Γλωσσικές ασκήσεις

Στη σελίδα αυτή θα μπορείτε να βρίσκετε τεστ ορθογραφίας και άλλες ασκήσεις για να βελτιώσετε τις γνώσεις στην ελληνική γλώσσα.

Στην τάξη έχουμε κάνει λόγο για τους βασικούς κανόνες ορθογραφίας. Μπορείτε να διαβάσετε τη σχετική θεωρία από το υλικό του Ψηφιακού Σχολείου κάνοντας κλικεδώ

Στη συνέχεια δοκιμάστε τις γνώσεις σας προσπαθώντας να απαντήσετε σωστά στα παρακάτω τεστ ορθογραφίας. Για να μπορείτε να ανατρέχετε πιο εύκολα στη θεωρία που σας έχει δοθεί, τα τεστ αφορούν σε συγκεκριμένες ενότητες του υλικού της Νέας Λογομάθειας.

Τεστ ορθογραφίας αρσενικών ουσιαστικών (επιλογής)

Τεστ ορθογραφίας θηλυκών ουσιαστικών 1 (επιλογής)

Τεστ ορθογραφίας θηλυκών ουσιαστικών 2 (επιλογής)

Τεστ ορθογραφίας ουδέτερων ουσιαστικών (επιλογής)

Τεστ ορθογραφίας επιθέτων 1 (επιλογής)

Τεστ ορθογραφίας επιθέτων 2 (επιλογής)

Τεστ ορθογραφίας μετοχών (επιλογής)

Τεστ ορθογραφίας ρημάτων (σωστό-λάθος)

Τεστ ορθογραφίας ρημάτων και παραγώγων τους (συμπλήρωση κενών)

Επαναληπτικό τεστ ορθογραφίας 1

Επαναληπτικό τεστ ορθογραφίας 2


Πολύ ενδιαφέρον υλικό για τη νεοελληνική γλώσσα μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα Ελληνικός Πολιτισμός.Κάντε κλικ εδώ και ξεκινήστε τις ασκήσεις.

 


Αφήστε μια απάντηση