«

»

Μαρ 22 2014

Ἡ ἐκδοχὴ τοῦ Μπράουνινγκ

ΓΡΑΦΕΙ: Η ΙΩΑΝΝΑ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ-ΔΟΥΚΟΥΜΕ.

omadiki_1MB

Τὴν Παρασκευὴ 21 Μαρτίου 2014 εἶχα τὴν χαρὰ νὰ παρακολουθήσω στὸ θέατρο Ἐμπορικὸν τὴ θεατρικὴ παράσταση «Ἡ ἐκδοχὴ τοῦ Μπράουνινγκ». Ὅπως διάβασα, πρὶν παρακολουθήσω τὴν παράσταση, στὸ διαδίκτυο, τὸ ἐν λόγω ἔργο ἀποτελεῖ τὸ ἀντιπροσωπευτικότερο ἔργο τοῦ δημοφιλοῦς δραματουργοῦ Τέρενς Ῥάττιγκαν καὶ παρουσιάζεται γιὰ πρώτη φορὰ στὴν Ἑλλάδα. Μάλιστα ὁ ἴδιος εἶχε δηλώσει ὅτι ἂν τὸν καλοῦσαν ποτὲ στὸ οὐράνιο δικαστήριο προκειμένου νὰ ὑπερασπιστεῖ τὴν ἰδιότητά του ὡς θεατρικοῦ συγγραφέα, αὐτὸ τὸ ἔργο θὰ ἐπέλεγε ὡς μάρτυρα ὑπεράσπισης, ὡς τὸ πιὸ ἀντιπροσωπευτικὸ τῆς καριέρας του. Παράλληλα, οἱ κριτικὲς ποὺ διάβασα γιὰ τὴν παραγωγὴ αὐτὴ ἦταν οἱ καλύτερες καὶ μαθαίνοντας ὅτι πρωταγωνιστὴς τοῦ ἔργου ἦταν ὁ κ. Δημήτρης Καταλειφός, οἱ προσδοκίες μου ἦταν μεγάλες.

Ἡ παράσταση ἄρχισε μὲ καθυστέρηση 15-20 λεπτῶν καὶ ἡ ὄμορφη αἴθουσα τοῦ θεάτρου ἦταν σχεδὸν γεμάτη. Ἡ αἴθουσα εἶναι κατασκευασμένη ἔτσι ὥστε ἀκόμη καὶ ἡ τελευταία σειρὰ καθισμάτων νὰ βρίσκεται κοντὰ στὴ σκηνή, κάτι ποὺ μοῦ προκάλεσε ἰδιαίτερα εὐχάριστη ἐντύπωση. Τὰ σκηνικά, τῆς κυρίας Εὔας Μανιδάκη, περιλάμβαναν ἕνα σαλόνι, μὲ γραφεῖο καὶ καθιστικό, διακοσμημένα μὲ ξύλινα ἔπιπλα καὶ φωτιστικά, καθὼς καὶ μία μπαλκονόπορτα ὅπου στὸ βάθος ὑπῆρχε ἡ ἐντύπωση τῆς ὕπαρξης κήπου μὲ ἕναν κισσὸ νὰ ἀναῤῥιχᾶται.Τὰ ῥοῦχα τῶν πρωταγωνιστῶν, ἐπίσης τῆς ἴδιας, ὄντας καλὰ μελετημένα καὶ οἱ κομμώσεις τῶν ἠθοποιῶν ἰδιαίτερα προσεγμένες, ταξίδευαν τὸν θεατῆ στὴν ἐποχὴ ὅπου ἐκτυλισσόταν τὸ ἔργο.

Τὸ ἔργο ξεκινάει μὲ ἕναν μαθητή, τῆς Γ’ τάξης τοῦ γυμνασίου, ἐν ὀνόματι Τάπλοου, νὰ εἰσέρχεται τρέχοντας στὸ σπίτι τοῦ φιλολόγου του Κρόκερ-Χάῤῥις προκειμένου νὰ ἀναπληρώσει τὴν τελευταία ἡμέρα τῆς σχολικῆς χρονιᾶς τὸ μάθημα ποὺ εἶχε χάσει μία ἐβδομάδα πρὶν λόγω ἀπουσίας. Ἐκεῖ συναντάει τόν, συνάδελφο καθηγητῆ τοῦ Κρόκερ, καθηγητῆ τοῦ πρακτικοῦ, Φράνκ καὶ ἀρχίζει ἕναν διάλογο μαζί του ὁ ὁποῖος περιλαμβάνει μεταξὺ ἄλλων μίμηση κάποιων «ἀστείων» λογοπαιγνίων ποὺ εἶχε κάνει στὸ μάθημα τῶν λατινικῶν ὁ καθηγητὴς Κρόκερ. Ὅπως ἐκμυστηρεύεται ὁ μαθητὴς στὸν κ.Φράνκ, ὁ ἴδιος εἶχε γελάσει προκειμένου νὰ εὐχαριστήσει τὸν καθηγητή του, ἄν καὶ δὲν τοῦ εἶχε φανεῖ ἀστεῖο τὸ προηγούμενο λογοπαίχνιό του στὰ λατινικά, καθὼς τὸν συμπαθεῖ πολύ.

