Επιμορφωτικά Σεμινάρια-εργαστήρια Φεβρουαρίου 2017 Δημιουργικής Γραφής: Θεωρία & Πράξη στη Διδακτική και την Αξιολόγηση του μαθήματος της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας στο Γυμνάσιο & των Νέων Ελληνικών στα ΕΠΑΛ

ΘΕΜΑ: «Επιμορφωτικά Σεμινάρια-εργαστήρια Φεβρουαρίου 2017 Δημιουργικής Γραφής: Θεωρία & Πράξη στη Διδακτική και την Αξιολόγηση του μαθήματος της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας στο Γυμνάσιο & των Νέων Ελληνικών στα ΕΠΑΛ κατά το σχολικό έτος 2016-2017»

ΣΧΕΤ.: «Φ.1.4β/ΚΔ/524/19-1-2017 Απόφ. Περ/κού Διευθυντή Εκπ/σης Δυτ. Ελλάδας»

 

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σας ενημερώνουμε ότι θα πραγματοποιηθούν τέσσερα Σεμινάρια-Εργαστήρια, τα οποία απευθύνονται στους/στις εκπαιδευτικούς που διδάσκουν το μάθημα «Νέα Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία – κλάδος της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας» στα Γυμνάσια και το γνωστικό αντικείμενο «Λογοτεχνία» στα ΕΠΑ.Λ. επιστημονικής ευθύνης του, αρμοδιότητας της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, με θέμα «Δημιουργική Γραφή: Θεωρία και πράξη» υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω εκπαιδευτικοί θα έχουν ολοκληρώσει τα διδακτικά τους καθήκοντα, ότι τα σχολικά προγράμματα θα αναδιαμορφωθoύν, ώστε να μη διαταραχθεί η εύρυθμη λειτουργία των σχολείων και ότι έχει εξασφαλιστεί άδεια παρουσίας για την επιμορφώτρια, κ Αρβανίτη Ιωάννα.

Σκοπός της διεξαγωγής των σεμιναρίων–εργαστηρίων του μαθήματος της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας στα Γυμνάσια σύμφωνα με το Π.Δ.126/ΦΕΚ211/11-11-2016 και της Λογοτεχνίας των Νέων Ελληνικών στα ΕΠΑΛ σύμφωνα με την ΥΑ με αρ. πρωτ. Φ4/183691/Δ4/1-11-2016 για τους εκπαιδευτικούς αποτελεί η προσφορά κατάλληλων εφοδίων για τη διδασκαλία της Δημιουργικής Γραφής, που μπορεί να οδηγήσει στην ανάδειξη των πολύπλευρων πτυχών του μαθήματος με στόχο την καλλιέργεια ανάληψης πρωτοβουλιών και απόκτησης αυτενέργειας από τους μαθητές, ώστε οι τελευταίοι να καλλιεργήσουν τρόπους δημιουργικής έκφρασης στα ποικίλα κειμενικά είδη.

Τα σεμινάρια συνδιοργανώνονται με την Παπαστράτειο Δημοτική Βιβλιοθήκη Αγρινίου και θα υλοποιηθούν με τη συνεργασία της Σχολικής Συμβούλου κ. Χρυσούλας Σπυρέλη. Στο δεύτερο σεμινάριο θα συμμετέχει ως επιμορφώτρια η προσκεκλημένη από τους διοργανωτές, κ. Ιωάννα Αρβανίτη, Σχολική Σύμβουλος και Επιστημονική Συνεργάτης του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Δημιουργική Γραφή» του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

Τα επιμορφωτικά σεμινάρια–εργαστήρια θα υλοποιηθούν σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:

 

ΗΜΕΡ-ΝΙΑ

/ΩΡΑ

ΤΟΠΟΣ ΘΕΜΑ ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ
Τρίτη

07-02-2017

5η, 6η και 7η διδακτικές ώρες

Δημοτική Βιβλιοθήκη Δήμου Αγρινίου «Δημιουργική Γραφή»

στη Διδακτική και Αξιολόγηση

του μαθήματος «Νεοελληνική Λογοτεχνία»

στο Γυμνάσιο

και του μαθήματος «Νέα Ελληνικά» στο ΕΠΑΛ

Σεμινάριο- Εργαστήριο Δημιουργικής Γραφής.  Θεωρία και Πράξη

Εισηγητές:

κ. Απ. Βετσόπουλος

Σχολ. Σύμβουλος ΠΕ02

 

κ. Χρυσούλα Σπυρέλη

Σχολ. Σύμβουλος ΠΕ02

Οι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ02 που διδάσκουν «Νεοελληνική Λογοτεχνία» και υπηρετούν στα Γυμνάσια των Δήμων Αγρινίου, Θέρμου & Αμφιλοχίας και  στα ΕΠΑΛ των Δήμων Αγρινίου & Αμφιλοχίας  επιστημονικής ευθύνης τού σχολ. συμβούλου ΠΕ02 Απ. Βετσόπουλου, αρμοδιότητας της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης της Π. Ε. Αιτ/νίας.
Τρίτη

14-02-2017

5η, 6η και 7η διδακτικές ώρες

Δημοτική Βιβλιοθήκη Δήμου Αγρινίου «Δημιουργική Γραφή»

στη Διδακτική και Αξιολόγηση

του μαθήματος «Νεοελληνική Λογοτεχνία»

στο Γυμνάσιο

και του μαθήματος «Νέα Ελληνικά» στο ΕΠΑΛ

Σεμινάριο- Εργαστήριο Δημιουργικής Γραφής.  Θεωρία και Πράξη

Εισηγητές:

κ. Ιωάννα Αρβανίτη

Σχολ. Σύμβουλος ΠΕ02

Επιστ. Συνεργάτης του Μ.Π. «Δημιουργική Γραφή» του Παν/μίου Δυτικής Μακεδονίας

 

κ. Απ. Βετσόπουλος

Σχολ. Σύμβουλος ΠΕ02

 

κ. Χρυσούλα Σπυρέλη

Σχολ. Σύμβουλος ΠΕ02

Οι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ02 που διδάσκουν «Νεοελληνική Λογοτεχνία» και υπηρετούν στα Γυμνάσια των Δήμων Αγρινίου, Θέρμου & Αμφιλοχίας και  στα ΕΠΑΛ των Δήμων Αγρινίου & Αμφιλοχίας  επιστημονικής ευθύνης τού σχολ. συμβούλου ΠΕ02 Απ. Βετσόπουλου, αρμοδιότητας της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης της Π. Ε. Αιτ/νίας.
Τρίτη

21-02-2017

5η, 6η και 7η διδακτικές ώρες

Δημοτική Βιβλιοθήκη Δήμου Αγρινίου «Δημιουργική Γραφή»

στη Διδακτική και Αξιολόγηση

του μαθήματος «Νεοελληνική Λογοτεχνία»

στο Γυμνάσιο

και του μαθήματος «Νέα Ελληνικά» στο ΕΠΑΛ

Σεμινάριο- Εργαστήριο Δημιουργικής Γραφής.  Θεωρία και Πράξη

Εισηγητές:

κ. Απ. Βετσόπουλος

Σχολ. Σύμβουλος ΠΕ02

 

κ. Χρυσούλα Σπυρέλη

Σχολ. Σύμβουλος ΠΕ02

Οι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ02 που διδάσκουν «Νέα Ελληνικά» και υπηρετούν στα Γυμνάσια των Δήμων Αγρινίου, Θέρμου & Αμφιλοχίας και  στα ΕΠΑΛ των Δήμων Αγρινίου & Αμφιλοχίας  επιστημονικής ευθύνης τού σχολ. συμβούλου ΠΕ02 Απ. Βετσόπουλου, αρμοδιότητας της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης της Π. Ε. Αιτ/νίας.
Τρίτη

28-02-2017

5η, 6η και 7η διδακτικές ώρες

ΕΠΑ.Λ. Βόνιτσας «Δημιουργική Γραφή»

στη Διδακτική και Αξιολόγηση

του μαθήματος «Νεοελληνική Λογοτεχνία»

στο Γυμνάσιο

και του μαθήματος «Νέα Ελληνικά» στο ΕΠΑΛ

Σεμινάριο- Εργαστήριο Δημιουργικής Γραφής.  Θεωρία και Πράξη

Εισηγητές:

κ. Απ. Βετσόπουλος

Σχολ. Σύμβουλος ΠΕ02

 

κ. Χρυσούλα Σπυρέλη

Σχολ. Σύμβουλος ΠΕ02

Οι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ02 που διδάσκουν «Νέα Ελληνικά» και υπηρετούν στα στα Γυμνάσια και τα ΕΠΑΛ των Δήμων Ακτίου-Βόνιτσας & Ξηρομέρου επιστημονικής ευθύνης τού σχολ. συμβούλου ΠΕ02 Απ. Βετσόπουλου, αρμοδιότητας της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης της Π. Ε. Αιτ/νίας.

 

Για την καλύτερη οργάνωση των Σεμιναρίων-εργαστηρίων παρακαλούνται οι σχολικές μονάδες να συμπληρώσουν τον παρακάτω πίνακα με εκπαιδευτικούς ΠΕ02 οι οποίοι διδάσκουν το μάθημα «Νεοελληνικής Λογοτεχνία» στο Γυμνάσιο και «Νέα Ελληνικά» στο ΕΠΑΛ και να τον αποστείλουν μέχρι στις 31 Ιανουαρίου 2017, ημέρα Τρίτη στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Γραφείου Σχολικών Συμβούλων: grss@dide.ait.sch.gr

Επισημαίνεται ότι η μετακίνηση των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών θα πραγματοποιηθεί χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο.

 

 

Ο Σχολικός Σύμβουλος

 

 

Δρ Απόστολος Βετσόπουλος

Αφήστε μια απάντηση