Για να μην πούμε το νερό νεράκι και να μη χαθεί ούτε ένα μπουκαλάκι!

Για τη σχολική χρονιά 2017-2018, η πρώτη τάξη του Δ.Σ. Αστυπάλαιας ασχολείται με το ζήτημα του νερού. Στο παρακάτω βίντεο φαίνονται οι δράσεις μας.

Στον σύνδεσμο φαίνεται ο οικώδικάς μας ο οποίος προέκυψε από τη μελέτη μας για το νερό.

 

Για να μην πούμε το νερό, νεράκι και μην χαθεί ούτε ένα μπουκαλάκι.

Κατά τη σχολική χρονιά 2017-2018, μεταξύ άλλων ασχολούμαστε με το σοβαρό οικολογικό πρόβλημα του νησιού μας, το νερό.

Μαθαίνουμε τα πάντα γύρω απ’ αυτό.

  1. Φτιάχνουμε τον κύκλο του νερού.
  2. και βρίσκουμε τρόπους εξοικονόμησής του.