«

»

Μαΐ 21 2012

Ὁ ἀπολογισμὸς τοῦ πολιτιστικοῦ προγράμματος «Μαθηματικὰ καὶ Λογοτεχνία»

ΓΡΑΦΕΙ: Η ΙΩΑΝΝΑ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ-ΔΟΥΚΟΥΜΕ.

Τὸ ἀπόγευμα τῆς 15ης Μαΐου 2012 πραγματοποιήθηκε στὸ ἀμφιθέατρο τοῦ 2ου Προτύπου Πειραματικοῦ Γενικοῦ Λυκείου Ἀθηνῶν ὁ ἀπολογισμὸς τοῦ πολιτιστικοῦ προγράμματος «Μαθηματικὰ καὶ Λογοτεχνία». Αὐτὴ τὴ χρονιά, ὑπεύθυνοι καθηγητὲς γιὰ τὸ πρόγραμμα ἦταν οἱ μαθηματικοὶ Ἠλίας Ἀνδριανὸς καὶ Μιχάλης Πατσαλιὰς καθὼς ἐπίσης ὁ φυσικὸς Ἀλέξανδρος Κατέρης. Ὁ ἀπολογισμὸς ἐπρόκειτο νὰ πραγματοποιηθεῖ στὶς 19.00. Παρὰ ταῦτα ἡ ἐκδήλωση ξεκίνησε μὲ μικρὴ καθυστέρηση στὶς 19.30. Τὸ σχολεῖο κατακλύστηκε ἀπὸ πλῆθος μαθητῶν, συμμετεχόντων καὶ μη τοῦ προγράμματος, ἀπὸ σημερινοὺς φοιτητὲς ποὺ κάποτε ὑπῆρξαν μαθητὲς αὐτοῦ τοῦ Λυκείου, ἀπὸ γονεῖς καὶ καθηγητὲς γειτονικῶν σχολείων.

Στὴν ἀρχὴ μᾶς εἶπε λίγα λόγια ὁ μαθηματικὸς Ἠλίας Ἀνδριανὸς. Τὸ ἐν λόγω πρόγραμμα διοργανώνεται κάθε χρόνο ἀπὸ τὸ σχολικὸ ἔτος 2005-2006. Ὅπως χαρακτηριστικὰ δήλωσε ὁ κύριος Ἀνδριανὸς «τὸ πρόγραμμα ἔχει σκοπὸ νὰ φέρει τοὺς μαθητὲς καὶ τῶν τριῶν τάξεων τοῦ Λυκείου πιὸ κοντὰ στὴν Ἱστορία καὶ τὴ Φιλοσοφία τῶν μαθηματικῶν, νὰ τοὺς βοηθήσει νὰ κατανοήσουν τὴν ἐξέλιξή τους καὶ τὴν οὐσιαστικὴ σχέση τους μὲ τὶς διάφορες μορφὲς τέχνης, ὅπως τὴ λογοτεχνία, τὸ θέατρο καὶ τὴ ζωγραφική. Παράλληλα ἡ ἐπαφὴ τῶν μαθητῶν μὲ τὰ μαθηματικὰ μὲ ἐντελῶς διαφορετικὸ τρόπο, ὁ ὁποῖος δὲν ἔχει ἄμεση σχέση μὲ τὸ πῶς διδάσκεται τὸ μάθημα στὸ σχολεῖο, βοηθᾶ στὴ βελτίωση τῶν σχέσεων τῶν μαθητῶν μὲ τὴν ἐπιστήμη αὐτὴ καὶ τὴν καταπολέμηση τῆς «μαθηματικοφοβίας». Φέτος ὅσοι μαθητὲς συμμετεῖχαν στὸ πρόγραμμα εἶχαν μία πολὺ δύσκολη ἀποστολὴ καθὼς ἔπρεπε νὰ ἐργαστοῦν πάνω σὲ ἕνα πολὺ δύσκολο βιβλίο ἑξακοσίων σελίδων τὸ «Big Bang» τοῦ Simon Singh. Εἶναι ἕνα βιβλίο ποὺ μιλάει γιὰ τὸ τι εἶναι ἡ μεγάλη ἔκρηξη, γιὰ τὸ ποιὸς κρύβεται πίσω ἀπὸ αὐτὴν καθὼς καὶ γιατὶ πιστεύουμε ὅτι πράγματι συνέβη. Τέλος, ὁ κύριος Ἀνδριανὸς εὐχαρίστησε τὸν ἐκδοτικὸ οἶκο «ΤΡΑΥΛΟΣ», ὁ ὁποῖος δώρισε τὰ βιβλία σὲ ὅσους μαθητὲς συμμετεῖχαν στὸ πρόγραμμα.

