ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΘΕΜΑΤΩΝ

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) στο πλαίσιο της Πράξης:

ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ – ΕΠΑΛ)

προσκαλεί

την εκπαιδευτική κοινότητα να υποβάλλει προς κρίση, με στόχο να ενταχθούν στην Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, θέματα για τα εξεταζόμενα μαθήματα της Α’ Τάξης των Ημερήσιων Γενικών Λυκείων, της Α’ και Β’ Τάξης των Εσπερινών Γενικών Λυκείων και της Α’ Τάξης Ημερήσιων και των Εσπερινών ΕΠΑΛ.

Δείτε την Πρόσκληση: [ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ]

Δείτε τις Οδηγίες και τις Προδιαγραφές για την Εκπόνηση Θεμάτων:

1. [ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ]

2. [ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ]

3. [ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ]

4. [ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ]

5. [ΦΥΣΙΚΗ]

6. [ΧΗΜΕΙΑ]

7. [ΒΙΟΛΟΓΙΑ]

8. [ΙΣΤΟΡΙΑ]

9. [ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ]

10. [ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ]

11. [ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ]

Αφήστε μια απάντηση