Διαλέγεσθαι

Στη σελίδα αυτή θα προσπαθούμε να λύνουμε μικρά ή μεγάλα προβλήματα συνεργαζόμενοι. Θα χρησιμοποιήσουμε

για το σκοπό ένα από τα πολλά εργαλεία του Web2 το TitanPad.


1.Το πρώτο μας ερώτημα λοιπόν προς εξερεύνηση  είναι: Πώς μπορούμε να κάνουμε έναν ουσιαστικό και αποτελεσματικό διάλογο; Ας προσπαθήσουμε να φτιάξουμε ένα κείμενο όλοι μαζί δουλεύοντας στο κοινό μας έγγραφο εδώ.

Πολυτροπικό κείμενο είναι αυτό που δεν περιλαμβάνει μόνο γραπτό κείμενο, αλλά και φωτογραφίες, μουσική ή βίντεο. Στον πίνακα  που μπορείτε να βρείτε εδώ μπορούμε να δημιουργήσουμε τέτοιου είδους  πολυτροπικά κείμενα. Το θέμα μας συνεχίζει να είναι ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ.

2.Το επόμενο θέμα με το οποίο θα ασχοληθούμε είναι η εφηβεία. Τι θα λέγατε να πάρετε μέρος σε μια μικρή δημοσκόπηση ώστε να ανιχνεύσουμε τις απόψεις που ήδη έχετε;

Αφήστε μια απάντηση