υλοποιήθηκαν στο Σχολείο. Η συνδρομή του Διευθυντή του Σχολείου μου, 4ου δημοτικού Ζωγράφου, κ. Κωνσταντίνου Πιτταρά διευκόλυνε την υλοποίηση των δραστηριοτήτων παρουσίασης των πεπραγμένων, στο ευρύ κοινό. Υπήρξε ευρύτατη διάχυση των αποτελεσμάτων στην κοινωνία και μέσω διαδικτύου, ενώ τα σχόλια που λάβαμε ήταν εξαιρετικά. Είχαμε την συμπαράσταση κι άψογη συνεργασία των Πρεσβευτών eTwinning, ιδιαίτερες ευχαριστίες στον κ. Βασίλη Σουβατζόγλου, κι όλη της Ελληνικής ομάδας υποστήριξης.

Ακολουθούν: περιγραφή και ο σκελετός του έργου, ενδεικτικές αποδεικτικές αναφορές με  συνδέσμους κι αξιολόγηση. Δεν είναι γραμμένο το κείμενο στην Ελληνική γλώσσα, αφού θα το προωθήσω στους συνεργάτες του έργου και για διευκόλυνσή τους στη μετάφραση.

Σχετικά με το πρόγραμμα

Το πρόγραμμα είχε στόχο να εκφράσει με μορφές Τέχνης σημαντικά θέματα της κοινωνίας, όπως η ημέρα Μετανάστευσης, η καταπολέμηση του εκφοβισμού, η παιδική ηλικία, η βία εναντίων των γυναικών, τα Χριστούγεννα, το Καρναβάλι, οι ίσες ευκαιρίες , η ημέρα της διαφορετικότητας και πολλά άλλα. Τα παραπάνω θα εμπεριέχονταν σε ψηφιακό περιοδικό το “Street Art Magazine” με υλικό από όλες τις συμμετέχοντες χώρες.

***

About the project

The project intends to express in art form important issues of society such as Immigration Day, Childhood, Fight against Bullying, Women’s Violence, Legality Day, Christmas, Carnival, Equal Opportunities, Day of Diversity, Internet day.
The kids will draw Street Art accompanied by slogans, and a Street Art magazine will come from countries that will take part in the project.
They will use sharing tools such as Padlet, Prezi, Calameo, Tagul.

***

Il progetto intende far esprimere in forma artistica temi importanti della società come la Giornata degli Immigrati ,dell’Infanzia, Lotta al bullismo , La violenza sulle donne, la Giornata della legalità, Natale, Carnevale, Pari opportunita’, la Giornata della Diversità, Internet day.
I ragazzi disegneranno Street Art accompagnati da slogan, nascerà una rivista con gli Street Art provenienti dai paesi che prenderanno parte al progetto.
Si utilizzeranno tools di condivisione, come Padlet, Prezi, Calameo, Tagul.

AIMS

L’obiettivo principale e sensibilizzare gli alunni a temi molto importanti della società attuale acquisendo competenze relative alla madre lingua, lingua straniera, competenze digitali, imparare ad imparare , competenze sociali e civiche , consapevolezza ed espressione culturale.

WORK PROCESS

Si utilizzerà il mezzo espressivo del disegno sotto forma di street art per coinvolgere tutti gli alunni compreso quelli con bisogni educativi speciali, affrontando i temi sociali attuali.
Prima fase OTTOBRE -NOVEMBRE: presentazione degli alunni con padlet ed avatar , illustrazione del progetto, affrontando temi relativi alla società attuale.
Seconda fase DICEMBRE-GENNAIO illustrazione attraverso disegni street art della giornata dei migranti , dell’Infanzia e del Natale
Terza Fase :FEBBRAIO- MARZO Rappresentazione attraverso gli street art delle tradizioni del Carnevale, della giornata della violenza sulle donne, del bullismo e della legalità.
Quarta fase APRILE-MAGGIO Street art, sull’internet day e creazione della rivista digitale STREET ART MAGAZINE e del sito web www.streetartmagazine.webnode.it

EXPECTED RESULTS

Prodotto finale STREET ART MAGAZINE , rivista dedicata agli street art più significativi e Twinspace pubblico e portale web dedicato.

The 4th primary School of Zografou, Athens, Greece participated in the National School Compettion and celebrated Safe Internet day and Mrs Theodora Chandrinou was present in the event organized by the Safer Internet4kids insttution.

Twinning-Day 4th primary School of Zografou, Greece/ Fine Arts Teacher: Theodora Chandrinou

European Year of Cultural Heritage – 2018

https://blogs.sch.gr/arteducate/2018/02/22/cultural-heritage-2018-creative-activities-around-the-world/

In Greece, the project results presented in open to public events and Art exhibitions.

It was a great experience for me as I worked with my pupils in all the project activities.

