Άρθρα με ετικέτες 'Προσωρινή Απασχόληση'

Οκτ 22 2008

Άρθρα του/της ΑΡΓΥΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ

Οδηγία της Ευρωβουλής για την προσωρινή απασχόληση

Κάτω από: ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ

Οδηγία για την προσωρινή απασχόληση υιοθέτησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, εγκρίνοντας την κοινή θέση του Συμβουλίου, στην οποία ενσωματώθηκαν πολλές τροπολογίες που είχαν εγκριθεί σε πρώτη ανάγνωση. Με τη νέα οδηγία διασφαλίζεται η ίση μεταχείριση των απασχολουμένων σε όλους τους τομείς, συμπεριλαμβανομένης και της μισθοδοσίας. Ολοκληρώνεται έτσι σε αυτό το στάδιο η νομοθετική διαδικασία για την […]

Δεν υπάρχουν ακόμη σχόλια