«

»

Απρ 01 2014

Athens Model of United Nations 2014

ΓΡΑΦΕΙ: Η ΙΩΑΝΝΑ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ-ΔΟΥΚΟΥΜΕ.

IMG_4966[1]

Στὶς 28,29 καὶ 30 Μαρτίου 2014 πραγματοποιήθηκε ἡ 17η, τριήμερη, ἐτήσια σύνοδος τοῦ Athens Model of United Nations στὸ Ἵδρυμα Εὐγενίδου. Στὴ σύνοδο αὐτὴ συμμετεῖχε καὶ τὸ σχολεῖο μας γιὰ μία ἀκόμη χρονιά, ἐκπροσωπώντας τὴ φορὰ αὐτὴ τὸ Πακιστὰν καὶ τὴ Διεθνὴ Ἀμνηστία. Τὸ AMUN ἀποτελεῖ ἕνα ἐκπαιδευτικὸ συνέδριο, προσομείωση τῶν ὀργάνων καὶ τῶν ἐργασιῶν τοῦ Ο.Η.Ε, ποὺ πραγματοποιεῖται ἀπὸ τὸ 1998 στὴν Ἀθήνα, προκειμένου οἱ μαθητὲς νὰ συλλέξουν πληροφορίες, νὰ ἀποκτήσουν γνώσεις πάνω σὲ ποικίλα κοινωνικὰ καὶ πολιτικὰ ζητήματα καὶ νὰ ἀσκηθοῦν παράλληλα στὴ χρήση τῆς ἀγγλικῆς γλώσσας καὶ στὴ διπλωματία ἀποκτώντας μία ἐμπειρία ζωῆς.

 
Στὸ πρόγραμμα φέτος διαμορφώθηκαν τὸ Security Council, τὸ General Assembly καὶ τὸ Economic and Social Council καθένα ἀπὸ αὐτὰ ἀποτελούμενο ἀπὸ ἐπιμέρους ἐπιτροπὲς στὶς ὁποῖες ὑπῆρχαν οἱ Chairs γιὰ τὴν καθοδήγηση τῶν Ambassadors καὶ τὴν τήρηση τῆς τάξης καθὼς καὶ τὸ Administrative Staff. Ἀπὸ τὸ συνέδριο δὲ θὰ μποροῦσε νὰ λείπει ὁ President καὶ ὁ Secretary General καθιστώντας τὸ συνέδριο μία πιστὴ ἀντιγραφὴ ἑνὸς ἐτήσιου συνεδρίου τοῦ Ο.Η.Ε.

 
Ἀπὸ ἕνας ἐκπρόσωπος τοῦ Πακιστὰν ὑπῆρχε σὲ κάθε μία ἀπὸ τὶς ὑπόλοιπες ἐπιτροπὲς οἱ ὁποῖες ἀνήκουν στὸ Economic and Social Council καὶ στὸ General Assembly ἐνῶ μία ἦταν ἡ θέση γιὰ τὴ Διεθνὴ Ἀμνηστία στὸ Social Humanitarian and Cultural Committee. Στὶς ἐπιτροπὲς τοῦ General Assembly, Social Humanitarian and Cultural Committee ἡ Agenda περιλάμβανε: «Τὸ ζήτημα τῆς ἐξάλειψης τῶν πρακτικῶν ποὺ εἰσάγουν διακρίσεις καὶ τῶν πράξεων βίας εἰς βάρος πολιτῶν λόγω τοῦ φύλου τους καί/ἢ λόγω τοῦ σεξουαλικοῦ τους προσανατολισμοῦ» καὶ «Ἡ προστασία τῶν ἀνθρώπινων δικαιωμάτων κατὰ τὴ διάρκεια τῆς σύλληψης καὶ τῆς φυλάκισης». Στὸ Committee on Disarmament and International Security συζητήθηκαν «Ὁ ῥόλος τοῦ Ο.Η.Ε στὴν περίοδο μετὰ τὶς συγκρούσεις στὴν ἑδραίωση καὶ τὴν ἀνάκτηση τῆς εἰρήνης» καὶ «Ὁ κίνδυνος τοῦ πολλαπλασιασμοῦ τῶν πυρηνικῶν ὅπλων στὴ Μέση Ἀνατολή». Στὸ Special Political and Decolonisation Committee τέθηκαν τὰ ἑξῆς ζητήματα: «Ὁ ῥόλος τῶν διαμαντιῶν στὴν τροφοδότηση τῶν συγκρούσεων» καὶ «Τὸ ζήτημα τῆς Παλαιστίνης» ἐνῶ στὸ Special Conference on Drugs and Crime: «Προωθώντας μιὰ πιὸ ἀποτελεσματικὴ ἀνταπόκριση στὴν ἐμπορία ἀνθρώπων καὶ τὴν παράνομη διακίνηση μεταναστῶν» καὶ «Τὸ ζήτημα τῆς ἐμπορίας ναρκωτικῶν, τῆς πρόληψης τῆς χρήσης τους καὶ τῆς θεραπείας».

