Feed
Άρθρα
Σχόλια

Γιορτάζοντας την Ανακύκλωση μέσα από την Τέχνη – Celebrating Recycling through Art

Σύντομη περιγραφή προγράμματος:

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης που υλοποιήθηκε κατά το σχολικό έτος 2016 -2017. Συνεργάστηκαν οι  μαθητές και μαθήτριες των τμημάτων της ΣΤ΄ τάξης των: 1ου  και 3ου δημοτικών Σχολείων Πεύκης, Αττικής, στο μάθημα των Εικαστικών.  Υπεύθυνη Εκπαιδευτικός ήταν η Εικαστικός Θεοδώρα Χανδρινού, που σχεδίασε και είχε την επιμέλεια υλοποίησης των δράσεων του έργου.

Παιδαγωγική διαδικασία
Διαστάσεις – όψεις του θέματος που προσεγγίσαμε:
• Η σημασία της επαφής του ανθρώπου με το περιβάλλον.
• Η αξία της συμμετοχής και της ευαισθητοποίησης του κάθε ανθρώπου απέναντι στα περιβαλλοντικά θέματα.
• Τρόποι προστασίας και βελτίωσης προβλημάτων μέσω της Ανακύκλωσης.
• Ανάδειξη των θετικών επιπτώσεων της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησηςστη ζωή του ανθρώπου και τις σχέσεις που διαμορφώνουν την υγιή συνύπαρξή του στο σύγχρονο περιβάλλον.
• Η αξία της Αισθητικής καλλιέργειας στη ζωή μας, μέσω της Εικαστικής Αγωγής, και η διασύνδεση με τη διάπλαση της περιβαλλοντικής συνείδησης.

Παιδαγωγικοί στόχοι

Συνοπτικά οι σημαντικότεροι παιδαγωγικοί στόχοι που θέσαμε και υλοποιήσαμε:
•Η Περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των παιδιών.
• Να κατανοήσουν οι μαθητές τη σχέση αλληλεπίδρασης του ανθρώπου και των ενεργειών του αναφορικά με το περιβάλλον και τα σύγχρονα προβλήματα.
• Η αξιοποίηση της Εικαστικής Αγωγής στην Αισθητική διάπλαση της προσωπικότητας των μαθητών μέσα από τη χρήση διαφορετικών υλικών.
• Η ανάπτυξη της φαντασίας και της δημιουργικότητας καθώς και η ελευθερία της έκφρασης.
• Η ανάπτυξη δεξιοτήτων προσωπικών και κοινωνικών, μέσα από τη συνεργασία και την επικοινωνία, με στόχο τη δημιουργία συνείδησης «ενεργών πολιτών» και την καλλιέργεια της συναισθηματικής νοημοσύνης των μαθητών.

Μεθοδολογία υλοποίησης – Συνεργασίες με άλλους φορείς  

 •  Ομαδοσυνεργατική, βιωματική πρακτική.
 •  Καταιγισμός ιδεών.
 •  Έρευνα και διάλογος μαθητών.
 •  Μέθοδος project.
 •  Αξιοποίηση της τεχνολογίας στην εκπαίδευση, χρήση προγραμμάτων ηλ. Υπολογιστή.
 •  Ψυχοκινητικές δραστηριότητες – συνεργασία τεχνών (Μουσικής, Εικαστικών, Θεατρικής Αγωγής).
 • Συνεργασία με τους Υπεύθυνους Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ΠρωτοβάθμιαςΔιεύθυνσης  Β’ Αθήνας κ. Δημήτρη Γκότζο και Δυτικής Αττικής κα. Αλεξάνδρα Τσίγκου.
 •  Επικοινωνία, συνεργασία κι ανταλλαγή υλικού με Σχολεία της Ιταλίας, της Ισπανίας και άλλων χωρών μέσα από το πρόγραμμα eTwinning όπου έγινε ορθή χρήση εργαλείων web 2.0.

Πεδία σύνδεσης με τα προγράμματα σπουδών των αντίστοιχων γνωστικών αντικειμένων
Σύνδεση με τη Μελέτη Περιβάλλοντος, τη Γλώσσα, τη Μουσική, τη Θεατρική Αγωγή.

