Νοέ 05 2008

Άρθρα του/της ΑΡΓΥΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ

Τακτοποιούνται και οι τελευταίες εκκρεμότητες στο σπήλαιο της Θεόπετρας

Κάτω από: ΣΠΗΛΑΙΑ

Ολοκληρώνονται και οι τελευταίες εκκρεμότητες στο σπήλαιο της Θεόπετρας, ώστε το επόμενο χρονικό διάστημα να πραγματοποιηθούν τα εγκαίνια όπως μας δήλωσε η υπεύθυνη αρχαιολόγος κ. Νίνα Κυπαρρίση. Μέχρι τώρα όπως η ίδια μας εξήγησε, έχουν ολοκληρωθεί όλες οι εσωτερικές εργασίες όπως και οι εξωτερικές, και εκείνο που απομένει είναι η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου. Επίσης σύμφωνα με πληροφορίες μας η μοναδική σημαντική εκκρεμότητα έχει να κάνει με το τελείωμα του δρόμου που οδηγεί από το χωριό μέχρι το σπήλαιο. Και σε αυτή την περίπτωση καταβάλλονται προσπάθειες ώστε να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά και αυτή η εκκρεμότητα.
Με το μουσείο;
Ωστόσο κανείς δεν γνωρίζει τι μέλλει γενέσθαι με το προτεινόμενο Μουσείο στο σπήλαιο της Θεόπετρας.
Το προτεινόμενο Μουσείο θα είναι σε άμεση συνάφεια με το σπήλαιο (με το οποίο θα το συνδέει σύντομος, ήδη διανοιγμένος, δρόμος λίγων εκατοντάδων μέτρων) ώστε οι επισκέπτες να έχουν τη δυνατότητα να βλέπουν στο άμεσο περιβάλλον, φυσικό και πολιτισμικό, τα ιδιαίτερα αυτά ευρήματα, μοναδικά προς το παρόν για τον ελλαδικό χώρο ως σύνολο. Το Μουσείο θα περιλαμβάνει την εξέλιξη του ανθρώπου στον θεσσαλικό χώρο, η οποία θα αντιπροσωπεύεται τόσο με σκελετικά κατάλοιπα (ταφές της Ανώτερης Παλαιολιθικής και της Μεσολιθικής, μοναδικές για τόσο πρώιμες περιόδους στον ελλαδικό χώρο) όσο και με τα έργα τους (λίθινα και τα οστέινα εργαλεία σε διάφορα στάδια εξέλιξης ανάλογα με την κρισιμότητά τους), κατάλοιπα πανίδας -από την οποία προκύπτει η εξέλιξη της, άγριας κατά την Παλαιολιθική και εξημερωμένης κατά τη Νεολιθική-, βοτανικά κατάλοιπα, άγρια κατά την Παλαιολιθική και καλλιεργημένα στη Νεολιθική, επί τη βάσει των οποίων στηρίζεται η θεωρία της γηγενούς εξέλιξης του πολιτισμού στον ελλαδικό χώρο, σε αντίθεση με την παλαιότερη θεωρία περί εισαγωγής του από τη Μέση Ανατολή ελλείψει σχετικών ανασκαφικών δεδομένων στο παρελθόν.
Το περιεχόμενο
Το περιεχόμενο του Μουσείου θα προέρχεται αποκλειστικά από τις εικοσάχρονες ανασκαφές στο σπήλαιο της Θεόπετρας λόγω της ιδιαίτερης σημασίας αυτών των ευρημάτων για την εξέλιξη του ανθρώπου στον ελλαδικό χώρο. Κατά συνέπεια, θα υπάρχουν ουσιαστικά τρεις διαφορετικές πολιτισμικές ενότητες που θα αντιστοιχούν στην Παλαιολιθική (Μέση και Ανώτερη, περίπου 130.000- 11,000 πριν από σήμερα), την Μεσολιθική (9.000-6.500 π.Χ) και τη Νεολιθική (6,500-4,000 π,Χ).
Επόμενος, ένα βασικό έκθεμα θα είναι μία κολώνα με πλήρες αντίγραφο της στρωματογραφίας όλων των πολιτισμικών φάσεων του σπηλαίου.
Επίσης προβλέπεται αναπαράσταση ενός νεολιθικού νοικοκυριού, βάσει σχετικού υποδείγματος από ανασκαφές και άλλων οικισμών αυτής της περιόδου.

Η ΕΡΕΥΝΑ 05 Νοεμβρίου 2008,

Δεν υπάρχουν ακόμη σχόλια
Σχόλια (RSS)

Αφήστε μια απάντηση