 

Στὶς ἐπιτροπὲς τοῦ Economic and Social Council, Commission on Economic and Social Development τὰ θέματα τῆς Agenda ἦταν τὰ ἑξῆς δύο: «Ἡ κρίση τῆς Εὐρω-Ζώνης καὶ οἱ ἐπιπτώσεις της στὴν παγκόσμια οἰκονομία» καὶ «Προωθώντας τὴν εφαρμογὴ καὶ τὴν επιβολὴ της αποτελεσματικής ρύθμισης των εργασιακών δικαιωμάτων των μεταναστών» καὶ στὸ Commission on Sustainable Development «Ἐνισχύοντας τὰ μέτρα ἐναντίον τῆς ἐρημοποίησης» καὶ «Μέτρα γιὰ τὴν πρόληψη καὶ τὴν ἀντιμετώπιση τῆς ῥύπανσης τοῦ θαλάσσιου περιβάλλοντος». Στὸ Security Council, στὸ ὁποῖο τὸ Πακιστὰν δὲν ἐπροσωπεῖτο, συζητήθηκε τὸ «Ζήτημα τῶν ἀπειλῶν στὴν παγκόσμια εἰρήνη καὶ ἀσφάλεια ἐξαιτίας τρομοκρατικῶν ἐπιθέσεων».

 
Τὴν πρώτη ἡμέρα πραγματοποιήθηκε ἡ Τελετὴ Ἔναρξης τοῦ Συνεδρίου καὶ στὴ συνέχεια διαμορφώθηκαν τὰ Resolutions, προτάσεις νομοσχεδίων, ἀπὸ τὶς διάφορες Alliances (Συμμαχίες) τῶν κρατῶν τὰ ὁποῖα στὴ συνέχεια ψηφίστηκαν καὶ ὁρισμένα ἀπὸ αὐτὰ παρουσιάστηκαν σὲ γενικὴ σύνοδο ὅλων τῶν ἐπιτροπῶν τὴν τελευταία μέρα πρὶν ἀπὸ τὴν Τελετὴ Λήξης τῆς 17ης ἐτήσιας συνόδου τοῦ AMUN.

 
Πρόκειται ἀναμφίβολα γιὰ μία ἐποικοδομητικὴ καὶ ξεχωριστὴ ἐμπειρία, γιὰ κάποιους πρωτόγνωρη καὶ γιὰ ἄλλους ἤδη γνωστή, ποὺ ἀξίζει κανεὶς νὰ βιώσει καί, γιατὶ ὄχι, νὰ ξαναζήσει. Ὅλοι οἱ μαθητὲς προσπάθησαν νὰ πράξουν τὸ καλύτερο δυνατὸ ὥστε νὰ διαμορφωθοῦν Resolutions ποὺ θὰ ἔδιναν δραστικὲς λύσεις στὰ ποικίλα προβλήματα. Ἀναρωτιέμαι καὶ ἀμφιβάλλω ἂν καὶ τὰ ὄργανα τοῦ Ο.Η.Ε ἐργάζονται μὲ τὸν ἴδιο τρόπο, μὲ ἀνιδιοτέλεια καὶ τιμιότητα, διότι ἂν τὸ ἔκαναν σήμερα ὁ κόσμος μας θὰ ἦταν πολὺ καλύτερος. Κατὰ τὴ γνώμη μου πάντως τὴ στιγμὴ ποὺ ὁ Ο.Η.Ε προβάλλεται ὡς ἕνας ὀργανισμὸς ποὺ ἀγωνίζεται γιὰ τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα καὶ προάγει τὴν ἰσότητα ἀποτελεῖ ἀντιφατικὸ στοιχεῖο τὸ νὰ ὑπάρχουν χῶρες μὲ τὴ δύναμη τοῦ νὰ ἀσκοῦν veto καθιστώντας αὐτομάτως ἀδύνατη τὴν ἐφαρμογὴ ἑνὸς νομοσχεδίου ἀκόμη καὶ ἂν ἔχει ψηφιστεῖ ἀπὸ τὴν πλειοψηφία τῶν μελῶν…

Αφήστε μια απάντηση

Top
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων