Μικρές Ιστορίες Καθημερινής Ορθογραφίας

Οι ιστορίες μας είναι ομαδική δουλειά μαθητών Α’ τάξης, στα πλαίσια της Παραγωγής Γραπτού Λόγου σε συνδιασμό με την προσπάθεια σύνδεσης λέξεων μεταξύ τους ώστε να θυμούνται την ορθογραφία τους. Οι μαθητές αφού έγραψαν ομαδικά τις ιστορίες, τις εικονογράφησαν και τις ηχογράφησαν και έτσι προέκυψε η παρακάτω ταινία:

Όχι στη Βία-Φτιάξτε κι Εσείς τη Δική Σας Χω.Χαρού.Πα

Οι μαθητές της Β’ τάξης στα πλαίσια των δράσεων Φιλαναγνωσίας, επεξεργάστηκαν βιβλία, με στόχο την μελέτη περιπτώσεων διαφορετικότητας, αντίδρασης προς το διαφορετικό, επιθετικών συμπεριφορών και αντίδρασής μας σε αυτές.

Τη μελέτη περιστατικών ακολούθησε η κατάθεση δικών τους εμπειριών ως θύματα ή θύτες, ανάλυση των συναισθημάτων μας στην κάθε περίπτωση και η εξαγωγή του συμπεράσματος ότι

 » περισσότερα