Νοέ 05 2008

Άρθρα του/της ΑΡΓΥΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ

Ο Συνήγορος του Πολίτη για την παιδαγωγική επάρκεια των εκπαιδευτικών

Κάτω από: Εκπαιδευτικά

Την εκλογίκευση και απλοποίηση του νομοθετικού πλαισίου, που ρυθμίζει τον τρόπο κτήσης και απόδειξης της παιδαγωγικής επάρκειας, ζητά ο Συνήγορος του Πολίτη με σχετικό πόρισμά του, το οποίο απεύθυνε στον υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Ο Συνήγορος του Πολίτη υπήρξε αποδέκτης αναφορών πολιτών, υποψήφιων εκπαιδευτικών, οι οποίοι εξέφρασαν τη διαμαρτυρία τους για «πρόσκομμα» -αφορά το πιστοποιητικό παιδαγωγικής επάρκειας- που συναντούν στην προσπάθεια διορισμού τους σε μόνιμες θέσεις ή την πρόσληψή τους, ως αναπληρωτών / ωρομισθίων. «Το κριτήριο της παιδαγωγικής επάρκειας – αναφέρεται στο πόρισμα- είναι ασαφές, ως τυπικό προσόν διορισμού. Το κριτήριο αυτό καθαυτό, αλλά κυρίως οι τρόποι απόδειξης της παιδαγωγικής επάρκειας, χαρακτηρίζονται από άναρχη αποσπασματικότητα, αντιφάσεις και πολυπλοκότητα, ως αποτέλεσμα αλλεπάλληλων ρυθμίσεων και αλλαγών χωρίς να γίνονται οι απαραίτητες προσαρμογές και εκκαθαρίσεις των προϊσχυουσών ρυθμίσεων». Ως εκ τούτου, ο ανεξάρτητη Αρχή συμπεραίνει ότι «το ΥΠΕΠΘ δεν έχει τηρήσει αυστηρή και σταθερή στάση, όσον φορά το πιστοποιητικό παιδαγωγικής επάρκειας, ενώ δεν είναι σαφές αν τελικά πρέπει οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί να το έχουν. Έτσι, αν και γενικώς θεωρείται απαραίτητο προσόν διορισμού και πρόσληψης, η έλλειψή του δεν αποτελεί κώλυμα, εφόσον εν απουσία των εχόντων το πιστοποιητικό αυτό, διορίζονται και προσλαμβάνονται οι μη έχοντες αυτό, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις δεν ζητείται καθόλου».
  «Ωστόσο -προστίθεται στο πόρισμα του Συνηγόρου- η επιλεκτική απαίτησή του, ως τυπικού προσόντος, καταλήγει μεταξύ άλλων στην ανατροπή των αποτελεσμάτων γραπτών διαγωνισμών μέσω ΑΣΕΠ, όπως στην περίπτωση του διαγωνισμού για εκπαιδευτικούς της προκήρυξης 10 Π/2006 (ΦΕΚ 500/24-8-2006)».
Πηγή: ΑΠΕ 

Δεν υπάρχουν ακόμη σχόλια
Σχόλια (RSS)

Αφήστε μια απάντηση