Υλικά που χρησιμοποιήθηκαν

 • Διαφορετικά υλικά ανακυκλώσιμαόπως: χαρτιά σε διαφορετικό βάρος, πλαστικό, γυαλί, μέταλλο, αλουμίνιο.
 • Πινέλα, χρώματα νερού, λαδοπαστέλ, κόλλες, ψαλίδια, σπασμένα παιχνίδια κι άλλα αντικείμενα.
 • Έγινε αξιοποίηση της τεχνολογίας,του διαδικτύου και προγραμμάτων ηλεκτρονικού υπολογιστή,για τη δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού και την ανταλλαγή του με Σχολεία του εξωτερικού.

Αναμενόμενα  αποτελέσματα  

• Δημιουργία αρχείου που θα παραμείνει στο Σχολείο, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.
• Παρουσίαση αποτελεσμάτων στη σχολική κοινότητα.
• Αναρτήσεις στο διαδίκτυο, ορατές στο κοινό.
• Έκθεση στο χώρο του Σχολείου και διάχυση αποτελεσμάτων στην εκπαιδευτική κοινότητα καθώς και συνεργασίες με άλλα Σχολεία της Ελλάδας, Ιταλίας και Ισπανίας.

Δραστηριότητες που υλοποιήθηκαν 

 • Το δέντρο της Ανακύκλωσης – εργασία που υλοποιήθηκε μετά από την επίσκεψη των μαθητών και την παρακολούθηση εκπαιδευτικού προγράμματος στο Ιστορικό Αρχείο της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Πετάγματα & Χαράγματα –Χαρακτική
 • Τα έργα των μεγάλων Ζωγράφων εμπνέουν τους μαθητές
 • Σπίτια της φαντασίας-Gaudi
 • Οριγκάμι
 • Αφίσες
 • Ο κήπος της ανακύκλωσης
 • The Robots of Recycling
 • Έκθεση –παρουσίαση αποτελεσμάτων
 • Ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄Αθήνας  – Γρ. Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του Υπ. Παιδείας, υπεύθυνος κ. Γκότζος:
 • http://kainotomoume.blogspot.gr/2017/09/1o.html
 • Δείτε τις Εκπαιδευτικές δραστηριότητες 2016 -17 με όχημα το μάθημα των Εικαστικών και τις Εκπαιδευτικές εκδρομές που υλοποιήθηκαν για το έργο μας.

Εκπαιδευτικές δράσεις  – Με όχημα το μάθημα των Εικαστικών:

Οι δραστηριότητες υλοποιήθηκαν κατά το Σχολικό έτος 2016-17 εμπλούτισαν το πρόγραμμα,  ενώ έγιναν και Εκπαιδευτικές επισκέψεις, με στόχο την επιτυχημένη ολοκλήρωση  του έργου μας:

1ο& 3ο Δημοτικά Σχολεία Πεύκης, Αθηνών

 • Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου 2016, παρακολούθησα το επιμορφωτικό σεμινάριομε θέμα «Πράκτορες του Πλανήτη, Αποστολή: Σώσε τον Πλανήτη από τα Σκουπίδια» που πραγματοποιήθηκε στο 8ο Δ.Σ. Αμαρουσίου.
 • 22 Φεβρουαρίου 2017 – Παρακολούθησα επιμορφωτικό Σεμινάριομε θέμα: «Ctrl Shift the Climate – Οι Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας γίνονται σύμμαχοί μας στην προστασία του κλίματος».
 • 5 Μαρτίου 2017 – «Η Τέχνη ενάντια στη Σχολική βία» – Παρουσίαση Σχολικών δράσεων στο Δημοτικό Θέατρο Δήμου Πεύκης και απονομή βραβείων στους μαθητές των τάξεων που συμμετείχαν. Οι εργασίες των μαθητών μας αναρτήθηκαν στο χώρο του Θεάτρου.

