Βιογραφικό σημείωμα

Στη διαδικασία αναζήτησης εργασίας το βιογραφικό σημείωμα παίζει καθοριστικό ρόλο. Στην ιστοσελίδα του Γραφείου Διασύνδεσης Σπουδών και Σταδιοδρομίας μπορείτε να διαβάσετε οδηγίες για τη σύνταξη ενός βιογραφικού σημειώματος και να βρείτε πρότυπο βιογραφικού στα ελληνικά και στα αγγλικά.

Στην ιστοσελίδα του Europass διαβάζουμε:

Εάν θέλετε να εγγραφείτε σε ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης ή κατάρτισης, εάν ενδιαφέρεστε για μια θέση απασχόλησης ή αναζητάτε μια εμπειρία στο εξωτερικό, είναι σημαντικό να παρουσιάσετε τις δεξιότητες και τα προσόντα σας με σαφή και κατανοητό τρόπο.

Το Europass είναι ένα νέο μέσο που σας βοηθά:

  • να παρουσιάσετε τις δεξιότητες και τα προσόντα σας με τρόπο σαφή και εύκολα κατανοητό στην Ευρώπη (Ευρωπαϊκή Ένωση, χώρες ΕΖΕΣ/ΕΟΧ και υποψήφιες χώρες)
  • να κινηθείτε σε οποιαδήποτε χώρα της Ευρώπης.

Στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα έχετε τη δυνατότητα να συμπληρώσετε το βιογραφικό σημείωμα Europass.

Δραστηριότητα

Αφού φτιάξετε το βιογραφικό σας σημείωμα (σε δύο εκδοχές)

ακολουθώντας τα δύο διαφορετικά πρότυπα που σας δίνονται σε καθεμιά

απο τις παραπάνω ιστοσελίδες να εντοπίσετε τις διαφορές που έχουν.

Γιατί πιστεύετε ότι υπάρχουν αυτές οι διαφορές;

Να συζητήσετε στην ομάδα σας και να καταγράψετε τα συμπεράσματά σας με τη

μορφή μικρού άρθρου σε επεξεργαστή κειμένου.

Αφήστε μια απάντηση