Κινητά εργαστήρια πληροφορικής για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Μόλις χτες 17/12/12 πήρα είδηση από σχετικό άρθρο του ιστοτόπου osarena  ότι έληξε διαβούλευση για προμήθεια εξοπλισμού κινητών εργαστηρίων υπολογιστών.

Ο διαγωνισμός οργανώνεται από την ΕΥΕ-ΕΔ (Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων) του Υπουργείου Παιδείας

Αντικείμενο του ανωτέρω Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού είναι η προμήθεια Κινητών Εργαστηρίων Πληροφορικής για κάθε  Γυμνάσιο της χώρας, που θα  λειτουργήσουν με τις μέχρι σήμερα διαθέσιμες υποδομές.

Συνολικά θα γίνει η προμήθεια Χιλίων Επτακοσίων Εξήντα (1.760) Φορητών Εργαστηρίων, τα οποία περιλαμβάνουν:

  • 26.400 Φορητούς Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές (Laptops)
  • 1.760 Ερμάρια αποθήκευσης, φόρτισης & μεταφοράς
  • 1.760 WiFi Access Points

Δείτε στη σχετική σελίδα τις διαβούλευσης τα σχετικά έγγραφα με τις προδιαγραφές και το πλαίσιο τέλεσης του διαγωνισμού.

Ο προυπολογισμός είναι 15.382.113,82€ (χωρίς ΦΠΑ) και είναι συγχρηματοδοτούμενο από το ΕΣΠΑ 2007-13

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκή  Ένωση ‐ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης
(ΕΤΠΑ),  στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ και  από Εθνικούς Πόρους.

Φορέας χρηματοδότησης είναι η Διεύθυνση Προγραμματισμού και Επιχειρησιακών Ερευνών (ΔΙΠΕΕ) . Κοιτάξτε και στο ποιό φρέσκο οργανόγραμμα του υπουργείου παιδείας. Υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση Προγραμματισμού.

Ακολουθεί μια κριτική αποτίμηση με γνώμονα και την δυσχερέστατη οικονομική συγκυρία:

Α.3.1 Προμήθεια Φορητών Υπολογιστών

Στο  πλαίσιο  του  παρόντος  Έργου  θα  πραγματοποιηθεί  προμήθεια  φορητών  Η/Υ  (laptop),  μέσω  των
οποίων οι μαθητές και ο εκπαιδευτικός θα έχουν πρόσβαση, μέσα στην τάξη και κατά τη διάρκεια της
εκπαιδευτικής διαδικασίας, σε ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό, σε ψηφιακές εκπαιδευτικές εφαρμογές
αλλά και στις ψηφιακές υπηρεσίες που παρέχει στην εκπαιδευτική κοινότητα το Πανελλήνιο Σχολικό
Δίκτυο (ΠΣΔ)

Μέρος Γ, σελ 15, LAP 8.1 :

Έγχρωμη οθόνη γραφικών LCD ή LED ή αντίστοιχη. (≥ 15.6” )