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=18930d804acc

*Project evaluation / Theodora Chandrinou (proposed the activity and created the twin space page) and the pupils of the 4th primary School of Zografou, Athens, Greece in collaboration with Edelizia Bellatalla (who created the evaluation padlet).

https://twinspace.etwinning.net/46663/pages/page/396453

https://padlet.com/profedy67/h6nxykohqdr2

 

 

*My pupils became active and creative citizens, enjoy our creations presented in the ebooks:

https://issuu.com/theodorachandrinou/docs/_

 

ebooks – Our Street Art magazines

#https://streetartmagazine.webnode.it/

https://ita.calameo.com/read/004662094632b2cd03619

https://en.calameo.com/read/004662094cf2a93780874

https://ita.calameo.com/read/0046620941cebb365952b

Origami

https://www.youtube.com/watch?v=2VuBAid2SMQ

*Partners

https://twinspace.etwinning.net/46663/pages/page/273631

 

* Activity: «Our School»

https://twinspace.etwinning.net/46663/pages/page/273633

https://padlet.com/profedy67/zojba1ds8hwg

 

*20Th November 2017 Children’s Rights

https://twinspace.etwinning.net/46663/pages/page/290652

 

*Students’ avatars – eTwinning project: «Street Art Magazine»

https://twinspace.etwinning.net/46663/pages/page/273632

https://twinspace.etwinning.net/46663/pages/page/273632

https://padlet.com/arteducate/nfhag5rpo5yc

 

*Activity: «Christmas and New Year celebrations in our countries»(I proposed this activity and together with my pupils we invited partners  to cooperate- Theodora Chandrinou)

https://twinspace.etwinning.net/46663/pages/page/306915

https://padlet.com/arteducate/zckml8z729m6

 

*2018 warm wishes for the New Year!!!(I proposed this activity and together with my pupils we invited partners  to cooperate – Theodora Chandrinou)

https://padlet.com/arteducate/np85qbmknc0b

 

*Activity :» 27th Jenuary «Not to forget the genocide of six million Jews»

https://twinspace.etwinning.net/46663/pages/page/344065

*Activity: «Human values – Love and Respect»(I proposed this activity and together with my pupils we invited partners  to cooperate)

https://twinspace.etwinning.net/46663/pages/page/367034

*Activity:»Friendship – Amistad – Amicizia – Φιλία» (Proposed by Theodora Chandrinou)

https://twinspace.etwinning.net/46663/pages/page/365707

https://www.youtube.com/watch?v=qiUK928RXbM

 

*Activity: «The Art of diversity!» (Proposed by Theodora Chandrinou and partners  invited to cooperate)

https://twinspace.etwinning.net/46663/pages/page/299619

 

*Activity: «We present ourselves through grafiti paintings» (Together with my pupils I had proposed this activity and we enjoyed it! – Theodora Chandrinou)

https://twinspace.etwinning.net/46663/pages/page/339959

We present ourselves! 4th primary School of Zografou, Athens, Greece

https://padlet.com/arteducate/rxhhb9ag8he

 

*#SAFEINTERNETDAY# School year 2017-2018 ( I proposed this activity and together with my pupils we invited all friends to cooperate – Theodora Chandrinou)

https://www.slideshare.net/TheodoraChandrinou/safer-internet-2018-posters-4th-primary-school-of-zografou-athens-greece

https://twinspace.etwinning.net/46663/pages/page/311794

https://padlet.com/arteducate/if8z2krtdb1k

 

*Activity: «Carnival in ours countries and in ours schools»

 

*Activity: «EASTER WISHES ALL AROUND THE SCHOOLS!»(I proposed this activity and together with my pupils we invited partners  to cooperate – Theodora Chandrinou)

https://twinspace.etwinning.net/46663/pages/page/382802

 

 

*Activity: «CELEBRATING MAY WITH FLOWER WREATHS!» ( I proposed this activity and together with my pupils we invited all friends to cooperate – Theodora Chandrinou)

https://twinspace.etwinning.net/46663/pages/page/387735

Theodora Chandrinou and the pupils of the 4th primary School of Zografou, Athens, Greece shared through the facebook School page wishes and their wreath!!!!

 

 

It is an honor for me that my efforts were  awarded from  the eTwinning International Education community:

Congratulations to all my pupils that worked so hard and became part of our School success. I really worked from the beginning towards this purpose. We are, now, one of the awarded eTwinning Schools and it is an honor we share!!!

4th primary School of Zografou, Athens, Greece

 AWARDS

*My pupils received awards of distinction, for their successful participation in the Greek National Environmental and Art- Cultural projects, in public ceremony in the 4th primary School of Zografou, Athens, Greece. I was very happy to award all my pupils that participated with me in the projects, national and eTwinning. I use the award as a pedagogical tool and in some cases pupils were motivated.

*In the 4th primary School of Zografou, Athens, Greece I was working, from the beginning until the end, in order to achieve  the “eTwinning School label” award, with success.

* I received the “Awarded eTwinner” recognition.

*Our project has the quality label award!

