«

»

Ιαν 19 2014

Παραμέληση ἀνηλίκων: ὅταν ἡ ἀδιαφορία παίρνει τὴ θέση τῆς ἀγάπης

ΓΡΑΦΕΙ: Η ΙΩΑΝΝΑ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ.

kidΤὸ νὰ δημιουργήσει κανεὶς οἰκογένεια καὶ νὰ ἀποκτήσει παιδιὰ φαίνεται ὅτι εἶναι σκοπὸς καὶ ὄνειρο ζωῆς τῶν περισσότερων ἀνθρώπων. Ὡστόσο, συχνὰ βλέπουμε ὁ Θεὸς νὰ στερεῖ τὴν εὐλογία αὐτὴ ἀπὸ ἀνθρώπους ποὺ εἶναι πραγματικὰ ἄξιοι νὰ μεγαλώσουν ἕνα παιδὶ καὶ νὰ τὴ δίνει σὲ γονεῖς ἀνίκανους νὰ ἀναθρέψουν τὰ παιδιά τους.

Ἡ παραμέληση ἀνηλίκων εἶναι ἕνα ἰδιαίτερα σοβαρὸ πρόβλημα τὸ ὁποῖο τὰ τελευταῖα χρόνια ἔχει αὐξηθεῖ λόγω τοῦ μεγάλου φόρτου ἐργασίας ποὺ ἀντιμετωπίζουν οἱ ἄνθρωποι. Πολλοὶ γονεῖς λόγω ἀνάγκης ἀφήνουν τὰ παιδιά τους, ποὺ πολλὰ ἀπὸ αὐτὰ εἶναι ἀκόμη μαθητὲς τῶν πρώτων τάξεων τοῦ δημοτικοῦ, νὰ πηγαίνουν μόνα τους στὸ σχολεῖο καθὼς οἱ ἴδιοι ἐργάζονται. Μπορεῖ ἀκόμη νὰ γυρνοῦν μόνα τους στὸ σπίτι καὶ νὰ μένουν νηστικὰ μέχρι νὰ ἐπιστρέψουν οἱ γονεῖς τους. Οἱ κίνδυνοι ποὺ μπορεῖ νὰ ἀντιμετωπίσει ἕνα παιδὶ αὐτῆς τῆς ἡλικίας ὅμως, διασχίζοντας τὸν δρόμο ἢ μένοντας μόνο του στὸ σπίτι, εἶναι πολλοὶ καὶ θὰ ἔπρεπε οἱ γονεῖς αὐτῶν τῶν παιδιῶν νὰ λαμβάνουν ὑπόψιν αὐτὲς τὶς παραμέτρους.

Δυστυχῶς ὅμως, τὸ κύριο αἴτιο τῆς παραμέλησης τῶν ἀνηλίκων δὲν εἶναι ἡ ἀνάγκη ἀλλὰ ἡ ἀδιαφορία πολλῶν γονέων νὰ ἀσχοληθοῦν μὲ τὸ παιδί τους ὥστε νὰ τοῦ δώσουν σωστὲς βάσεις καὶ νὰ τὸ μεγαλώσουν μὲ ἀξίες. Οἱ γονεῖς εἶναι τὰ πρῶτα πρότυπα κάθε παιδιοῦ, οἱ πρῶτοι ἄνθρωποι ποὺ ἐξιδανικεύει καὶ ποὺ παρὰ τὰ ἐλαττώματά τους στὰ μάτια τοῦ μικροῦ παιδιοῦ φαντάζουν τέλειοι. Ὀφείλουν λοιπὸν νὰ δίνουν τὸ ὀρθὸ παράδειγμα.

Τὸ γεγονὸς ἐξάλλου ὅτι ἡ πολιτεία τιμωρεῖ τοὺς γονεῖς γιὰ τὶς ἄνομες πράξεις τῶν ἀνήλικων παιδιῶν τους ἀποδεικνύει ὅτι θεωρεῖ τοὺς γονεῖς ὑπεύθυνους γιὰ πράξεις σὰν καὶ αὐτές. Τὸ νὰ μὴν ἀποτρέπει κανεὶς τὸ παιδί του ἀπὸ τὴν τέλεση ἀξιόποινης πράξης τιμωρεῖται μὲ φυλάκιση δύο ἐτῶν στὶς χειρότερες περιπτώσεις. Ὡστόσο, φαίνεται ὅτι ἡ ἀντίστοιχη νομοθεσία δὲν ἀρκεῖ γιὰ νὰ παραδειγματίσει ὁρισμένους γονεῖς καθὼς ἡ παραμέληση ἀνηλίκων ὁλοένα καὶ αὐξάνεται. Δὲν εἶναι λίγες οἱ φορὲς ποὺ τὰ Μέσα Μαζικῆς Ἐνημέρωσης ἔχουν προβάλει περιστατικὰ ὅπου μικρὰ παιδιὰ ἐμπλέκονται σὲ ἐγκληματικὲς ἐνέργειες, ὅπως εἶναι ἡ κλοπή, ὁ ξυλοδαρμός ἀκόμη καὶ ὁ φόνος.

