ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ KAI ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (ΙΝΕΔΙΒΙΜ)

Μετα την συγχώνευση δια απορροφήσεως του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΔΙΑΡΚΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ (ΙΔΕΚΕ) και του ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΝΕΟΛΑΙΑΣ σε ενιαίο φορέα, που εποπτεύεται από τον Υπουργό Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, βάσει της ΚΥΑ 127175/Η (ΦΕΚ Β2508/4-11-2011).

64 χρόνια προσφοράς
Το Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας, έχει ως βασική αποστολή του τη φροντίδα της μαθητικής και φοιτητικής νεολαίας και την ανάπτυξη μιας σειράς πολιτιστικών, κοινωνικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.
Στα 64 χρόνια λειτουργίας του προσφέρει υπηρεσίες σε ένα σύνολο που ξεπερνά ετησίως τα 12.000 άτομα, οικότροφων φοιτητών, σπουδαστών και μαθητών, τόσο Ελλήνων όσο και αλλοδαπών.
Το Ε.Ι.Ν. με το περιεχόμενο και τον τρόπο εφαρμογής των προγραμμάτων του, ενθαρρύνει τη συμμετοχή ενός ευρύτερου κοινού και ενός σημαντικού αριθμού φορέων, όπως: Ελληνική Νεολαία, Φοιτητές – Σπουδαστές – Μαθητές, σχολεία και πανεπιστήμια, φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, εκπαιδευτικούς, οργανισμούς και φορείς με κοινή ή παράλληλη δράση, αθλητικά σωματεία – ομοσπονδίες – συλλόγους και Τρίτη ηλικία.