Επίστρωση με εξάγωνα σε kturtle

# hextiling-0.5
# prekates@gmail.com
# GPL

αρχικοποίησε
μάθε πολύγωνο $πγ,$μπ,$β {
αν $β == 0 { διάκοψε }
$γ = 180 – ((($πγ – 2)* 180/$πγ)
$β = $β-1
επανάλαβε $πγ {
μπ $μπ
σα
πολύγωνο $πγ,$μπ,$β
σδ
σδ
}
}

πολύγωνο 6,10,3

Ο παραπάνω κώδικας θα δημιουργήσει μια επίστρωση εξαγώνων. Το πρόβλημα όπως θα παρατηρήσετε είναι η επανάληψη. Καμιά ιδέα;

Επίστρωση εξαγώνων με βάθος αναδρομής ίσο με τρία

Ετικέτες:, , ,

Αφήστε μια απάντηση