Αποκατάσταση grub2 σε Ubuntu

Σε περίπτωση που για κάποιο λόγο χρειάζεται αποκατάσταση του grub boot loader, ακολουθούμε την παρακάτω μέθοδο:

1. Ubuntu live cd 10.04 και πάνω (προσοχή: αν έχω 64 bit εγκατεστημένο χρησιμοποιώ 64 bit live cd), ανοίγω τερματικό και δίνω sudo blkid για να δω το partition του Linux (συνήθως θα είναι αυτό με το ext4) καθώς και τα UUID των partitions (περισσότερα…)

Μεταφορά – κλωνοποίηση Linux συστήματος σε νέο δίσκο

Για την μεταφορά ενός Linux συστήματος σε νέο δίσκο μπορούμε να ακολουθήσουμε την παρακάτω διαδικασία. Για την περιγραφή της διαδικασίας χρησιμοποιείται η διανομή Ubuntu Linux. Ωστόσο με παρόμοιο τρόπο εκτελείται και για οποιοδήποτε άλλη διανομή: (περισσότερα…)