Άρθρα με ετικέτα Ερωτόκριτος

Γ.Σεφέρης, Ερωτόκριτος

Στις Δοκιμές του Γ.Σεφέρη διαβάζουμε για τον Ερωτόκριτο: «Ο Ερωτόκριτος είναι ένα πολύ μακρύ ποίημα. Έχει δέκα χιλιάδες πενήντα δύο στίχους. Και όμως είναι ποίημα χωρίς ρητορεία. Κάποτε, πραγματικά τραβάει του μάκρους. Αλλά το μάκρος δεν οφείλεται στην επισώρευση λέξεων ή φράσεων χωρίς περιεχόμενο, που είναι μονάχα θόρυβος, μήτε στις ρηματικές υπερβασίες του αντικειμένου που […]

Ήρθεν η ώρα κι ο καιρός (Ε767-818)

Ήρθεν η ώρα κι ο καιρός, κ’ η μέρα ξημερώνει,  765 να φανερώσει ο Pώκριτος το πρόσωπο, που χώνει. Eφάνη ολόχαρη η αυγή, και τη δροσούλα ρίχνει, σημάδια τση ξεφάντωσης κείνη την ώρα δείχνει. Xορτάρια εβγήκαν εις τη γην, τα δεντρουλάκια ανθήσα’, κι από τσ’ αγκάλες τ’ Oυρανού γλυκύς Bορράς εφύσα. 770 Tα περιγιάλια ελάμπασι, […]

Ερωτόκριτος του Βιτσέντζου Κορνάρου

Στη Βικιπαίδεια διαβάζουμε: Ο Ερωτόκριτος είναι μία έμμετρη μυθιστορία που συντέθηκε από τον Βιτσέντζο Κορνάρο στην Κρήτη τον 17ο αιώνα. Αποτελείται από 10.012 (οι τελευταίοι δώδεκα αναφέρονται στον ποιητή) ιαμβικούς δεκαπεντασύλλαβους ομοιοκατάληκτους στίχους στην Κρητική διάλεκτο. Κεντρικό θέμα του είναι ο έρωτας ανάμεσα σε δύο νέους, τον Ερωτόκριτο (που στο έργο αναφέρεται μόνο ως Ρωτόκριτος […]