Επιμορφωτικό ταξίδι εκπαιδευτικών Δ.Σ. Γόννων με το πρόγραμμα Erasmus+ KA1 στην Ισλανδία

Στο Ρέικιαβικ της μακρινής Ισλανδίας ταξίδεψαν η Διευθύντρια του Δ.Σ. Γόννων κ. Κωνσταντίνα Μπούτου και η εκπαιδευτικός πληροφορικής Αποστολίνα Σαΐτη, προκειμένου να συμμετάσχουν σε επιμορφωτικό σεμινάριο, στο πλαίσιο εγκεκριμένου Ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ KA1, του ΙΚΥ.

Το θέμα του σεμιναρίου ήταν το «Εκπαιδευτικό σύστημα της Ισλανδίας/Επισκέψεις σε σχολεία».

Η δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων σε δημόσια σχολεία μιας χώρας που είχε αντιμετωπίσει το 2008 οικονομική κρίση ήταν για μας μια πρόκληση. Θέλαμε να διαπιστώσουμε αν είχε αντίκτυπο η κρίση στα σχολεία.

Συνεχίστε την ανάγνωση του «Επιμορφωτικό ταξίδι εκπαιδευτικών Δ.Σ. Γόννων με το πρόγραμμα Erasmus+ KA1 στην Ισλανδία»