***

View more about our participation in  the twin space  pages created:

·         THE PROJECT
·         PARTNERS
Where are you from?
Street Art in our town
·         OUR AVATARS
·         EVENTS
·         Christmas and New Year celebrations in our countries
·         27th January «Not to forget the genocide of six million Jews»
·         Human values – Love and Respect
·         Friendship – Amistad – Amicizia – Φιλία
·         We present ourselves through grafiti paintings
·         We celebrate the Safe Internet Day!
·         Carnival in our countries and in our schools
·         WEEK OF LEGALITY 19-25 MARCH
·         Easter wishes all around the Schools!
·         Celebrating May with flower wreaths!
·         Celebrating the «Mother’s day»
·         9th May 2018 e-Twinning Day
·           Project evaluation
 ·         Project dissemination – presentations
            Street Art Magazine Website

***

Twin space pages – 4th  primary School of Zografou, Athens, Greece

participations and collaborations

THE PROJECT
https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=18930d804acc
·         PARTNERS
http://www.airpano.ru/files/Acropolis-Athens-Greece/2-2

Where are you from?

https://twinspace.etwinning.net/46663/pages/page/277105
·         OUR AVATARS
https://padlet.com/arteducate/nfhag5rpo5yc
·         OUR SCHOOL
https://padlet.com/profedy67/zojba1ds8hwg
·         EVENTS
·         3TH OCTOBER 2017 EMIGRANT’S DAY
·         20Th November 2017 Children’s Rights
·         25th November 2017 International Day for the Elimination of Violence against Women
·         The Art of diversity! (proposed by Theodora Chandrinou)
·         https://twinspace.etwinning.net/46663/pages/page/299619
·         https://padlet.com/arteducate/c1iy05j6pk3z
·         Christmas and New Year celebrations in our countries (proposed by Theodora Chandrinou)
https://padlet.com/arteducate/zckml8z729m6
 27th Jenuary «Not to forget the genocide of six million Jews»
·         Human values – Love and Respect(proposed by Theodora Chandrinou)
·         Friendship – Amistad – Amicizia – Φιλία (proposed by Theodora Chandrinou)
https://www.youtube.com/watch?v=qiUK928RXbM
·         We present ourselves through grafiti paintings (proposed by Theodora Chandrinou) 
https://padlet.com/arteducate/rxhhb9ag8he
·         We celebrate the Safe Internet Day! (proposed by Theodora Chandrinou)

https://www.slideshare.net/TheodoraChandrinou/safer-internet-2018-posters-4th-primary-school-of-zografou-athens-greece

https://padlet.com/arteducate/if8z2krtdb1k

·         Carnival in our countries and in our schools

https://www.slideshare.net/TheodoraChandrinou/carnival-celebrations-in-the-school-theodora-chandrinou

·         WEEK OF LEGALITY 19-25 MARCH
·         Easter wishes all around the Schools! (proposed by Theodora Chandrinou)
https://www.youtube.com/watch?v=J5hkSAPUzLU
·         Celebrating May with flower wreaths! (proposed by Theodora Chandrinou)
·         Celebrating the «Mother’s day»(proposed by Theodora Chandrinou)
·         9th May 2018 e-Twinning Day
·         Project evaluation(proposed by Theodora Chandrinou)
·         Project dissemination – presentations(proposed by Theodora Chandrinou)
https://blogs.sch.gr/arteducate/2018/01/31/street-art-magazine-etwinning-project/
Cultural heritage
https://blogs.sch.gr/arteducate/2018/02/22/cultural-heritage-2018-creative-activities-around-the-world/
·         Street Art Magazine Website
https://ita.calameo.com/read/004662094632b2cd03619

https://en.calameo.com/read/004662094cf2a93780874

https://ita.calameo.com/read/0046620941cebb365952b

EVALUATION IN ENGLISH BY THEODORA CHANDRINOUΛήψη αρχείου

https://padlet.com/edelizia_bellatalla/v7r2cbqhj4tg

 

Thank you!!  Ευχαριστώ!!

My city as a worth seeing place – e Twinning project

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ

Με το πρόγραμμα αυτό οι μαθητές ετοίμασαν παρουσιάσεις που αφορούν τον εαυτό τους (σχολική ζωή, χόμπι κλπ.) προκειμένου να γνωρίσουν ο ένας τον άλλο και να δημιουργήσουν δεσμούς με μαθητές άλλων χωρών. Επίσης παρουσίασαν την πόλη που ζουν και το σχολικό και ευρύτερο περιβάλλον στο οποίο έκαναν τις παρεμβάσεις τους.

***

AIMS

The aim of this project is promoting the city of origin as a place worth seeing and visiting for tourists from all over the world. In the same time it offers the students a possibility to explore and get to know more information about the city or region where they live with its local specialties, unique traditions, customs and outstanding monuments. While doing so students will be encouraged to get in touch with pupils from different countries not only to learn about the life of children/teenagers in different countries and make some «pen friends», but also to practice using English in basic communicating situation as is talking to a peer. Hopefully they will master certain language skills as well as they will gain some fluency with using various communication tools available on the internet.

It was an honor for me to become an awarded eTwinning Teacher member of the International community.

