«

»

Μαΐ 23 2012

Κατοικίδια και άνθρωπος

ΓΡΑΦΕΙ: Η ΙΩΑΝΝΑ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ-ΔΟΥΚΟΥΜΕ.

Πολλοὶ ἄνθρωποι εἶναι αὐτοὶ ποὺ ἔχουν ἕνα ἢ περισσότερα ζῶα στὸ σπίτι τους. Τὸ μεγάλωμα ἑνὸς ζώου εἶναι μία δύσκολη ὑπόθεση, ὅσο δύσκολο εἶναι καὶ τὸ νὰ μεγαλώνεις ἕνα παιδί. Τὸ κατοικίδιο χρειάζεται τροφὴ, στέγη, καθαρισμό, φροντίδα, στοργή, ἀφοσίωση καὶ ἀγάπη, λίγο πολὺ ὅ,τι χρειάζεται καὶ ἕνας ἄνθρωπος. Μέσα ἀπὸ τὸ μεγάλωμά του μαθαίνει κανεὶς νὰ ἀναλαμβάνει εὐθύνες. Ἔρευνες ἔχουν δείξει ὅτι τὸ νὰ διαθέτει κανεὶς ἕνα ζῶο βοηθᾶ στὴ βελτίωση τόσο τῆς σωματικῆς ὅσο καὶ τῆς ψυχικῆς ὑγείας τοῦ ἰδιοκτήτη (μείωση ἀρτηριακῆς πίεσης, καταπολέμηση ἄγχους).

Τὰ συνηθέστερα κατοικίδια εἶναι οἱ γάτες καὶ οἱ σκύλοι. Ὑπάρχουν βέβαια καὶ ἄλλα διαδεδομένα κατοικίδια ὅπως διάφορα εἴδη τρωκτικῶν, ἑρπετά, ἀκόμα καὶ χοῖροι. Ἄλλοι πάλι προτιμοῦν τὰ ψάρια καὶ τὰ πτηνά. Τὰ κατοικίδια παρέχουν συντροφιὰ στὸν ἄνθρωπο καὶ ἀποτελοῦν καταφύγιο γιὰ αὐτὸν σὲ δύσκολες στιγμές. Κάποιες φορὲς τὸ μόνο ποὺ χρειαζόμαστε ἐμεῖς οἱ ἄνθρωποι εἶναι κάποιος νὰ μᾶς ἀκούσει χωρὶς νὰ μᾶς κρίνει καὶ τὸ κατοικίδιο μπορεῖ νὰ τὸ κάνει αὐτὸ καλύτερα ἀπὸ τὸν καθένα.

Δὲν πρέπει κανεὶς ὅμως νὰ ξεχνᾶ πόσο μεγάλη εἶναι ἡ εὐθύνη τοῦ νὰ ἔχεις ἕνα κατοικίδιο. Πολλοὶ εἶναι αὐτοὶ ποὺ υἱοθετοῦν ἕνα ζῶο μικρῆς ἡλικίας ὅπως ἕνα κουτάβι λόγω τῶν ὄμορφων χαρακτηριστικῶν τοῦ προσώπου ποὺ διαθέτει καὶ μόλις αὐτὸ μεγαλώσει τὸ διώχνουν. Ἄλλοι πάλι φεύγουν διακοπὲς καὶ ἀφήνουν τὸ ζῶο μέσα στὸ διαμέρισμα χωρὶς κάποιον νὰ τὸ προσέχει. Τὰ διαμερίσματα μιᾶς πολυκατοικίας γενικότερα δὲν εἶναι κατάλληλος χῶρος γιὰ νὰ μεγαλώσει ἕνα ζῶο ὅπως ὁ σκύλος ἢ ἡ γάτα ποὺ χρειάζεται καὶ κάποιον χῶρο νὰ κινηθεῖ. Ὅσοι μένουν σὲ πολυκατοικία καλὸ θὰ εἶναι νὰ μὴν ἔχουν ἕνα ἀπὸ αὐτὰ τὰ ζῶα γιατὶ τὸ μόνο σίγουρο εἶναι ὅτι, ἀκόμη κὶ ἂν ἐμεῖς δὲν τὸ ἀντιλαμβανόμαστε, αὐτὸ θὰ ζεῖ δυστυχισμένο.

Αφήστε μια απάντηση

Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων