Τεχνικές αλληλεπιδραστικής διδασκαλίας

Κάτω από: Εργαλεία,Τ.Π.Ε | ΚΟΜΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Τετάρτη, 28 Νοέμβριος 2018 6:23 μμ |  Με ετικέτα |

Γενικά

Υπάρχουν τεχνικές οι οποίες μπορούν να διαφοροποιήσουν τη διδασκαλία στην εκπαίδευση παρέχοντας με αυτό ( διαφοροποίηση ) τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να διδάξουν – λειτουργήσουν με μεγαλύτερη αλληλεπίδραση το μάθημα για οποιοδήποτε θέμα.

Η ευελιξία των τεχνικών αυτών παρέχει τη δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να :

  • Οργανώσει τη συζήτηση
  • Συγκεντρώσει και να κατευθύνει τη συζήτηση
  • Αποφύγει ένα διαρκή μονότονο μονόλογο
  • Αποδόσει αυτό που έχει ετοιμάσει

Ουσιαστικά βοηθά στην ανάπτυξη της λεκτικής επικοινωνίας – συζήτησης μέσα στην τάξη και τούτο γιατί δίνει την ευκαιρία να αναδύονται συνεχώς νέες ερωτήσεις και κατά συνέπεια κινητοποιεί τους μαθητές να ανακαλύπτουν καινούργια πράγματα μέχρι να φθάσουν στον αντικειμενικό σκοπό του μαθήματος.

Υπάρχουν αρκετές τέτοιες τεχνικές

Δύο από αυτές είναι οι :

  1. Η Εισαγωγή και χρήση Πολυμεσικών στοιχείων ( αρχεία φωτό – βίντεο κ.α )
  2. Η δημιουργία εννοιολογικών χαρτών

Πολυμεσικά στοιχεία

Παρατηρώντας τις παρακάτω φωτογραφίες οι μαθητές θα μπορέσουν να διακρίνουν τις διαφορετικές τεχνικές του άλματος σε ύψος που μπορούν να εκτελέσουν αυτοί σε μικρή ηλικία ( τεχνική ψαλλιδάκι ) με τις τεχνικές που χρησιμοποιούν οι αθλητές του άλματος σε  επίσημους αγώνες. Θα ανατρέξουν σε ιστορικά στοιχεία που τους παραπέμπουν οι εικόνες και θα μπορέσουν να εντοπίσουν την εξέλιξη του άλματος στη πορεία του χρόνου.

 

Εννοιολογικός χάρτης

Με τη δημιουργία και χρήση ενός εννοιολογικού χάρτη μπορεί ο εκπαιδευτικός να εντοπίσει τα προβλήματα ( γνωστικά ) που αντιμετωπίζουν οι μαθητές του , να εστιάσει σε έννοιες που εφόσον τους είναι άγνωστες δεν θα τους επιτρέψουν να κατανοήσουν με ακρίβεια το θέμα που είναι προς συζήτηση – διερεύνηση και κατά συνέπεια στην πρακτική τους εφαρμογή ειδικά στη φυσική αγωγή θα αντιμετωπίζουν εξίσου δυσκολίες αφού δε θα γνωρίζουν τι είναι αυτό που πρέπει να κάνουν , με πιο τρόπο , για πιο λόγο και πότε.

Μπάσκετ ( χάρτης ) pdf

Μπάσκετ ( χάρτης ) doc

 Δεν υπάρχουν σχόλια »

Χωρίς σχόλια ακόμα.

RSS κανάλι για τα σχόλια του άρθρου. TrackBack URI

Αφήστε μια απάντηση