And for my School I cooperated for the best:

4th primary School of Zografou, Athens, Greece

The project steps.STEP 1 Students from partner schools will prepare videos or presentations introducing themselves in order to get to know each other and establish some bonds between.STEP 2In groups students from different countries will prepare videos, presentations, posters or photos showing basic information about their city or region presenting it.STEP 3 postcards exchangingduring the summer holidays from the place/region which we are promoting in the project.STEP4 Each school will prepare a series of videos, presentations and other things to describe local monuments, customs, legends, interesting facts and traditions. STEP 5 The project evaluation. Results presentation.

https://twinspace.etwinning.net/41643/home

****

Through the Scchool 4th primary of Zografou, Athens, Greece,  face book page

https://www.facebook.com/4dimzografou/

https://www.facebook.com/4dimzografou/photos/pb.1249757641743106.-2207520000.1535243174./1919541031431427/?type=3&theater

I connected the eTwinning project with my Greek national Environmental: «ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΧΝΗΣ ΓIA ΤΟΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΜΑΣ ΚΟΣΜΟ, ΜΕ 4 ΑΞΟΝΕΣ- ANARTPROJECT 4 OURINNERANDOUTERWORLD»

https://blogs.sch.gr/arteducate/2018/03/16/%CE%B5%CE%BD%CE%B1-%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1-%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%B7%CF%83-%CE%B3ia-%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%B5%CF%83%CF%89%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%BF-%CE%BA/

*My pupils became active and creative citizens, enjoy our creations in the ebook:

https://issuu.com/theodorachandrinou/docs/_

*#SAFEINTERNETDAY# School year 2017-2018 (proposed by Theodora Chandrinou)

https://padlet.com/arteducate/if8z2krtdb1k    

(proposed by Theodora Chandrinou)

 

https://padlet.com/arteducate/jsyz21jqt6on   

(proposed also by Theodora Chandrinou )

 

We used the twin space pages to make visible our activities. I participated as project administrator, also. With my pupils and the project partners we cooperated in all the other cooperative project activities.

The pages that follow were proposed by me (Theodora Chandrinou):

With my pupils of the 4th primary School of Zografou, Athens, Greece, we participated in the activities of the National Greek projects for Environmental Education:ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΧΝΗΣ ΓIA ΤΟΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΜΑΣ ΚΟΣΜΟ, ΜΕ 4 ΑΞΟΝΕΣ- ANARTPROJECT 4 OURINNERANDOUTERWORLD

https://blogs.sch.gr/arteducate/2018/03/16/%CE%B5%CE%BD%CE%B1-%CF%80%CF%81%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1-%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%B7%CF%83-%CE%B3ia-%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%B5%CF%83%CF%89%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%BF-%CE%BA

and our Cultural Greek National project: Η ΤΕΧΝΗ ΤΗΣ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ /THE ART OF PRINTMAKING IS A PEDAGOGICAL TOOL

https://blogs.sch.gr/arteducate/2018/05/16/%CE%B7-%CF%84%CE%B5%CF%87%CE%BD%CE%B7-%CF%84%CE%B7%CF%83-%CF%87%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B7%CF%83-%CE%B5%CE%B9%CE%BD%CE%B1%CE%B9-%CE%B5%CE%BD%CE%B1-%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B1

Many thanks to the project founders Snezana Kalamkovic, OŠ «Prva vojvođanska brigada», Σερβία
Katarzyna Zając, Szkoła Podstawowa nr7, Πολωνία, for their trust and perfect cooperation we had!!! Congratulations to all partners pupils and Teachers for the perfect collaboration we had. Thanks to the class Teacher Eirini Marampotou that helped me with sharing her free time in the classroom in order to share results with other classes. Many thakns to the Head master of the 4th primary School of Zografou, Athens, Greece for beinning always positive and offered all material and so I copleted with my pupils all aims set. Special thanks to the Greek eTwinning Ambassadors team for the support during the whole project journey.

https://blogs.sch.gr/arteducate/files/2018/01/My-city-as-a-worth-seeing-place.pdf

https://blogs.sch.gr/arteducate/files/2018/02/CULTURAL-HERITAGE-POSTCARDS-EXCHANGE_THEODORA-CHANDRINOU_GREECE.pdf

****

Our poems

Γεια σας παιδιά!!!

Ευχαριστούμε για την έμπνευση!

Θερμές ευχές από τους μαθητές από το 1 δημοτικό Σχολείο Πεύκης, Αθήνας.

Dear friends, thank you very much for the inspiration you gave us!

With my pupils of the 1st primary School of Pefki, Athens, Greece we participate in this activity with our creations!

Life

Life is short and will not last for ever…

The travel is the meaning,

so you keep imagine!

—-

Ζωή

Η ζωή είναι μικρή και δεν διαρκεί για πάντα…

Το ταξίδι είναι το νόημα,

γι’ αυτό συνεχίστε  να ονειρεύεσται!

****************

The pupils of the 4th primary School of Zografou, Athens, Greece end you wishes!

Hello dear friends!!! It is so nice to collaborate with you in this project. With our Art Teacher Mrs Theodora Chandrinou we share our creations, presentations and creative works!

Land and sea

There is a place full of joy

beautiful colours and songs!

The sea inspires us 

and the land scapes give us voice

to express the hopes!