https://padlet.com/arteducate/c8d00olkusa7

 • Επίσης, συνεργάστηκα με το Σύλλογο γονέων και Κηδεμόνων του 1ουδημ. Σχ. Πεύκης στις Αποκριάτικες εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν στο Σχολείο και όπου παρουσιάσαμε Εικαστικά έργα των μαθητών, με συμμετοχή από όλες τις τάξεις.
 • 6 Μαρτίου 2017- Επίσκεψη της Εταιρίας Ανακύκλωσηςκαι παρουσίαση Εκπαιδευτικού υλικού στο 1οδημοτικό Σχολείο Πεύκης. Συνδυάστηκε με τη δράση «Αλλάζοντας συμπεριφορές» κι έγινε παροχή κάδων Ανακύκλωσης στο Σχολείο. Υπεύθυνη Εκπαιδευτικός: Θεοδώρα Χανδρινού.
 • 22 Μαρτίου 2017 – Σεμινάριο για Εκπαιδευτικούςμε θέμα: «Καλλιεργώντας δεξιότητες στον Σχολικό κήπο» που διοργάνωσε η Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής κα Αλεξάνδρα Τσίγκου. Συμμετείχα ως επιμορφώτρια παρουσιάζοντας βιωματικό εργαστήριο με τίτλο: «Land Art στον Σχολικό κήπο».
 • 24 Μαρτίου 2017– Θεατρική παράσταση που παρουσίασαν οι μαθητές της ΣΤ’ τάξης για τον εορτασμό της 25ης  Μαρτίου, σε κείμενο και σκηνοθετική επιμέλεια του Διευθυντή Αθανάσιου Καραστάθη. Τα δύο σκηνικά της παράστασης έγιναν στο μάθημα των Εικαστικών σε συνεργασία με τους μαθητές της Στ΄ τάξης. Στο πρώτο, σε μουσαμά ζωγραφικής μεγάλου μεγέθους 4.00 Χ 3.50 μέτρων,  χρησιμοποιήσαμε ακρυλικά χρώματα. Στο δεύτερο χρησιμοποιήσαμε έργα των μαθητών μας με θέμα τα βιτρό, όπου χρησιμοποιήσαμε  μεικτή τεχνική -λαδοπαστέλ και  χρωματιστά μολύβια.
 • 29 Μαρτίου 2017 – Επίσκεψη των μαθητών της ΣΤ’ τάξης στο Ιστορικό Αρχείο της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος και παρακολούθηση βιωματικού προγράμματος από την υπεύθυνη, κα Μαρία Λεμπέση. Υλοποιήθηκε Εικαστικό εργαστήριο με τίτλο «Χαράγματα και πετάγματα» και η εργασία ολοκληρώθηκε στη συνέχεια στο Σχολείο. Αξιοποιήθηκε υλικό προς Ανακύκλωση που μας πρόσφερε το Μουσείο και το οποίο οι μαθητές πήραν μαζί τους μετά από την επίσκεψη.Υλοποιήθηκαν δύο δραστηριότητες:

«Το δέντρο της Ανακύκλωσης»

 • Ένα γλυπτό δέντρο με περίπου δύο μέτρα ύψος φτιαγμένο με: άδεια πλαστικά μπουκάλια νερού, χαρτιά σε διαφορετικό βάρος, νάιλον και ύφασμα. Οι μαθητές το έβαψαν με ακρυλικά χρώματα και το διακόσμησαν με τις δημιουργίες τους ζωγραφισμένες σε χαρτιά. Οι μαθητές συμμετείχαν έτσι και στη δραστηριότητα Land Art, που αποτέλεσε μέρος των Εκπαιδευτικών μας προγραμμάτων:

https://padlet.com/arteducate/9c6hb7zai2aa

«Χαρακτική σε λινόλαιο».

