Αλλαγή προεπιλογής στο Linux Grub

Σε πολλές περιπτώσεις χρειάζεται να αλλάξει η προεπιλογή εκκίνησης λειτουργικού στο Grub (Linux boot loader), για παράδειγμα όταν έχουμε σύστημα διπλής εκκίνησης με Ubuntu Linux και Windows. H μέθοδος στην περίπτωση αυτή είναι η εξής: (περισσότερα…)

Αποκατάσταση grub2 σε Ubuntu

Σε περίπτωση που για κάποιο λόγο χρειάζεται αποκατάσταση του grub boot loader, ακολουθούμε την παρακάτω μέθοδο:

1. Ubuntu live cd 10.04 και πάνω (προσοχή: αν έχω 64 bit εγκατεστημένο χρησιμοποιώ 64 bit live cd), ανοίγω τερματικό και δίνω sudo blkid για να δω το partition του Linux (συνήθως θα είναι αυτό με το ext4) καθώς και τα UUID των partitions (περισσότερα…)