From ancient times till now 

Greece shows the light of culture 

to the people around the world!

***

We share cultural heritage around the world:

https://blogs.sch.gr/arteducate/2018/02/22/cultural-heritage-2018-creative-activities-around-the-world/

Thank you all for the collaboration!!!

 

 

4 Δημοτικό Σχολείο Ζωγράφου, Αττικής, σχολικό έτος 2017-2018. Το εκπαιδευτικό υλικό «βιβλία σε ρόδες» ταξίδεψε και στο σχολείο μας και αξιοποιήθηκε στη διδασκαλία των μαθητών της Γ΄τάξης. Η υπεύθυνη Εκπαιδευτικός- Εικαστικός κ. Θεοδώρα Χανδρινού για το καινοτόμο Περιβαλλοντικό πρόγραμμα: «ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΧΝΗΣ ΓIA ΤΟΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΜΑΣ ΚΟΣΜΟ, ΜΕ 4 ΑΞΟΝΕΣ- AΝ ART PROJECT 4 OUR INNER AND OUTER WORLD» συνεργάστηκε διαθεματικά με τη Δασκάλα της Γ΄ τάξης κ. Αδαμαντία Μανέτα και με τους μαθητές εργάστηκαν στο θέμα της Ανακύκλωσης. Το βίντεο είναι ένα μικρό μέρος από τις εργασίες που υλοποιήθηκαν. Συγχαρητήρια στους μαθητές και ευχαριστούμε τα «βιβλία σε ρόδες»!

The pupils of the 4th primary School of Zografou, Athens, Greece during the School year 2017-2018 participated in the eTwinning projects: «Magical Christmas», «The Art of Printmaking as a Pedagogical tool», «Street Art Magazine», «My city as a worth-seeing place» and in the National Greek project: «Ένα πρόγραμμα τέχνης για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό μας κόσμο, με 4 άξονες -An art project 4 our inner and outer world»,  «Η τέχνη της Χαρακτικής είναι ένα παιδαγωγικό εργαλείο /The art of Printmaking is a pedagogical tool».

We spread the Recycling message through our Christmas creations made from Recyclable materials.

We inited other countries to share their creations and we used different web 2.0 ICT tools and the educational eTwinning platform for that reason.

2018 warm wishes for the New Year!!!

https://padlet.com/arteducate/np85qbmknc0b

 

 

 

 

CHRISTMAS CREATIONS! Christmas and New Year celebrations in our Schools and countries.

https://padlet.com/arteducate/9h8ga9odcwlo

 

CHRISTMAS CELEBRATIONS IN THE SCHOOL

https://padlet.com/arteducate/dja5x79yf4nx

 

 

Project Evaluation for»Magical Christmas» eTwinning project:

https://wordart.com/jz7dhi9n130a/magical-christmas

https://padlet.com/arteducate/vmq7c1i9sicx

 

https://twinspace.etwinning.net/49761/pages/page/325096

 

Wishing stars

 

We shared our best wishes among eTwinning friends from Spain through padlet:

 

 

 

 

MAGICAL CHRISTMAS – eTwinning project

Σχετικά με το έργο

«Magical Christmas» σημαίνει «Μαγικά Χριστούγεννα» και σε αυτό το πρόγραμμα σχετικό με τη μαγική ατμόσφαιρα των Χριστουγέννων οι μαθητές δημιούργησαν ανάλογα έργα. Τα παιδιά βελτίωσαν τις γλωσσικές τους δεξιότητες, έφτιαξαν Χριστουγεννιάτικες κάρτες, εκφράστηκαν μέσα από ατομικές κι ομαδικές εργασίες. Μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας twin space οι μαθητές μοιράστηκαν κι αντάλλαξαν τις δημιουργίες τους, κάλαντα, συναισθήματα και ευχές.

Η συμβολή μου στο έργο παρουσιάζεται στη συνέχεια, χρησιμοποιώ την Αγγλική γλώσσα καθώς ήταν η γλώσσα επικοινωνίας μας στο πρόγραμμα. Επίσης, το υλικό και οι αναρτήσεις που καταθέτω μπορούσαν να μεταφραστούν ευκολότερα από τους συναδέλφους των άλλων χωρών. Εμπλούτισα το έργο με διαθεματικές δραστηριότητες, προσκάλεσα σε διάδραση τους συναδέλφους από τις άλλες χώρες και οι οποίοι δέχθηκαν αγκαλιάζοντας τις προτάσεις μας.  Κατά αυτό τον τρόπο συνέβαλα και στήριξα τη συνεργασία μεταξύ των  μελών του προγράμματος και το οποίο βραβεύτηκε. Οι μαθητές μου εργάστηκαν από την αρχή μέχρι την ολοκλήρωση της προσπάθειας με ενθουσιασμό και ζέση! Συνδύασα με θετικό τρόπο τη διδασκαλία των Εικαστικών με τη χρήση της τεχνολογίας μέσα στην διδακτική πρακτική του μαθήματος που διδάσκω. Η πρώτη αυτή εμπειρία αξιολογήθηκε από τους μαθητές, τους γονείς και την Εκπαιδευτική κοινότητα με θετικά σχόλια και έπαινο. Παρουσιάσαμε τα αποτελέσματα διαδικτυακά, ορατά σε όλους, κάνοντας χρήση διαφορετικών ψηφιακών εργαλείων – web 2.0.  Επίσης, συμμετείχαμε  σε φιλανθρωπικές δραστηριότητες, μέσα από εκθέσεις Εικαστικών των οποίων είχα την επιμέλεια, καθώς και με παρουσιάσεις από τους ίδιους τους μαθητές έγινε διάχυση και «άνοιγμα του Σχολείου στην κοινωνία». Η ομάδα των Ελλήνων Πρεσβευτών  eTwinning στήριξε την προσπάθειά μας. Ο Διευθυντής του 4ου δημοτικού Σχολείου Ζωγράφου κ. Κωνσταντίνος Πιτταράς ήταν αρωγός μας. Κρατήσαμε όλοι μας όμορφες αναμνήσεις.