Ὁ νεαρὸς Τάπλοου κάνει δῶρο στὸν φιλόλογό του, ποὺ ἐγκαταλείπει τὴ θέση του στὸ οἰκοτροφεῖο μετὰ ἀπὸ 18 χρόνια στὴν ἐκπαίδευση, μία ἔμμετρη μετάφραση τοῦ Ἀγαμέμνονα τοῦ Αἰσχύλου μὲ τὸν τίτλο «Ἡ ἐκδοχὴ τοῦ Μπράουνινγκ» μὲ τὴν ἀφιέρωση «Ὁ θεὸς κοιτάει μὲ εὐγένεια τὸν ἄρχοντα ποὺ κυβερνᾶ μὲ ἐπιείκια», παρμένη ἀπὸ τὸ ἔργο αὐτό . Ἡ κίνηση αὐτὴ ἀρκεῖ νὰ συγκινήσει τὸν καθηγητή του ὁ ὁποῖος παρὰ τὴν ἀγάπη του γιὰ τὴ δουλειά του, τὴν ἰσχυρὴ θέληση καὶ τὸ πάθος, ποὺ τὸν χαρακτηρίζει, νὰ μεταδώσει τὸ ἐνδιαφέρον του γιὰ τὰ γράμματα στοὺς μαθητές, φαίνεται νὰ ἔχει ἀποτύχει. Μὲ ἀφορμὴ τὸ γεγονὸς αὐτὸ καὶ τὸν παράλληλο δεσμὸ ποὺ διατηρεῖ ἡ γυναῖκα του μὲ τὸν συνάδελφο Φράνκ, ὁ καθηγητὴς Κρόκερ-Χάῤῥις ἀρχίζει νὰ ταλαντεύεται ἀνάμεσα σὲ ζητήματα ποὺ ἀφοροῦν τὴν καριέρα του ὡς ἐκπαιδευτικὸς καὶ τὴ συζυγικὴ ζωή, ἀλλάζοντας τρόπο σκέψης καὶ ἀνυψώνοντας τὴ σημασία τοῦ νὰ εἶναι κανεὶς ἀξιοπρεπὴς ἄνθρωπος.

Ἡ παράσταση διήρκησε μιάμιση ὥρα χωρὶς διάλειμμα καὶ χωρὶς κυριολεκτικὰ νὰ καταλάβει κανεὶς πότε πέρασε ἡ ὥρα. Ἡ μουσικὴ ἐπένδυση, τοῦ Σταύρου Γασπαράτου, ταίριαξε ἰδανικὰ μὲ τὴν πλοκὴ τοῦ ἔργου ἀποδίδοντας μὲ τὸν καλύτερο δυνατὸ τρόπο τὴ μεταβολὴ τῶν συναισθημάτων, ἐνῶ οἱ φωτισμοὶ δημιουργοῦσαν κάθε φορὰ τὴν κατάλληλη ἀτμόσφαιρα. Ὅλοι οἱ ἠθοποιοὶ ἦταν ἐξαιρετικοὶ ἐνῶ κατὰ τὴ γνώμη μου ξεχώρισαν ὁ κ.Δημήτρης Καταλειφὸς στὸν ῥόλο τοῦ καθηγητῆ Κρόκερ-Χάῤῥις καὶ ὁ Ἄγης Ἐμμανουὴλ στὸν ῥόλο τοῦ καθηγητῆ Φρανκ. Συμμετεῖχαν ἀκόμη οἱ Κυριάκος Ψυχαλής, στὸν ῥόλο τοῦ μαθητῆ Τάπλοου, ἡ Μαρία Καλλιμάνη στὸν ῥόλο τῆς συζύγου τοῦ φιλολόγου καὶ ἡ Λουκία Μιχαλοπούλου, ὁ Ἀλέξανδρος Μαυρόπουλος καὶ ὁ Βύρων Σεραϊδάρης. Τὴ μετάφραση τοῦ ἔργου ἔκανε ὁ Δῆμος Κουβίδης ἐνῶ τὴ σκηνοθεσία ἀνέλαβε ἡ Ἑλένη Σκότη. Πρόκειται ἀναμφίβολα γιὰ μία παράσταση ποὺ ἔχει πολλὰ νὰ σᾶς προσφέρει καὶ ἀπὸ τὴν ὁποία θὰ φύγετε πλουσιότεροι ὡς ἄνθρωποι.

 

Φωτογραφία: http://www.athinorama.gr/theatre/performance.aspx?id=10032594

Αφήστε μια απάντηση

Top
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων