Πρόγραμμα δημιουργίας τριψήφιων αριθμών στη διάλεκτο basic256

# Πρόγραμμα δημιουργίας τριψήφιων αριθμών στη διάλεκτο basic256 της BASIC. Κάθε αριθμός είναι τρεις ascii χαρακτήρες και δεν υπάρχει επανάληψη ψηφίου.

dim A(3)

FOR I=0 TO 2

B4:

A[I]=INT(10*RAND())

IF I=0 THEN GOTO B2

FOR J=0 TO I-1

IF A[I]=A[J] THEN GOTO B4

NEXT J

B2:

NEXT I

PRINT:PRINT «Εντάξει. Σκέφτηκα τον τριψήφιο αριθμό:» ; : PRINT A[0] ; : PRINT A[1] ;: PRINT A[2] ;

Ετικέτες:,

Αφήστε μια απάντηση