Ευχαριστίες σε όλους τους συμμετέχοντες μαθητές κι Εκπαιδευτικούς,

Θεοδώρα Χανδρινού – Εκπαιδευτικός, Εικαστικός.

***

Our Feedback video

 ***

About the project

Magical Christmas is a simple project about the magic atmosphere of Christmas. Children  improved their language skills by sharing on the twin space platform  Christmas cards, songs, and wishes.

PROJECT LABEL – PARTICIPATING SCHOOLS

 

RESULTS – ACTIVITIES PEALIZED FOR THE PROJECT

Links to Project Outcomes and the twin space pages that follow, created for the project, are visible to everyone through the web:

https://twinspace.etwinning.net/49761/home

The twin space page for the 4th primary School of Zografou, Athens, Greece

https://twinspace.etwinning.net/49761/pages/page/301873

https://blogs.sch.gr/arteducate/2017/12/06/magical-christmas-etwinning-project/

https://padlet.com/arteducate

https://www.youtube.com/watch?v=OrHQJD0vRds

https://www.thinglink.com/scene/1000372063640223747

https://issuu.com/theodorachandrinou/docs/___________________________________

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=056fd5f7dd63

https://twinspace.etwinning.net/49761/pages/page/290544

https://www.thinglink.com/scene/1000372063640223747

https://wordart.com/jz7dhi9n130a/magical-christmas

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=OrHQJD0vRds

https://padlet.com/arteducate/zhfsnmjea3p3

It is importabt to participate in interactive activities, such as cultural heritage celebrations:

Cultural Heritage 2018 – creative activities around the world

https://blogs.sch.gr/arteducate/2018/02/22/cultural-heritage-2018-creative-activities-around-the-world/

On the  School facebook page the project invitation for the celebrative feedback presentations  were visible to everyone:

https://www.facebook.com/4dimzografou/photos/pcb.1890410707677793/1890404911011706/?type=3&theater

We share more detailed results below:

MAGICAL CHRISTMAS – THIS IS OUR PROJECT – The timetable of the project.

https://twinspace.etwinning.net/49761/pages/page/290544

We have created our  padlet for the 1st activity:

https://padlet.com/arteducate/6jdx1hrjy44c

 

*MAGICAL CHRISTMAS /eTwinning project- 1st collaboration: «Why Christmas is magical for you?»The pupils of the 4th primary School of Zografou, Athens, Greece ,collaborated and shared their work/ Supervisor Art Teacher: Theodora Chandrinou https://twinspace.etwinning.net/49761/pages/page/291333

Forum -twin space collaborations-Theodora Chandrinou

Awarded pupils – Feedback activities -4th primary School of Zografou, Athens, Greece.

Wishing stars

*We collaborated in the project e book:

https://www.storyjumper.com/book/index/47063606/5a1ebc5b4d898

https://twinspace.etwinning.net/49761/pages/page/292684

*We had created our puzzle:

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=056fd5f7dd63

 

https://www.thinglink.com/scene/1000372063640223747

We participated with this creation (art and ICT compination) in the Safe Internet Day competition, supervisor for the activity was Theodora Chandrinou and the pupils really enjoyed the participation!!!:

https://www.saferinternetday.org/

On the video below you can see our School participation, part 5:20 – 5:23

eTwinning means collaboration and it is important to share ideas.