Διαδικασία υλοποίησης:

 • Έγινε επίσκεψη των μαθητών στην αίθουσα με τις χαλκογραφίες, βινιέτες  χαρτονομισμάτων και στην αίθουσα «Ασπιώτη ΕΛΚΑ» του Μουσείου όπου τα παιδιά ήρθαν σε επαφή με το αντικείμενο της Χαρακτικής και τις τεχνικές εκτύπωσης.
 • Κατόπιν, πίσω στο Σχολείο, αναλυτικά στην τάξη έγινε παρουσίαση εκπαιδευτικού υλικού, πρωτότυπα χαρακτικά έργα, και ψηφιακές προβολές καθώς επίσης,  δόθηκε υλικό σε έντυπη μορφή.
 • Πέμπτη 6 Απριλίου 2017 – παρακολούθησα το πρώτο επίπεδο του ερευνητικού προγράμματος του Τομέα Ψυχικής Υγείας του «Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη»που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τη Σχολική Σύμβουλο της 25 Περιφέρειας Δημοτικής Εκπαίδευσης, Έλενα Μανιάτη, με τίτλο: «Προωθώντας την Καλή Πρακτική στον Αυτισμό: Αναπτύσσοντας την κατανόηση, τις γνώσεις και τις δεξιότητες των εκπαιδευτικών και άλλων επαγγελματιών που δουλεύουν με παιδιά με αυτισμό ηλικίας 5-10 χρονών».
 • Παρασκευή 7 Απριλίου 2017 – 1ου& 3ου δημοτικών  Σχολείων Πεύκης. Συμμετοχή στον Πανελλήνιο μαθητικό διαγωνισμό «Ένα μήλο την ημέρα… το μήλο συμβάλλει στην Υγιεινή διατροφή».Τα έργα των μαθητών μου από το 1 δημ. Σχ. Πεύκης επιλέχθηκαν ανάμεσα σε χιλιάδες και εκτέθηκαν στο χώρο του Υπουργείου Παιδείας την ημέρα της τελικής παρουσίασης.

https://zagorin.gr/panellinios-mathitikos-diagonismos/

 • 24 Απριλίου 2017 – Επίσκεψη ειδικών της Trekking Hellasστο 1οδημοτικό Σχολείο Πεύκης και παρουσίαση Εκπαιδευτικού υλικού.
 • 25 Απριλίου 2017 – Εκπαιδευτική εκδρομήτων μαθητών της Στ’ τάξης του 1ου  δημοτικού Σχολείου Πεύκης στον εθνικό δρυμό της Πάρνηθας. Οι μαθητές παρακολούθησαν Εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Trekking Hellas ενώ δημιούργησαν στο βουνό τα δικά τους έργα «Land Art», με υλικά από τη φύση, υπό την διδασκαλία της Εικαστικού του Σχολείου Θεοδώρας Χανδρινού. Τα έργα αποτέλεσαν υλικό ανταλλαγής και συνεργασίας μας στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα eTwinning: “Cultivating life skills through Land Art”.

https://blogs.sch.gr/arteducate/2017/04/12/cultivating-life-skills-through-land-art/

https://blogs.sch.gr/arteducate/2016/11/27/%ce%b3%ce%b9%ce%bf%cf%81%cf%84%ce%ac%ce%b6%ce%bf%ce%bd%cf%84%ce%b1%cf%82-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%ba%cf%8d%ce%ba%ce%bb%cf%89%cf%83%ce%b7-%ce%bc%ce%ad%cf%83%ce%b1-%ce%b1%cf%80%cf%8c/

Θερμές ευχαριστίες στις δασκάλες της ΣΤ΄τάξης Κανέλλα Τζίφα, που επίσης συνόδευε, και στην Ειρήνη Κανατούρη.

