Επίστρωση με εξάγωνα σε kturtle

# hextiling-0.5 # prekates@gmail.com # GPL αρχικοποίησε μάθε πολύγωνο $πγ,$μπ,$β { αν $β == 0 { διάκοψε } $γ = 180 – ((($πγ – 2)* 180/$πγ) $β = $β-1 επανάλαβε $πγ { μπ $μπ σα $γ πολύγωνο $πγ,$μπ,$β σδ $γ σδ $γ } } πολύγωνο 6,10,3 Ο παραπάνω κώδικας θα δημιουργήσει μια επίστρωση εξαγώνων. Το […]

Διαβάστε περισσότερα...