Σίγουρα τὸ νὰ μεγαλώνει κανεὶς ἕνα παιδὶ δὲν εἶναι εὔκολη ὑπόθεση. Ἕνα παιδὶ ἔχει ἀνάγκη ἀπὸ στέγαση, ἔνδυση, διατροφή, ἐκπαίδευση μὰ κυρίως ἀνάγκη ἀπὸ ἀγάπη, χρόνο καὶ φροντίδα. Ὅσον ἀφορᾶ τὴ στέγαση, τὴν ἔνδυση καὶ τὴ διατροφὴ σὲ ὅσους γονεῖς δὲν εἶναι σὲ θέση νὰ τὰ παρέχουν φαίνεται νὰ φροντίζει ἡ πολιτεία μέσω ὀργανισμῶν καὶ ἱδρυμάτων. Τὸ νὰ τοὺς τὰ στερεῖ κανεὶς ὅμως ἐκούσια αὐτὸ συνιστᾶ ἔγκλημα καὶ τιμωρεῖται. Δὲν εἶναι λίγοι ὅμως οἱ γονεῖς ποὺ προκειμένου νὰ μὴν ἀσχοληθοῦν οἱ ἴδιοι μὲ τὸ παιδί τους, τὸ ἐξαγοράζουν μὲ χρήματα γιὰ νὰ βγεῖ ἀπὸ τὸ σπίτι ἢ μὲ ὑλικὰ ἀγαθὰ ὅπως παιχνίδια. Ὑπάρχουν ἀκόμη γονεῖς ποὺ ἀφήνουν τὰ παιδιά τους νὰ κυκλοφοροῦν μόνα τους χωρὶς νὰ ἔχουν ἰδέα γιὰ τὸ ποῦ βρίσκονται καὶ χωρὶς φυσικὰ νὰ ἐνδιαφέρονται νὰ τὸ μάθουν. Ὅταν δὲν ἔχεις τὴ διάθεση καὶ τὸν χρόνο νὰ ἀσχοληθεῖς μὲ ἕνα παιδὶ καλύτερα νὰ μὴ γίνεσαι γονέας. Ἡ ἐλευθερία ποὺ πρέπει νὰ δίνεται σὲ ἕνα παιδὶ δὲ θὰ πρέπει νὰ εἶναι ἀσύδοτη σὲ σημεῖο νὰ καταντᾶ ἀδιαφορία. Τὰ παιδιὰ χρειάζονται καὶ τὸν ἔπαινο, ἐξίσου ὅμως χρειάζονται καὶ τὴν τιμωρία καὶ πολλὲς φορὲς μέσω τῆς τιμωρίας νοιώθουν περισσότερο τὴν ἀγάπη σου. Ἐξάλλου, ὅπως λένε, τὸ ἀντίθετο τῆς ἀγάπης εἶναι ἡ ἀδιαφορία.

Οἱ ἄνθρωποι εἶναι πλάσματα γεννημένα νὰ ἀγαπᾶνε καὶ νὰ ἀναπτύσσουν συναισθήματα. Σὲ αὐτὸ ἐξάλλου διαφέρουν ἀπὸ τὰ ὑπόλοιπα πλάσματα τῆς φύσης. Ἂς ξεχωρίσουμε λοιπὸν αὐτὸ ποὺ μᾶς κάνει ἀνθρώπους καὶ ἂς δοῦμε μὲ ὑπευθυνότητα τὸ θέμα «παιδί». Ἐξάλλου, ὅπως ἔχει πεῖ ὁ Ἀμερικανὸς ψυχολόγος Leo Buscaglia, ἡ ἀγάπη εἶναι σὰν τὴ γνώση. Ὅπως μποροῦμε νὰ μεταδώσουμε μία γνώση μόνο ἐφόσον τὴν κατέχουμε, ἔτσι μποροῦμε νὰ δώσουμε ἀγάπη μόνο ἐφόσον ἔχουμε πάρει ἀγάπη.

Αφήστε μια απάντηση

Top
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων