Ένα νεκρό Φωτόδενδρο

Κατά καιρούς εχω βρεί ενδιαφέρουσες μικρες πολυμεσικες παρουσιάσεις για ΤΠΕ.

Αλλά με σύγχρονους όρους αναπτυξης λογισμικού και μάλιστα ανοιχτού , όσον αφορά τις ΤΠΕ, αποτελεί
νεκρό εγχείρημα που δείχνει πόσο είναι αναγκαίο να αλλάξει ριζικα το μοντέλο ανάπτυξης εκπαιδευτικού υλικού
για τις ΤΠΕ.

 

Αφήστε μια απάντηση