«

»

Απρ 25 2013

Μαθητές και Τύπος

ΣΥΝΤΑΞΗ: ΟΜΑΔΑ ΜΑΘΗΤΩΝ.
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΚΕΙΜΕΝΟΥ: ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Αναδημοσιεύεται από: Εφημερίδα των Συντακτών, αρ. φύλλου 137/25.4.2013, σ. 49.

Η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας, καθώς και οι γνωστές σε όλους μας επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης έχουν πλήξει αδιαμφισβήτητα την ισχύ του έντυπου Τύπου. Όλο και περισσότεροι συμπολίτες μας, και ιδίως οι νέοι επιλέγουν, πλέον, την ενημέρωση μέσω του διαδικτύου μιας και αυτό καλύπτει σε πολύ ευρύτερο φάσμα τις ανάγκες τους. Παρόλα αυτά διαφαίνεται μια προσπάθεια προσέλκυσης του νεανικού κοινού από συντακτικές ομάδες εφημερίδων, γεγονός ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς οι ενδεχόμενες παρατηρήσεις τους μπορούν να συνδράμουν στη εδραίωση μιας καλύτερης σχέσης μεταξύ εφημερίδας και αναγνωστικού κοινού.

Για την πραγμάτωση αυτού του σκοπού θεωρούνται απαραίτητα ορισμένα χαρακτηριστικά, ανάμεσα στα οποία δεσπόζουν η αντικειμενικότητα και η πολύπλευρη παρουσίαση των γεγονότων, με σκοπό την εξάλειψη της παραπληροφόρησης και την ανάπτυξη του πλουραλισμού. Συνεπώς, η συγγραφή της εφημερίδας θα πρέπει να στηρίζεται σε μια ομάδα έμπειρων και ικανών δημοσιογράφων που θα ασκούν το επάγγελμα τους με γνώμονα τη σωστή και αντικειμενική πληροφόρηση των πολιτών και όχι την ικανοποίηση πολιτικών ή οικονομικών συμφερόντων.

Επιπροσθέτως, κατά τη συγγραφή της, η εφημερίδα θα πρέπει να είναι κοινωνικοποιημένη, αλλά όχι στείρα πολιτικοποιημένη. Κύριος στόχο της, δηλαδή, θα πρέπει να είναι η κάλυψη της επικαιρότητας σε όλους της τους τομείς (κοινωνικός, οικονομικός, πολιτικός, πολιτιστικός, κ. ο. κ. ) χωρίς όμως να υπάρχει επιρροή από την πολιτική γραμμή που, ίσως, ακολουθεί η εφημερίδα.

Ακόμα, θα ήταν θεμιτό να δίδεται η δυνατότητα στους απλούς πολίτες να συμμετέχουν ενεργά στη συγγραφή της μέσω της δημοσίευσης άρθρων τους σε αυτήν. Με αυτό τον τρόπο θα εκφράζονται απόψεις και θα γνωστοποιούνται τα προβλήματα σχεδόν όλων των κοινωνικών ομάδων.

Τέλος, ιδιαίτερη βαρύτητα θα πρέπει να αποδίδεται στη σχέση ποιότητας – τιμής, δεδομένων των προαναφερθέντων, ενώ σημαντική θέση στην ελκυστικότητα της εφημερίδας κατέχουν οι εικόνες, οι τίτλοι και η διατήρηση της ποιότητας των προσφορών και των ενθέτων.

Αφήστε μια απάντηση

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων