Φωνητικό Εύρος (Vocal Range)

Δημοσιευμένο στις 22 Σεπτεμβρίου 2012 Κατηγορία: Ακουστική από Αριάνα
Ο γενικός ορισμός της έννοιας του φωνητικού εύρους είναι “η έκταση από τη χαμηλότερη στην υψηλότερη νότα που παράγει μια συγκεκριμένη φωνή”.
Στο χώρο του τραγουδιού, η έννοια του φωνητικού εύρους ορίζεται ως «η συνολική έκταση των μουσικά χρήσιμων τόνων που παράγει ένας τραγουδιστής» .
Αυτό συμβαίνει διότι κάποιες από τις νότες που μπορεί να είναι σε θέση να τραγουδήσει μια φωνή, να μη μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε όλες τις περιπτώσεις.

Για παράδειγμα στην όπερα, όπου οι τραγουδιστές δε χρησιμοποιούν μικρόφωνα, στο φωνητικό τους εύρος περιλαμβάνονται μόνο οι νότες εκείνες οι οποίες μπορούν να ακουστούν καθαρά “πάνω” από την ορχήστρα.

Η έννοια του φωνητικού εύρους είναι ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά που χρησιμοποιούνται για την ταξινόμηση των τραγουδιστών φωνών σε ομάδες οι οποίες ονομάζονται “τύποι φωνής”.
Πρόκειται για τους εξής τύπους:
η Σοπράνο (Soprano)
η Μέτζο-Σοπράνο (Mezzo-Soprano)
η Κοντράλτο (Contralto)
ο Τενόρος (Tenor)
ο Βαρύτονος (Baritone)
ο Μπάσος (Bass)

Στις εικόνες που ακολουθούν παριστάνεται το εύρος του κάθε τύπου φωνής:
Αφήστε μια απάντηση