Λαθάκι στο βιβλίο σημειώσεων των βάσεων στο ΕΠΑΛ

Αναφέρομαι στο βιβλίο ‘Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων και Εφαρμογές τους στο Διαδίκτυο’ , Γιάτας Δ, κ.α .

Στην 5.1.5 αναφέρει ότι μπορούμε να κάνουμε
import ένα λογικό αντίγραφο , που το λάβαμε με την
mysqldump , πάλι με την mysqldump .

Και έχει το παράδειγμα:
/etc/init.d/mysqldump –u root –p mathitologio > mathitologio_bak.sql

/etc/init.d/mysqldump –u root –p new_mathitologio < mathitologio_bak.sql

Με την πιθανότητα να αναφέρεται σε παλιότερη έκδοση του mysqldump μάλλον πρόκειται για λάθος, αφού όλες οι σχετικές αναφορές που βρήκα στο διαδίκτυο αναφέρουν ότι η επαναφορά θα γίνει ως εξής:
mysql -u root -p < mathitologio_bak.sql

Αφήστε μια απάντηση