Αυτή η προδιαγραφή μας παραπέμπει σε κατηγορία φορητού και όχι netbook. 26400 φορητοί για 1760 φορητά εργαστήρια  (15 ανά εργαστήριο) .Υπολογίζω ένα κόστο 350€ ανά φορητό.  Όμως οι φορητοί αποτελούν κάκιστη επιλογή για να εξοπλίσεις σχολεία στην τωρινή οικονοιμική συγκυρια αφού δεν είναι εύκολα επισκευάσιμα και έχουν λίγα ή και καθόλου επαναχρησιμοποιήούμενα μέλη. Αποτελούν δηλαδή πληροφοριακό σύστημα με βραχυά ημερομηνία λήξης και μικρή κατανομή ανάκτηση αξίας σε περίπτωσης βλάβης. Αντίθετα σε ένα desktop μπορεί να γίνει οικονομία τάξης ανώτερη σε βάθος χρόνου γιατί είναι ποιό εύκολος επισκευάσιμος και έχει ποιό modular κατασκευή όπου τα μέρη του προέρχονται από διαφορετικούς κατασκευαστές.  Συνεπώς να το θέσω ποιό απλά μιλάμε για σπατάλη πόρων όταν δεν έχει καν αξιοποιηθεί η τωρινή υποδομή εργαστηρίων για τα μαθήματα . Το σωστό για το υπουργείο θα ήταν να θέσει ένα πλαίσιο χρήσης εκπαιδευτικού λογισμικού και χρήσεων του ΠΔΣ (εντάσσωντας της σχετικές δραστηριότητες στο ωρολογιο πρόγραμμα των μαθημάτων), και  έχοντας αυτό σαν οδηγό να διερευνήσει ποιά υπολογιστικά συστήματα χρειαζόμαστε, σε ποιό βαθμό τα έχουμε ώστε να υλοποιηθεί το εκπαιδευτικό μας πλάνο. Δυστυχώς το υπουργείο μας σέρνεται σε ένα χωρό διαχείρισης κονδυλίων όπου η λογική αντιστρέφετε ως εξής: Μπορούμε να αγοράσουμε 16000 φορητούς και θα το κάνουμε,  ας δεί η εκπαιδευτική κοινότητα (μόνη της και με πειραματισμούς με όποια αρνητική συνέπεια) πως μπορεί να τους χρησιμοποιήσει!.

Θα περίμενε επίσης κάποιος η ηγεσιά δίνωντας το καλό παράδειγμα να αυτοαξιολογηθεί για την προηγούμενη προσπάθεια της αγοράς laptop και δημοσιεύση μελέτη αποτελεσμάτων και αποδοτικότητας δίνωντας τη δυνατότητα σε όλους τους καθηγητές πληροφορικής και τους υπεύθυνους πληροφοριακών συστημάτων στις διευθύνσεις να λάβουν μέρος σε ένα δημόσιο σκέλος της αξιολόγησης αυτής της κίνησης.

Στη παράγραφο Α.2.2 Σκοπιμότητα και αναμενόμενα οφέλη:

Η  εισαγωγή  των  ΤΠΕ  στην  εκπαίδευση  και  η  ορθή  παιδαγωγική  αξιοποίησή  τους  αποτελεί
αναγκαιότητα  καθώς  επιφέρει  ουσιαστικές  καινοτομίες  τόσο  στα  μέσα  διδασκαλίας  όσο  και  στην
διδακτική  διαδικασία.  Η  χρήση  των  ΤΠΕ  βοηθά  στην  ανάπτυξη  κριτικής  σκέψης  των  μαθητών,  στην
αλλαγή της διδακτικής πρακτικής, της διαδικασίας μάθησης και της επικοινωνίας και εξασφαλίζει την
παροχή  ίσων  ευκαιριών  σε  όλους  τους  μαθητές  Πανελλαδικά.  Οι  στόχοι  αυτοί  θα  επιτευχθούν  και
μέσα  από  την  παροχή  της  κατάλληλης  υλικοτεχνικής  υποδομής  που  στην  παρούσα  φάση  δεν
υφίσταται.

Τα υπάρχοντα εργαστήρια ΣΕΠΕΗΥ γιατί δεν μπορούν να βοηθήσουν στην επίτευξη αυτών των στόχων;
Μέρος Γ, σελ 22 ΤΕ 3.1 :

Να διαθέτει  παροχή ασύρματου δικτύου εύκολα
αποσπώμενου (Wi‐Fi access point τύπου 802.11 b/g/n ή
καλύτερο) που θα μπορεί να καλύψει τους φορητούς
υπολογιστές σε πλήρη ανάπτυξη σε μια σχολική
αίθουσα.

