Η Απαγορευμένη Εκπαίδευση (La Educacion Prohibida)

Η Απαγορευμένη Εκπαίδευση (La Educacion Prohibida) είναι ένα κοινωνικό ντοκιμαντέρ που κυκλοφόρησε το 2012. Περιγράφει ποικίλες εναλλακτικές πρακτικές εκπαίδευσης και περιλαμβάνει ποικίλες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις. Δημιουργήθηκε από περίπου 700 παραγωγούς με συλλογική χρηματοδότηση (crowdfunding – χρηματοδότηση από το πλήθος).

Το σχολείο υπάρχει ήδη για περισσότερα από 200 χρόνια και εξακολουθεί να θεωρείται η κύρια μορφή πρόσβασης στην εκπαίδευση. Σήμερα, το σχολείο και η εκπαίδευση είναι έννοιες που συζητούνται ευρέως σε ακαδημαϊκά φόρουμ, δημόσιες πολιτικές, εκπαιδευτικά ιδρύματα, τα μέσα ενημέρωσης και στις κοινωνικές μας συζητήσεις. Από την προέλευσή της, η εκπαίδευση έχει χαρακτηριστεί από δομές και πρακτικές που σήμερα θεωρούνται ως επί το πλείστον ξεπερασμένες και αναχρονιστικές και δεν ταιριάζουν με τις ανάγκες του 21ου αιώνα. Δεν λαμβάνουν υπόψη τη φύση της μάθησης, την ελευθερία επιλογής ή τη σημασία της αγάπης και των ανθρώπινων δεσμών στην ατομική και συλλογική ανάπτυξη. Για τους λόγους αυτούς, έχουν προκύψει προτάσεις και πρακτικές που προτείνουν εναλλακτικούς τρόπους εκπαίδευσης.

Στην «Απαγορευμένη Εκπαίδευση» παρουσιάζονται περισσότερες από 90 συνεντεύξεις με εκπαιδευτικούς, ακαδημαϊκούς, επαγγελματίες, συγγραφείς, γονείς, σε μια περιοδεία σε 8 χώρες της Λατινικής Αμερικής.