 • 3 Μαΐου 2017 – πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στο 1οδημ. Σχ. Πεύκης των μαθητών του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Κωφών και Βαρηκόων Πεύκης και Λυκόβρυσης. Οι μαθητές συναντήθηκαν και γνωρίστηκαν με ευχάριστο παιγνιώδη τρόπο. Μαζί δημιούργησαν ομαδοσυνεργατικά έργα Land Art στο Σχολικό κήπο.Δημιουργήθηκε φωτογραφικό αρχείο και διάχυση πρακτικής στο «40ο Φεστιβάλ παιδιού». Οι μαθητές κάνουν ορατή στο διαδίκτυο τη συνεργασία τους και γίνονται ενεργοί πολίτες και πρεσβευτές Περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης με την συμβολή της Τέχνης. Η δραστηριότητα ήταν μέρος του Καινοτόμου Εκπαιδευτικού προγράμματος: “Γιορτάζοντας την Ανακύκλωση μέσα από την Τέχνη – Celebrating Recycling through Art” που συμπεριέλαβε το έργο eTwinning: “Cultivating life skills through land Art” και το οποίο υλοποίησαν οι μαθητές  του 3ου δημοτικού Σχολείου Πεύκης καθώς συνεργάστηκαν με τους μαθητές του 1ου δημοτικού Σχολείου Πεύκης και μαθητές από Σχολεία της Ιταλίας και της Ισπανίας.Εκπαιδευτικός, εμπνευστής και υπεύθυνη για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων , Εικαστικός: Θεοδώρα Χανδρινού.
 • 26, 27 & 28 Μαΐου 2017 – «40οΦεστιβάλ παιδιού» Δήμου Πεύκης, συμμετοχή με Εικαστικές δημιουργίες των μαθητών του 1ου δημοτικού Σχολείου Πεύκης. Εκτέθηκαν έργα που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο των Εκπαιδευτικών Καινοτόμων προγραμμάτων και eTwinning και τα οποία υλοποιήθηκαν στο μάθημα των Εικαστικών.

Συνεργασία – Συμμετοχή των  1ου   & 3ου  δημ. Σχολείων Πεύκης στις Περιβαλλοντικές δράσεις του Δήμου Πεύκης

 • Ψηφιακή παρουσίαση με τίτλο: «Καλλιεργώντας δεξιότητες μέσω της Land Art στο Σχολικό κήπο – Cultivating life skills through Land Art in the School garden”. Το αρχείο ήταν το αποτέλεσμα της δραστηριότητας που υλοποιήθηκε χάρη στην συνεργασία των μαθητών του 1ου   & 3ου   Δημοτικών Σχολείων Πεύκης, της ΣΤ’ τάξης, συνομιλώντας μέσω της Land Art στον Σχολικό κήπο. Συνεργάστηκαν με το Ειδικό δημοτικό Σχολείο Κωφών & Βαρηκόων Λυκόβρυσης – Πεύκης καθώς και με Σχολεία της Ιταλίας και Ισπανίας. Η δράση και το έργο eTwinning είναι μέρος του Περιβαλλοντικού προγράμματος «Γιορτάζοντας την Ανακύκλωση μέσα από την Τέχνη – Celebrating Recycling Through Art”».
 • Επίσης με μαθητές και Εκπαιδευτικούς είχαμε συνεργασία πάνω στα θέματα: «Διαφορετικότητα», «Παιδί και Κάπνισμα», «Διατροφή και Υγεία».
 • «Ασφαλές διαδίκτυο»:

https://blogs.sch.gr/arteducate/2017/02/07/h%ce%bc%ce%ad%cf%81%ce%b1-%ce%b1%cf%83%cf%86%ce%b1%ce%bb%ce%bf%cf%8d%cf%82-%ce%b4%ce%b9%ce%b1%ce%b4%ce%b9%ce%ba%cf%84%cf%8d%ce%bf%cf%85-safe-internet-day/

 • Τετάρτη 7 Ιουνίου 2017. Με τους μαθητές της ΣΤ’ τάξης του 3ου δημοτικού Σχολείου Πεύκης βραβευτήκαμε από τον διαδημοτικό σύνδεσμο «21 ΟΤΑ» και τον Δήμο Αγίας Παρασκευής, για την Περιβαλλοντική μας Ευαισθησία, σε δημόσια εκδήλωση.
 • Τρίτη 20 Ιουνίου 2017. Συμμετείχα στο επιμορφωτικό Σεμινάριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 4 ωρών με τίτλο: «Η περμακουλτούρα στο σχολικό κήπο και υπαίθριες δραστηριότητας για παιδιά».
 • Συμμετοχή ενεργή στο eTwinningκαι στην ομάδα: “Creative Classroom”, με υπεύθυνη την κ. Ειρήνη Πατεράκη, καθώς και συμμετοχή σε εκδηλώσεις των μελών της Εκπαιδευτικής κοινότητας eTwinning

https://padlet.com/arteducate/3ynmyi5aeu43

https://padlet.com/arteducate/pjqm4xt6zz7y

Παρατηρήσεις

Αξιοποιήθηκαν πεδία σύνδεσης με τα προγράμματα σπουδών άλλων γνωστικών αντικειμένων. Έγινε σύνδεση με τη Μελέτη Περιβάλλοντος, τη Γλώσσα, τη Μουσική, τη Θεατρική Αγωγή και το μάθημα πληροφορικής.