Δηλαδή το Υπουργείο είναι έτοιμο να νομιμοποιήσει την χρήση ασύρματων δικτύων στα σχολικά κτήρια; Δεν υπάρχει καμια επιφύλαξη πλεον για τη δημόσια υγεία; 15 φορητοί σε μια αίθουσα με ενεργή την ασύρματη κάρτα δικτύου δεν μπορούν να αποτελέσουν αφορμή σκεπτικισμού; Διαβάστε πχ μια μελέτη του πανεπιστημίου Πελοποννήσου η οποιά είναι καθυσηχαστική μεν αλλά δεν αναφέρεται σε παιδιά 12-15 χρονών!. Δείτε όμως και μια μελέτη του καθηγητή βιοχημέιας Γεωργίου Χρήστου του τμήματος βιολογίας του πανεπιστημίου πατρών όπου είναι επιφυλακτικός εως αποθαρρυντικός για την άκριτη διάδοση και χρήση ασύρματων δικτυων πριν εξαντλήσουμε τις δυνατότητες των ενσύρματων. (η σχετική έρευνα δεν είναι πλεον προσβάσιμη αν και αναφέρεται σε αρκετές ιστοσελίδες) Επίσης δείτε σχετικά:  Canadian university says no to WiFi over health concerns, και εδώ
Επίσης Questioning WiFi Safety in Schools και wifiinschools & Κίνδυνοι από κινητά, κεραίες και άλλες πηγές Η/Μ ακτινοβολίας και τρόποι προστασίας & Germany warns citizens to avoid using Wi-FiCloud of worry gathers over wireless health risks & GOVERNMENTS AND ORGANIZATIONS THAT BAN OR WARN AGAINST WIRELESS TECHNOLOGY & Government Health Agencies Recommendations & International Warnings on Wi-Fi and Microwave Radiation & Finnish health authority warns against wireless networks & Απειλές από την ακτινοβολία του ασύρματου Ιντερνετ (Ρούλα Παππά-Σουλούνια)

Ας περάσουμε τώρα σε θεματα που άπτονται του ελεύθερου λογισμικού. Λογικά το ελεύθερο/ανοιχτό λογισμικό θα έπρεπε και λόγω οικονομίας και λόγω κουλτούρας που το διαπνένει να είναι πρώτη επιλογή από το υπουργείο μας . Η κουλτούρα του ανοιχτού/ελεύθερου λογισμικού προωθεί τη συνεργασία και το διευρευνητικό πνεύμα και αφήνει περιθώριο σε διευρευνητικά μυαλά να το μελετήσουν το το εμπλουτίσουν και να το μοιραστούν. Αντίθετα το windows7 είναι ένα προίον που έχει σαν σκοπό να επιφέρει αστρονομικά κέρδη σε μια πολυεθνική , διαπνέεται από την εταιρική κουλτούρα της εντός τοιχών δημιουργίας (walled garden mentality) που αναζητά καταναλωτές. Όμως ας έχουμε περισσότερες απαίτησεις από τον μαθητή από το να εθιστεί από τόσο νεαρός στην κουλτούρα της κατανάλωσης .

Παρόμοια θα αποτελούσε μνημείο σπατάλης  και παράνοιας να δαπανηθεί έστω και ένα ευρώ για λογισμικό αυτοματισμού γραφείου για τα γυμνάσια . Μνημείο σπατάλης επειδή υπάρχει το LibreOffice και προσπάθειες από ελληνικά πανεπιστήμια να δημιουργηθεί μια συνεργατική διαδικτυακή πλατφόρμα εμπλουτισμού του λεξικού του και μνημείο παράνοιας γιατί η αίθουσα της τάξης δεν είναι γραφείο διάολε!! Πόσο μάλλον γραφείο που χρήζει ανάγκη αυτοματοποίησης !!

Για να κλείσω χιουμοριστικά . Αν ένα σχολείο έχει βιβλιοθήκη χρειάζεται και κινητή βιβλιοθήκη;

Ετικέτες:,

Αφήστε μια απάντηση