The Art teacher,  Theodora Chandrinou (me),  shared ideas and with the pupils of the 4th primary School of Zografou, Athens, Greece, we invited all partners to collaborate

With my pupils we are very happy for the perfect communication we have! Already my partners accepted my ideas and we are all collaborating. I have created for that reason  twin space pages and padlets:

* 6th collaboration:»Cultural Heritage sharing»  – (Proposed by Theodora Chandrinou)

https://twinspace.etwinning.net/49761/pages/page/417160

*One more  activity that Theodora Chandrinou proposed for our «Magical Chistmas» project and aimed to help pupils exchange a message through twin space pages:

*Thanks all around the world!

 https://twinspace.etwinning.net/49761/pages/page/366336

*7th collaboration: CHRISTMAS CREATIONS! (Proposed by Theodora Chandrinou)

https://blogs.sch.gr/arteducate/2017/12/20/christmas-creations/

https://twinspace.etwinning.net/49761/pages/page/303627

https://padlet.com/arteducate/9h8ga9odcwlo

 

*8th collaboration: CHRISTMAS CELEBRATIONS IN THE SCHOOL (Proposed by Theodora Chandrinou)

https://twinspace.etwinning.net/49761/pages/page/303648

https://padlet.com/arteducate/dja5x79yf4nx

 

*eTWINNING EVENTS AND ACTIVITIES (Proposed by Theodora Chandrinou)

https://twinspace.etwinning.net/49761/pages/page/322290

*Project evaluation -Teachers and students (Proposed by Theodora Chandrinou)

https://twinspace.etwinning.net/49761/pages/page/325096

 

*One very important activity proposed by Theodora Chandrinou is the Results presentation, organized in the twinspace page visible to all:

*Results presentation -Collaborative activities

https://twinspace.etwinning.net/49761/pages/page/325312

*2018 warm wishes for the New Year!!! (Proposed by Theodora Chandrinou)

https://padlet.com/arteducate/np85qbmknc0b

 

*Feedback event collaboration – Safe internet Day (Proposed by Theodora Chandrinou)

https://twinspace.etwinning.net/49761/pages/page/350490

https://padlet.com/arteducate/if8z2krtdb1k

 

https://wordart.com/jz7dhi9n130a/magical-christmas

The 4th primary School of Zografou, Athens, Greece participated in the National School Compettion and celebrated Safe Internet day and Mrs Theodora Chandrinou was present in the event organized by the Safer Internet4kids insttution.https://blogs.sch.gr/arteducate/2018/02/08/safeinternetday-school-year-2017-2018/

 

Theodora Chandrinou in the Christmas charity Bazaar in the 4th primary School of Zografou, Athens, Greece

Art Exhibition of my pupil’s creations

Christmas cards exchanging – 4th primary School of Zografou, Athens, Greece

* We shared our Christmas Carols:

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=OrHQJD0vRds

*****

This is the twin space page of our School:

https://twinspace.etwinning.net/49761/pages/page/301873

Also you are welcome to visit our School facebook page:

https://www.facebook.com/4dimzografou/?hc_ref=ARSfEVDEUy1Ch56qhZoraMGSKnwe2fa854eH_ckXveIMBS3Twv-qDwyEDbFlZRWSo3g

*****

We participated and collaborated in all project collaborative activities:

*WE ARE PLAYING WITH ON LINE GAMES AND PUZZLES – Magical Christmas

https://twinspace.etwinning.net/49761/pages/page/292756

TheodoraChandrinou > THEODORACHANDRINOU-EDUCATION > Christmas tree

We share our games with you and we hope you all to enjoy it!!!

preview

Project impact to the society:

We cooperated in the activity and created the padlet

*DISSEMINATION

eTwinning project: Magical Christmas

https://twinspace.etwinning.net/49761/pages/page/313975

 

Participation in the project padlets of our partners:

https://padlet.com/paola_amorelli/c9rbjqdi59d8

My ideas and  padlets became the base for other project partners’ evaluation

https://teachermarica.wixsite.com/magicalchristmas/admissions

In our School profile in facebook we share our creations!!!

https://www.facebook.com/4dimzografou/videos/vb.1249757641743106/1708900022495530/?type=2&theater

***
* We participated in eTwinning events and we thank the Teacher from Ukraine Mrs Valentyna Gatalska for the invitation in the event!
https://padlet.com/dfktynbyfufnfkmcrfz/qirdnqc7fzoy
* Also we participated in the activities of the eTwinning group celebrating The European Year of Cultural Heritage!
ENTREPRENEURSHIP IN EDUCATION
https://padlet.com/lohynova/90yb9g113338
https://www.youtube.com/watch?v=OrHQJD0vRds
I am also active  member of the «CREATIVE CLASSROOM» eTwinning group by Mrs. Irene Pateraki and we collaborated with our work for Cultural Heritage:Cultural Heritage 2018 – creative activities around the worldhttps://blogs.sch.gr/arteducate/2018/02/22/cultural-heritage-2018-creative-activities-around-the-world/
****
TWIN SPACE PAGES -PRESENTATION OF COLLABORATIVE ACTIVITIES 
MAGICAL CHRISTMAS – THIS IS OUR PROJECT – The timetable of the project.
1st collaboration: «WHY CHRISTMAS IS MAGICAL FOR YOU?» (Padlet)
2nd collaboration: CHRISTMAS POEMS (Padlet)
3rd collaboration: CHRISTMAS WISHES (Padlet)
4th collaboration: CHRISTMAS CAROLS (Padlet)
5th collaboration: CHRISTMAS CARDS (Padlet)
6th collaboration:»Cultural Heritage sharing»
7th collaboration: CHRISTMAS CREATIONS!
8th collaboration: CHRISTMAS CELEBRATIONS IN THE SCHOOL
9th collaboration: Choose a word for Magical Christmas
e-Book MAGICAL CHRISTMAS
DISSEMINATION
LIVE MEETINGS
WE ARE PLAYING WITH ON LINE GAMES AND PUZZLES – Magical Christmas
eTWINNING EVENTS AND ACTIVITIES
10th Collaboration: MAGICAL CHRISTMAS IN OUR NATIVE LANGUAGE
Project evaluation -Teachers and students
Results presentation -Collaborative activities
Feedback event collaboration – Safe internet Day
Thanks all around the world!
********