Διάχυση αποτελεσμάτων των δραστηριοτήτων – βράβευση

 • Παρουσιάζεται παρακάτω ο τρόπος με τον οποίο έγινε η διάχυση των αποτελεσμάτων των Εικαστικών δράσεων και των προγραμμάτων σας στη σχολική μονάδα και στο ευρύτερο κοινό.
 • Εκθέσεις Εικαστικών με τα έργα των μαθητών μας έλαβαν χώρα στα Σχολεία: 1ο  δημοτικό Σχολείο Πεύκης και 3οδημοτικό Σχολείο Πεύκης, ανοιχτές για το κοινό.
 • Έγιναν αναρτήσεις στο προσωπικό μου blog: https://blogs.sch.gr/arteducate/
 • Συνεργασία με τον υπεύθυνο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Β” Αθήνας, κ. Δημήτρη Γκότζο, συμμετοχή σε συλλογικό τόμο με στόχο τη διάχυση «Καλών Πρακτικών» και αναρτήσεις στην ιστοσελίδα της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄Αθήνας: http://kainotomoume.blogspot.gr/2017/09/1o.html
 • Υλοποίηση eTwinning projects σε συνεργασία με Σχολεία της Ελλάδας, Ιταλίας και Ισπανίας. Έγινε χρήση της πλατφόρμας twin space και ορατές σελίδες σε όλους στο διαδίκτυο.
 • 26, 27 & 28 Μαΐου 2017 – «40 φεστιβάλ παιδιού», συμμετοχή με εικαστικές δημιουργίες των μαθητών.
 • Αναρτήσεις στην ιστοσελίδα των Σχολείων και της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ΥΠΕΠΘ Β’ Αθήνας και Δυτικής Αττικής, καθώς και σε ιστολόγια συμμετεχόντων εκπαιδευτικών.
 • Χρήση εργαλείων web 0.2, αναρτήσεις και παρουσιάσεις για την εκπαιδευτική κοινότητα και το ευρύ κοινό μέσω Εκπαιδευτικών ιστότοπων. Δημιουργία αρχείου σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή για το αρχείο του Σχολείου.
 • Παρουσίαση καλών πρακτικών, σεμιναρίου για εκπαιδευτικούς, διοργάνωση Γραφείο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής, κα Αλεξάνδρα Τσίγκου.
 • Με τους μαθητές της ΣΤ’ τάξης του 3ου δημοτικού Σχολείου Πεύκης βραβευτήκαμε από τον διαδημοτικό σύνδεσμο «21 ΟΤΑ» και τον Δήμο Αγίας Παρασκευής, για την Περιβαλλοντική μας Ευαισθησία, σε δημόσια εκδήλωση την Τετάρτη 7 Ιουνίου 2017. Ακολουθεί  παρουσίαση, με  ένα μέρος από τις εργασίες που υλοποιήσαμε με τους μαθητές μου και με εικόνες από την εκδήλωση βράβευσης,. Συμμετείχαμε σε πολλές Περιβαλλοντικές δράσεις και συνεργαστήκαμε με άλλες χώρες του κόσμου στο πλαίσιο του eTwinning project: Cultivating life skills through Land Art. Θερμές ευχαριστίες δίνουμε στο Διευθυντή του Σχολείου κ. Κωνσταντίνο Θηβαίο για την πρωτοβουλία να αναδείξει την προσπάθειά μας.
 • Υπήρξε αλληλεπίδραση με άλλα Σχολεία της Ελλάδας, της Ισπανίας, της Ιταλίας και άλλων χωρών μέσω της Εκπαιδευτικής πλατφόρμας του eTwinning.
 • Έκθεση στο χώρο του Σχολείου και διάχυση αποτελεσμάτων στην εκπαιδευτική κοινότητα καθώς και συνεργασίες με Σχολεία της Ελλάδας και άλλων χωρών.

