«

»

Ιούν 19 2012

Το Μουσείο της Ακρόπολης κλείνει 3 χρόνια και το γιορτάζει

ΓΡΑΦΕΙ: Η ΙΩΑΝΝΑ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ-ΔΟΥΚΟΥΜΕ.

Τὴν Τετάρτη 20 Ἰουνίου 2012 τὸ Μουσεῖο τῆς Ἀκρόπολης κλείνει 3 χρόνια ἀπὸ τὴν ἵδρυσή του καὶ τὸ γιορτάζει μένοντας ἀνοιχτὸ ἀπὸ τὶς 8 τὸ πρωὶ ἕως τὰ μεσάνυχτα καὶ προσφέροντας μειωμένο εἰσιτήριο εἰσόδου στὴν τιμὴ τῶν 3 εὐρὼ σὲ ὅλους τοὺς ἐπισκέπτες του. Ἐπίσης ὅποιος παρευρεθεῖ θὰ ἔχει τὴν εὐκαιρία νὰ ἀπολαύσει διάφορα μουσικὰ σύνολα.

Ἡ ἄνω αἴθουσα τοῦ μουσείου φιλοξενεῖ τὰ γλυπτὰ τοῦ Παρθενώνα. Εἶναι κατασκευασμένη ἀπὸ γυαλὶ καὶ ἀκολουθεῖ τὶς ἀναλογίες καὶ τὸν προσανατολισμὸ τοῦ ἴδιου τοῦ ναοῦ. Οἱ γυάλινες ἐπιφάνειες ποὺ τὴν περιβάλλουν ἐξασφαλίζουν ἰδανικὸ φωτισμὸ γιὰ τὰ γλυπτὰ τοῦ Παρθενώνα ἀλλὰ καὶ ἄμεση ὀπτικὴ θέαση πρὸς τὴν Ἀκρόπολη. Τὰ πρωτότυπα γλυπτὰ ἀλλά και τὰ ἀντίγραφα ὅσων ἔχουν κλαπεῖ ἀπὸ τὸν Λόρδο Ἔλγιν καὶ βρίσκονται στὸ Λονδῖνο εἶναι ἐκτεθειμένα σὲ ἀνάλογες θέσεις μὲ αὐτὲς ποὺ εἶχαν ἐπάνω στὸν ναό.

Ὁ Παρθενώνας ἀποτελεῖ ἕνα ἐπιβλητικὸ ἀρχαιοελληνικὸ κτίσμα ποὺ ἐδῶ καὶ δυόμισι χιλιάδες χρόνια δεσπόζει ἀγέρωχο στὸν βράχο τῆς Ἀκροπόλεως καὶ ὑποδέχεται πλῆθος ταξιδευτῶν ἀπὸ ὅλον τὸν κόσμο.

Κατασκευάστηκε ἀπὸ τὸν Ἰκτίνο καὶ τὸν Καλλικράτη καὶ ἐγκαινιάστηκε τὸ 438 π.Χ. Ἦταν ἕνας ναὸς ἀφιερωμένος στὴ θεὰ Ἀθηνά, προστάτιδα τῆς πόλης τῆς Ἀθήνας. Εἶναι κτισμένος ἀπὸ πεντελικὸ μάρμαρο, σὲ δωρικὸ ῥυθμό. Εἶχε 8 κίονες κατὰ πλάτος καὶ 17 κατὰ μῆκος. Στὸ πέρασμα τῶν αἰώνων ὑπέστη πολλὲς καταστροφὲς μὲ κυριότερη ἀπὸ αὐτὲς τὸ κλέψιμο τῶν μαρμάρων του ἀπὸ τὸν Λόρδο Ἔλγιν τὸ 1802 μ.Χ. Ἀπὸ τότε πολλὰ ἀπὸ τὰ γλυπτὰ τοῦ Παρθενώνα βρίσκονται στὸ Βρετανικὸ Μουσεῖο.

Ἀποτελεῖτο ἀπὸ διάφορα μέρη· τὸν πρόναο ἢ πρόδομο, τὸν κυρίως ναό, τὸ ἄδυτον καὶ τὸν ὀπισθόδρομο. Μέσα στὸν ναὸ ὑπῆρχαν ἀρχιτεκτονικὰ γλυπτά, ὅπως οἱ μετῶπες ποὺ ἦταν τοποθετημένες πάνω ἀπὸ τὴν ἐξωτερικὴ σειρὰ κιόνων γύρω ἀπὸ τὸ ναό καὶ παρουσίαζαν διάφορες ἱστορικὲς μάχες, τὴ ζωφόρο ποὺ ἦταν τοποθετημένη πάνω ἀπὸ τὴν ἐσωτερικὴ πλευρὰ τῶν κιόνων, ἐπάνω δηλαδὴ ἀπὸ τὸν κυρίως ναό καὶ τὰ ἀετώματα ποὺ ἦταν οἱ τριγωνικοὶ χῶροι ποὺ σχηματίζονται ἀπὸ τὰ γεῖσα τῆς στέγης στὶς στενὲς πλευρὲς τοῦ ναοῦ.

Σύμφωνα μὲ τὸ Κέντρο γιὰ τὴν Παγκόσμια Κληρονομιὰ τῆς UNESCO, ὁ Παρθενώνας, ὡς τμῆμα τοῦ ευρύτερου μνημειακοῦ συμπλέγματος, ἔχει συμπεριληφθεῖ στὸν κατάλογο τῶν μνημείων τῆς παγκόσμιας πολιτισμικῆς κληρονομιᾶς ἀπὸ τὶς 11 Σεπτεμβρίου 1987.

Ἔχουν γίνει πολλὲς προσπάθειες προκειμένου νὰ ἐπιστρέψουν τὰ κλεμμένα γλυπτὰ στὴ χώρα καταγωγῆς τους, χωρὶς δυστυχῶς κάποιο ἀποτέλεσμα. Πλέον ἔχει κατασκευαστεῖ τὸ ὑπερσύγχρονο Μουσεῖο τῆς Ἀκρόπολης τὸ ὁποῖο μπορεῖ νὰ τὰ στεγάσει μόνιμα. Ἑπομένως δὲν ὑπάρχει κάποιο ἐπιχείρημα μὲ τὸ ὁποῖο μποροῦν νὰ κρατοῦνται στὸ Βρετανικὸ Μουσεῖο.

Ἡ γιορτὴ τοῦ Μουσείου εἶναι μιὰ εὐκαιρία γιὰ τὸν καθένα μας νὰ τὸ ἐπισκεφτεῖ καὶ γιατί ὄχι, νὰ τολμήσει τὴν ἀνάβαση στὴν Ἀκρόπολη.

Εἶναι κρίμα ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες ποὺ ἔχουμε τόσο κοντά μας τὴν Ἀκρόπολη νὰ τὴν ἐπισκεπτόμαστε σπάνια ἢ καὶ ποτέ, τὴ στιγμὴ ποὺ ξένοι ἔρχονται ἀπὸ τὰ πιὸ μακρυνὰ μέρη προκειμένου νὰ τὴν θαυμάσουν.

Πηγές:

http://www.theacropolismuseum.gr/files/Image/Glypta_Parth_GR.pdf

http://www.theacropolismuseum.gr/files/Image/analytiko_programma_trita_genethlia.pdf

Αφήστε μια απάντηση

Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων