4ο θέμα Προγραμματισμού, (πανελλήνιες ιουνίου 2018)

χαρακτηριστικά : φθίνουσα ταξινόμηση φυσαλίας , παράλληλη ταξινόμηση άλλου πίνακα .

Διαβάστε περισσότερα...

Τρίτο θέμα Πανελληνίων Ιουνίου 2018 στο μάθημα του Προγραμματισμού.

Χαρακτηριστικά :  σάρωση συμβολοσειράς και μέτρημα πλήθους εμφάνισης χαρακτήρων. Η κύρια δυσκολία είναι πως ενώ διατρέχουμε μια λίστα να έχουμε βρεί και τον δείκτη με τον οποίο θα ενημερώσουμε μια άλλη λίστα μετρητών στην κατάλληλη θέση.

Διαβάστε περισσότερα...

Ψευδογλώσσα στα πλαίσια του μαθήματος ΕΑΕΗΥ

Η ψευδογλώσσα και η Γλώσσα διδάσκεται στο βιβλίο ΑΕΠΠ Λογική δεν υπάρχει ή δεν την βλέπω σ’αυτό το καθόλου κολακευτικό για τον κλάδο μπέρδεμα. Παραθέτω πηγές που αναφέρονται, βασίζονται και παρουσιάζουν  αυτές τις δύο παραλλαγές

Διαβάστε περισσότερα...

Το κόσκινο του Ερατοσθένη σε Python

Πηγές: http://users.sch.gr/geoman22/mathP/Eratosthenis.htm https://el.wikipedia.org/wiki/Κόσκινο_του_Ερατοσθένη Επίσης σε Linux based διανομές μπορείτε να κάνετε έπαλήθευση και με το command line tools ‘primes’ που θα βρείτε στο πακέτο bsdgames.   # -*- coding: utf-8 -*- N = input(“Δώσε N:”) # χρειαζόμαστε μια λίστα που να γεμίσει με ακεραίους από 1 εως Ν lista = range(0,N+1) print lista # πρέπει […]

Διαβάστε περισσότερα...