Ασκήσεις Hot Potatoes

Φύλλα εργασίας για κατασκευή ασκήσεων με το λογισμικό hotpotatoes

Άσκηση Hot Potatoes 1 (αντιστοίχιση)

Άσκηση Hot Potatoes 2 (σταυρόλεξο)

Άσκηση Hot Potatoes 3 (συμπλήρωση κενών)

Άσκηση Hot Potatoes 4 (ανακατεμένες λέξεις)

Άσκηση Hot Potatoes 5 (κουίζ)

Φάκελος με τα αρχεία που χρειάζονται

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να δείτε και να εκτελέσετε έτοιμες ασκήσεις φτιαγμένες με το λογισμικό Hot Potatoes

http://users.sch.gr/archtheo/askiseis.htm

Αφήστε μια απάντηση