Κάθε Παρασκευὴ μετὰ τὸ σχόλασμα κάποια παιδιὰ παρουσίαζαν καὶ ἕνα τμῆμα τοῦ βιβλίου. Φέτος ἔγιναν συνολικὰ 24 διαλέξεις ἐνῶ ἦταν προγραμματισμένες 26. Ἡ μία ἀκυρώθηκε λόγω τῶν ἐκλογῶν καὶ ἡ δεύτερη λόγω περιπάτου. Ἐκτὸς ἀπὸ τὶς διαλέξεις τῶν παιδιῶν εἴχαμε τὴν τιμὴ νὰ παρακολουθήσουμε στὸν χῶρο τοῦ σχολείου μας καὶ τὶς διαλέξεις κάποιων διακεκριμένων ἐπιστημόνων ὅπως ὁ Μάνος Δανέζης, ἡ Σίσσυ Μιχαλοπούλου, ὁ Μιχάλης Πατσαλιάς, ἡ Ἑλένη Χατζηχρήστου, ὁ Διονύσιος Σιμόπουλος, ὁ Στέφανος Τραχανᾶς, ὁ Κώστας Στεργιόπουλος, ὁ Ἀλέξανδρος Κατέρης καὶ ἡ Σώτη Τριανταφύλλου. Ὅσα παιδιὰ ἔκαναν κάποια διάλεξη φέτος πάνω στὸ βιβλίο, μᾶς παρουσίασαν ἕνα μικρὸ μέρος τῆς ἐργασίας τους ποὺ ὅπως εἶπε ὁ κύριος Ἀνδριανὸς ἀποτελοῦσε τὸ 1/10 τῆς συνολικῆς τους προσπάθειας καὶ ὅπως συμπλήρωσε ὁ κύριος Πατσαλιὰς ἀποτελοῦσε τὸ 1/20. Τὰ παιδιὰ ποὺ παρουσίασαν φέτος εἶναι τὰ ἑξῆς: Ἀνδρέας Μπένος- Πάλμερ, Ἄννα Παναγοπούλου, Γιάννης Ἀνδριόπουλος, Νεφέλη Ἀγγελιδάκη, Καμέλια Σινταχμέτ, Ἀδριανὸς Ἀθανασιάδης, Βίκυ Δούκα, Γιάννης Πλάκας, Διονύσης Σκαρμοῦτσος, Στέλιος Φάκας, Ἀγγελικὴ Χατζῆ, Γιάννης Στεργίου, Φαίδων Ἀνδριόπουλος, Ἑλένη Χαραλαμποπούλου, Γρηγορία Πετρόγιαννη-Ζητούνη, Ἄγγελος Πλούμπης, Χαράλαμπος Μεγαλοκονόμος, Δανάη Ἀγγελιδάκη, Κατερίνα Χάλαρη, Βαγγέλης Γεωργόπουλος, Ἐμμανουέλα Σωτήρχου, Ἀλέξανδρος Γκανᾶς, Ἀλέξανδρος Ματέι καὶ Δημήτρης Καραδήμας. Ἔπειτα μᾶς μίλησαν, γιὰ τὴ συνολικὴ ἐμπειρία ποὺ ἀποκόμισαν ἀπὸ τὶς φετινὲς διαλέξεις, οἱ μαθητὲς Ἀδριανὸς Ἀθανασιάδης, Δανάη Παππᾶ καὶ Θωμᾶς Παπακοσμᾶς, οἱ ὁποῖοι παρ’ ὅτι φοιτοῦν στὴν 3η Λυκείου παρευρέθηκαν μὲ συνέπεια σὲ ὅλες τὶς συναντήσεις τοῦ προγράμματος «Μαθηματικὰ καὶ Λογοτεχνία». Ἀργότερα οἱ μαθητὲς τῆς 3ης Λυκείου Φαίδωνας Ἀνδριόπουλος καὶ Γρηγορία Πετρόγιαννη-Ζητούνη μᾶς μάγεψαν μὲ τὸ ταλέντο τους στὴν ἠθοποιία παρουσιάζοντας ἕνα θεατρικὸ μὲ θέμα τὰ ἀστέρια καὶ τὸ σύμπαν γενικότερα ποὺ ἔγραψε ἡ Ζωὴ Τζαμτζῆ.

Στὴ συνέχεια οἱ παρευρισκόμενοι πέρασαν στὸ προαύλιο ὅπου ἀπόλαυσαν γευστικὰ ἐδέσματα ποὺ εἶχαν μαγειρέψει μὲ μεράκι κάποιοι καθηγητές.

Καὶ δὲν εἶναι μόνο οἱ γνώσεις ποὺ ἀπέκτησαν ὅσοι συμμετεῖχαν ἀλλὰ καὶ ἡ ὀμορφιὰ αὐτοῦ τοῦ ταξιδιοῦ μέσα ἀπὸ τὸ ὁποῖο γίναμε συνεπέστεροι στὶς ὑποχρεώσεις μας καὶ ποὺ χάρη στοὺς καθηγητές μας ἀγαπήσαμε ἀκόμη περισσότερο τὰ μαθηματικά.

2 comments

  1. Ηλίας Ανδριανός

    Mπράβο Ιωάννα εξαιρετικό ρεπορταζ

  2. Ἰωάννα Ἀλεξοπούλου

    Σᾶς εὐχαριστῶ κύριε.

Αφήστε μια απάντηση

Top
 
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων