Προγραμματισμός, Αλλαγές και Εξορθολογισμός της διδακτέας ύλης των φιλολογικών μαθημάτων του Επαγγελματικού Λυκείου

ΘΕΜΑ: «Επιμορφωτικά Σεμινάρια Νοεμβρίου 2016 για το ΕΠΑΛ του Σχολικού Συμβούλου ΠΕ02» ΣΧΕΤ.: «Φ.1.4β/ΚΔ/12161/20-10-2016 Απόφ. Περ/κού Διευθυντή Εκπ/σης Δυτ. Ελλάδας»   Αγαπητοί συνάδελφοι, Σας ενημερώνουμε ότι για τον Προγραμματισμό του διδακτικού έργου και τον Εξορθολογισμό-διαχείριση της διδακτέας ύλης των φιλολογικών μαθημάτων σύμφωνα με τις αλλαγές του νέου Προγράμματος Σπουδών (ΠΣ) στο Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑΛ) και […]