Το σημαντικότερο ήταν πως για να επιτύχω τους παιδαγωγικούς  στόχους του έργου είχα την ιδέα  της δημιουργίας του eTwinning project: “Cultivating Life Skills Through Land Art”. Για δεύτερη χρονιά δέχθηκαν να συνεργαστούν πάνω στην ιδέα αυτή συνάδελφοι από την Ευρώπη. Έτσι, δόθηκε η ευκαιρία στους μαθητές  να επικοινωνήσουν και να αλληλεπιδράσουν με άλλα Σχολεία της Ελλάδας, της Ιταλίας και της Ισπανίας:

Cultivating life skills through Land Art

Cultivating life skills through Land Art

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά το έργο μέσω του συνδέσμου :

https://twinspace.etwinning.net/39401/pages/page/225194

1 pr. School of Pefki, Athens, Greece/pupils of grade 6. Art Teacher: Theodora Chandrinou.

1 pr. School of Pefki, Athens, Greece/pupils of grade 6. Art Teacher: Theodora Chandrinou.

3 pr. School of Pefki, Athens, Greece/pupils of grade 6. Art Teacher: Theodora Chandrinou.

3 pr. School of Pefki, Athens, Greece/pupils of grade 6. Art Teacher: Theodora Chandrinou.

Pupils of the 1st Pr. School of Pefki, Athens, Greece /grade 6 exchange Art works with the pupils of the 3st Pr. School of Pefki, Athens, Greece /grade 6.

Also in the frame of the eTwinning project we achieved a perfect collaboration with Schools from  Italy and Spain.

We are very happy for that!

eTwinning label

******************************************

Ακολουθεί ένα μικρό δείγμα από τις εργασίες των μαθητών:

recycling-presentationrecycling-presentation.2

recycling-presentation.3έκθεση τέλους - Χανδρινού

Ο κος Δημήτρης Γκότζος στην έκθεση Εικαστικών - παρουσίασης των Εκπαιδευτικών προγραμμάτων

Ο κος Δημήτρης Γκότζος στην έκθεση Εικαστικών – παρουσίασης των Εκπαιδευτικών προγραμμάτων

my certificatecertificate - Educating Teachers seminar

RobotsrobotPhoto-2111_1Μικροί ζαχαροπλάστες

************************************************************************************

Συνεχίζουμε να δημιουργούμε με άξονα την Τέχνη και την Ανακύκλωση.  Αξιοποιούμε για το λόγο αυτό, ως παιδαγωγικό εργαλείο, το πρόγραμμα που υλοποιήθηκε  στο 20 δημ. Σχολείου Ιλίου,  κατά το σχολικό έτος 2015-2016 με επιτυχία:

“Η Ανακύκλωση συναντά την Τέχνη”

https://blogs.sch.gr/arteducate/2016/01/01/%ce%b7-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%ce%ba%cf%85%ce%ba%ce%bb%cf%89%cf%83%ce%b7-%cf%83%cf%85%ce%bd%ce%b1%ce%bd%cf%84%ce%b1-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%cf%84%ce%b5%cf%87%ce%bd%ce%b7/

Η Ανακύκλωση συναντά τηνΤέχνη

 

και του προγράμματος eTwinning: “RECYCLING THROUGH ART”

https://twinspace.etwinning.net/16688/home

https://blogs.sch.gr/arteducate/2016/06/30/recycling-through-art/

 

  Με όχημα την Τέχνη οι μαθητές δημιουργούν, μαθαίνουν και συνεργάζονται με Σχολεία της Ελλάδας, της Ισπανίας και της Ιταλίας!

Ανακύκλωση- χαρτοδιπλωτική

Ευχαριστώ πολύ!

Τα σχόλια είναι κλειστά.

Άνοιγμα μενού
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων