Οκτ 22 2008

Άρθρα του/της ΑΡΓΥΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ

Οδηγία της Ευρωβουλής για την προσωρινή απασχόληση

Κάτω από: ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ

Οδηγία για την προσωρινή απασχόληση υιοθέτησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, εγκρίνοντας την κοινή θέση του Συμβουλίου, στην οποία ενσωματώθηκαν πολλές τροπολογίες που είχαν εγκριθεί σε πρώτη ανάγνωση.

Με τη νέα οδηγία διασφαλίζεται η ίση μεταχείριση των απασχολουμένων σε όλους τους τομείς, συμπεριλαμβανομένης και της μισθοδοσίας. Ολοκληρώνεται έτσι σε αυτό το στάδιο η νομοθετική διαδικασία για την προσωρινή απασχόληση.

Στην κοινή του θέση, το Συμβούλιο θεώρησε ότι η ίση μεταχείριση, από την πρώτη ημέρα, πρέπει να αποτελεί τον κανόνα, ενώ κάθε παρέκκλιση από την αρχή αυτή πρέπει να αποτελεί αντικείμενο συμφωνίας με τους κοινωνικούς εταίρους μέσω συλλογικών διαπραγματεύσεων ή συμφωνιών με τους κοινωνικούς εταίρους σε εθνικό επίπεδο.

Οι τροπολογίες του Κοινοβουλίου που έγιναν αποδεκτές αφορούν στους βασικούς όρους εργασίας και απολαβής των προσωρινά απασχολουμένων.

Τέλος, με την κοινή θέση του Συμβουλίου έγιναν αποδεκτές οι τροπολογίες σχετικά με την πρόσβαση στην απασχόληση, το συλλογικό εξοπλισμό και την επαγγελματική κατάρτιση, καθώς και σε σχέση με την εκπροσώπηση των προσωρινά απασχολουμένων.

Τα κράτη – μέλη έχουν στη διάθεσή τους τρία χρόνια για να μεταφέρουν τις διατάξεις της εν λόγω οδηγίας στο εθνικό τους Δίκαιο.
ΑΠΕ ? ΜΠΕ

Δεν υπάρχουν ακόμη σχόλια
Σχόλια (RSS)

Αφήστε μια απάντηση