 

https://padlet.com/arteducate/zhfsnmjea3p3
***
*My pupils became active and creative citizens, enjoy our creations in the ebook
https://issuu.com/theodorachandrinou/docs/___________________________________

https://issuu.com/theodorachandrinou/docs/_
***
For me and my pupils it was a great experience!!!
Magical Christmas was a special project about the magic atmosfere of Christmas! Children  improved their language skills by sharing through the twinspace educational platform Christmas cards, songs, wishes and creative activities!We  communicated with many Schools all around Europe and we all enjoy it! Congratulations to my pupils of the 4th primary School of Zografou, Athens, Greece for the great collaboration!Many thanks to all  the project partners and the  founders  Mrs Paola Amorelli, ICS «Vito Fabiano» di Latina, Italy _ for the invitation in this project, and Mrs Nina Mandrovna, Slavutych school No 1, Ukraine. We had a perfect cooperation in all project activities! Congartulations to all pupils for the collaboration and we hope to see you again in another eTwinning project!
Best wishes from Theodora Chandrinou and the pupils of the 4th primary School of Zografou, Athens, Greece.

4th primary School of Zografou,   Athens, Greece

“Magical Christmas” eTwinning project evaluation

 

PEDAGOGICAL INNOVATION AND CREATIVITY

Group work in small and big working teams and as individuals. Individual research of the pupils. Transformative learning through Art. Ict web 0.2 tools use in all stages. Twinspace use and contact through it with partner Schools. Results sharing through open to public events. The use of technology  web 2.0 tools and the combination with the Art lessons was very important.

CURRICULAR INTEGRATION

We used twinspace and it was easier. Also thanks to padlet and other ICT web 2.0 tools we shared creations. More details I present in the blog #https://blogs.sch.gr/arteducate/2017/12/06/magical-christmas-etwinning-project/#

and in the padlet: #https://padlet.com/arteducate/vmq7c1i9sicx#

COMMUNICATION AND EXCHANGE BETWEEN PARTNER SCHOOLS

#https://blogs.sch.gr/arteducate/2017/12/06/magical-christmas-etwinning-project/# I used twinspace and we created pages open to public. Also used many different ICT web 2.0 tools. We participated in the activities that the other Schools created and we uploades creations in the e-book.

I used e mail, eTwinning events, photo uploads in my eTwinning profile, uploads in the School facebook, open to public presentations shared through twinspace platform. Also used,  slide share, you tube, thing link, answer garden, blogs, etc.

COLLABORATION BETWEEN PARTNER SCHOOLS.

I was in contact from the beginning until the end with all partners through the eTwinning platform, twinspace and eTwinning live, mail, events, pages. We collaborated in all aspects. The Teacher bulletin and the project diary helped us and we exchanged ideas and material, easily. So it was easy for the pupils to collaborated and exchange creations, photos, messages and emotions. We collaborations with partners also in oreder to achieve the Quality label award

USE OF TECHNOLOGY

Below are the information and documents about the way me and my pupils used technology: #https://twinspace.etwinning.net/49761/pages/page/325096#

#https://blogs.sch.gr/arteducate/2017/12/06/magical-christmas-etwinning-project/#

RESULTS, IMPACT AND DOCUMENTATION

Pupils improved English language. The use of many different ICT web 2.0 tools and the combination with the Art lessons was very important. We learned more about other countries, customs, traditions and searched for more. My pupils cultivated personal and social skills and especially pupils with low self-esteem became better in other subjects as well. Cultural heritage opened paths to my pupils. The use of technology  web 2.0 tools helped us to open School to the society and  gave benefit to the pupils. Open to public exhibitions and videos were shared.  I have  given links to all the documentation relating to the planning, progress and outcomes of the project and created open to public web pages through my blog and the twin space platform.

https://blogs.sch.gr/arteducate/2017/12/06/magical-christmas-etwinning-project/

https://twinspace.etwinning.net/49761/home

OTHER AWARDS 

* The project has quality label. *In the 4th primary School of Zografou, Athens, Greece I was working, from the beginning until the successful end, in order to achieve  the “eTwinning School label” award. * I encouraged my pupils to participate in pupils’ competitions about safe internet, my pupils, our School and me received certificates and award of participation in the SID 2018 – safe internet competition in Greece. Our digital thing link cooperative work received exceptional comments.* In my School, I created an award of distinction for the successful participation of our pupils, that worked so hard in the project.* During th School year 2017-2018 I received the “Awarded eTwinner” recognition.

 

Thank you!!!

Theodora Chandrinou

Παλιότερα Άρθρα »

Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων